Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (1)

14.183 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hubungan di antara teori pembelajaran dan hasil pembelajaran dengan penggunaan teknologi

Veröffentlicht in: Bildung, Business, Technologie

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (1)

 1. 1. Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran dan pembelajaran (1) Prof Madya Dr Hj. Abd Latif Hj Gapor Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia UPSI [email_address] Kursus Pensijilan Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah Baru UPSI Tarikh: 29 Jun, 2010 11.00-1.00 Ptg
 2. 2. Hasil pembelajaran <ul><li>Menjelaskan pendekatan sistematik untuk pengajaran berkesan </li></ul><ul><li>Mengkaitkan teori pembelajaran dengan aktiviti pengajaran menggunakan teknologi </li></ul><ul><li>Merancang penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran </li></ul>
 3. 3. Aktiviti pengajaran <ul><li>Kuliah 40 minit </li></ul><ul><li>Perbincangan 30 minit </li></ul><ul><li>Pembentangan 40 minit </li></ul><ul><li>Rumusan </li></ul>
 4. 4. Reka bentuk pengajaran <ul><li>Menentukan pengajaran berkesan untuk mencapai objektif yang dikehendaki </li></ul><ul><li>Gagne menyarankan pengajaran bermula dengan meningkatkan minat pelajar sebelum aktiviti lain </li></ul><ul><li>RP berdasarkan : </li></ul><ul><li>(a) psikologi (b) pendekatan sistematik </li></ul><ul><li>(c) komunikasi dan teknologi </li></ul>
 5. 5. Merancang pengajaran: Model Pendekatan sistematik (Reiser dan Dick, 1996) <ul><li>Mengenalpasti matlamat pengajaran </li></ul><ul><li>Menganalisa pelajar </li></ul><ul><li>Mengenalpasti objektif </li></ul><ul><li>Merancang aktiviti pengajaran </li></ul><ul><li>Memilih media pengajaran (PENGGUNAAN TEKNOLOGI) </li></ul><ul><li>Membina alat penilaian </li></ul><ul><li>Melaksanakan pengajaran </li></ul><ul><li>Menyemak semula pengajaran </li></ul>
 6. 6. Model-model lain: <ul><li>A.S.S.U.R.E </li></ul><ul><li>A.D.D.I.E </li></ul><ul><li>D.I.D </li></ul>
 7. 8. ADDIE
 8. 10. DID TEKNOLOGI
 9. 11. Memilih media pengajaran/teknologi <ul><li>Non projected </li></ul><ul><li>Real object </li></ul><ul><li>Kit </li></ul><ul><li>Model </li></ul><ul><li>Printed materials </li></ul><ul><li>Audio </li></ul><ul><li>Visual board </li></ul><ul><li>Projected </li></ul><ul><li>Internet/Web </li></ul><ul><li>Multimedia/CD </li></ul><ul><li>CD </li></ul><ul><li>OHP </li></ul><ul><li>Slides </li></ul><ul><li>Films </li></ul>
 10. 12. Pertimbangan? <ul><li>Kesesuaian : Kandungan, pencapaian objektif, tahap kandungan, matlumat tepat, kemaskini fakta </li></ul><ul><li>Reka bentuk visual : persembahan jelas, boleh baca, grafik sokong objektif, animasi sokong </li></ul><ul><li>Practicality : hardware, software, cost, infrastructure, PlanB if problem </li></ul>
 11. 13. Aktiviti pengajaran (1): 9 Adegan pengajaran Gagne <ul><li>Menarik perhatian </li></ul><ul><li>Memberitahu pelajar mengenai objektif </li></ul><ul><li>Mengingat semula pengajaran yang lepas </li></ul><ul><li>Mempersembahkan rangsangan </li></ul><ul><li>Menyediakan panduan pembelajaran </li></ul><ul><li>Mengawal pencapaian </li></ul><ul><li>Menyediakan maklum balas </li></ul><ul><li>Menilai pencapaian </li></ul><ul><li>Meningat semula dan memindahkan pengetahuan </li></ul>
 12. 14. Aktiviti pengajaran (2): Umum <ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Motivasi pelajar </li></ul><ul><li>Menyatakan kepada pelajar objektif </li></ul><ul><li>Membantu mengingat semula </li></ul><ul><li>Perkembangan </li></ul><ul><li>Persembahkan maklumat dan contoh </li></ul><ul><li>Kesimpulan </li></ul><ul><li>Ringkasan pengajaran </li></ul>
 13. 15. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (1) <ul><li>Behaviourism </li></ul><ul><li>Stimulus and response </li></ul><ul><li>Student remember and respond </li></ul><ul><li>Teacher present and provide for practice and feedback </li></ul>
 14. 16. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (2) <ul><li>Cognitivism </li></ul><ul><li>Memproses maklumat dan pemindahannya </li></ul><ul><li>Pelajar mengingat strategi, aturan dan pola </li></ul><ul><li>Guru rancang strategi cognitif </li></ul>
 15. 17. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (3) <ul><li>Constructivism </li></ul><ul><li>Penemuan pengetahuan cara sendiri </li></ul><ul><li>Pelajar menemui perkaitan antara konsep </li></ul><ul><li>Guru menyediakan panduan untuk mendapatkan penemuan </li></ul>
 16. 18. Teori pembelajaran dan penggunaan teknologi (4) <ul><li>Social contructivism </li></ul><ul><li>Pembelajaran adalah interaksi sosial menerusi pelbagai perspektif </li></ul><ul><li>Projek asas perbincangan dan memberi makna </li></ul><ul><li>Guru menyediakan kemudahan dan sokongan </li></ul>
 17. 19. Teori pembelajaran dan teknologi komputer <ul><li>Behaviourism </li></ul><ul><li>drill and practice computer based </li></ul><ul><li>learning software </li></ul><ul><li>--------------------- </li></ul><ul><li>Cognitivism </li></ul><ul><li>Alat pengajaran individu </li></ul><ul><li>CBL cth. sifir, tambah </li></ul><ul><li>-------------------------- </li></ul><ul><li>Alat maklumat </li></ul><ul><li>Cth. Sumber internet </li></ul><ul><li>ensaiklopedia </li></ul>
 18. 20. Teori pembelajaran dan teknologi komputer <ul><li>Constructivism </li></ul><ul><li>--------------------- </li></ul><ul><li>Social Constructivism </li></ul><ul><li>Persekitaran kolaboratif </li></ul><ul><li>Alat pembinaan oleh individu </li></ul><ul><li>cth. Web, Blog, Excel., Word, power point dll ------------------ </li></ul><ul><li>Alat komunikasi sosial </li></ul><ul><li>Cth. Mobil, emel,forum,dll </li></ul>
 19. 21. Sumber: Metro
 20. 22. Keratan akhbar: situasi <ul><li>leh Ruhaiza Rusmin [email_address] 2010/05/24 </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>BAYANGKAN situasi ini. Sebuah kelas hingar bingar, pelajar berhimpit tidak selesa, guru yang sedang mengajar di depan tidak diendahkan manakala suasana persekitaran diselubungi bau kurang menyenangkan meskipun kipas ligat berputar. </li></ul><ul><li>Pelajar merungut kerana kurang diberi perhatian manakala guru gagal melaksanakan proses pembelajaran dengan baik kerana kekurangan tenaga bagi memantau kira-kira 40 pelajar. </li></ul><ul><li>Suasana itu bukan rekaan tapi realiti di kebanyakan sekolah di negara ini, gara-gara jumlah yang ramai dalam sesebuah kelas. </li></ul><ul><li>Memburukkan lagi keadaan apabila guru yang mengajar terpaksa bekerja keras mengawal perjalanan kelas menyebabkan mudah naik darah dan merencatkan proses pembelajaran. </li></ul><ul><li>Namun, mereka tiada pilihan dan perlu akur kerana inilah senario yang perlu dihadapi setiap hari. Sumber: Metro </li></ul>
 21. 23. Domain kognitif (1) <ul><li>Pengetahuan </li></ul><ul><li>Mengingat kembali maklumat </li></ul><ul><li>--------------------- </li></ul><ul><li>Pemahaman </li></ul><ul><li>Memahami makna, menyatakan masalah dengan ulasan sendiri </li></ul><ul><li>Kata kunci </li></ul><ul><li>Takrif, label, senarai, namakan, nyatakan, pilih, </li></ul><ul><li>------------------------ Terangkan,menjelaskan,meramalkan, merumus, </li></ul>
 22. 24. Domain kognitif (2) <ul><li>Aplikasi – menggunakan konsep dalam situasi baru </li></ul><ul><li>4. Analisis- Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, </li></ul><ul><li>membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara </li></ul><ul><li>Menjana, Menunjuk cara, Menghubung kait, Membina,Menyelesaikan </li></ul><ul><li>Menganalisis, Membandingkan,Membezakan </li></ul>
 23. 25. Domain kognitif (3) <ul><li>5. Sintesis- Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, membentuk struktur memberi makna yang baru. </li></ul><ul><li>6. Penilaian - membuat pertimbangan terhadap nilai idea atau bahan </li></ul><ul><li>Menggabungkan, mengubahsuaii, membina semula, merumus </li></ul><ul><li>------------------- </li></ul><ul><li>Menaksir, membanding, menilai </li></ul>
 24. 26. Perbincangan: Kaedah dan teknologi <ul><li>Internet-based learning </li></ul><ul><li>Web/LMS/E-Mail </li></ul><ul><li>Audio/Radio </li></ul><ul><li>Video/Tv </li></ul><ul><li>Talking book </li></ul><ul><li>Project/case </li></ul><ul><li>PBL on-line </li></ul>
 25. 27. Perbincangan (10 minit) <ul><li>Cadangkan satu contoh pengajaran berkesan berasaskan hasil pembelajaran dari mana-mana domain kognitif, afektif dan/atau psikomotor dengan sokongan teknologi? </li></ul>
 26. 28. Hasil perbincangan (pembentangan) <ul><li>Hasil pembelajaran </li></ul><ul><li>UMUM: (apa boleh tercapai oleh pelajar) </li></ul><ul><li>Intelektual – apa pelajar tahu dan apa yang boleh mereka buat selepas tahu </li></ul><ul><li>Sikap - pendekatan tanggungjawab dan nilai </li></ul><ul><li>Kemahiran – dari umum kepada perkara yang lebih spesifik </li></ul><ul><li>Aktiviti pengajaran </li></ul><ul><li>Kaedah dan teknologi dipilih </li></ul>
 27. 29. <ul><li>A S S U R E </li></ul>Rumusan
 28. 30. Gambar Hasil download dari youtube Sejauhmanakah ianya boleh menyokong pengajaran? (Bincang)
 29. 31. How? <ul><li>Lirik lagu Rossa Ayat Ayat Cinta </li></ul><ul><li>desir pasir di padang tandus segersang pemikiran hati terkisah ku di antara cinta yang rumit </li></ul><ul><li>bila keyakinanku datang kasih bukan sekadar cinta pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan </li></ul><ul><li>reff: maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu bila bahagia mulai menyentuh seakan ku bisa hidup lebih lama namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud </li></ul><ul><li>bila keyakinanku datang kasih bukan sekedar cinta pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan </li></ul><ul><li>repeat reff </li></ul><ul><li>ketika ku bersujud </li></ul>http://gudanglagu.com/r/rossa/rossa-ayat-ayat-cinta
 30. 32. Terima Kasih

×