Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentació mmb

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentació mmb

 1. 1. Els arxius: un viatge per la recerca Pilar Cuerva - Mireia BertranaOrganitza:Col·laboren:
 2. 2. Els arxius: un viatge per la recercaPresentació del curs http://mmbeducacio.blogspot.com.es/ Programa Els centres que hi participen Temes d’organització Horaris Contactes Full d’assistència Els continguts Sessions L’espai de recerca: la fitxa de recerca
 3. 3. Els arxius: un viatge per la recercaPresentació del curs1.Presentació de l’Arxiu de l’MMB - Els fons de l’MMB - L’accés i la consulta - Els serveis - Les dades de contacte
 4. 4. Els arxius: un viatge per la recerca1.Presentació de l’Arxiu de l’MMB1993-Any de creació del fons propiFons propi: 350 m/lFons altres persones físiques o jurídiques: 700 m/l
 5. 5. Els arxius: un viatge per la recerca Fons de Fons Fons Fons Fonsl’Administració d’institucions d’associacions comercials i personals local i fundacions dempresesConsorci de les Organització Gremi de Compañía Ferran Drassanes del bastaixos Trasatlántica, Arranz, Reials i Treball i de 1881-1984 1914-1976Museu Marítim Portuari de Barcelona, macips de (OTP) 1929- ribera, 1939-1988 ... 1346-1936 Talleres Nuevo Josep Vulcano, Carroggio, 1841-1995 1918-1979 Autoritat Portuària de Astilleros Enric Cubas, Barcelona, Cardona, 1940-1956 1868-1978 1915-1975 Josep M. Sayremar, Gavaldà, 1918-1997 1875-1958 Joan Barcelona Soldevila, Agencia 1767-1952 Marítima, 1945-2001 Proname, SA 1965-1998
 6. 6. Els arxius: un viatge per la recerca1.Presentació de l’Arxiu de l’MMB - L’accés i la consulta Dll- Dv de 10 a 14 h. Dmt- 10 a 18 h Lloc de consulta: Biblioteca Edat: 16 anys. Menors amb consulta guiada o acompanyats d’adults Identificació per consulta i reproducció
 7. 7. Els arxius: un viatge per la recerca1.Presentació de l’Arxiu de l’MMB - Els serveis consulta, reproducció, visites guiades... Arximar
 8. 8. Els arxius: un viatge per la recerca
 9. 9. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I): - Els arxius, què són? Per a què serveixen? - Què fan els arxius? - Com s’organitzen? Quina informació hi puc trobar? - Del tipus d’arxiu al contingut: què guarda cada arxiu? - Els documents d’arxiu: font primària per a la recerca
 10. 10. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):- Els arxius, què són? Per a què serveixen? El concepte d’arxiu: “Els arxius són conjunts orgànics de documentsproduïts i/o rebuts per persones físiques o jurídiques en l’exercici deles seves funcions”
 11. 11. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):- Els arxius, què són? Per a què serveixen?Els documents d’arxiu tenen importància dintre del contexten què s’han creat, que és el fons d’arxiu.Els document s d’arxiu ténen unes característiques que el diferenciende la resta de documents
 12. 12. Els arxius: un viatge per la recercaDocument d’arxiu:1.Reflecteix les funcions i activitats d’una persona física o jurídica, és prova de la seva gestió2. Neix de forma natural. No és el producte de la invenció3. Dóna testimoni de les accions de la institució4. És únic5. Està subjecte a regulació6. No està aïllat: forma part d’un conjunt. Sense el conjunt, perd rellevància
 13. 13. Els arxius: un viatge per la recerca-Els arxius, què són? Per a què serveixen?Els documents d’arxiu es creen amb la finalitat de deixarconstància, administrativa, jurídica, informativa, de l’activitatde l’organisme que el produeix o el rep. Són prova d’una “veritat”institucional.Ni que la seva finalitat no sigui històrica, la seva preservació deixa constància de les competències desenvolupades per un organisme al llarg del tempsproducció
 14. 14. Els arxius: un viatge per la recerca Gestió documental arxiuF Suport a la gestiór Garantia legale Prova Suport a laq gestióü Antecedent Font d’informacióè Patrimoni culturaln ARXIU DEc GESTIÓ ARXIUi OFICINA Fase INTERMEDIa Activa Fase ARXIU 0-5 anys semiactiva HISTÒRIC 6-29 anys Fase inactiva +30 anysÚ TempsS Documentació administrativa Documentació històrica
 15. 15. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):-Els arxius, què són? Per a què serveixen?L’exemple de l’arxiu de l’StasiLa “producció de la documentació i de la informació”0:00 a 3’:27’’:http://www.youtube.com/watch?v=MB98az67qdM&feature=related
 16. 16. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):-Els arxius, què són? Per a què serveixen?La consulta dels documents d’arxiu, 0:00-3’30’’http://www.youtube.com/watch?v=lEla1zuBhH4
 17. 17. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):Però, què fan els arxius? O què es fa en un arxiu? http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.f8ec44f847919cca411cb318b0c0e1a0/? vgnextoid=659aa41d57c85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel =659aa41d57c85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid =113479090dbac210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
 18. 18. Els arxius: un viatge per la recerca2.Sessió introductòria sobre els arxius (I):Com s’organitzen els arxius? Quina informacióHi puc trobar?Del tipus d’arxiu al contingut: Què guarda cada arxiu? Arxius privats vers arxius públics Dret civil vers dret administratiu Contractes privats vers imprescriptibilitat de la titularitat dels documents públics
 19. 19. Els arxius: un viatge per la recerca Presentació del curs Arxiu de la Corona d’Aragó Arxius de les universitats Arxius Municipals Arxius Comarcals Arxius Històrics Provincials Arxius de les Diputacions Arxius de la Generalitat Arxiu Nacional de Catalunya Arxiu històric de Protocols de BCNArxius capitulars Arxius parroquials Esg. catòlica
 20. 20. Els arxius: un viatge per la recercaEls documents d’arxiu: font primària per a la recercaEl document d’arxiu s’ha creat contemporàniament als fetssobre els que ofereix informació. És la font que més s’atansaal moment dels fets. Entre la font primària i l’investigadorno hi ha intermediaris. És una font directa i original.Cartes, memòries, contractes, comunicats, notificacions...L historiador Àngel Viñas parla d’evidència primària rellevant d’època
 21. 21. Els arxius: un viatge per la recercaEls documents d’arxiu: font primària per a la recercaLes fonts secundàries Tenen la funció d’interpretar les fonts primàries.Són documents que interpreten, assignen valor, extreuen conclusionsde les fonts primàries estudiades o consultades.Es tracta de documents publicats : articles de revistes, llibres,documentals...
 22. 22. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco lainformació?El Quadre d’organització de fons dels arxiushttp://www.mmb.cat/centre_informacio.php?idm=1&pagina=5&codi_subseccio=53&codi_plana=411&estic=2
 23. 23. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco lainformació?El Quadre d’organització de fons dels arxius Comarcalshttp://www20.gencat.cat/portal/site/msi-cultura/menuitem.d93e5a5c4dc7d9da411cb318b0c0e1a0/?vgnextoid=f5e50e7a7bd85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f5e50e7a7bd85210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 24. 24. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco lainformació?Els quadres de classificacióDe la matèria bibliogràfica a l’organització funcional dels fonsd’arxiu:http://www.mmb.cat/centre_informacio.php?idm=1&pagina=5&codi_subseccio=53&codi_plana=411&estic=2
 25. 25. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco lainformació?Els quadres de classificacióDe la matèria bibliogràfica a l’organització funcional dels fonsd’arxiu: Quadres orgànics Quadres orgànico-funcionals Quadres funcionals
 26. 26. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco lainformació?Els inventaris: Donen informació sobre les sèriesdocumentals. Sèrie documental: conjunt d’unitatsdocumentals compostes testimoni continuat d’una mateixactivitat.Els inventaris descriuen la sèrie documental, les datesextremes de les sèries que té disponible el centre i lareferència topogràfica dintre de l’Arxiu
 27. 27. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II) Com cerco la informació?Els catàlegs: Són instruments que ajuden a identificar les unitatsdocumentals simples d’un arxiu, és a dir els documents solts.Els catàlegs acostumen a descriure documents de considerablevalor: pergamins, fotografies....Descriuen el document , contenen un resum del mateix, les dates ila ressenya topogràfica.Es tracta d’un instrument de descripció cada cop mes comú en el món dels arxius.
 28. 28. Els arxius: un viatge per la recerca2. Sessió introductòria sobre els arxius (II)Com cerco la informació?El fons del gremi de Bastaixos de l’MMBL’organització digital d’un fons digitalitzat
 29. 29. Els arxius: un viatge per la recercaPausa
 30. 30. Els arxius: un viatge per la recerca3. Els arxius en línia. Recursos arxivísticsdisponibles a la xarxa
 31. 31. Els arxius: un viatge per la recercaÀmbit català Cercador d’Arxius de Catalunya Arxius en línia Servei d’Arxius de Ciències Arxiu del Museu Marítim de Barcelona Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
 32. 32. Cercador d’arxius de Catalunya http://cultura.gencat.cat/arxius/directori.aspArxius en línia http://cultura.gencat.cat/acceptacio/cultura/ArxiusEnLinia/Servei d’Arxius de Ciències http://www.sac.cat/home.php
 33. 33. Arxiu del Museu Marítim de Barcelona http://www.mmb.cat/centre_informacio.php?idm =1&pagina=5&codi_subseccio=53&codi_plana=411&estic=2Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic http://www.abev.net/arxiu.html
 34. 34. Els arxius: un viatge per la recercaÀmbit estatal Portal de Archivos Españoles
 35. 35. Portal de Archivos Españoleshttp://pares.mcu.es
 36. 36. Els arxius: un viatge per la recercaÀmbit internacional Censo-guía de Archivos de España e Iberoamérica Portal Europeo de Archivos Europeana
 37. 37. Censo-guía de Archivos de España e Iberoaméricahttp://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htmPortal Europeo de Archivoshttp://www.apenet.eu/index.php?lang=eshttp://www.archivesportaleurope.eu/Portal/index.actionEuropeanahttp://www.europeana.eu/portal/http://www.euscreen.eu/index.html
 38. 38. Els arxius: un viatge per la recercaCasos particularsArxiu de l’Ajuntament del ReyArxiu d’Albert EinsteinArxiu Secret del Vaticà
 39. 39. Arxiu de l’Ajuntament d’Arganda del Rey http://archivodev.ayto-arganda.es/Búsquedas.aspxArxiu d’Albert Einstein http://www.alberteinstein.info/Arxiu Secret del Vaticà http://www.vatican.va/library_archives/vat_secret_archives/ index_sp.htm
 40. 40. Els arxius: un viatge per la recerca4. Espai de recerca
 41. 41. Els arxius: un viatge per la recerca1. Per què i per a què són útils els arxius ?http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a 2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/? vgnextoid=3cc56568a98d6110VgnVCM1000008d0c1e0a RCRD&vgnextchannel=3cc56568a98d6110VgnVCM1000 008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 42. 42. Els arxius: un viatge per la recerca“Els arxius constitueixen els recursos essencials d’informaciód’un país, d’un govern o d’una entitat jurídica i/o religiosa. Elsdocuments son imprescindible per protegir la identitat, recuperar lamemòria històrica, esbrinar delictes, aportar proves i restituir dretsmorals a supervivents i  familiars, sobretot en processos de transició Mercè Campolier, “La transcendència dels arxius”, blog NONDIESINELINEA, 23-02-2012
 43. 43. Moltes gràcies per la vostraatenció!

×