Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Aineistoessee

6.030 Aufrufe

Veröffentlicht am

Äidinkielen 5.-kurssin aineistoa

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Aineistoessee

  1. 1. Esseen kirjoittaminen aineistosta• Ehyt kokonaisuus• Valikoitu sisältö Aineistosta valitut sisällöt, Aineiston kommentointi• Laadukasta kieltä• Sidoksissa aineistoon• Tehtävänantoa vastaava Omat kokemukset, Havainnot maailmasta Käsitykset ja Ulkopuolelta valitut Niiden perustelut aineistot Mikkola, Koskela: Käsikirja, s. 221
  2. 2. Mitä on hallittava:• Lukeminen: pohja aineiston käytölle, omien kokemusten valinnalle, keskeisen ajatuksen löytämiselle• Kirjoittamisen säännöt: rakenne, otsikointi, kappaleet• Kieli: asiatyyli, kirjakielen ohjeet
  3. 3. Tekstin avaaminen, lukeminen• Silmäile, ennakoi• Kirjoittaja, julkaisupaikka ja –aika• Tekstilaji• Ennusta• Lue alusta loppuun tarkasti• Kokoa keskeiset ajatukset• Arvioi tekstin näkemyksiä Mikkola: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri, Kurssivihko s. 63
  4. 4. Lukijan peruskysymyksiä• Mikä tämä teksti on? Tekstilaji• Mitä se tavoittelee?• Keille se on tehty?• Kuka sen on tehnyt?• Missä yhteydessä se on ilmestynyt?• Mihin laajempaan yhteyteen se liittyy? Mikkola: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri, Kurssivihko s. 63
  5. 5. Teksti paljastaa kirjoittajansa• Tekstistä näkyy kirjoittajan suhde lukijaan, aiheeseen ja omaan rooliinsa kirjoittajana.• Teksti paljastaa myös kirjoittajan tavoitteet ja asenteet.• Tekstin sävy määräytyy tekstilajista, aiheesta, julkaisupaikasta.• Sävy syntyy myös kirjoittajan suhteesta lukijaan ja aiheeseen.
  6. 6. Kirjoittajan äänen kuuntelua Kirjoittajan suhde vastaanottajaan eli lukijaan Kohtelias – epäkohtelias Neutraali - ohjailevaKirjoittajan suhde Kirjoittajan suhdeasiaan itseensäVarma – epävarma -Asiantuntija –Vähättelevä - arvostava yksityishenkilö -Taustalla - esillä Käsikirja s. 138
  7. 7. Aineiston käyttö oman tekstin osana• Esseessä aineiston ajatuksia kommentoidaan, sovelletaan omaan ajatteluun ja uusiin yhteyksiin. Lukija tulkitsee ja arvioi tekstiä.• Aineiston lukeminen ja analysointi on pohjatyötä, joka ei näy valmiissa tekstissä.• Kertaa aineiston käyttö ja aineistoon viittaaminen.
  8. 8. Esseiden arviointia• Suhde tehtävänantoon: tehtävänannon kannalta olennaiseen keskittyminen• Aineiston lukeminen: erittelee aineistoa tarkoituksenmukaisesti ja nostaa siitä esiin valitsemansa näkökulman kannalta oleellisia seikkoja• Kokonaisuuden hallinta: jäsentely on selkeä ja jäntevä - - teksti on sidosteista ja etenee luontevasti• Ajattelu: kiinnostavaa ja syvällistä, lähestymistapa omaperäinen - - kirkasta, argumentaatio vakuuttavaa ja havainnollista.• Kieli ja tyyli: ansiokasta, hallittua ja yhtenäistä asiatyyliä - - osoittaa terävää havainnoimisen ja sanottavan muotoilemisen kykyä

×