LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016

Aki Luostarinen
Aki LuostarinenVerkkopedagogi, ops-kehittäjä ja psykologian verkko-ohjaaja at Otavan Opisto um Flush School Oy
TVT & LOPS2015.
16.1.2016 Ähtäri ja Virrat
Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa
OPS-hautomot lukio -hanke
Kuva:
Marianne Heikkinen
Otavan Opisto
OPS-HAUTOMOT LUKIO
OPS-hautomot lukio -hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen
toteutuksesta vastaavat Otavan Opisto ja AIKOPA.
Hanke tarjoaa opetussuunnitelmaprosessien tukea OPSin yleisten osien
teemojen käsittelyyn sekä yksittäisille lukioille ja kunta- ja seutu- alueille että
valtakunnallisesti avoimissa teemahautomoissa.
Tutustu:
www.oppiminen.fi
YHTEISIÄ KOMMENTTEJA JA MUISTAREITA:
bit.ly/ahtari_virrat_muistiinpanot
9.00-9.20 Hanke-esittely ja keskustelua avaava harjoitus
9.20-10.00 Alustus: LOPS2016 ja tvt
10.00-10.10 Jaloittelutauko
10.10-11.15 Sovellustestausta ja sitomista oppimiseen
- Socrative, Padlet, Google Drive, Blogger
11.15-11.30 Kokoava lopputyöskentely
Loppukeskustelua tarpeen mukaan ennen lounasta.
AAMUPÄIVÄN AIKATAULU:
bit.ly/lops_ahtari_virrat
OPSPEED DATING
Voitte kysyä toisiltanne mm. seuraavia kysymyksiä:
Milloin teknologia tukee pedagogiikkaa?
Milloin teknologia voi haitata pedagogiikkaa?
Mitä teknologia-avusteiseen oppimiseen mielestäsi kuuluu?
Miksi TVT:n rooli on suuri tulevaisuuden lukiossa?
Mikä TVT:n opetuskäytössä pohdituttaa sinua eniten?
Mistä olet TVT:n opetuskäytössä eniten innoissasi?
Mitä ajatuksia digiloikka sinussa herättää?
Mitä tvt-sovellusta tai -laitetta haluaisit kokeilla omien oppilaidesi kanssa?
Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä.
Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa
identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa
ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla
opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja
suuntautuu tulevaisuuteen.
LOPS2015, 12
Kuva:
Aki Luostarinen
Otavan Opisto
Ei pelkkää digiloikkaa
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden,
opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä.
Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja
kulttuuriin, jossa se tapahtuu.
LOPS 2015, 14
[-] oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta,
tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. [-] opiskelija
tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä
informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten
osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta
Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
http://bit.ly/tvt-legendat
Rauno Haapaniemi 16.10.2015
m.socrative.com
Room name:
AKIOTAVA
Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden
maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.
Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien
laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.
POPS2014, 23Kuva:
Juho Matilainen, Otavan Opisto
Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä
oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen rakentu-
minen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuutta.
LOPS 2015, 16
Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään
tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä
tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin
itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä.
LOPS 2015, 34
Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia
opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri
muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä
uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.
Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön
tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien
hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.
LOPS 2015, 15
Luovuus ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja
toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia
teknologian kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian
kehityksen keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen,
toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuminen.
LOPS 2015, 15
m.socrative.com
Room name:
AKIOTAVA
Keksintö suoraan helvetistä (Iisalmen Sanomat 6.2.2015)
Kun kävelee koulun käytäviä pitkin, niin näky on järkyttävä. Älypuhelinkulttuuri on
onnistunut luomaan joukon ”eläviä kuolleita!” Nuorison naamalta on väri ja ilmeet
kadonneet. Elämää eletään jossain muualla, virtuaalisessa todellisuudessa.
Oppitunnin aikana nuorille pitää Heikkisen mukaan sanoa parikymmentä kertaa, että
nyt se kännykkä pois, mutta aina sormet vain hakeutuvat tuohon ”keksintöön suoraan
helvetistä”.
Kännyköiden käytössä kouluissa ei ole syytä vastakkainasetteluun
(Harto Pönkä 9.2.2015)
Sen sijaan toinen kysymys on, miten ongelmiin suhtautuu. Tähän vaihtoehdoiksi on esitetty jo edellä
mainitsemani 1) eipäs ja 2) juupas. [-] Haluaisin nähdä useammin käytössä kolmannen vaihtoehdon eli
3) teknologian tarkoituksenmukaisen käytön opetuksessa, johon sisältyy oleellisena osana
teknologian terveen ja vastuullisen käytön opettaminen ja kasvattaminen.
Kouluissa tarvitaan pelkkien TVT:n väline- ja sisältöosaamisen opetuksen lisäksi kasvatusta, jossa
sanotaan, mitkä asiat ovat hyväksi tai oikein, sekä mitkä ovat pahaksi tai väärin.
Kukaan ei ole diginatiivi
Jos tietotekniikka näkyy nuorten
elämässä vain viihteen roolissa, he
oppivat kyllä viihdetekniikan käytön,
mutta eivät niitä taitoja joita töissä ja
opiskelussa tarvitaan. Niitä pitää
opettaa, ja opettamista varten meillä
on koululaitos.
www.otsokivekas.fi/2015/01/kukaan-ei-ole-diginatiivi/
Kuva: Jari Juslin Wikipedia CC BY-SA 3.0
m.socrative.com
Room name:
AKIOTAVA
OPPIMISEN
KOHDE
OPPIMISEN
VÄLINE
Tieto- ja viestintäteknologia on yhtä aikaa
Sähköistyminen hyvä idea, mutta koulun koneilla ei toimi.
Parempi olisi myös jos koulu tai kaupunki kustantaisi
opiskelijalle koneet, sillä kaikilla ei välttämättä varaa.
Sähköistyminen ei hyvästä kaikkialla.. Aina valitetaan liian
paljosta ruutuajasta, mutta juuri tämä lisää sitä..
Mitä koko päivä ruudun edessä istuminen saa aikaan?
Päänsärkyä, hartiakipuja ja silmien kirvelyä.. Onko edullista
oppimiselle, jos nämä oireet vaikeuttavat keskittymis- ja
oppimiskykyä.
Lukion sähköistyminen on hyvä, koska se on suuntana
yhteiskunnassa.
OPISKELIJAN SUUSTA:
OPS-hautomot: kysely Kotkan
lukiolaisille, Anne Rongas
Linda Saukko-Rauta, CC BY NC ND
https://saukkorauta.wordpress.com/2015/09/13/konsulentt-konsultti-karmesaho-maarittelee-digiloikan/
KAHVI- JA.
JALOITTELUTAUKO.
TESTAAMAAN!
Socrative: www.socrative.com
Padlet: www.padlet.com
Google Drive: drive.google.com
Blogger: www.blogger.com
OHJEITA MYÖHEMMÄKSI
Google drive: http://bit.ly/drive_ohje (suom.)
http://bit.ly/miten-hyodyntaa-drivea (suom.)
Blogger: http://bit.ly/blogger_ohje (suom.)
Socrative: http://help.socrative.com/ (engl.)
Diaohjeistus: http://bit.ly/socrative_ohje (suom.)
Padlet: http://bit.ly/padlet_help (engl.)
KOOTAAN AJATUKSIA
1. Kirjoita paperin alkuun: “Tulevaisuuden koulussa tieto-
ja viestintäteknologia…”
2. Harjoituksen aikana:
● pitää kirjoittaa koko ajan kaikki ajatukset paperille,
kynää ei saa nostaa paperista
● tekstiä ei suunnitella, vaan ajatuksen annetaan
kulkea vapaana
● tekstiä ei saa korjata tai yliviivata
Lue tekstisi uudelleen ja poimi sieltä kolme aiheen
kannalta keskeistä asiaa.
Jakakaa vielä teksteistänne nousevat ajatukset ryhmässä
ja tehkää kukin yksi tvt:n tulevaan käyttöön liittyvä
konkreettinen lupaus, kuinka aiotte toimia koulussanne.
KOOTAAN AJATUKSIA
JOTTA TVT:N KÄYTTÖÖNOTTO JA DIGITALISAATIO ONNISTUVAT LUKIOSSA,
MITÄ OMASSA TYÖSSÄSI JA TYÖYHTEISÖSSÄSI (tekeminen, tavat, toiminta,
ajatukset, rakenteet, asenteet yms.) TULISI
LOPETTAA:
JATKAA JA KEHITTÄÄ:
ALOITTAA UUTENA:
@opshautomot
#opshautomot
#lops2016
Oppimisen
tulevaisuus
-ryhmä
ANNA PALAUTETTA:
http://bit.ly/hautomopalaute
Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa
aki.luostarinen@otavanopisto.fi
050 311 7255
akiluos
aki.luostarinen
iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi
050 360 3773
IidaPeltomaa
Iida-Maria Peltomaa
Aki Luostarinen
1 von 28

Recomendados

SeOppi 1|2016 von
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K views32 Folien
SeOppi 2/2015 von
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views28 Folien
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh... von
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Suomen eOppimiskeskus ry
716 views41 Folien
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok... von
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Suomen eOppimiskeskus ry
1.6K views31 Folien
SeOppi 1/2017 von
SeOppi 1/2017SeOppi 1/2017
SeOppi 1/2017Suomen eOppimiskeskus ry
1.8K views32 Folien
SeOppi-lehti 2/2016 von
SeOppi-lehti 2/2016SeOppi-lehti 2/2016
SeOppi-lehti 2/2016Suomen eOppimiskeskus ry
3.3K views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään? von
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Jari Laru
302 views33 Folien
SeOppi 2/2017 von
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017Suomen eOppimiskeskus ry
4K views32 Folien
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa von
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessaAvoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessaHarto Pönkä
3.4K views36 Folien
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14 von
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14Matleena Laakso
597 views32 Folien
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015 von
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015Jari Laru
2.2K views43 Folien
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op) von
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)
Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)Suomen eOppimiskeskus ry
793 views1 Folie

Was ist angesagt?(20)

Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään? von Jari Laru
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Jari Laru302 views
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa von Harto Pönkä
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessaAvoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa
Avoimet verkkosisällöt ja tekijänoikeudet - monilukutaitoa somessa
Harto Pönkä3.4K views
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14 von Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Matleena Laakso597 views
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015 von Jari Laru
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
OSAAVA VESO: Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä. Raahe 2015
Jari Laru2.2K views
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit von Harto Pönkä
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Harto Pönkä714 views
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 von Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 views
Umami webinaari slideshare von Mikko Horila
Umami webinaari slideshareUmami webinaari slideshare
Umami webinaari slideshare
Mikko Horila341 views
Somepakki-projektisuunnitelman esittely von Riitta Ryhtä
Somepakki-projektisuunnitelman esittelySomepakki-projektisuunnitelman esittely
Somepakki-projektisuunnitelman esittely
Riitta Ryhtä323 views
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trendit von Harri Laihonen
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trenditHarri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen196 views
To Foorumi3 Esitys6 von hameenkyo
To Foorumi3 Esitys6To Foorumi3 Esitys6
To Foorumi3 Esitys6
hameenkyo281 views
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka von TuoviHuttunen
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen762 views

Destacado

Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan? von
Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?
Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?Tiina Airaksinen
549 views13 Folien
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna) von
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)Aki Luostarinen
397 views40 Folien
1 motivointi 1 von
1 motivointi 11 motivointi 1
1 motivointi 1rasande
223 views5 Folien
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä) von
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)Aki Luostarinen
345 views10 Folien
Talouslaatu von
TalouslaatuTalouslaatu
TalouslaatuKimmo Laitinen
200 views1 Folie
Tiedon avaaminen käytännössa von
Tiedon avaaminen käytännössaTiedon avaaminen käytännössa
Tiedon avaaminen käytännössassaarela
340 views22 Folien

Destacado(9)

Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan? von Tiina Airaksinen
Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?
Ilmiolukuvuosi ja -ops. Miten ilmiot valitaan?
Tiina Airaksinen549 views
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna) von Aki Luostarinen
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)
Ilmiöt käytännössä (AVO2/Toimikas Hämeenlinna)
Aki Luostarinen397 views
1 motivointi 1 von rasande
1 motivointi 11 motivointi 1
1 motivointi 1
rasande223 views
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä) von Aki Luostarinen
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)
PS1 - Ihmeteltävänä ihminen (johdantoa, keskustelunherättelyä)
Aki Luostarinen345 views
Tiedon avaaminen käytännössa von ssaarela
Tiedon avaaminen käytännössaTiedon avaaminen käytännössa
Tiedon avaaminen käytännössa
ssaarela340 views
Scripts von palunen
ScriptsScripts
Scripts
palunen244 views
Oppimaan oppiminen von MaijaKnutti
Oppimaan oppiminenOppimaan oppiminen
Oppimaan oppiminen
MaijaKnutti6.9K views

Similar a LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016

LUOTI someosaaminen von
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminenAnne Rongas
779 views32 Folien
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos von
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosMatleena Laakso
3.9K views27 Folien
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016 von
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016Aki Luostarinen
803 views26 Folien
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15 von
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15Pedagoginen piristysruiske 3.3.15
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15Matleena Laakso
705 views25 Folien
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016 von
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Aki Luostarinen
1.6K views55 Folien
Sosiaalinen media uudessa OPSissa von
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaHarto Pönkä
7.3K views79 Folien

Similar a LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016(20)

LUOTI someosaaminen von Anne Rongas
LUOTI someosaaminenLUOTI someosaaminen
LUOTI someosaaminen
Anne Rongas779 views
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos von Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K views
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016 von Aki Luostarinen
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016
OPS-teemahautomo 18.2.2015: TVT ja OPS2016
Aki Luostarinen803 views
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016 von Aki Luostarinen
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Lops2016 - tulevaisuuden osaamiset & teemaopinnot 10.3.2016
Aki Luostarinen1.6K views
Sosiaalinen media uudessa OPSissa von Harto Pönkä
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä7.3K views
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija von Anne Rongas
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppijaMukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Anne Rongas6.1K views
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14 von Pirjo Kananen
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Gafe-koulutus Siikajoella 30.10.14
Pirjo Kananen715 views
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän... von Jari Laru
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän...
Jari Laru846 views
Janakkalan VESO 19112011 von Mikko Horila
Janakkalan VESO 19112011Janakkalan VESO 19112011
Janakkalan VESO 19112011
Mikko Horila430 views
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op von Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 2 op
Matleena Laakso518 views
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena von Jari Laru
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukenaMobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukena
Jari Laru544 views
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 von Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K views
3 vinkkeja luokkahuonekokeiluihin von Mikko Horila
3 vinkkeja luokkahuonekokeiluihin3 vinkkeja luokkahuonekokeiluihin
3 vinkkeja luokkahuonekokeiluihin
Mikko Horila798 views
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 von Matleena Laakso
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Matleena Laakso3.1K views

Más de Aki Luostarinen

Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019 von
Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019
Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019Aki Luostarinen
1.1K views51 Folien
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen? von
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?Aki Luostarinen
21.7K views32 Folien
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016 von
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016Aki Luostarinen
982 views38 Folien
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016) von
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)Aki Luostarinen
561 views59 Folien
OPS2016 & arvioinnin muutos von
OPS2016 & arvioinnin muutosOPS2016 & arvioinnin muutos
OPS2016 & arvioinnin muutosAki Luostarinen
12.9K views45 Folien
OPS2016 ja ohjelmointi von
OPS2016 ja ohjelmointiOPS2016 ja ohjelmointi
OPS2016 ja ohjelmointiAki Luostarinen
1.3K views30 Folien

Más de Aki Luostarinen(20)

Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019 von Aki Luostarinen
Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019
Arviointiklubi Kohtio-esitys 11.4.2019
Aki Luostarinen1.1K views
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen? von Aki Luostarinen
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?
MOK-/ilmiöprosessi: Mitä tapahtuu ennen, aikana ja jälkeen?
Aki Luostarinen21.7K views
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016 von Aki Luostarinen
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Aki Luostarinen982 views
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016) von Aki Luostarinen
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)
Aikuisten LOPS2015: mikä keskeistä? (Karkun opisto 24.2.2016)
Aki Luostarinen561 views
OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016) von Aki Luostarinen
OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016)OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016)
OPS2016 toiminnaksi Mikkelissä (ops-hautomot 3.2.2016)
Aki Luostarinen644 views
Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015 von Aki Luostarinen
Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015
Oppimista tukeva arviointi ja OPS2016 - Jyväskylä 4.12.2015
Aki Luostarinen2K views
Mistä on ilmiöpohjainen oppiminen tehty? Turun kristillinen opisto 13.11.2015 von Aki Luostarinen
Mistä on ilmiöpohjainen oppiminen tehty? Turun kristillinen opisto 13.11.2015Mistä on ilmiöpohjainen oppiminen tehty? Turun kristillinen opisto 13.11.2015
Mistä on ilmiöpohjainen oppiminen tehty? Turun kristillinen opisto 13.11.2015
Aki Luostarinen833 views
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015 von Aki Luostarinen
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Ainerajat ylittävä oppiminen - POPS2014 & LOPS2016, Rovaniemi 15.9.2015
Aki Luostarinen706 views
FLUSH! 12.9.2015 Net Forum Finland von Aki Luostarinen
FLUSH! 12.9.2015 Net Forum FinlandFLUSH! 12.9.2015 Net Forum Finland
FLUSH! 12.9.2015 Net Forum Finland
Aki Luostarinen431 views
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi... von Aki Luostarinen
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...
Osallisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - La participation et l'activi...
Aki Luostarinen454 views
Nettikoulutuksen lähitapaamisen tuntuja 6.6.2015 von Aki Luostarinen
Nettikoulutuksen lähitapaamisen tuntuja 6.6.2015Nettikoulutuksen lähitapaamisen tuntuja 6.6.2015
Nettikoulutuksen lähitapaamisen tuntuja 6.6.2015
Aki Luostarinen652 views
Ops-hautomot (perusopetus ja lukio) -koulutusinfo 26.5.2015 von Aki Luostarinen
Ops-hautomot (perusopetus ja lukio) -koulutusinfo 26.5.2015Ops-hautomot (perusopetus ja lukio) -koulutusinfo 26.5.2015
Ops-hautomot (perusopetus ja lukio) -koulutusinfo 26.5.2015
Aki Luostarinen477 views
Lukion tulevaisuus (Koulun tulevaisuus -tapahtumassa 22.5.2015) von Aki Luostarinen
Lukion tulevaisuus (Koulun tulevaisuus -tapahtumassa 22.5.2015)Lukion tulevaisuus (Koulun tulevaisuus -tapahtumassa 22.5.2015)
Lukion tulevaisuus (Koulun tulevaisuus -tapahtumassa 22.5.2015)
Aki Luostarinen358 views
ITK2015 Oppimisen tulevaisuus -foorumiesitys 16.4.2015 von Aki Luostarinen
ITK2015 Oppimisen tulevaisuus -foorumiesitys 16.4.2015ITK2015 Oppimisen tulevaisuus -foorumiesitys 16.4.2015
ITK2015 Oppimisen tulevaisuus -foorumiesitys 16.4.2015
Aki Luostarinen565 views
HITSA Conference Tallinn 17th April 2015 von Aki Luostarinen
HITSA Conference Tallinn 17th April 2015HITSA Conference Tallinn 17th April 2015
HITSA Conference Tallinn 17th April 2015
Aki Luostarinen591 views
Otavan opiston ilmiöt lukuvuonna 2015-16 ja kuinka niihin päästään? von Aki Luostarinen
Otavan opiston ilmiöt lukuvuonna 2015-16 ja kuinka niihin päästään?Otavan opiston ilmiöt lukuvuonna 2015-16 ja kuinka niihin päästään?
Otavan opiston ilmiöt lukuvuonna 2015-16 ja kuinka niihin päästään?
Aki Luostarinen487 views
Nettikoulutuksen lähitapaamisen palaute (syksy 2014) von Aki Luostarinen
Nettikoulutuksen lähitapaamisen palaute (syksy 2014)Nettikoulutuksen lähitapaamisen palaute (syksy 2014)
Nettikoulutuksen lähitapaamisen palaute (syksy 2014)
Aki Luostarinen357 views
Kokeeton arviointi Otavan Opistolla -vierailun tueksi von Aki Luostarinen
Kokeeton arviointi Otavan Opistolla -vierailun tueksiKokeeton arviointi Otavan Opistolla -vierailun tueksi
Kokeeton arviointi Otavan Opistolla -vierailun tueksi
Aki Luostarinen385 views

LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016

 • 1. TVT & LOPS2015. 16.1.2016 Ähtäri ja Virrat Aki Luostarinen & Iida-Maria Peltomaa OPS-hautomot lukio -hanke Kuva: Marianne Heikkinen Otavan Opisto
 • 2. OPS-HAUTOMOT LUKIO OPS-hautomot lukio -hankkeen rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Otavan Opisto ja AIKOPA. Hanke tarjoaa opetussuunnitelmaprosessien tukea OPSin yleisten osien teemojen käsittelyyn sekä yksittäisille lukioille ja kunta- ja seutu- alueille että valtakunnallisesti avoimissa teemahautomoissa. Tutustu: www.oppiminen.fi
 • 3. YHTEISIÄ KOMMENTTEJA JA MUISTAREITA: bit.ly/ahtari_virrat_muistiinpanot
 • 4. 9.00-9.20 Hanke-esittely ja keskustelua avaava harjoitus 9.20-10.00 Alustus: LOPS2016 ja tvt 10.00-10.10 Jaloittelutauko 10.10-11.15 Sovellustestausta ja sitomista oppimiseen - Socrative, Padlet, Google Drive, Blogger 11.15-11.30 Kokoava lopputyöskentely Loppukeskustelua tarpeen mukaan ennen lounasta. AAMUPÄIVÄN AIKATAULU: bit.ly/lops_ahtari_virrat
 • 5. OPSPEED DATING Voitte kysyä toisiltanne mm. seuraavia kysymyksiä: Milloin teknologia tukee pedagogiikkaa? Milloin teknologia voi haitata pedagogiikkaa? Mitä teknologia-avusteiseen oppimiseen mielestäsi kuuluu? Miksi TVT:n rooli on suuri tulevaisuuden lukiossa? Mikä TVT:n opetuskäytössä pohdituttaa sinua eniten? Mistä olet TVT:n opetuskäytössä eniten innoissasi? Mitä ajatuksia digiloikka sinussa herättää? Mitä tvt-sovellusta tai -laitetta haluaisit kokeilla omien oppilaidesi kanssa?
 • 6. Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. LOPS2015, 12 Kuva: Aki Luostarinen Otavan Opisto Ei pelkkää digiloikkaa
 • 7. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. LOPS 2015, 14 [-] oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. [-] opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta Kuva: Aki Luostarinen, Otavan Opisto
 • 10. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. POPS2014, 23Kuva: Juho Matilainen, Otavan Opisto
 • 11. Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen rakentu- minen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuutta. LOPS 2015, 16
 • 12. Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä. LOPS 2015, 34
 • 13. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa. LOPS 2015, 15
 • 14. Luovuus ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia teknologian kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuminen. LOPS 2015, 15
 • 16. Keksintö suoraan helvetistä (Iisalmen Sanomat 6.2.2015) Kun kävelee koulun käytäviä pitkin, niin näky on järkyttävä. Älypuhelinkulttuuri on onnistunut luomaan joukon ”eläviä kuolleita!” Nuorison naamalta on väri ja ilmeet kadonneet. Elämää eletään jossain muualla, virtuaalisessa todellisuudessa. Oppitunnin aikana nuorille pitää Heikkisen mukaan sanoa parikymmentä kertaa, että nyt se kännykkä pois, mutta aina sormet vain hakeutuvat tuohon ”keksintöön suoraan helvetistä”. Kännyköiden käytössä kouluissa ei ole syytä vastakkainasetteluun (Harto Pönkä 9.2.2015) Sen sijaan toinen kysymys on, miten ongelmiin suhtautuu. Tähän vaihtoehdoiksi on esitetty jo edellä mainitsemani 1) eipäs ja 2) juupas. [-] Haluaisin nähdä useammin käytössä kolmannen vaihtoehdon eli 3) teknologian tarkoituksenmukaisen käytön opetuksessa, johon sisältyy oleellisena osana teknologian terveen ja vastuullisen käytön opettaminen ja kasvattaminen. Kouluissa tarvitaan pelkkien TVT:n väline- ja sisältöosaamisen opetuksen lisäksi kasvatusta, jossa sanotaan, mitkä asiat ovat hyväksi tai oikein, sekä mitkä ovat pahaksi tai väärin.
 • 17. Kukaan ei ole diginatiivi Jos tietotekniikka näkyy nuorten elämässä vain viihteen roolissa, he oppivat kyllä viihdetekniikan käytön, mutta eivät niitä taitoja joita töissä ja opiskelussa tarvitaan. Niitä pitää opettaa, ja opettamista varten meillä on koululaitos. www.otsokivekas.fi/2015/01/kukaan-ei-ole-diginatiivi/ Kuva: Jari Juslin Wikipedia CC BY-SA 3.0
 • 20. Sähköistyminen hyvä idea, mutta koulun koneilla ei toimi. Parempi olisi myös jos koulu tai kaupunki kustantaisi opiskelijalle koneet, sillä kaikilla ei välttämättä varaa. Sähköistyminen ei hyvästä kaikkialla.. Aina valitetaan liian paljosta ruutuajasta, mutta juuri tämä lisää sitä.. Mitä koko päivä ruudun edessä istuminen saa aikaan? Päänsärkyä, hartiakipuja ja silmien kirvelyä.. Onko edullista oppimiselle, jos nämä oireet vaikeuttavat keskittymis- ja oppimiskykyä. Lukion sähköistyminen on hyvä, koska se on suuntana yhteiskunnassa. OPISKELIJAN SUUSTA: OPS-hautomot: kysely Kotkan lukiolaisille, Anne Rongas
 • 21. Linda Saukko-Rauta, CC BY NC ND https://saukkorauta.wordpress.com/2015/09/13/konsulentt-konsultti-karmesaho-maarittelee-digiloikan/
 • 23. TESTAAMAAN! Socrative: www.socrative.com Padlet: www.padlet.com Google Drive: drive.google.com Blogger: www.blogger.com
 • 24. OHJEITA MYÖHEMMÄKSI Google drive: http://bit.ly/drive_ohje (suom.) http://bit.ly/miten-hyodyntaa-drivea (suom.) Blogger: http://bit.ly/blogger_ohje (suom.) Socrative: http://help.socrative.com/ (engl.) Diaohjeistus: http://bit.ly/socrative_ohje (suom.) Padlet: http://bit.ly/padlet_help (engl.)
 • 25. KOOTAAN AJATUKSIA 1. Kirjoita paperin alkuun: “Tulevaisuuden koulussa tieto- ja viestintäteknologia…” 2. Harjoituksen aikana: ● pitää kirjoittaa koko ajan kaikki ajatukset paperille, kynää ei saa nostaa paperista ● tekstiä ei suunnitella, vaan ajatuksen annetaan kulkea vapaana ● tekstiä ei saa korjata tai yliviivata
 • 26. Lue tekstisi uudelleen ja poimi sieltä kolme aiheen kannalta keskeistä asiaa. Jakakaa vielä teksteistänne nousevat ajatukset ryhmässä ja tehkää kukin yksi tvt:n tulevaan käyttöön liittyvä konkreettinen lupaus, kuinka aiotte toimia koulussanne. KOOTAAN AJATUKSIA
 • 27. JOTTA TVT:N KÄYTTÖÖNOTTO JA DIGITALISAATIO ONNISTUVAT LUKIOSSA, MITÄ OMASSA TYÖSSÄSI JA TYÖYHTEISÖSSÄSI (tekeminen, tavat, toiminta, ajatukset, rakenteet, asenteet yms.) TULISI LOPETTAA: JATKAA JA KEHITTÄÄ: ALOITTAA UUTENA:
 • 28. @opshautomot #opshautomot #lops2016 Oppimisen tulevaisuus -ryhmä ANNA PALAUTETTA: http://bit.ly/hautomopalaute Aki Luostarinen Iida-Maria Peltomaa aki.luostarinen@otavanopisto.fi 050 311 7255 akiluos aki.luostarinen iida-maria.peltomaa@otavanopisto.fi 050 360 3773 IidaPeltomaa Iida-Maria Peltomaa Aki Luostarinen