Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 55 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016 (20)

Weitere von Aki Luostarinen (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016

 1. 1. ESITYSMATERIAALI: bit.ly/lops2016teema ETÄTILA: otavanopisto.adobeconnect.com/suunta Seuraa Twitterissä: @opshautomot @akiluos @IidaPeltomaa @tmair
 2. 2. OPS-hautomot lukio -hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Otavan Opisto ja AIKOPA. Hanke tarjoaa opetussuunnitelmaprosessien tukea OPSin yleisten osien teemojen käsittelyyn sekä yksittäisille lukioille ja kunta- ja seutu- alueille että valtakunnallisesti avoimissa teemahautomoissa. Tutustu: www.oppiminen.fi OPS-HAUTOMOT LUKIO
 3. 3. 9.00-9.15 Hanke-esittely ja orientaatio 9.15-10.00 LOPS2016 osaamiset ja teemaopinnot (Aki Luostarinen ja Tiina Airaksinen) 10.00-10.30 Ilmiöjakso Espoon yhteiskoulun lukiossa (Marko Nystrand ja Tero Mattila, Espoon Yhteislyseon lukio) 10.30-11.30 Työskentely: teemaopintokurssien suunnittelu 11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) 12.30-13.00 Työskentelyn viimeistely 13.00-13.45 LOPS2016 ja arviointi (Tiina Tähkä, Opetushallitus) 13.45-14.30 Työskentely arvioinnista (kahvit lomassa) 14.30-15.15 Kohti itse- ja vertaisarviointia (Pekka Peura, Eduhakkerit) PÄIVÄN OHJELMA:
 4. 4. OPSpeed dating Nopeat keskustelut päivän teemoista (2-3 min / vaihto) väitteinä, lainauksina ja kysymyksinä. Oletko samaa tai eri mieltä? Miten vastaisit kysymykseen? Tutustu samalla paikalla oleviin.
 5. 5. Mitä mielestäsi tarkoittaa käsite laaja-alainen yleissivistys? Mitä kaikkea siihen kuuluu? OPSpeed dating
 6. 6. Kehittääkö nykyinen tapa organisoida oppimista opiskelijoiden tulevaisuudessa tarvitsemaa osaamista monipuolisesti? OPSpeed dating
 7. 7. Oletko sitä mieltä, että teemaopinnot ja muu ainerajojen ylitys on tarpeellinen tapa lisätä opettajien välistä yhteistyötä ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia? OPSpeed dating
 8. 8. OPSpeed dating Tulisiko monipuolisen lukioarvioinnin keskiössä olla opiskelijan vahvuudet?
 9. 9. OPSpeed dating “Opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti“ ja “oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta”. Miten nykyiset arviointikäytänteet mielestäsi toteuttavat näitä vaatimuksia?
 10. 10. Odotan innolla teemaopintojen suunnittelua ja arviointikäytänteiden kehittämistä! OPSpeed dating
 11. 11. Millaista osaamista tulevaisuudessa opiskelu, työelämä ja arki vaativat nykyisiltä lukiolaisiltamme? Millainen on tulevaisuuden osaaja? TERVEISIÄ TULEVAISUUDESTA
 12. 12. TERVEISIÄ TULEVAISUUDESTA Millaista osaamista tulevaisuudessa opiskelu, työelämä ja arki vaativat nykyisiltä lukiolaisiltamme? Millainen on tulevaisuuden osaaja? Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. LOPS2015, s. 12
 13. 13. JOUTUVATKO LUKIOLAISEMME > Hankkimaan monta ammattia? > Sukkuloimaan moniosaajina erilaisissa ympäristöissä? > Työskentelemään joustavilla työajoilla? Ehkäpä aina freelancer-tyyppisesti? > Ratkomaan ongelmia, joita tänä päivänä ei edes ole vielä olemassa? > Löytämään oman intohimonsa maailmassa, jossa suorittavaa työtä ei enää ole tarjolla? > Luomaan oman työnsä, kun mitään työtä ei ole tarjolla? > Kasvattamaan tulevat sukupolvet maailmaan, jollaista me emme voi ennakoida ja kuvitella.
 14. 14. Pablo Picasson mukaan tietokoneet ovat tarpeettomia, koska ne antavat valmiita vastauksia. Mutta uuden ajan tietokoneet ovat paljon luovempia. Ne kysyvät itse kysymyksiä – ja jopa vastaavat niihin itse. Miten käy työn? Koneoppivat algoritmit korvaavat monia palvelualan ammatteja. Lipunmyyjät saavat jo mennä. Kapea-alaiset valkokaulustyöt katoavat. “Ne työt säilyvät, joissa tarvitaan ihmisten kokemusta”, sanoo koneoppimisen tutkija Pedro Domingos, “Muu automatisoituu”. HS Tiede 8.3.2016, http://www.hs.fi/tiede/a1457325201511?jako=bc716d4165692fb1ec3aa30dd404a850
 15. 15. “LÄPIKÄYMISEN” PEDAGOGIIKKA Yhtäältä: Meillä on joukko akateemisesti taitavia opiskelijoita, jotka nauttivat kuuntelemisesta ja myös hyötyvät opettajajohtoisesta opetuksesta. Toisaalta: Opetus- ja arviointimenetelmät voivat yksipuolistua, eivätkä myöskään akateemisesti suuntautuneet pääse kehittämään niitä osaamisia, joihin heillä ei ole vielä yhtä hyviä valmiuksia.
 16. 16. SUHDE OPPIMISKÄSITYKSEEN Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. LOPS2015, s. 14
 17. 17. OSAAMISPROFIILI rakentuu ● Kyky olla hiljaa? ● Kyky vastata, kun kysytään? ● Kyky noudattaa tehtävänantoja ja tehdä tehtäviä? ● Kyky ratkoa yhdessä valmiiksi asetettuja ongelmia? ● Kyky painaa mieleen ja palauttaa muistista? ● Kyky noudattaa annettuja aikatauluja? ● Kyky edetä annettua polkua? . . . OSAAMISPROFIILI rakentuu ● Kyky kuunnella aktiivisesti? ● Kyky osallistua, kysyä, kyseenalaistaa? ● Kyky määritellä ongelmia ja eritellä niiden ratkaisemiseen liittyviä tekijöitä? ● Kyky jäsentää omaa ajankäyttöä erilaisten oppimiskokonaisuuksissa ja projekteissa? ● Kyky löytää itselle merkityksellinen ja kiinnostava? ● Kyky toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä? ● Kyky olla tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa? . . .
 18. 18. OSAAMISIA PITÄÄ AKTIIVISESTI KEHITTÄÄ LUKEMALLA VOI HANKKIA OSAAMISEEN LIITTYVÄÄ TIETOA, MUTTA TAITO KARTTUU TEKEMÄLLÄ tieto yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vs. kyky osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan
 19. 19. POHDITTAVAKSI Miten iso osa tuntiajasta kuluu opiskelijoiden kanssa keskustellen / opiskelijoita ohjatessa? Mihin muuhun aika luokassa kuluu ja miten tehokkaaksi koet tämän ajan? Miten opettaja voi kursseilla tukea osaamisten kehittymistä? Miten opiskelijan osaamisten itsearviointi ja tavoitteenasettelu voisi kursseilla onnistua? Mikä rooli vertaisilla?
 20. 20. OECD:n avainkompetenssit Välineiden vuorovaikutteinen käyttö: - kyky käyttää kieltä, tekstejä ja symboleja vuorovaikutteisesti - kyky käyttää tietoa ja informaatiota vuorovaikutteisesti - kyky käyttää teknologiaa vuorovaikutteisesti Vuorovaikutus erilaisissa ryhmissä: - kyky olla suhteissa toisiin - kyky tehdä yhteistyötä - kyky hoitaa ja ratkaista konflikteja Autonominen toiminta - kyky muodostaa kokonaiskuvia ja toimia niiden mukaan - kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmaa ja henkilökohtaisia projekteja - kyky puolustaa oikeuksia, pyrkimyksiä, rajoituksia ja tarpeita. (OECD 2005: 10-15.)
 21. 21. EU:n elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppimaan oppiminen Metakognitiiviset taidot Kommunikaatio äidinkielellä Kommunikaatio vieraalla kielellä Digitaalinen kompetenssi Teknologiaosaaminen Informaation lukutaito, tutkimus ja tiedonhaku Kulttuuritietoisuus Sosiaaliset taidot, kansalaistaidot Aloitteellisuus ja yrittäjyys
 22. 22. POPS2014 laaja-alainen osaaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 Monilukutaito L4 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5 Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7
 23. 23. SANAHAKU: osaami- 43 LOPS 2003 K E R T A A 201 LOPS 2015 K E R T A A
 24. 24. Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään [-] siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, hankkia muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä kartuttaa elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteet korostavat laaja-alaisen yleissivistyksen ja kokonaisuuksien ymmärtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulliseen ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. LOPS2015, s. 34
 25. 25. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. > Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä > Hyvinvointi ja turvallisuus > Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu > Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys > Monilukutaito ja mediat > Teknologia ja yhteiskunta LOPS2015, s. 35
 26. 26. SANAHAKU: ylittäv- (yhteydessä oppainerajat/tiedonalarajat ylittävä) 1 LOPS 2003 K E R T A A 30 LOPS 2015 K E R T A A
 27. 27. Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. TEEMAOPINNOT
 28. 28. Teemaopintojen tavoitteena on mm. että opiskelija ● hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa ● soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa ● työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. TEEMAOPINNOT
 29. 29. Nuorisoasteella: 1. Monitieteinen ajattelu (TO1) 2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) 3. Osaaminen arjessa (TO3) Aikuisten lukiokoulutuksessa: 1. Tutkiva työskentely (TO1) TEEMAOPINNOT
 30. 30. ORIENTOITUMINEN- aivoriihi tms.- KOHTI TAVOITETTA- työskentely- TYÖN TULOKSET- tuotosesittelyt- Kuva: Jacob Bøtter CC BY 2.0 https: //flic.kr/p/5pQ2v Picture: Capture Queen CC BY 2.0 https://flic.kr/p/mpZCv Kuva: Eduardo Merille CC BY 2.0 https://flic.kr/p/8ftxEm
 31. 31. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. LOPS2015, s. 220
 32. 32. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. LOPS2015, s. 220
 33. 33. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. LOPS2015, s. 220
 34. 34. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. LOPS2015, s. 220
 35. 35. TEEMAOPINTOJEN ARVIOINTI Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. LOPS2015, s. 220
 36. 36. Arvioitavana 5 tiimitaitoa Opettajat määrittelivät ennen tiimijaksoa, ks. matriisi. Yhteisen päämäärän eteen työskentely Oma-aloitteisuus Parhaansa tekeminen Rohkeus Luottamus Viisari-hankkeen Hämeenlinnan osatoteutuksesta Dialainaus: Anne Rongas
 37. 37. Tiimitavoitteet pisteinä, pistesaavutukset Skillzzapiin Viisari-hankkeen Hämeenlinnan osatoteutuksesta Dialainaus: Anne Rongas
 38. 38. Vilma Mutka, oppimisen fasilitoija, Mukamas learning design OPS-hautomot- webinaari 12.1.2016: Ketterä oppiminen tiimissä https://youtu.be/Ib_idiZ0VWk Yrittäjä Vilma Mutka: “Tiimioppiminen pelasti minut, lukion kympin tytön, JAMKin Tiimiakatemiassa” https://youtu.be/Ib_idiZ0VWk?t=20m55s
 39. 39. USEIN KYSYTTYÄ Oppimisen tulevaisuus -Youtube: Teemaopinnot nuorten lukiokoulutuksessa, opetusneuvos Tiina Tähkä vastaa: https://youtu.be/bj4zA6DSkxg OPH:n sivuilla: http://bit.ly/lops2016teema-vastauksia
 40. 40. MARKO NYSTRAND & TERO MATTILA Case Espoon yhteislyseon lukio
 41. 41. SUUNNITTELEMAAN! Tutustukaa LOPS-perusteiden kuvaukseen teemaopinnoista ja teemaopintokurssista. Alkakaa ideoida vapaasti ja mahdollisimman monipuolisesti: ● Millainen ajankohtainen tai paikallinen kattoteema toteutettavalla kurssilla voisi olla? Mitkä aihekokonaisuudet ja oppiaineet tähän liittyvät ja miten? ● Mitkä ovat jakson yhteisiä tavoitteita? Miten opiskelija asettaa omat oppimisprosessin tavoitteensa? ● Miten opiskelija orientoidaan työskentelyyn? Miten autetaan oman tutkimuskohteen valinnassa ja rajaamisessa? ● Millaisia opiskelu- ja tutkimusmenetelmiä kurssilla käytetään? ● Millaisia välineitä opiskelijat käyttävät kurssin aikana? ● Missä kaikkialla opiskelija oppii? Kenen kanssa? ● Minkä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa kurssilla voisi tehdä yhteistyötä ja miten? VAIHE 1 (n. 20 min)
 42. 42. SUUNNITTELEMAAN! VAIHE 2 (n. 20 min) Vaihtakaa ryhmää ja tutustukaa edellisen ryhmän aloittamaan suunnitelmaan. Täydentäkää ja tarjotkaa lisäideoita jo suunniteltuun sekä jatkakaa kurssin suunnittelua: ● Millaisia tuotoksia opiskelijat voisivat kurssin aikana tehdä? ● Miten opiskelua ohjataan ja arvioidaan kurssin aikana? Opettaja - oppilas itse - vertaiset ● Miten opiskelijan tekemät tuotokset esitellään? ● Miten lopputuotokset arvioidaan? Opettaja - oppilas itse - vertaiset
 43. 43. LOUNASTAUKO 11.30-12.30
 44. 44. SUUNNITTELEMAAN! SUUNNITELMAT JAKOON (n. 20 min) Jatkataa ennen lounasta aloitettua suunnittelua, ja kootkaa suunnitelmanne yhteisesti jaettavaksi: bit.ly/teemasuunnitelma (Google-lomake, toimii kaikilla laitteilla)
 45. 45. SUUNNITTELEMAAN! SUUNNITELMAT JAKOON (n. 20 min) Palatkaa alkuperäiseen pöytään, jossa aloititte suunnittelun. Käykää täydennykset ja lisäideat läpi ja täydentäkää edelleen. Tuokaa suunnitelmanne puhtaaksikirjoitettuna ja tiivistettynä yhteisesti jaettavaksi: http://bit.ly/teemasuunnitelma KOONTI: bit.ly/teemasuunnitelma-koonti
 46. 46. TIINA TÄHKÄ LOPS2016 ja arviointi
 47. 47. TOTTA VAI TAVOITETTA? Käy läpi OPS2016-lainaukset. Mitkä asiat ovat työssäsi jo totta, mitkä vielä enemmän tavoitteen tasolla? Keskustelkaa lainauksista pareittain ja kirjatkaa havaintoja muistiin.
 48. 48. TAVOITTEESTA TOTTA Valitkaa lainauksista 1-2, jotka eivät tällä hetkellä mielestänne toteudu riittävän hyvin. Millaisilla keinoilla valittuja tavoitteita voisi tuoda enemmän lukion arviointityön arkeen? Kirjatkaa muistiin: bit.ly/lops2016todeksi
 49. 49. TAVOITTEESTA TOTTA Toimenpiteiden ja lupausten koonti: bit.ly/lops2016todeksi-koonti
 50. 50. KAHVIA TARJOLLA
 51. 51. TAVOITTEESTA TODEKSI Jotta tavoitteet muuntuvat lukiotyön arjessa todeksi ja toiminnaksi, millainen ajattelu ja asenteet, rutiinit ja toimintatavat, rakenteet yms. meidän tulee LOPETTAA JATKAA JA EDELLEEN KEHITTÄÄ ALOITTAA KOKONAAN UUTENA
 52. 52. PEKKA PEURA Kohti itse- ja vertaisarviointia
 53. 53. ANNA PALAUTETTA, KYSY, KOMMENTOI bit.ly/hautomopalaute Aki Luostarinen | aki.luostarinen@otavanopisto.fi | 050 311 7255 OPS-hautomot lukio -hankkeen koordinaattori, verkkopedagogi akiluos Aki Luostarinen Tiina Airaksinen | tiina.airaksinen@otavanopisto.fi | 050 311 7258 OPS-hautomot -hankkeen koordinaattori, kehittämispäällikkö tmair Tiina Airaksinen www.oppiminen.fi

×