Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Brede & Diepe Impact in Impact Investing NED(20)

Anzeige

Más de Drs Alcanne Houtzaager MA(20)

Brede & Diepe Impact in Impact Investing NED

  1. Drs Alcanne Houtzaager MA, public speaker on public equity impact investing©
  2. Thinking on Impact Investing: Broad & Deep Impact Broad & Deep Impact Investing, investeren voor weinig mensen em veel veranderen of voor veel mensen en weinig veranderen. Ik trek de grens tussen impact niveau 3: investeren in Environment, Social & Governance opportunities en niveau 4: oplossingen voor wereldwijde bedreigingen. Toniic, het wereldwijde netwerk van (private equity) impact investors focust meer op asset class allocatie. Zowel #impinv heivyweight prof Fran Seegul van Impact Assets, dat recent haar 1e Notes uitgaf als Brian Trelstad van sociaal investeerders Bridges Ventures USA (private equity) refereerden recent aan DEEP en BROAD impact investment. Zie IINieuws-1april16: Conscious Magazine: Impact-investing-what-will-it-take-to-get-to-scale? en IINieuws 1feb16 (Harvard Business Review Making-sense-of-the-many-kinds-of-impact-investing Voor mij aanleiding om daar eens in te duiken, de nuances en specificaties te onderzoeken voor inclusive & public equity impact investing Fran Seegull schrijft: 'Deep impact investing — investing in privately held impact ventures and funds — represents just $60 billion worldwide. Impact ventures focus on job creation, financial inclusion, sustainable agriculture, health, education, housing, energy, water, and sanitation'. Zij doelt op de op een na recentste door de GIIN en JP Morgan Social Finance in kaart gebrachte wereldwijde impact investments in EyesontheHorizon (2015, pag 55 pag.*) Deep impact focust dus op basisbehoeften en job creation & financial inclusion voor underserved (in developed en emerging markets) en de base of the pyramid (de armsten in emerging en developing markets). *Het nieuwste rapport is net uit, de markt wordt nu geschat op 77miljard US$: theGIIN.org/Annual Survey 2016 Brian Trelstad schrijft 'In order to free up all the dry powder waiting for the right impact opportunity, the investment industry needs to help investors clearly articulate three guiding principles behind their investments: what kind of impact they want to have, how deep or broad their intended impact is, and the level of risk they are willing to accept. Onder de kop Intensity and immediacy of impact beschrijft Trelstad: 'how deep or how broad of the intensity and scope of the desired impact, for which category of beneficiaries the impact is targeted, and over what timeframe. Zijn voorbeelden zijn -1- een lange termijn investering in gezondheid, een sector en preventie voor moeilijk bereikbare populaties (deep) en een kleine verbetering voor velen door bijv een nieuwe technologie (impact katalyst) in het onderwijs (sector). Drs Alcanne Houtzaager MA, public speaker on public equity impact investing©
  3. Dus diep is een grote verandering voor een kleine, maar ''erge'* doelgroep en breed is een kleine verbetering voor een grote doelgroep. *Ik kom uit de fondsenwerving voor goede doelen, ook daar was de propositie: heel erg, zieke kinderen en levensbedreigende aandoeningen, of een minder ingrijpende situatie verbeteren voor heel veel patiënten. Ook effectief: sexy high tech innovaties. Ik bedoel dat absoluut niet cynisch en de grens tussen de 3 categorieen is meestal vaag. Wat te denken van een nieuw gezicht voor deze verwonde brandweerman dat door een 3D scan van zijn botstructuur en daarmee gemaakte chirurgie handleiding getransplanteerd kon worden: 3dprintingindustry/26-hour- face-transplant-made-possible-with-3d-printing 3D wordt voor allerlei protheses toegepast. Ook bij de toekenning van wetenschappelijke onderzoeksgelden (miljoenen) wordt het diep en breed principe toegepast. Heel erg, wereldwijd, veel mensen en high tech: 180! Impact Investing als opvolger van duurzaam beleggen, 2.0, is sec een voorbeeld van deep investing, het heeft de intentie veel effect te hebben voor mensen die niets of weinig hebben. Daarmee krijgt duurzaam beleggen meteen het label brede impact. Gezien de ambities van bijvoorbeeld CSR, Corporate Social (employees, community, stakeholders) Responsability en ESG: Environment, Social & Governance lijkt dat terecht. VRAAG Wat betekent dat in de praktijk van inclusive impact investing, in public equity & crowdfunding for impact? Kortom waar ligt de grens en wordt brede impact diepe impact? Op basis van mijn impact bijsluiter voor beleggingsproducten die 6 (7) impact niveaus schetst, leg ik de grens tussen brede en diepe tussen niveau 3 en 4. Niveau 3: ik hecht aan rendement en ESG opportunities Dus ik investeer in bedrijven of fondsen die worden aanbevolen door ESG researchbureaus en fondsanalisten op basis van belangwekkende innovaties met mooie groei(markt)vooruitzichten. NB dat kunnen ook hele (sub) sectoren zijn, zoals biotech, duurzame energie, 3d printing, gezonde voeding, gender eqality etc. TrendinvestNL biedt een compleet overzicht waarvan driekwart ook (voor mijn preferred) impact trend is. Door de groei van ESG integratie en classificering door bijv Morningstar en banken, wordt deze categorie steeds transparanter en makkelijker te vinden. Niveau 4 is ik hecht aan rendement en wereldwijde bedreigingen en oplossingen. Ofwel factoren die nog niet zijn geïntegreerd in het ESG systeem. Een voorbeeld: Na het Volkswagen CO² schandaal, Dieselgate, schreef Jordi Lesaffer van Vigeo EIRIS Sustainabilty onderzoek en indices een LinkedIn Pulse over de dreiging van Nox uitstoot voor mensen door allerlei transportmiddelen. Waarin nauwelijks geïnvesteerd wordt omdat er niet over gerapporteerd wordt (in ESG data) en dus niet gebenchmarkt (en ge-divest). IINieuws-1nov15. Kip-ei? Drs Alcanne Houtzaager MA, public speaker on public equity impact investing©
  4. Ik denk ook factoren waarvan het belang voor bedrijven in bepaalde sectoren cruciaal is, maar die niet extra gewaardeerd worden. Ik doel hiermee op de Materiality van Sustainability (GISR) en de exploratie van de relevantste (SASB) ESG factoren per sector en hun effect op rendementen. Zoals de omgang met mensen: patiënten en medewerkers in de gezondheidszorg. Een open deur, maar nergens in het ESG systeem gewaardeerd. Zoals ook Impact sectoren, basisbehoeften: veiligheid, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, schone energie, clean & green tech geen bonuspunten krijgen. Try to live without them for a day, you ll value them plenty! Kortom voor mij ligt de grens tussen BROAD en DEEP impact tussen ESG kansen en wereldwijde dreigingen. Net voorbij de grens tussen doing less harm (ESG risk) en doing good (ESG opportunity) omdat het ESG systeem geen acht slaat op het belang van primaire impact sectoren en net als mijn bijsluiter een beperkt aantal indicatoren heeft om het werkbaar te houden. Bronnen: Een impact Bijsluiter voor Beleggingsproducten Fran Seegul: Consciouscompanymagazine/impact-investing-what-will-it-take-to-get-to-scale Brian Trelstad: HBR/making-sense-of-the-many-kinds-of-impact-investing Breedte & Diepte van Impact Investing II Toniic, het wereldwijde netwerk van (private equity) impact investors schreef in 2013 een handleiding om investeringsstijl, asset allocatie, focus area's ofwel thema's en doelen te bepalen. Daarin is ook aandacht voor de breedte en diepte van de strategie. Ik neem het onderaan op, omdat het een interessants how to start impact investing guide is. De focus is echter anders dan die van Seegull en Trelstad, oogt meer asset allocatie gericht met de aandacht voor early stage investing. NB Toniic is niet per se exclusive haar in privat equity benadering het onderzocht in 2013 ook de potentie van crowdfunding for impact maar vanuit beleidsmatig en wetgevingsperspectief. EuropeanCrwodfundingNetwork Toniic CrowdfundingForImpact (2013, pdf, 24 pag.) TONIIC Step 1: Developing an Investment Strategy: stel prioriteiten: impact investerings stijl (het ouderwetse impact of finance first of het moderne blended, balancing both). Bepaal de venture appetite ofwel investeren in early stage & start-ups omdat #impinv nog in ontwikkeling is. Definieer Impact goals en beschikbare assets (vehicles). Step 2 Define your impact and align with your investment themes: Impact doelen omvatten missie en waarden, kennis van (sub)sectoren en thema's, sector depth preference en geografische grenzen. NB (Echt) Internationaal, Drs Alcanne Houtzaager MA, public speaker on public equity impact investing©
  5. in developing en emerging markets en erg gespreid investeren kan heel duur zijn. Het eind resultaat geeft inzicht in de theory of change en de investment strategie. In het stukje over defining your theory of change staat: Now that you have identified impact and investment themes, and you know how broad and deep you wish to go with them, you should think carefully about your theory of change, specifically as it relates to your options as an investor. Challenge yourself to create one or more theories of change that include your sector focus, your target population, and an outcome you care about. This becomes targeted version of your theory of change, which articulates your own impact as an investor as an if/then statement. For example, if rickshaw pullers had access to social capital to purchase their rickshaws, this asset ownership would then allow them access to the financial system, thereby moving them incrementally out of poverty. A cautionary note: if you are just starting out, be careful not to make the goals so broad or grand that they can prevent you from ever getting started. Blogger: maar als public equity investor geven broad goals en thema's juist de mogelijkheid om portfolio spreiding te realiseren Bovenstaand stukje suggereert in mij ogen meer veel spreiding in sectoren en regio's als breedte dan de simpele vuistregel investeren in weinig mensen met weinig of in veel mensen die het een beetje beter krijgen. 3. Evaluate your assets Elke investeerder heeft meer dan alleen kapitaal, en kan dat gebruiken om risico te verminderen en doelen te bereiken. De omvang van de portfolio, het type monetary assets en de beste manier van investeren. Ook kennis, van niet-monetaire assets zoals expertise, kennis (lacunes), netwerk informatie, de stijl en snelheid waarmee geleerd en geïnvesteerd kan worden. Samenwerking met anderen etc. Bron: Toniic/step-1-developing-an-investment-strategy CONTACT Twitter: @Alcanne You Tube: YouTube/Alcanne LinkedIn: Linkedin/alcannehoutzaager Email: ImpactinvestmentNews@yahoo.com IINieuws: ImpactInvestingNieuws.blogspot Public Speaking Flyer: Slideshare/spreken-over-impact-investing Drs Alcanne Houtzaager MA, public speaker on public equity impact investing©
Anzeige