Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Baja organik

 1. 1. BAJA ORGANIK
 2. 2. Apa itu baja organik?  Baja organik adalah sebatian baja yang mengandungi satu atau lebih jenis bahan organik.  Bahan-bahan mungkin haiwan atau sayuran ataupun gabungan kedua- duanya.  Konsep yang sama seperti “Organic Food”; terdiri daripada bahan- bahan yang semulajadi tanpa campuran bahan kimia
 3. 3.  Contoh baja organik:  Kompos:  Proses yang paling mudah ialah dengan membiarkan bahan buangan organik melalui proses penguraian.  Mengambil masa yang lama.
 4. 4. Faktor penggunaan baja organik 1.Isu pencemaran alam sekitar: Proses lulurhawa tanah akibat penggunaan kerap.  Kualiti tanah semakin menurun disebabkan proses penggemburan, pengkapuran dan lain- lain lagi untuk penggunaan pertanian.  Keasidan tanah bertambah dan tekstur tanah juga semakin merosot.
 5. 5. Pengurusan bahan buangan industri pertanian, terutamanya industri kelapa sawit.  Bahan buangan daripada industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar kepada pencemaran alam sekitar dan juga kos pengurusannya yang tinggi (Yahaya dan Lau, 2013).  BTK, POME, Decanter cake.
 6. 6. Pencemaran yang berlaku akibat penggunaan baja kimia.  Tanah menjadi lebih berasid.  Pencemaran nitrogen akibat unsur nitrogen yang melebihi keperluan tanah. Masalah lain yang akan timbul disebabkan nitrogen berlebihan termasuklah eutrofikasi
 7. 7. Proses Eutrofikasi  Jumlah oksigen terlarut dalam sumber air berkurang secara mendadak akibat lebihan nitrogen ke dalam sumber air dan menyebabkan pertumbuhan alga yang tinggi.
 8. 8. Faktor penggunaan baja organik 2. Pertanian Teknologi Hijau Konsep yang diperkenalkan oleh kerajaan dan agensi- agensi pertanian kearah pertanian lestari (Sustainable agriculture).  Konsep “sustainable agriculture” ; pengeluaran produk makanan menggunakan teknik-teknik pertanian yang melindungi alam sekitar, kesihatan awam, dan komuniti manusia.
 9. 9.  Merangkumi konsep 3R; Reduce, reuse, reprocess.  Penggunaan semula bahan buangan untuk penghasilan sumber tenaga seperti kompos untuk kegunaan rumah dan pertanian komoditi.  Good agriculture practice yang disarankan oleh RSPO merangkumi semua aspek; penyediaan tanah, pengurusan air, pengurusan sisa buangan, polisi penanaman di tanah gambut.
 10. 10. Faktor penggunaan baja organik 3. Penjimatan kos baja kimia. Menurut indeks komoditi Bank Dunia, harga baja meningkat 1.25% pada bulan Ogos dan 29% dalam tahun 2011. Dengan menggabungkan penggunaan baja organik dapat mengurangkan penggunaan baja kimia.
 11. 11. Kebaikan penggunaan baja organik  Baja organik membantu memperbaiki struktur tanah dan kandungan nutrien masa ke masa.  Menambah kandungan bahan organik yang membantu tanah untuk mengekalkan kelembapan dan nutrien.
 12. 12.  Menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma baik yang memastikan kesuburan jangka panjang tanah.  Kandungan baja organik yang bio-degradasi dan tidak menyebabkan pencemaran berbanding baja kimia.  Menjimatkan kos baja dan pengurusan sisa buangan disebabkan penggunaan semula bahan buangan dan pengurangan penggunaan baja.
 13. 13. Sumber baja organik  Bahan organik = sisa tinggalan organisma hidup.  Ciri-ciri bahan organik: 1. Bersifat kolodial dan membantu proses pembaikan tanah. 2. Memiliki kandungan Asid Humic 3. Memiliki luas permukaan tinggi dan keupayaan menyerap air sebanyak 80-90%. 4. Mempunyai unsur C, H, O, N, S, P, K, dan lain-lain. 5. Memiliki nilai CEC sebanyak150-300 me/100g.
 14. 14. Sumber bahan organik Industri ternakan (Sisa buangan haiwan ternakan seperti najis ayam, kambing dan lembu) Industri pemakanan (Sisa sayur- sayuran dan buah-buahan) Industri komoditi (Sisa sawit dan padi. Sisa industri sawit termasuklah tandan kosong, decanter cake dan pome)
 15. 15. Spesifikasi Baja Organik :Malaysian Standard (MS 1517:2012) • Lebih 90% daripada jumlah saiz yang dinyatakanSaiz Partikel • Tidak melebihi 30% dari berat basah • Toleransi maksimum sebanyak 10% dari yg dinyatakanKelembapan • Tidak boleh kurang daripada 50% dari yang dinyatakan • Perbezaan tidak melebihi 10% Kandungan Bahan Organik • Kadar nisbah tidak kurang daripada 25:1 • Perbezaan tidak melebihi 20%Nisbah C/N
 16. 16. BAJA ORGANIK ESPEK
 17. 17. 1. Penghasilan Baja Organik ESPEK (BOE)  Pensampelan secara rawak untuk kawalan mutu.  Proses pengayakan bahan longgokan sekeliling kilang (BTK, abu tandan, boiler ash dan decanter cake) untuk mengasingkan bahan-bahan pepejal asing.  Proses pengkomposan dengan tambahan mikrob pengkomposan dan dibiarkan selama 1-2 minggu ke tahap separa matang ke matang untuk C/N ratio dibawah 25.  Penambahan mikrob Tricoderma sp. untuk bio-pesticide.  Ditimbang sebanyak 20kg per kampit.
 18. 18. Fasa 1(Fast track)  Bahan-bahan longgokan BTK, abu tandan, dan decanter cake disekeliling kawasan kilang dikumpulkan.  Proses pengayakan dijalankan untuk mengasingkan bahan pepejal asing.  Mikrob pengkomposan dicampurkan dan dibiar selama 1-2 minggu.  Setelah proses pengkomposan tamat, BOE ditimbang sebanyak 20 kg dalam satu kampit.  BOE yang ditambah mirob berguna dijadikan sebagai Baja Bio-Organik Espek (BBOE)
 19. 19. Fasa 2  Sisa kilang sawit RISDA (BTK dan POME) dan sedikit kuantiti decanter cake diasingkan.  Fasiliti pengkomposan akan dibangunkan dan kelulusan dari Jabatan Alam Sekitar dimohon untuk proses ini.  Proses kompos dijalankan dengan mengikuti tahap-tahap tertentu dan mengambil masa tidak melebihi 3 bulan.
 20. 20. Fasa 3  BOE sedia ada akan ditambah nilai dengan mencampurkan bahan lain seperti POME dan decanter cake, baja galian dan baja kimia untuk meningkatkan kandungan nutrien.  Ditambah baik menjadi Fortified Baja Organik Espek (FBOE) dan Fortified Baja Bio-Organik Espek (FBBOE).  Menggantikan baja kimia ke tahap 30%.
 21. 21. 2. Kandungan Nutrien BOE Nutrien Peratus N 1-2% P2O5 0.5-1% K2O 1-2% MgO 0.4-0.6%
 22. 22. 3. Pengesyoran dan penggunaan BOE dalam ladang  Peringkat Nurseri:  1 bahagian BOE dicampurkan dengan 5 bahagian tanah subur (Gambarajah 1)
 23. 23. Tanah campuran di dalam polibeg (Gambarajah 1)
 24. 24.  Lubang menanam:  1 kg BOE untuk lubang saiz biasa dan 5 kg BOE untuk lubang modified big hole.  5 kg BOE ditaburkan diatas permukaan lubang dengan dilingkari oleh racikan batang sawit (gambarajah 2)
 25. 25. Kawasan tanam semula dan sungkupan. (Gambarajah 2)
 26. 26.  Sungkupan sawit muda:  Satu kampit (20kg) BOE untuk setiap pokok di sekitar kawasan pengakaran (gamarajah 3)
 27. 27. Kawasan rata dan beralun bagi sawit matang muda berumur 1-3 tahun bagi tanah subur. (Gambarajah 3)
 28. 28. Kawasan rata dan beralun bagi sawit matang muda 1-3 tahun bagi tanah marginal. (Gambarajah 4)
 29. 29.  Gantian baja kimia sawit matang:  Satu kampit (20 kg) BOE untuk menggantikan 2 kg baja kimia untuk setiap dua pokok dalam barisan (tanah cetek dan kering) dan di tengah barisan zon susunan pelepah untuk tanah subur.
 30. 30. Kawasan berteres bagi sawit matang berumur 4-15 tahun bagi tanah subur. (Gambarajah 5)
 31. 31. Kawasan berteres bagi sawit matang berumur 4-15 tahun bagi tanah marginal. (Gambarajah 6)
 32. 32. Kawasan rata dan beralun bagi sawit matang muda 4-15 tahun. (Gambarajah 7) 20kg BOE/BOE t/BOE Plus/BOE r/1 pokok
 33. 33. KESIMPULAN
 34. 34. • Proses lulurhawa tanah • Pengurusan sisa buangan tanaman • Sisa toksik daripada penggunaan baja kimia Isu Pencemaran Alam Sekitar • Konsep 3R • Malaysian Good Agricultural Practice (2013) Pertanian Teknologi Hijau • Kenaikan harga baja kimia Penjimatan kos
 35. 35. Meningkatkan nutrien tanah Meningkatkan kegiatan mikrob dalam tanah Membantu merawat da n baik pulih tanah Jimat dan mesra alam
 36. 36. Baja Organik Espek  Pengurusan sisa buangan kilang kelapa sawit yang lebih efektif dan menjimatkan kos.  Penggunaan semula sisa buangan (waste utilization) dan menggantikan baja kimia sebanyak 20%.  Faedah yang lebih baik untuk tanah dan alam sekitar untuk jangka masa yang lebih panjang.  Menolak tuduhan dari pengeluar edible oil dalam isu alam sekitar.
 37. 37. Thank You
 • AdlinHuda

  Oct. 26, 2020
 • mohdasriq

  Sep. 26, 2020
 • mariusgosongdoa

  Aug. 16, 2020
 • bunga25

  Oct. 11, 2018
 • Santibannez

  Feb. 11, 2017
 • zikiel04

  Jul. 19, 2016
 • askMEzz

  May. 2, 2016
 • JEBATDESIGN

  Apr. 24, 2016
 • noranida69

  Aug. 18, 2015
 • RzhaLye

  Aug. 7, 2015
 • HannNiesa

  Apr. 7, 2015

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

17.846

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

10

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

11

×