Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

03 Sistemes d'equacions

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

03 Sistemes d'equacions

  1. 1. Tema 3: Sistemes d'equacions 1. Introducció 2. Resolució pel mètode de Gauss 3. Teorema de Rouché-Fröbenius 4. Resolució per equació matricial simple 5. Resolució per la regla de Cramer 6. Sistemes homogenis 7. Sistemes amb paràmetres
  2. 2. 1. Introducció a11 x+a12 y+a13 z=b1 A= ( a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ) p52 E5, 10, 12 a21 x+a22 y+a23 z=b2 a31 x+a32 y+a33 z=b3 Sist. incompatible (0 solucions) Sist. compatible determinat (1 sol.) Sistema compatible indeterminat (∞ sol.) 4.Resolució per equació matricial simple X = ( x y z ) B= ( b1 b2 b3 ) ( a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 )· ( x y z)= ( b1 b2 b3 ) A· X =B ; X =A−1 · B p42 E1, 2b
  3. 3. 2. Resolució per Gauss a11 x+a12 y+a13 z=b1 ( a11 a12 a13 b1 a21 a22 a23 b2 a31 a32 a33 b3 ) p44 E2 a21 x+a22 y+a23 z=b2 a31 x+a32 y+a33 z=b3 Matriu ampliada (A*) ( a11 a12 a13 b1 0 a22 a23 b2 0 0 a33 b3 ) a11 x+a12 y+a13 z=b1 a22 y+a23 z=b2 a33 z=b3 Discussió de sistemes: -Si acabem 0 0 0 0: SCI (més incògnites que equacions) -Si acabem 0 0 2 4: SCD -Si acabem 0 0 0 -2: SI p46 E3, 3
  4. 4. 3. Teorema de Rouché-Fröbenius p50 E4, 7, 8, 9 -Si Rang (A) ≠ Rang (A*): Sistema Incompatible -Si Rang (A) = Rang (A*): Sistema Compatible -si aquest Rang = núm. incògnites, SCD -si aquest Rang < núm. incògnites, SCI 5. Regla de Cramer Es pot utilitzar quan: núm. equacions = núm. incògnites determinant de la matriu de coeficients ≠ 0 Si tenim x, y i z en un sistema de tres equacions, x= ∣Ax∣ ∣A∣ y= ∣Ay∣ ∣A∣ z= ∣Az∣ ∣A∣ essent Ax la matriu obtinguda de substituir en A la columna dels coeficients x per la columna dels termes independents, Ay bla bla i Az bla bla bla. p55 14, 15
  5. 5. La regla de Cramer per a SCI: S'obvïa la tercera equació, i en les dues primeres la “z”, que ara és “λ”, es passa a fer companyia als termes independents. 3x+ y−z=2 −2x+ y−z=1 x+2y−2z=3 -Rang(A) = 2 -Rang(A*) = 2 2 < núm incòg. SCI 3x+ y=2+λ −2x+ y=1+λ ∣A∣=∣3 1 −2 1∣=5 ∣Ax∣=∣2+λ 1 1+λ 1∣=2+λ−1−λ=1 ∣Ay∣=∣3 2+λ −2 1+λ∣=3+3λ+4+2λ=5λ+7 x= 1 5 y=λ+ 7 5 z=λ p56 16
  6. 6. 6. Sistemes homogenis p58 E7 17 Un sistema homogeni és aquell en el què tots els termes independents són zeros. a11 x+a12 y+a13 z=0 a21 x+a22 y+a23 z=0 a31 x+a32 y+a33 z=0 Sempre és compatible, ja que Rg(A) = Rg(A*) Una de les solucions sempre és trivial: x = 0, y = 0, z = 0 Si Rang = núm. incògnites, la solució és la trivial; si Rang < núm. incògnites, és un SCI. 7. Sistemes amb paràmetres Es farà ús de Rouché-Fröbenius per fer-ne la discussió, i per resoldre'l, si és el cas, de Cramer (Atenció!!: λ no té per què ser z). p60 exemple no numerat, 19, 20 18, E10, E11, E12, E13, 21 a 29 Act Finals: totes

×