Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Toeic, Part 3
บทสนทนา 4 เรื่อง
เรียนจากสคริปต์
(ชุดที่ 1)
เรียนศัพท์สานวนจากสคริปต์
•Toeic Part 3
•Short conversations 4 เรื่อง
•ชุดที่ 1
แนะนาขั้นตอนการเรียนจากสคริปต์
•อ่านบทสนทนา และทาความเข้าใจ อนุมาน (สรุปจากที่อ่าน) เท่าที่น่าจะทาได้
•บทสนทนานี้น่าจะเกิด...
1.
• W: Do you know when the post office close? I
have a package I need to mail.
• M: It closes at 5.00 Monday through Fri...
• W: Do you know when the post office
closes? I have a package I need to mail.
• คุณรู้ไหมว่าที่ทาการไปรษณีย์ปิดกี่โมง ฉัน...
• W: Well, it’s 5.00 already. I’ll have to wait
until Monday.
• อ้อ ห้าโมงแล้ว ฉันจะต้องรอจนถึงวันจันทร์
• M: Yeah, you wo...
Notes: • to mail/to post กริยา– ส่งทางไปรษณีย์
• It closes at 5.00 Monday through Friday.
• สังเกตกริยา close ในที่นี้ ใช้...
• to make it เป็นสานวน มีความหมายว่าสามารถทาได้แล้วแต่
บริบท ในที่นี้ คือไปทัน ทาได้ทัน
• อีกตัวอย่างหนึ่ง โทรศัพท์ไปบอกเพ...
2.
• W: Those sandwiches look delicious. Did you
get them at the deli?
• M: Actually, I get them at the bakery. There’s
a ...
• W: Those sandwiches look delicious. Did
you get them at the deli?
• แซนด์วิชพวกนั้นดูอร่อยจัง คุณซื้อที่ร้านเดลี่หรือ
• ...
• W: Really? Can you tell me how to get
there?
• จริงหรือ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่นั่นยังไง
• M: It’s right outside ex...
Notes: • … look delicious….
• กริยา look/seem/appear พวกนี้ มีความหมายว่า ดูเหมือน
จะ… ตามด้วย adj. • Delicious อร่อย อีกค...
• Bakery ร้านขายขนมอบ เช่น ขนมปัง • There’s a new
one that opened a couple of days ago. •
สังเกตคาว่า open ในที่นี้ ใช้เป็...
how to get there… วิธีไปที่นั่น
how to GET TO the nearest subway station
วิธีไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด
• It’s righ...
3.
• M: Can I help you?
• W: Yes, I’m looking for aspirin. Do you
have any? I can’t see it here.
• M: Yes, ma’am. It’s on ...
• M: Can I help you?
• ผมช่วยคุณได้ไหม
• W: Yes, I’m looking for aspirin. Do you
have any? I can’t see it here.
• ค่ะ ฉันก...
• M: Yes, ma’am. It’s on the second shelf
over there, on the right hand side.
• มีครับ คุณผู้หญิง มันอยู่บนชั้นสองตรงโน้น ...
Notes:• Can I help you? ฉันช่วยคุณได้ไหม
• หรือ What can I do for you? ฉันจะช่วยทาอะไรให้คุณได้บ้าง
• เป็นสานวนมาตรฐานสาหร...
• I’m looking for aspirin.
• สังเกตการตอบ ถึงแม้จะไม่ได้ถามว่า หาอะไรอยู่ ลูกค้าอาจตอบอย่างนี้ คือใช้
กริยา look for
• กรณ...
• Yes, ma’am.
• คาว่า ma’am ออกเสียงประมาณว่า แมม ย่อมาจาก
madam แมดั้ม (เน้นพยางค์หน้า) มีความหมายเหมือน เรียกลูกค้า
ว่า ...
• It’s on the second shelf over there.
• shelf แปลว่า ชั้นวางของ ส่วนในซุปเปอร์มาร์เก็ต จะมีชั้นเรียงกันเป็นแถว rows
of sh...
4.
• W: Do you think we should come back from
the conference a day early?
• M: What for? As long as we’re there, we might
...
• W: Do you think we should come back
from the conference a day early?
• คุณคิดว่า เราควรจะกลับจากงานประชุมก่อนสักวันหนึ่ง...
• W: You’re right. Let’s try to make the most of it.
I’ve never been to New York before.
• คุณถูกแล้วล่ะ เราพยายามสนุกกับก...
Notes:
• should ตามด้วยกริยาช่อง 1 แปลว่า ควรจะ น่าจะ
• What for? = Why? ทาไม เพื่ออะไร
• As long as we’re there, we might...
• might as well/may as well
เป็นวลีที่ใช้บอกว่า น่าจะทาไปด้วยเลย (ดีกว่าไม่ทา)
• to make the most of something เป็น
สานวน ...
• Have you (ever) been to _สถานที่______?
คุณเคยไป______ไหม
• Yes, I have. Twice. ตัวอย่างคาตอบรับ เคย ในที่นี้ เสริมความ
...
• has/have been vs. has/have gone
• จาไว้ง่ายๆ ว่า has/have been ไปแล้ว กลับมาแล้ว
• ส่วน has/have gone ไปแล้ว ยังไม่กลับ
...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

toeic part 3 short conversations เรียนจากสคริปต์ ชุดที่ 1 4 เรื่อง

1.748 Aufrufe

Veröffentlicht am

toeic part 3 short conversations เรียนจากสคริปต์ ศัพท์ สำนวน might as well, as long as, make it, make the most of it, have gone, have been, deli, bakery

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

toeic part 3 short conversations เรียนจากสคริปต์ ชุดที่ 1 4 เรื่อง

 1. 1. Toeic, Part 3 บทสนทนา 4 เรื่อง เรียนจากสคริปต์ (ชุดที่ 1)
 2. 2. เรียนศัพท์สานวนจากสคริปต์ •Toeic Part 3 •Short conversations 4 เรื่อง •ชุดที่ 1
 3. 3. แนะนาขั้นตอนการเรียนจากสคริปต์ •อ่านบทสนทนา และทาความเข้าใจ อนุมาน (สรุปจากที่อ่าน) เท่าที่น่าจะทาได้ •บทสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน และผู้พูดน่าจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด •ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองได้โดยดูบทแปลในสไลด์ถัดไป •อ่านคาอธิบายศัพท์สานวนที่ปรากฏในบทสนทนา •หมายเหตุ: ไม่มีคาถาม คาตอบ
 4. 4. 1. • W: Do you know when the post office close? I have a package I need to mail. • M: It closes at 5.00 Monday through Friday, and it’s closed on the weekends. • W: Well, it’s 5.00 already. I’ll have wait until Monday. • M: Yeah, you won’t be able to make it today.
 5. 5. • W: Do you know when the post office closes? I have a package I need to mail. • คุณรู้ไหมว่าที่ทาการไปรษณีย์ปิดกี่โมง ฉันมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ฉันจาเป็นต้องส่ง (ไปรษณีย์) • M: It closes at 5.00 Monday through Fridays, and it’s closed on the weekends. • ปิดห้าโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ และปิดเสาร์อาทิตย์
 6. 6. • W: Well, it’s 5.00 already. I’ll have to wait until Monday. • อ้อ ห้าโมงแล้ว ฉันจะต้องรอจนถึงวันจันทร์ • M: Yeah, you won’t be able to make it today. • ใช่ คุณจะไม่สามารถไปทันได้วันนี้ (คุณไปไม่ทันหรอก วันนี้)
 7. 7. Notes: • to mail/to post กริยา– ส่งทางไปรษณีย์ • It closes at 5.00 Monday through Friday. • สังเกตกริยา close ในที่นี้ ใช้เป็น intransitive verb ไม่ต้องมีกรรมมารับ • It’s closed on the weekends. ประโยคนี้ ใช้closed adj. เน้นหรือแสดงสภาพที่ปิดอยู่ • ป้ายที่ติดไว้ตามประตูที่ถูกต้องว่า เปิดหรือปิด ให้ใช้ open/closed ทั้งสองตัวใน ที่นี้ เป็น adj. เพียงแต่ closed มี -ed
 8. 8. • to make it เป็นสานวน มีความหมายว่าสามารถทาได้แล้วแต่ บริบท ในที่นี้ คือไปทัน ทาได้ทัน • อีกตัวอย่างหนึ่ง โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนร่วมเดินทางว่ากาลังนั่งแท้กซี่ไป สนามบิน แต่รถติดมาก เพื่อนอาจถามว่า “Will you make it?” ความหมายในที่นี้ คือ คุณจะมาทันไหม ตอบได้ว่า I hope so. หวังว่าจะทัน หรือ I’m afraid not. เกรงว่าจะไม่ทัน
 9. 9. 2. • W: Those sandwiches look delicious. Did you get them at the deli? • M: Actually, I get them at the bakery. There’s a new one that opened a couple of days ago • W: Really? Can you tell me how to get there? • M: It’s right outside exit three of the subway station. It’s called Sandra’s Treats.
 10. 10. • W: Those sandwiches look delicious. Did you get them at the deli? • แซนด์วิชพวกนั้นดูอร่อยจัง คุณซื้อที่ร้านเดลี่หรือ • M: Actually, I got them at the bakery. There’s a new one that opened a couple of days ago. • อันที่จริง ฉันซื้อมันที่เบเกอรี่ มีร้านหนึ่งเปิดใหม่สองวันก่อน
 11. 11. • W: Really? Can you tell me how to get there? • จริงหรือ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่นั่นยังไง • M: It’s right outside exit three of the subway station. It’s called Sandra’s Treats. • มันอยู่ข้างนอกตรงทางออกหมายเลขสามของสถานีรถไฟใต้ดินพอดีเลย ชื่อร้าน Sandra’s Treats
 12. 12. Notes: • … look delicious…. • กริยา look/seem/appear พวกนี้ มีความหมายว่า ดูเหมือน จะ… ตามด้วย adj. • Delicious อร่อย อีกคาหนึ่ง คือ tasty มี รสชาติ แต่ภาษาพูดโดยทั่วไป ใช้แค่ good/very good ก็ได้ • Deli ออกเสียงประมาณว่า เด๊ะลี เป็นคาเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการ ย่อมา จาก delicatessen เด๊ะลีกาเทส เซิ่น หมายถึงร้านเล็กๆ หรือเคาน์เตอร์ใน ซุปเปอร์มาร์เกตที่จาหน่ายสินอาหารคุณภาพสูงประเภทเนยแข็ง cheese ชนิด ตางๆ และเนื้อที่ทาให้สุกแล้วและเย็น หั่นเป็นชิ้นบางพร้อมรับประทาน (cold cuts) ซึ่งมักจะเป็นสินค้านาเข้า ตลอดจนพวกสลัดพร้อมรับประทาน
 13. 13. • Bakery ร้านขายขนมอบ เช่น ขนมปัง • There’s a new one that opened a couple of days ago. • สังเกตคาว่า open ในที่นี้ ใช้เป็น intransitive verb ไม่มีกรรมมา รับ คือ ร้านเปิด(กิจการ) • A couple of … ตรงตัว คือ คู่หนึ่ง จานวนสอง แต่อาจหมายถึง จานวนเล็กน้อยก็ได้ a couple of days จึงหมายถึง สองสามวันก็ได้
 14. 14. how to get there… วิธีไปที่นั่น how to GET TO the nearest subway station วิธีไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด • It’s right outside. • คาว่า right ในที่นี้ เป็น adverb ใช้เน้นสถานที่ ตาแหน่งแห่งหน เช่น Sometimes we just don’t see things right in front of you. บางที เราก็ แค่ไม่เห็นสิ่งตางๆ ที่อยู่ซึ่งๆ หน้าเรา นี่แหละ • Sandra’s Treats. • ชื่อร้านมีความหมายว่า ของอร่อยๆ ของ แซนดร้า (Sandra ชื่อผู้หญิง เรียกเล่นๆ ว่า Sandie)
 15. 15. 3. • M: Can I help you? • W: Yes, I’m looking for aspirin. Do you have any? I can’t see it here. • M: Yes, ma’am. It’s on the second shelf over there, on the right hand side. • W: Oh, there it is, next to the boxes of tissues. Thanks. •
 16. 16. • M: Can I help you? • ผมช่วยคุณได้ไหม • W: Yes, I’m looking for aspirin. Do you have any? I can’t see it here. • ค่ะ ฉันกาลังมองหาแอสไพริน คุณมีบ้างไหม ฉันไม่เห็นมันแถวนี้เลย
 17. 17. • M: Yes, ma’am. It’s on the second shelf over there, on the right hand side. • มีครับ คุณผู้หญิง มันอยู่บนชั้นสองตรงโน้น ทางขวามือ • W: Oh, there it is, next to the boxes of tissues. Thanks. • อ้อ อยู่ตรงนั้นเอง ติดกับกระดาษทิชชูแบบกล่อง ขอบคุณค่ะ
 18. 18. Notes:• Can I help you? ฉันช่วยคุณได้ไหม • หรือ What can I do for you? ฉันจะช่วยทาอะไรให้คุณได้บ้าง • เป็นสานวนมาตรฐานสาหรับ sales attendant พนักงานขายของประจาร้าน หรือเคาน์เตอร์หรือแผนกสินค้าใน ห้าง ภาษาไทยเราคงไม่พูดอย่างที่แปลมาตรงๆ อย่างนี้ จากประสบการณ์ส่วนตัว (From my personal experience) พนักงานจะถามประมาณว่า อยากได้อะไร หาอะไรอยู่ ดูอะไรอยู่ และอาจจะเสริมว่าบอกได้นะ ซึ่ง ในทางกลับกัน เราจะไม่แปลตรงตัวถามลูกค้าว่า What are you looking for? กาลัง(มอง)หาอะไร เพราะ ไม่ได้เป็นสานวนมาตรฐานในภาษาอังกฤษอย่างหนึ่ง และ อาจจะพูดตรงเกินไปจนฟังไม่สุภาพก็ได้
 19. 19. • I’m looking for aspirin. • สังเกตการตอบ ถึงแม้จะไม่ได้ถามว่า หาอะไรอยู่ ลูกค้าอาจตอบอย่างนี้ คือใช้ กริยา look for • กรณีที่เราเป็นลูกค้า และต้องการบอกว่า ไม่ได้มองหาเพื่อซื้ออะไรเป็นพิเศษ ให้ ตอบว่า Thank you, I’m just looking around. ขอบคุณ (ที่จะช่วย) ฉันแค่ดูๆ เฉยๆ
 20. 20. • Yes, ma’am. • คาว่า ma’am ออกเสียงประมาณว่า แมม ย่อมาจาก madam แมดั้ม (เน้นพยางค์หน้า) มีความหมายเหมือน เรียกลูกค้า ว่า “คุณผู้หญิง” •ถ้าลูกค้าเป็นผู้ชาย จะใช้ sir •ส่วนที่เรียกเราในภาษาไทยว่า “คุณลูกค้า” เช่น ถ้ามีปัญหา อะไร คุณ ลูกค้าไปที่ศูนย์บริการของเราได้ ในภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า you สรรพ นามบุรุษที่สองได้เลย
 21. 21. • It’s on the second shelf over there. • shelf แปลว่า ชั้นวางของ ส่วนในซุปเปอร์มาร์เก็ต จะมีชั้นเรียงกันเป็นแถว rows of shelves • ที่ว่างระหว่าง ชั้นที่เรียงกันเป็นแถวนั้น เรียกว่า aisle ออกเสียงประมาณ “อายเล่อะ” เน้นพยางค์หน้า เวลาหาสินค้าไม่เจอ พนักงาน อาจบอกว่า They are in Aisle Six. คืออยู่ช่องที่หก • on the right hand side ทางด้านขวามือ หรือ on the right ก็ ได้(ผู้พูดผู้ฟังอยู่จุดเดียวกัน) • on your right ทางขวามือของคุณ • on my right ทางขวามือของฉัน • next to ติดกับ ข้างๆ
 22. 22. 4. • W: Do you think we should come back from the conference a day early? • M: What for? As long as we’re there, we might as well stay for the weekend. • W: You’re right. Let’s try to make the most of it. I’ve never been to New York before. • M: After the conference, we can take a guided tour of the city too.
 23. 23. • W: Do you think we should come back from the conference a day early? • คุณคิดว่า เราควรจะกลับจากงานประชุมก่อนสักวันหนึ่งไหม • M: What for? As long as we’re there, we might as well stay for the weekend. • ทาไมล่ะ เพราะเราก็อยู่ที่นั่นแล้ว เราก็น่าจะอยู่เสาร์อาทิตย์ไปด้วยเลย
 24. 24. • W: You’re right. Let’s try to make the most of it. I’ve never been to New York before. • คุณถูกแล้วล่ะ เราพยายามสนุกกับการอยู่ให้เต็มที่ละกัน ฉันไม่เคยไปนิวยอร์กมาก่อน • M: After the conference, we can take a guided tour of the city too. • หลังงานประชุม เราหาทัวร์แบบมีคนนาเที่ยวเมืองด้วยก็ได้
 25. 25. Notes: • should ตามด้วยกริยาช่อง 1 แปลว่า ควรจะ น่าจะ • What for? = Why? ทาไม เพื่ออะไร • As long as we’re there, we might as well stay for the weekend. • as long as ในที่นี้ มีความหมายว่า เพราะ/เนื่องจาก
 26. 26. • might as well/may as well เป็นวลีที่ใช้บอกว่า น่าจะทาไปด้วยเลย (ดีกว่าไม่ทา) • to make the most of something เป็น สานวน มีความหมายว่า ใช้ประโยชน์จาก/สนุกหรือ ยินดีกับบางสิ่งให้เต็มที่ •ในที่นี้ ใช้make the most of it โดยที่ it ในบริบทนี้ หมายถึงการได้ไป ประชุมที่นิวยอร์ก
 27. 27. • Have you (ever) been to _สถานที่______? คุณเคยไป______ไหม • Yes, I have. Twice. ตัวอย่างคาตอบรับ เคย ในที่นี้ เสริมความ ด้วยว่า เคยไปมาสองครั้ง • No, I have never been there. ตัวอย่างคาตอบปฏิเสธ ไม่ ไม่เคยไปที่นั่น • ให้สังเกตว่า ไม่ใช้กริยา to go ในประโยคเหล่านี้เลย
 28. 28. • has/have been vs. has/have gone • จาไว้ง่ายๆ ว่า has/have been ไปแล้ว กลับมาแล้ว • ส่วน has/have gone ไปแล้ว ยังไม่กลับ • ตัวอย่าง Where has he gone? เขาไปไหนนะ I just saw him an hour ago. ฉันเพิ่งเห็น เขาชั่วโมงหนึ่งมานี้เอง • He has gone home. เขากลับบ้านไปแล้ว

×