Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bengkel sarana ibu bapa

komuniti

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Bengkel sarana ibu bapa

 1. 1. i SARANA IBU BAPA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) SK KAMPONG JAYA
 2. 2. i SARANA IBU BAPA
 3. 3. S a r a n a (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. – kamus Dewan Edisi keempat 3
 4. 4. Ibu Bapa Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya. Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta: Sumber: anyshazwanie.blogspot.com 4
 5. 5. Sarana Ibu Bapa Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun, memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta: 5 http://www.theborneopost.com/2011/09/ 18/two-top-students-share-their-recipe- for-success/
 6. 6. i SARANA IBU BAPA Objektif Program Sarana Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah
 7. 7. i SARANA IBU BAPA Natijahnya Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah
 8. 8. i SARANA IBU BAPA Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila: Dijemput untuk Hari- Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah Apa yang ingin dicapai? Peningkatan penglibatan : •ibu bapa, •komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak
 9. 9. i SARANA IBU BAPA Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila: Dijemput untuk Hari- Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah Apa yang ingin dicapai? Ibu bapa datang ke sekolah : Sebagai rakan kongsi Idea, tenaga, kewangan Sebagai ibu bapa, komuniti, swasta
 10. 10. i SARANA IBU BAPA Iklim bilik darjah KELEMAHAN MURID (Kata-kata Cikgu)
 11. 11. i SARANA IBU BAPA Meluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar Anak hanya berada di sekolah 15% daripada masanya. Sebahagian daripada 52% masanya di rumah dan komuniti boleh digunakan untuk belajar supaya wujud kesinambungan amalan pembelajaran. Kegunaan masa murid berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari. SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid, 2011
 12. 12. Di mana anak kita berada? Purata hanya 14 % masa pelajar berada di sekolah setahun Selebihnya di rumah dan dalam komuniti
 13. 13. i SARANA IBU BAPA Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam 6 aktiviti sekolah 1. Hari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1 2. Hari Penetapan Target 3. Hari Pelaporan 4. Mesyuarat Agong Tahunan PIBG 5. Hari Sukan 6. Hari Ucapan/Penyampaian Hadiah
 14. 14. Memperkasa pendidikan (Dalam konteks inisiatif ibu bapa, komuniti & swasta) • Meluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar • Berubah dari Sistem Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran • Menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran 14
 15. 15. Meluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar 15% 33% 52% Kegunaan Masa Murid Sekolah Tidur Rumah dan Komuniti Anak hanya berada di sekolah 15% daripada masanya. Sebahagian daripada 52% masanya di rumah dan komuniti boleh digunakan untuk belajar supaya wujud kesinambungan amalan pembelajaran. Kegunaan masa murid berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari. SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid, 2011 15
 16. 16. Berubah dari Sistem Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran • Sistem Persekolahan: Pembelajaran berlaku di sekolah • Sistem Pembelajaran: Pembelajaran berlaku di mana-mana – sekolah, rumah dan komuniti. • Sistem Pembelajaran memerlukan kerjasama pendidik, ibu bapa dan komuniti supaya dapat menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran • Sistem Pembelajaran berupaya menghasilkan pelajar cemerlang 16
 17. 17. 4 isu Penyediaan suasana pembelajaran di rumah – ruang belajar, jadual belajar, keselesaan, kekemasan & buku rujukan Interaksi sosial dengan anak – berbual, makan, beraktiviti, awasi pergerakan anak & memberi pendidikan agama/moral Komunikasi dengan anak – berbincang mengenai pelajaran, mendengar cerita sekolah dari anak, mengawasi kerja rumah, mengambil tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran Sokongan terhadap kecemerlangan anak – pujian dan rangsang, dorongan dan motivasi, aktiviti membaca, membimbing kerja rumah & memberi kelas tambahan (jika perlu) 17
 18. 18. 6 Peranan Ibu Bapa 18 • Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas- luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah • Mentor – menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dsb. • Penyokong – menyokong, mempertahan, meyakinkan anak • Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di sekolah • Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia • Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai sahabat
 19. 19. i SARANA IBU BAPA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA
 20. 20. i SARANA IBU BAPA STRUKTUR KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA Apa itu Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? KSIB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa, murid dan sekolah. Melalui KSIB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara anda dan anak anda.
 21. 21. i SARANA IBU BAPA MENGAPA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) PERLU? Ibu bapa menghadapi masalah berkaitan cara menguruskan anak Ibu bapa memerlukan ruang untuk meluahkan keresahan/kebimbangan mengenai anak Ibu bapa menghadapi krisis dan tidak tahu cara mengatasinya Ibu bapa mempunyai kepakaran dalam bidang- bidang tertentu yang boleh dikongsi dengan ibu bapa lain
 22. 22. i SARANA IBU BAPA STRUKTUR KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA Ex-officioL Pengetua/Guru Besar YDP PIBG NYDP PIBG Ketua Biro KSIB Setiausaha PIBG Bendahari PIGB AJK KSIB dalam kalangan PIBG Sukarelawan KSIB dalam kalangan PIBG Rakan KSIB Sukarelawan Dari Komuniti
 23. 23. i SARANA IBU BAPA Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) Borang B Nama Ibu Bapa/Penjaga: .................................................................................................. No. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: .......................................................................... Nama anak: ............................................................ Kelas: ............................................... Alamat : .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Telefon: .................................................................. E-mel: ...............................................
 24. 24. SARANA IBU BAPA Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan (√). 1. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2. Kokurikulum (persatuan, unit beruniform sukan dan permainan) 3. Bimbingan kerjaya 4. 3K (kebersihan, keceriaan, keselamatan dan kesihatan) 5. Penyelenggaraan sekolah 6. Motivasi / disiplin murid 7. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa Borang B
 25. 25. i SARANA IBU BAPA 8. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai .9. Saya sanggup meluangkan masa untuk membantu sekolah sebanyak hari setahun Tandatangan: ....................................................... Tarikh: ..............................
 26. 26. i SARANA IBU BAPA BIRO MAKLUMAT
 27. 27. i SARANA IBU BAPA SARANA SEKOLAH : 6 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN i. IKLIM SEKOLAH ii. KOMUNIKASI BERKESAN iii. SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID iv. TANGGUNGJAWAB BERSAMA v. KEPUTUSAN BERSAMA vi. KERJASAMA DENGAN KOMUNITI
 28. 28. iSARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA : 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN i. PENYEDIAAN SUASANA PEMBELAJARAN DI RUMAH ii. INTERAKSI SOSIAL DENGAN ANAK iii. KOMUNIKASI DENGAN ANAK iv. SOKONGAN AKADEMIK
 29. 29. i SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN 1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah • Ruang belajar, • jadual belajar, • keselesaan, • Kemudahan • kekemasan & • buku rujukan • Set alat tulis
 30. 30. i SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN 2. Interaksi sosial dengan anak  berbual,  makan,  beraktiviti,  awasi pergerakan anak &  memberi pendidikan agama/moral
 31. 31. i SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN 3. Komunikasi dengan anak  berbincang mengenai pelajaran,  mendengar cerita sekolah dari anak,  mengawasi kerja rumah,  mengambil tahu perancangan aktiviti anak &  saling bertukar fikiran  mengenali kawan anak
 32. 32. i SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN 4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak  pujian dan rangsang,  dorongan dan motivasi,  aktiviti membaca,  membimbing kerja rumah &  memberi kelas tambahan (jika perlu)  Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari anak
 33. 33. i SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN 6 Peranan Ibu Bapa  Jurulatih – menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah  Mentor – menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dsb.  Penyokong – menyokong, mempertahan, meyakinkan anak  Sentiasa bermaklumat – terkini dengan apa yang berlaku di sekolah  Menjadualkan kehidupan – mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia  Sahabat remaja – mendampingi anak remaja sebagai sahabat
 34. 34. SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Ya Tidak SKOR Ya=1 Tidak = 0 Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasakemas dan bersih. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup.
 35. 35. SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Interaksi sosial dengan anak BILANGAN HARI SKOR (Ikut bilangan hari) Saya bercerita/berbualdengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 6 74 52 30 1 Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu Saya mendidik/memberi didikan Agama / moral kepada anak ____ hari seminggu.
 36. 36. SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Komunikasi dengan anak BILANGAN HARI SKOR (Ikut bilangan hari)6 74 52 30 1 Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anaksaya sebanyak _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu.
 37. 37. SARANA IBU BAPA SARANA IBU BAPA 4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. Sokongan terhadap kecemerlangan anak BILANGAN HARI SKOR (Ikut bilangan hari)6 74 52 30 1 Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu Saya menyediakan bimbingan/ Tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.
 38. 38. Saya takda masa !!. Akutak sempat !! Tak sempat la .!! Jika ada masa saya buat cikgu !!. Hiss!! Tak bolehlah, banyak kerja lain laaa !. Letih la , nak releks jugakk! Malas lah, asyik-asyikkitaaja !!
 39. 39. 39
 40. 40. Hasilnya Malaysia yang Gemilang 40
 41. 41. i SARANA IBU BAPA TERIMA KASIH

×