Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä muotoilulla - Pedaforum 2019(20)

Anzeige
Anzeige

Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä muotoilulla - Pedaforum 2019

 1. OPPIMISENMUOTOILU – KOKONAISVALTAISIA OPPIMISKOKEMUKSIA JÄRJESTELMÄLLISELLÄ MUOTOILULLA Pedaforum 2019 Akseli Huhtanen Oppimismuotoilija, FITech 1
 2. OPPIMINEN 2 OPETUS YMPÄRISTÖTEKIJÄT
 3. 3
 4. ESITYKSENRAKENNE 1. Muutospaineita yliopistokentässä 2. Yksi ratkaisuvaihtoehto: oppimismuotoilu 3. Oppimismuotoilu käytännössä 4. Hypoteeseja ja kysymyksiä 4
 5. MUUTOSPAINEITAYLIOPISTOKENTÄSSÄ 5
 6. 6 Lähteet: Suomi 100+, http://minedu.fi/documents/1410845/4177242/visio2030-kalvot.pdf/0fb786f6-d07b-462c-898b-632e8109b16c/visio2030-kalvot.pdf.pdf Population with tertiary education, https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm TILANNENYT:NOIN41%NUORISTAVALMISTUUKORKEAKOULUSTA TAVOITE2030:50%NUORISTAVALMISTUUKORKEAKOULUSTA
 7. YLIOPISTOTUUDENTEHTÄVÄNEDESSÄ: JATKUVAAOPPIMISTAKAIKILLE 7
 8. SEURAUKSIA → Painetta lisätä tutkinto-opiskelijoiden läpäisyä – Drop- outeja vähennettävä → Painetta lisätä jatkuvaa oppimista yliopistoilla – tarjonta avattava kaikille → Aikuisopiskelijat tottuneita shoppailemaan kursseja – kursseja vertaillaan globaalisti → Valmiudet verkkokurssien (tai blended) toteuttamiseen oltava jokaisella opettajalla 8
 9. YLIOPISTOPEDAGOGINENKOULUTUSTAVOITTAAVAINOSAN 9 PEDAGOGINENKOULUTUS(TILANNE2015) OSUUS Yliopistopedagoginen pätevyys (60 op) 61,2 % Pedagogiset perusopinnot tai suorittamassa niitä (25 op) 9,5 % Osallistunut yhteen tai muutamaan koulutukseen 18,2 % Ei lainkaan pedagogista koulutusta 8 % Lähde: Meriläinen, Matti (2015): ”Pedagogisen koulutuksen yhteys yliopisto-opettajien opetusajatteluun”. Yliopistopedagogiikka. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2015/10/29/pedagogisen-koulutuksen-yhteys-yliopisto- opettajien-opetusajatteluun/
 10. 10 MITENVASTAAMMEKASVAVAAN OPETUSPAINEESEEN?
 11. YKSIRATKAISUEHDOTUS: OPPIMISMUOTOILU 11
 12. OPPIMINEN 12 OPETUS YMPÄRISTÖTEKIJÄT
 13. OPPIMISMUOTOILU:MONINÄKÖKULMAINEN PROSESSI 13 PALVELUMUOTOILU PEDAGOGIIKKA OPPIMISENPSYKOLOGIAOPPIMISMUOTOILU • Käyttäjälähtöisyys • Yhteiskehittäminen • Ongelmista ratkaisuun • Luottamus prosessiin • Järjestelmällisyys • Kehittäminen • Opetuksen etiikka • Konstruktivismi • Motivaatiopsykologia • Kasvun mindset • Tarkkaavaisuuden psykologia= Oppimisen psykologiaan nojaavaa oppijalähtöistä pedagogisten prosessien kehittämistä.
 14. MITÄONOPPIMISMUOTOILU? Oppimismuotoilu on työtapa, jossa luodaan kokonaisvaltaisesti oppimista edistäviä olosuhteita, perustuen oppimisen psykologiaan. 14 Oppimismuotoilu on sukua palvelumuotoilulle. Oppimismuotoilussa oppija ja hänen tarpeensa ovat keskiössä.
 15. 15 PERUSKYSYMYS: ONKOOPETUKSENSUUNNITTELUNJA“TUOTANNON”MENETELMIÄ MAHDOLLISTAFORMALISOIDANIIN,ETTÄNEOLISIVATYHÄ USEAMMANSAATAVILLA,HELPOSTI?
 16. SUUNNITTELUNPROSESSEJA (OLETUS) 16 YDINAINESANALYYSI OPPIMISTAVOITTEET KURSSIRUNKO OPETUSTARJONNAN KOOSTAMINEN MATERIAALIEN VALINTA / ETSIMINEN TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI
 17. SUUNNITTELUNPROSESSEJA (OLETUS) 17 YDINAINESANALYYSI TUNTISUUNNITELMAT OPPIMISTAVOITTEET TILAVARAUKSET ESITYKSET / VIDEOT VUOROVAIKUTUSALUSTA (FOORUMI, PRESEMO TMS) KURSSIRUNKO OPETUSTARJONNAN KOOSTAMINEN ”TUOTANNON”PROSESSEJA OPPIMISYMPÄRISTÖN AVAAMINEN VIESTINTÄ OPPIJOILLE MATERIAALIEN VALINTA / ETSIMINEN KURSSIN KUVAUSTEKSTI TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI
 18. SUUNNITTELUNPROSESSEJA (OLETUS) 18 YDINAINESANALYYSI TUNTISUUNNITELMAT OPPIMISTAVOITTEET TILAVARAUKSET ESITYKSET / VIDEOT VUOROVAIKUTUSALUSTA (FOORUMI, PRESEMO TMS) KURSSIRUNKO OPETUSTARJONNAN KOOSTAMINEN ”TUOTANNON”PROSESSEJA OPPIMISYMPÄRISTÖN AVAAMINEN VIESTINTÄ OPPIJOILLE MATERIAALIEN VALINTA / ETSIMINEN KURSSIN KUVAUSTEKSTI TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI MITKÄNÄISTÄVOISI FORMALISOIDA TYÖKALUIKSI?
 19. OPPIMISMUOTOILUKÄYTÄNNÖSSÄ 19
 20. 20 FITECHIN OPPIMIS- MUOTOILUN TYÖKALU- PAKKI V1.0 KOHDERYHMÄT YDINAINES&OPPIMISTAVOITTEET KURSSINRAKENNE TYÖMÄÄRÄNARVIOINTIOPPIMISKOKEMUKSETAKTIVITEETITJA FORMAATIT VIESTINTÄ&TUKI
 21. 21 MIHINTÄMÄPERUSTUU?
 22. OPPIMISEN PSYKOLOGIA TYÖKALUJEN TAUSTALLA EDELLYTYS1: MOTIVAATIO (DECI&RYAN) KEINOT: 1. Anna autonomiaa 2. Tue pystyvyyden tunnetta 3. Luo yhteinen merkitys EDELLYTYS2: MUISTI (KONSTRUKTIVISMI) KEINOT: 1. Aktivoi, aktivoi, aktivoi! 2. Kytke ennakkotietoihin 3. Mahdollista yhteistyö EDELLYTYS3: TARKKAAVAISUUS (JOHNHATTIE) KEINOT: 1. Vaihtele mediaa, vähintään 15-20 min välein 2. Kytke ennakkotietoihin (taas) EDELLYTYS4: EMOOTIOT (KAHNEMAN) KEINOT: 1. Rakenna psykologista turvallisuutta. 22
 23. 23 TYÖKALUT
 24. 24 KOHDERYHMÄT “Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se mitä oppija tietää ennestään. Selvitä mitä se on, ja opeta sen mukaisesti.” John Hattie (2014, 113)
 25. 25 YDINAINES& OPPIMISTAVOITTEET BLOOMIN TAKSONOMIA YDINAINES- ANALYYSI
 26. 26 KURSSIN RAKENNE Tarkkaavaisuuden rajoitteet + verkko- oppiminen = SISÄLLÖN PILKKOMINEN
 27. 27 TYÖMÄÄRÄN ARVIOINTI Taustalla Oulun yliopiston ja Rice Universityn arviot. à Yksinkertaistettu laskukaava.
 28. 28 AKTIVITEETITJA FORMAATIT Konstruktivismi + verkko-oppiminen = AKTIVITEETIT ERITTÄIN TÄRKEITÄ
 29. 29 OPPIMISKOKEMUS Pohja yksittäisen moduulin suunnitteluun. Muuttujat: Passiivinen-aktiivinen Prosessi-sisältö
 30. 30 VIESTINTÄ&TUKI Miten oppija saa tietää hienosta kurssistamme? Mitä jos jostain on kysyttävää?
 31. 31 +1 OPPIMISPSYKOLOGIAN TARKISTUSLISTA Työkalu kurssisuunnitelman arviointiin. Neljä näkökulmaa: motivaatio, muisti, tarkkaavaisuus, emootiot
 32. LUONNOS:“INHIMILLISENOPPIMISMUOTOILUN”PROSESSI 32 Analysis Goal-setting Ideation Choosing & planning Execution of learning activities Assessment of learning GATHERINGDATA GATHERINGDATA DEFININGGOALS DEFININGGOALS IDEATING IDEATING SELECTION SELECTION SPECIFIC LEARNING GOALS SPECIFIC PLAN FOR LEARNING ACTIVITIES DESIRED LEARNING OUTCOMES GENERIC NEED FOR LEARNING Motivation Attention Memory Emotion
 33. HYPOTEESEJAJAKYSYMYKSIÄ 33
 34. HYPOTEESEJAJAKYSYMYKSIÄ § Hypoteesi 1: Oppijalähtöisiä suunnittelun prosesseja kiteyttämällä voidaan parantaa pedagogista laatua. § Mikä on jatkossa opettajan rooli? § Millaisia työkaluja oikeastaan tarvitaan? § Hypoteesi 2: Laadukkaan kurssin muotoilu on investointi, joka varsinkin aluksi vaatii enemmän aikaa. § Miten löydetään tilaa oppimismuotoilulle yliopisto- opettajien vuodenkierrossa? 34
 35. 35 KIITOS! JUTELLAANLISÄÄOPPIMISESTAYLIOPISTOISSA? @akseli_huhtanen akseli.huhtanen@fitech.io
Anzeige