Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nombres enters 2n ESO

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nombres racionals 2n ESO
Nombres racionals 2n ESO
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Weitere von Albert Sola (19)

Aktuellste (20)

Anzeige

Nombres enters 2n ESO

 1. 1. Unitat 1: Els nombres enters 1. Introducció 2. Conceptes sobre els enters 3. Suma i resta de nombres enters 4. Multiplicació i divisió de nombres enters 5. Operacions combinades 6. Potències i arrels
 2. 2. 1. Introducció -Els primers nombres apareixen per comptar coses: són els de tota la vida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... S'anomenen els Nombres Naturals (N) -De la necessitat d'expressar que no hi ha res, va aparèixer el Nombre 0. -Hi ha alguna cosa més petita que el 0? Els Nombres Negatius Exemples d'utilització (per parelles): Ascensor, Termòmetre, Altures topogràfiques, Edats cronològiques, Economia
 3. 3. 1. Introducció Els Nombres Enters (Z) expressen quantitats exactes o enteres; inclouen els nombres Naturals o positius, el 0 i els nombres negatius. Nombres Naturals (N) Nombres El 0 Enters (Z) Nombres negatius Nombres Primers Nombres compostos Queden fora dels Enters tots els altres nombres que hi ha entremig: 1,67 -41,3 768/7 -5/6 3,141592...
 4. 4. 2. Conceptes sobre els Enters a) Representació sobre la recta numèrica b) Nombres oposats Fer exercici 2 -L'oposat d'un enter és el seu simètric respecte el 0. Dos nombres oposats es troben a la mateixa distància del 0. c) El valor absolut Fer exercici 6 -És la distància a la que un nombre es troba del 0. Fer exercici 1 d) Comparació entre enters -Quin d'entre dos enters és més gran? El que es situa més a la dreta a la recta numèrica. Fer exercici 3 Deures exercicis 4 i 7
 5. 5. 3. Suma i resta de nombres enters a) Criteris en eliminar parèntesis -En suprimir un parèntesi precedit del signe +, els signes interiors no varien. -En suprimir un parèntesi precedit del signe -, els signes interiors s'inverteixen. + (5 – 7 + 4) = 5 – 7 + 4 - (5 – 7 + 4) = -5 + 7 - 4 b) Suma de dos nombres enters -Si tots dos són positius, se sumen els valors absoluts i el resultat és positiu. -Si tots dos són negatius, se sumen els valors absoluts i el resultat és negatiu. -Si un és negatiu i l'altre positiu, es resten els valors absoluts i el resultat té el signe del que sigui més gran. 6 exemples 6 exemples 6 exemples
 6. 6. 3. Suma i resta de nombres enters c) Resta de dos nombres -Restar un nombre enter és el mateix que sumar l'oposat. 4 – 13 = 4 + (-13) = -9 d) Suma/resta de diversos nombres 5 – (3 – 10) + (4 – 8 + 2) – (7 – 5 + 1) = -1r eliminarem parèntesis: 12 – (-9) = 12 + 9 Exercicis 5 i 8 5 – 3 + 10 + 4 – 8 + 2 – 7 + 5 – 1 = -2n ordenarem positius i negatius: 5 + 10 + 4 + 2 + 5 – 3 – 8 – 7 – 1 = -3r sumarem positius per una banda i negatius per l'altra: 26 – 19 = 7 -4t farem la resta final.
 7. 7. 4. Multiplicació i divisió de nombres enters -Caldrà aplicar la regla dels signes: Positiu Negatiu Positiu + - Negatiu - + O el que és el mateix: + · + = + + · - = - - · - = + - · + = - 5. Operacions combinades -Caldrà aplicar la jerarquia de les operacions: 1r) Interior de parèntesis 2n) Multiplicacions i divisions 3r) Sumes i restes Acabar 9 i 12
 8. 8. 6. Potències i arrels a) Potències de base positiva -El resultat és sempre un nombre positiu (+2)4 = (+2) · (+2) · (+2) · (+2) = 16 b) Potències de base negativa (-2)1 = -2 (-2)2 = (-2) · (-2) = +4 (-2)3 = (-2) · (-2) · (-2) = -8 (-2)4 = (-2) · (-2) · (-2) · (-2) = +16 negatiu positiu negatiu positiu -En potències de base negativa: si l'exponent és parell el resultat és positiu si l'exponent és senar el resultat és negatiu Exercici 2 pàg.56
 9. 9. 6. Potències i arrels c) Potències d'exponent 0 -El resultat sempre és 1. Demostració: 53 53=125 125=1 Ok? però també: 53 53=53 :53=53−3=50 per tant, 50=1 Demostració 2: 24 = 2 · 2 · 2 · 2 23 = 2 · 2 · 2 22 = 2 · 2 21 = 2 20 = 1 · 1 · 1 · 1 · 1 En les multiplicacions el nombre 1 sempre hi és, encara que estigui amagat. (element neutre) Exemples ràpids
 10. 10. 6. Potències i arrels d) Potències d'exponent negatiu -Una potència d'exponent negatiu significa la inversa de la mateixa potència amb exponent positiu. Demostració: 53 55= 5·5·5 a−n= 1 an 5·5·5·5· 5= 1 52 però també: 53 Exemples ràpids 55=53 :55=53−5=5−2 per tant, 5−2= 1 52
 11. 11. 6. Potències i arrels e) Un error freqüent a tenir en compte: -En una potència de base negativa la base sempre ha d'estar entre parèntesis. (-3)2 = (-3) · (-3) = +9 -32 = -(32) = -(3 · 3) = - (9) = -9 La base és -3. La base és +3, i el – va a part. Ex. 3 i 4 pàg.56
 12. 12. 6. Potències i arrels f) Arrels quadrades -L'arrel quadrada és la operació inversa d'elevar al quadrat.  25=5⇔52=25  9=3⇔32=9 -Ara bé, també es compleix:  25=−5⇔−52=25  9=−3⇔−32=9 Per tant, les arrels quadrades tenen dues solucions, la positiva i la negativa.  25=±5  9=±3 Exemples totes les arrels exactes fins a 169 -Es pot fer l'arrel quadrada d'un nombre negatiu? −9=∃ No. No hi ha cap nombre que multiplicat per ell mateix dóni un nombre negatiu. Exemples ràpids
 13. 13. Col·lecció problemes a) Un dia d'hivern a les 12 del migdia, la temperatura al pati de l'institut era de – 4 °C, i a l'interior de la classe, de 17 °C. Quina era la diferència de temperaura entre l'interior i l'exterior? b) El filòsof grec Aristòtil va néixer el 384 aC i va morir el 322 aC. Quina edat tenia quan va morir? c) El filòsof romà Ciceró va néixer el 106 aC i va viure 63 anys. En quin any va morir? d) Sèneca va néixer 47 anys després de la mort de Ciceró i va viure 61 anys. En quin any va morir? e) El matemàtic Tales de Milet va morir l’any 546 abans de Crist. Si sabem que va viure 78 anys, quin any va néixer? f) Pitàgores va néixer l'any 580 aC i Newton l'any 1643 dC. a) Quants anys van passar entre els dos naixements? b) Quants anys van transcórrer des que va morir Pitàgores fins que va néixer Newton, si Pitàgores es creu que va morir als 83 anys d'edat?

×