Anzeige

Day 3

Akhyt
Akhyt
8. Nov 2010
Day 3
Day 3
Day 3
Nächste SlideShare
NetworkNetwork
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Day 3

  1. 1 Дасгал 1. Дараах мэдээлэлүүдээр 6 слайд бүхий илтгэл бэлтгэ. 1-р слайд: Нүүр хуудас – TITLE SLIDE хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ – CLICK TO ADD SUBTITLE: Анагаахын физик мэдээлэл зүйн тэнхим 2-р слайд: – TITLE and TEXt хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА, – CLICK TO ADD TEXT: Танилцуулгыг бич. Үүнд: АУДэС-д Анагаахын физик, биофизикийн сургалтыг 1974 он хvртэл МУИС-ийн Ерөнхий физик ба Биофизикийн тэнхимvvд хариуцан явуулж байв. 1974 онд АУДэС-ийн мэргэжлийн 2 багш, сургалтын лабораторын 4 өрөөтэйгөөр өөрийн сургууль дээр сургалтыг явуулж эхэлснээр тус тэнхимийн суурь тавигджээ. 3-р слайд: – TWO CONTENT: Text хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА, – CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич. 1. Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын сургалт явуулж байна. 2. 2003 оноос эхлэн “MEDSTUDNET CLUB”-т Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлийн салбарын оюутнууд ажиллаж байна. 4-р слайд: – TITLE, TEXT AND CLIP ART хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ ТУХАЙ, – CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө , мэргэжилийнхээ тухай бич – ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно. 5-р слайд: TWO CONTENT: хэлбэрээр сонгож CLICK TO ADD TITLE: Сургалт CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад тэнхмүүдийн тухай бич. 1. График оруул 2. Диаграм оруул 6-р слайд: – TITLE ONLY хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул. Слайд бүрд тохирох хөдөлгөөнийг хий. Мөн DESIGN-THEMES дизайныг сонгож өнгийг өөрчилж слайд солигдох хөдөлгөөнд дуу оруул.
  2. 2 Slide 1: DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING > BOUNCE Slide 2: Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN Bullet 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM TOP-LEFT Slide 3: Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS... нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL хэрэглүүр сонго. COLUMN 1: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EMPHASIS > SPIN COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS Slide 4: Гарчиг: SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, SUBTLE > FADED WIPE CLIP ART: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > MOTION PATHS >OCTAGON Өөрийнхөө тухай текстийг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM LEFT Slide5 Гарчиг: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > EXIT > MORE EFFECTS... нээгдэх ADD EXIT EFFECT харилцах цонхны SUBTLE хэсгийн FADED SWIVEL хэрэглүүр сонго. Column 1 буюу график : CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE > FLY IN - DIRECTION: FROM BOTTOM-LEFT COLUMN 2: CUSTOM ANIMATION > ADD EFFECTS > ENTRANCE >STRIPS Slide 6: SLIDE DESIGN > ANIMATION SCHEMES > APPLY TO SELECTED SLIDES, EXCITING > CREDITS. Дасгал 2. Дараах слайдуудаар илтгэл бэлтгэ. • 1-р слайд: Нүүр хуудас – Title slide хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: Байгууллагын нэр, – CLICK TO ADD SUBTITLE: ......овогтой ... • 2-р слайд: – TITLE AND TEXT хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: ТАНИЛЦУУЛАГА,
  3. 3 – CLICK TO ADD TEXT: Сургууль болон байгууллагынхаа танилцуулгыг бич. • 3-р слайд: – TITLE AND 2-COLUMNS Text хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: Албаны ТАНИЛЦУУЛГА, – CLICK TO ADD TEXT: 2 баганад албануудынхаа тухай бич.  4-р слайд: – TITLE, TEXT AND CLIP Art хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: МИНИЙ МӨРӨӨДӨЛ, – CLICK TO ADD TEXT: Өөрийнхөө мэргэжилийн тухай бич. – ADD CLIP ART: CLIP ART сангаас бэлэн зураг оруул. Эсвэл өөрийн бэлдсэн зургийн файлыг сонгож өгч болно.Үүнийг хөдөлгөөнд оруул  5-р слайд EXCEL-ийн 19-р дасгалыг ашиглан график байгуулж хөдөлгөөн оруул. • 6-р слайд: – TITLE ONLY хэлбэр сонгож, – CLICK TO ADD TITLE: АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА гэж бичээд хуудасны голд зөөж байрлуул.
Anzeige