Istanbul tarihi

Ahmet Türkan
Ahmet TürkanTEMSİLCİ um ASDER
Geçmişten günümüze bir dünya başkenti... İstanbul (Resimlerin ve konunun istediğiniz sürede değişebilmesi için sayfalara otomatik geçiş koyulmamıştır. TIKLAYINIZ.) Dizayn: FUNDA KALAYCIOĞLU
M.Ö.3000 hatta son buluntulara göre daha da önceki çağlardan beri kesintisiz bir uygarlık merkezi olarak kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. Şehir çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı olağanüstü yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik halini almıştır.
Yarımburgaz Mağaraları İstanbul’un en eski tarihi mekanı olan Yarımburgaz Mağaraları, Küçükçekmece Gölü’ne 1,5 km. uzaklıktadır. Balkanlardan Ortadoğu’ya kadarki coğrafyada bulunan en eski iki yerleşim yerinden biri olan mağarada yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmış olup bu izlerin her ne kadar inanılmaz gibi görünse de 400.000 yıl öncelere uzandığı anlaşılmıştır. Taş aletlerin sayısı insanların mağarada yeterince zaman geçirdiğini göstermekteler. Ancak arkeologlar, bulunan hayvan fosillerindeki alet izlerinin azlığı nedeniyle o dönemde bitkisel beslenmenin tercih edildiğini düşünüyorlar.
Bulunan kap kaçak türü buluntuların incelenmesiyle mağara ve civarının, süregelen yüzyıllar boyunca farklı kültürlere yaşam yeri sağladığı anlaşılmıştır. Taş endüstrisine ait ele geçen örneklerin sayıca fazlalığı yanında, hiç kesintisiz devam eden kültür tabakaları da bu yerin insanlarca kullanım süresinin göreli uzunluğuna işaret eden kanıtlar olarak değerlendirilmektedir. Burada, değişik dönemlerde İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar neticesinde üç temel kültür evresi ortaya çıkartılmıştır. Bunlar alt tabakalardan yukarıya doğru, Paleolitik Çağ(M.Ö.5000 den öncesi Taş Çağı), Kalkolitik Çağ(M.Ö 5000-3000 arası Bakır-Taş Çağı) ve Bizans dönemleridir. Yandaki resmi görülen üst mağaranın Bizanslı keşişler tarafından kilise ve manastır olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Yenikapı’daki Marmaray inşaatı sırasında ve yüzyıllarca İstanbul’un sebze gereksinimini karşılaması nedeniyle ‘Langa Bostanları’ olarak anılan yerde 2004 Kasım’ında arkeolojik kazılar başlatılmıştır. Bu kazılarda rıhtımı, mendireği, 32 adet gemi batığı ve çok sayıda günlük kullanım eşyasıyla, Bizans İmparatorluğu’nun en büyük limanlarından olan ve M.S. 379-395 yılları arasında inşa edilen Theodosius Limanı ve bunun yanı sıra Konstantinapolis’in ilk surları gibi buluntular gün yüzüne çıkarılmıştır. Yenikapı'da tarihi değişteren bulgular Bayrampaşa Lykos Deresi’nin getirdiği alüvyonlar zaman içinde limanı kullanılmaz hale getirmiştir. Üzeri tamamen çamur tabakasıyla kaplı olan Limandan çıkarılan buluntular incelendiğinde, bataklık ortamında bakteri yaşamadığı için deri, iskelet, ahşap gibi organik maddelerin bozulmadan korunduğu görülmüştür. Özellikle sayıları 32yi bulan gemi kalıntıları arkeolojik açıdan eşsiz değerdedir.
Kazılar sırasında bu gemilerle birlikte, tahıl ve sıvı yağ taşımada kullanılan anforalar, çanak, çömlek, seramik eşyalar, gümüş ve altın paralar gün yüzüne çıkarılmıştır. Bol miktarda ahşap taraklar, deri sandalet tabanları, İznik seramikleri, gümüş ve altın sikkeler ve ibrikler bulunmuştur. Yapılan kazılarda Konstantin surları da gün ışığına çıkarılmıştır. ‘ Yüzada’ olarak adlandırılan bölge, 4. yüzyıldan itibaren kullanılan limanın bitiş noktasında bulunan mendireğin ve bu mendireğin üzerinden geçen Konstantin ve Theodosius Surları’nın bir arada bulunduğu bir düğüm noktası olarak tanımlanabilir. ‘ Yüzada’ çeşitli dönemlere ait mimari yapıların en yoğun gözlemlendiği alan olarak dikkat çekmektedir. Alanda Geç Roma devri duvar kalıntılarına, Bizans'a tarihlenen ve çok sayıda kandilin bulunduğu tonozlu bir galeriye ve Geç Bizans devrinden tonozlu mezar yapılarına ulaşılmıştır.
Fakat İstanbul’un tarihini değiştiren asıl buluntu, kazı alanında meydana gelen bir kaza sonucunda rastlantısal olarak gün ışığına çıkarılmıştır. Bir evin tabanında bulunan mezardaki bir iskelet, M.Ö. 6500'lere tarihlenmektedir ve bu bilgilerle, İstanbul’un Bizanslılar tarafından kurulduğu şeklinde biline gelen tarihi tamamen değişmiş olmaktadır. Neolitik dönemde ahşap ızgara üzerine yatırılmış bu iskeletin, Anadolu ve Avrupa’da bilinen başka bir örneği bulunmamaktadır. Başı batıya, ayakları doğuya getirilerek gömülen iskeletin ayakucunda, içinde çocuk iskeleti bulunan bir de çömlek mezar bulunmuştur. İskeletin yatırılmış olduğu ağaçlar yapıları korunmuş bir şekilde gün ışığına çıkarılmıştır. Tarih öncesi dönemden ölü gömme adetleri ile ilgili günümüze ulaşan en iyi örnek olan buluntu, İstanbul’un en iyi korunmuş en eski insanıdır.
Aynı zamanda, Tarihi Yarımada’da bugüne kadar tespit edilmiş Neolitik döneme (MÖ 5800 ile 6300) ait ilk yerleşim yeri yine bu bölgede ortaya çıkarılmıştır. Deniz seviyesinin yaklaşık 6 metre altında, mimari kalıntıların yanı sıra, çanak çömlek, kemik, ahşap, çakmaktaşı aletler ve gömü hediyeleriyle birlikte bulunan mezarların açığa çıkarıldığı bu yerleşim, hem İstanbul’un hem de tarih öncesi Avrupa kültürlerinin kökenini, gelişimini göstermesi açısından son derece önemli bir buluntu yeri haline gelmiştir. Ayrıca döneme ait buluntular arasında yer alan ahşap oyma aletin Anadolu ve Avrupa’da örneği bulunmamaktadır. Beraberinde bulunan kano kürekleri ise binlerce yıl önceki kültüre ilişkin çok değerli bir buluntudur. Kazılar sırasında bulunan tatlı su tabakası, o yıllarda Marmara ve Karadeniz’in (Hazar’la birleşik) bir göl olduğunu göstermektedir. Bu kalıntılar Marmara’nın göl olduğu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının henüz açılmadığı tarihlere işaret etmekte, muhtemelen o tarihlerde İstanbul sakinlerinin bir göl kenarında yaşamakta olduklarını göstermektedir.
Antik Bathonea Kenti Küçükçekmece'deki Bathonea antik kenti, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünün yayınında, 2009'un dünyadaki en önemli keşifleri sıralamasında ilk 15 içinde yer almaktadır. Antik kaynaklarda söz edildiği halde yeri bugüne kadar tespit edilememiş 2700 yıllık "Bathonea" antik kentinin deniz feneri de sualtında bulunmuştur. Denize uzanan 60 metrelik mendirek ve antik fener, 2,5 km. uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğindeki surlarla çevrili Bathonea'nın önemli bir liman kenti olduğunu ortaya koymaktadır. 10 bin metre kareden fazla bir alanı kaplayan Bathonea Limanının Theodosius Limanından 30 kat daha büyük olduğu hesaplanmıştır. Roma imparatorluğunun bu büyük limanının MÖ 7. yüzyılda kurulan Byzantion ile çağdaş olabileceği sanılmaktadır.
Klasik dönem kalıntıları farklı dönemlere ait iki adet ayrı liman ve kilometrelerce uzanan sahil duvarlarını içermektedir. Büyük olan liman, uzun dalgakıranı ve feneriyle M.Ö. 4. veya 7.yüzyıla tarihlenmeye çalışılırken, daha sonraya tarihlenen kalıntılar arasında Helenistik çanak-çömlek parçaları da bulunmaktadır. Buluntular karada da devam etmekte, ızgara sistemli, teraslar halinde göle doğru uzanan bir kente ait izler, yukarıdaki bir tapınağa ait olduğu düşünülen sütunlarla buluşmaktadır. Milattan önce 2. yüzyıla ait Korint sütun başlığı ise bu döneme ait önemli bir binanın varlığına işaret etmektedir. Kalıntıların bitiminde rastlanan Roma dönemine tarihlenen yol ise oldukça belirgin ve iyi durumda görülmekte ve antik Fenere kadar uzanan bu yol, antik limanın kuzeyindeki kenti boydan boya kat etmektedir. Arkeologlar yolun, Roma imparatorluk yollarından 'Via Egnetia', yani imparatorluğun önemli arterlerinden biri olduğuna inanmaktalar.
Limanın arkasında bir sarnıcın izleri görülmekte, Roma yolunun kıyısında eski bir Osmanlı hamam yıkıntısı bulunmakta ve Yarımadanın içlerine doğru 3 kilometrelik kıyı boyunca yeşil alanlarda tarihi kalıntıların olduğu düşünülmektedir. Hala tarla olarak kullanılan alanın altında, tarih öncesi neolitik döneme ait bulgular ve bir mezarlık (nekropol) alanı bulunmaktadır. Hem ilk tarımın yapıldığı Neolitik çağ kalıntıları hem de Roma İmparatorluğu'nun en büyük liman kentlerinden birinin kalıntıları ile Bathonea, İstanbul’un tarihi yarımadasına eşdeğer bir tarihi öneme sahip olan ikinci yarımadasıdır.
Fikirtepe Höyüğü Sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Fikirtepe Höyüğü'nde, zamanımızdan yaklaşık 9.000 yıl önceye tarihlenen yapı katları ile çok sayıda keramikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Kazılarda olasılıkla sapantaşı; vurgu taşı olarak kullandıkları küresel biçimli taşların yanı sıra tokmaklar, havan elleri, havanlar, öğütme taşları gibi taş aletler, cam, çekiç olarak kullanılan taşlar, inci taneleri, firuze taşı, tunçtan yapılmış ok ucu, balık iğnesi ve diğer çeşit iğneler bulunmuştur. Bu yerleşme yerinde koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanların evcilleştirilmiş olduğu kesinleşmiştir. Yunus ve 13 cins balığa ait hayvan kemikleri teşhis edilmiştir. Kefal, levrek, istavrit, izmarit, mercan, turna balığı, tatlı su levreği kemikleri bulunmuştur. Fikirtepe'lilerin aynı zamanda iyi bir avcı toplum olduğunu gösteren yabani hayvanlara ait kemikler de saptanmıştır. Geyik, yaban domuzu ve yaban sığırı belli başlı yakalanan hayvanlardandır. Fikirtepe’de yeni Pazar yeri projesi
Erkmen Senan Kadıköy’ün Kuşdili Caddesi, Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme, Yoğurtçu Parkı, Altıyol, Hasanpaşa, Yeldeğirmeni, Rıhtım Caddesi gibi bir çok yerinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu bölgede Neolitik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar çok geniş bir zaman aralığına yayıldığı anlaşılan çok sayıda kültür varlığına rastlanılmıştır. Kadıköy (Khalkedon) Erkmen Senan Kalkhedon Kentinin, Anadolu kıyılarına yönelik Helen göçleri sırasında, M.Ö.685 yılında, Yunanistan'daki Megara kentinden gelen göçmenler tarafından bugünkü Moda Burnu ile Yoğurtçu Parkı arasında kalan yerde kurulduğu bilinmektedir. Ünlü Yunan tarih ve coğrafyacısı Strabon, kentten " Denizden biraz içerilerde, içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınar vardı " diye söz etmiştir. İçinde timsahlarin bulundugu pınarın, Koşuyolu’ndan inip, Haydarpaşa Çayırından geçerek  Haydarpaşa limanına dökülen derenin kaynağı olduğu söylenir.
M.S.I yy.’da ortaya çıktığı düşünülen bir efsaneye göre Byzas, Yunanistan'daki Megara'dan, yeni bir yurt aramak için yola çıkan göçmenlerin başkanıdır. Delphoi kahininin kendilerine yeni yurtlarının " körler ülkesinde" edinmelerini öğütlemesi üzerine, göçmenler 17 yıl önce kurulan Khalkedon'un ahalisini, bu güzel yerin üstünlüklerini göremediklerinden dolayı kör farz ederek, gerçek şehrin ilk çekirdeğinin temelini burada atmışlardır. Herodotos da benzer bir hikayeyi anlatır ve ilk Khalkedon'luları kör farz eden kişiyi Pers kralı Darius’un generali Megabyzos olarak gösterir. Fotoğraf . Haydarpaşa Panoramik Yazılı kaynaklarda, Kalkhedon kentinin biri Haydarpaşa koyuna açılan, diğeri ise olasılıkla Kurbağalıdere girişinde bulunan iki limanından söz edilmektedir. Ayrıca arkeologlar, Kurbağalıdere girişinde yer alan liman boyunca uzanan bir caddenin Kalkhedon’u İzmit’e bağladığını belirtmekteler.
Söğütlüçeşme Caddesi ve Gazhane'de bronz çağına ait eserler, Moda Burnu'nda ise, topraktan yapılmış kandiller, üzerinde boyalı nakışları olan vazolar, öküz heykeli, sakallı erkek başı ve Khalkedon kitabesini ihtiva eden tunç bir levha bulunmuştur. Kadıköy'de bulunan eserlerin benzerleri Troia'da Hisarlık Bölgesinde de görüldüğünden, Khalkeidon ile Troia arasında ticari ilişkiler olduğu düşünülmektedir. Fotoğraf : Kuşdili Panoramik Fotoğraf : Bozdoğan Sukemeri Bizans döneminde daha da gelişen Khalkedon 451'de Piskoposluk merkezi olmuş ve burada Khalkedon Konsili toplanmıştır. Antik Khalkedon'dan günümüze ulaşabilen herhangi bir eser bulunmamaktadır. İstanbul'a Bizans Döneminde su taşıyan Bozdoğan Kemeri'nin, MS IV.yy’da Khalkedon surlarının taşları ile yapıldığı bilinmektedir.
Pendik Höyüğü Tarihi kaynaklara göre Pendik M.Ö. 5000'lerden beri yerleşim alanıdır. İstanbul Boğazı ile Sakarya nehri arasındaki bölgenin jeopolitik ve jeostratejik özelliği sebebiyle çok sık el değiştirmesi yüzünden, söz konusu bölgede bulunan Pendik de çok farklı milletler tarafından ele geçirilmiştir. MÖ. 1200'lerde bu bölgede Makedonyalılar'ın olduğu ve MÖ. 8. yy.da Roma Imparatorluğu'nun, daha sonra da Bizanslıların egemenliği ele geçirdiği biliniyor. Pendik Höyüğünün Fikirtepe yerleşme yeriyle birlikte Kuzey Batı Anadolu’nun en eski Neolitik Çağ yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Pendik’in 1 kilometre doğusunda yer alan höyükten çeşitli zamanlarda yapılan kazılarda geometrik desenli kadeh, küp, testi, iğne, olta, kemikten yapılmış eşyalar, kaşık, ıspatula, cilalı balta, Anadolu ve Balkan özelliklerini taşıyan bir kadın heykelciği, az sayıda hayvan heykelciği parçaları, saplı damgalı mühür atma taşları ve balıkçılıkta kullanıldığı anlaşılan taş ağırlıklar bulunmuştur.
1986 yılındaki kurtarma kazılarında kulübe tipi yapıların yanı sıra kahverengi ve siyah renkli çanak-çömlekler bulunmuştur. Burada ortaya çıkarılan Höyükte insanların tarım yaptıkları, balıkçılık ve avcılıkla geçindiklerini gösteren bulgular ele geçmiştir. Höyüğün güneydoğu kısmındaki küçük koyun; Pendik Neolitik Çağ balıkçı-avcı köylülerinin kayıklarını; dalgalardan korumak için çektikleri koy olduğu; hatta bu koyun o dönemde daha içeri girdiği iddia edilebilir. Ayrıca Friglerin Anadolu'daki Frig devletini kurmadan önce bir süre İstanbul Boğazı ile Sakarya Nehri arasındaki bölgeye yerleştikleri, daha sonra Friglerin bir kolu olan Bebriklerin buraya yerleşerek Bebrikya ismini verdikleri bilinmektedir. Kurfalı eteklerinde ve Çınardere yakınında, eski adı “Çopani” olan Kubbeli Sarnıç, 4.80x4.70 metre ebatlarında olup kubbesi 6 adet kolon üzerinde durmaktadır. Kalıntıları pek çok araştırmacının dikkatini çeken, tuğladan yapılmış silindirik su sarnıcının ise toprak içinde yer alan almakta olup, bahçe sulama işlerinde kullanıldığı düşünülmektedir.
Temenye Pendik’in bir kilometre doğusundaki tarih öncesi bir yerleşim yeri olan Temenye Burnu ve Temenye Koyu’nda yapılan kazılarda ise, 1 ile 5 metre çapında taban düzlemleri olan, oval veya yuvarlak biçimli kulübeler olduğu ortaya çıkmıştır. Bulgular, Temenye’nin Pendik’ten daha eski bir tarihi olduğunu işaret etmekteler.  Bizans döneminde “Kasilaos” diye adlandırılan Temenye’de, Hz. Yahya Kilisesi olarak da bilinen Saint Jean Babtist Kilisesi, Ayios İoanis Prodromos Ayazması ve kilisenin arkasında Yunan ve Rum dönemlerine ait mezarlıklar bulunmaktadır.
Kınalı Höyüğündeki kazılarda Geç kalkolitik Çağa inen buluntularla karşılaşılmıştır. Burada ele geçen keramiklerin Troia I. dönemi ile çok yakın benzerlikleri bulunmaktadır. Bu benzerlikten ötürü Silivri yöresinin MÖ.3000 yılında Troia ile bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Büyük olasılıkla her iki bölge arasında bir kültür alış verişi bulunmaktadır. Selymbria (Silivri) Yörenin bundan sonraki dönemi kısmen karanlık olmakla birlikte, ilk yerleşimin MÖ.1200 yıllarında Thraklar tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. MÖ.750-550 yılları arasında Yunanistan’da başlayan kolonizasyon hareketi Ege, Marmara Denizi ve Boğazları geçtikten sonra Karadeniz kıyılarına kadar yayılmıştır. Silivri’nin bulunduğu yerdeki Selymbria kenti de Dorlar tarafından kurulmuştur. Bu kolonizasyon sırasında İzmit’te Astakos, Kadıköy’de Khalkedon ve Silivri’de de Slymbria kurulmuştur.
Bu konuda yapılan çalışmalar 1000 yıl önceki büyük depremde batan en az bir ada olduğunu göstermiştir. Bazı yerbilimcileri ise bu adanın su altında kalmasının depremle değil, kutuplarda buzulların erimesiyle Çanakkale Boğazı’ndan gelen deniz suyunun, o yıllarda bugünkünden 120 metre daha düşük seviyede bir göl olan Marmara’da su seviyesini yükseltmesi sonucu olduğunu söylemekteler. Su altında yapılan çalışmalarla, Vordonisi Manastırı gibi tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Batık Ada - Vordonisi Eski kitaplarda Prens adalarından ‘10 tane’ olarak söz edilmekle birlikte gerçekte sayının 9 olması tarihçileri hep kuşkuya düşürmüştür. Büyük ve küçük Vordonisi(Vordonos) olmak üzere, iki küçük batık adanın söz konusu olduğu ise başka bir iddiadır.
‘ Byzantion’ şehri, M.Ö.685 yılında Megaralıların Khalkedon(Kadiköy)’a yerleşmelerinin hemen ardından, M.Ö.667 de Megaralı Byzas tarafından, tarihi yarımadanın doğusunda Sarayburnu civarında kurulmuştur. M.Ö. 196'da Byzantion Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından Roma Bağımsızlık Bildirgesi'yle Roma İmparatorluğu'na dahil edilerek resmen Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir Byzantion'dan İstanbul'a -İstanbul'un Bilinen Tarihi-
Byzantion İmparator Vespasian döneminde hızlı bir Latinleştirme politikasına tabi tutulmuş, adı Latince ‘Byzantium’ olmuş ve Roma İmparatorluğu'na tam bağlı önemli bir vilayet haline gelmiştir. Konstantin, şehri kurma emri alıyor /Philadelphia Museum of Art 330 yılında şehir ‘Byzantion’ adıyla, I. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmiştir.
Kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Byzantium'dan ‘ Konstantinopolis 'e çevrilecektir. Roma'nın istilası ve yıkılmasıyla onun yerine geçen Konstantinopolis şehri, 395'de Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Konstantinopolis , Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu'na dönüşen devletin 395'de başkenti olmuştur. Konstantinopolis erken ortaçağda da yine dünyanın en parlak ve zengin şehridir.
1204 -1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan Konstantinopolis bu kez de Latin İmparatorluğu'nun başkenti haline gelmiştir. Resim : Konstantinopolis’in zaptı 1204 /Jacopo Tintoretto Latin egemenliğinden sonra Konstantinopolis tekrar ve 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur.
Milyon Taşı, Bizans İmparatorluğu'nda Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan ‘Sıfır Noktası’ dır. İtalya'da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan ‘Milliarium Aureum’ ile aynı işlevi görmektedir. Bizans'ın yeniden inşaası ve başkent kimliğini kazanması esnasında yapılan birçok görkemli anıt gibi İmparator I. Konstantin tarafından 4. yüzyılda yerleştirildiği düşünülmektedir. Kalıntılar Aya Sofya camii karşısında Sultanahmet Meydanı'nın kuzeybatı köşesinde Yerebatan Sarnıcı'nın girişinin yakınında, tramvay yolunun yanında bulmaktadır. Milyon Taşı
Konstantiniyye ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında şehri alarak Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açmasının ardından ‘Konstantiniyye’ adını alan şehir, bu dönemde büyük bir cihan imparatorluğunun başkenti olmuştur, Üç kıtada yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde bulundurmayı başarmıştır.
İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti Fotoğraf : www.uncp.edu İstanbul , 1923 yılında kurulan Atatürk Türkiye’sinde de binlerce yıllık geçmişine dayalı bir kültür başkenti olma özelliğini korumaktadır. FUNDA KALAYCIOĞLU
1 von 27

Recomendados

Istanbul von
Istanbul Istanbul
Istanbul Alp Savaş Balçık
1.2K views28 Folien
Sunum von
SunumSunum
SunumOndokuz Mayıs Univ
2.2K views17 Folien
NOTİON ANTİK KENTİ von
NOTİON ANTİK KENTİNOTİON ANTİK KENTİ
NOTİON ANTİK KENTİVural Yigit
2K views41 Folien
01 tarih-caglar von
01 tarih-caglar01 tarih-caglar
01 tarih-caglarUğur Oral
1.3K views37 Folien
Tarih Caglar von
Tarih CaglarTarih Caglar
Tarih Caglarderslopedi
3.5K views37 Folien
Klaros Bilicisi von
Klaros BilicisiKlaros Bilicisi
Klaros BilicisiVural Yigit
1.2K views36 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Tasovadaki Öğrencilerimiz von
Tasovadaki ÖğrencilerimizTasovadaki Öğrencilerimiz
Tasovadaki ÖğrencilerimizAhmet ÖZKAN
150 views2 Folien
Ataturk[1]poster için von
Ataturk[1]poster içinAtaturk[1]poster için
Ataturk[1]poster içinHolistik Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.
539 views286 Folien
Neslisah Sultan, Princess of Turkey and Egypt von
Neslisah Sultan, Princess of Turkey and EgyptNeslisah Sultan, Princess of Turkey and Egypt
Neslisah Sultan, Princess of Turkey and EgyptDayamani Surya
2.3K views74 Folien
Lai̇kli̇k anayasada olmamalidir von
Lai̇kli̇k anayasada olmamalidirLai̇kli̇k anayasada olmamalidir
Lai̇kli̇k anayasada olmamalidirAhmet Türkan
80 views1 Folie
10 política nacional do idoso von
10 política nacional do idoso10 política nacional do idoso
10 política nacional do idosoAlinebrauna Brauna
3.5K views102 Folien

Similar a Istanbul tarihi

Dolmen Can Akin von
Dolmen Can AkinDolmen Can Akin
Dolmen Can AkinCan Akin
535 views23 Folien
Türki̇ye anti̇k kentler von
Türki̇ye anti̇k kentlerTürki̇ye anti̇k kentler
Türki̇ye anti̇k kentlerRaci Göktaş
3.4K views51 Folien
12 Antik Aiol Kenti 1 von
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1 Vural Yigit
2.1K views33 Folien
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe von
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeAnadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeÖnder Alkan
1.5K views46 Folien
Saggalosos von
SaggalososSaggalosos
SaggalososVural Yigit
565 views72 Folien
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe von
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeDünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepe
Dünyanin çözemedi̇ği̇ gi̇zem göbekli̇ tepeHolistik Danışmanlık Hiz. Ltd.Şti.
475 views6 Folien

Similar a Istanbul tarihi(20)

Dolmen Can Akin von Can Akin
Dolmen Can AkinDolmen Can Akin
Dolmen Can Akin
Can Akin535 views
Türki̇ye anti̇k kentler von Raci Göktaş
Türki̇ye anti̇k kentlerTürki̇ye anti̇k kentler
Türki̇ye anti̇k kentler
Raci Göktaş3.4K views
12 Antik Aiol Kenti 1 von Vural Yigit
12 Antik Aiol Kenti 1 12 Antik Aiol Kenti 1
12 Antik Aiol Kenti 1
Vural Yigit2.1K views
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe von Önder Alkan
Anadolu Uygarlıkları GöbeklitepeAnadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Anadolu Uygarlıkları Göbeklitepe
Önder Alkan1.5K views
Turkiye antik yerlesimler-2 (Turkish) von Zafer Cengiz
Turkiye antik yerlesimler-2 (Turkish)Turkiye antik yerlesimler-2 (Turkish)
Turkiye antik yerlesimler-2 (Turkish)
Zafer Cengiz1.8K views
Aizonai Antik Kenti von Vural Yigit
Aizonai  Antik KentiAizonai  Antik Kenti
Aizonai Antik Kenti
Vural Yigit1.9K views
Kastamonu von CBÜ
KastamonuKastamonu
Kastamonu
CBÜ6.2K views
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti von Vural Yigit
Antik Anadoluda 12 İyon KentiAntik Anadoluda 12 İyon Kenti
Antik Anadoluda 12 İyon Kenti
Vural Yigit23.9K views
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi von Ezo Ebru Bağcı
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli TurizmiTürkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Türkiye'de ve Dünya'da Engelli Turizmi
Ezo Ebru Bağcı6.4K views
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL. von derslopedi
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
1 BuluşLarıN SerüVeni Birinci BöL.
derslopedi5.4K views
Istanbul von cihan
IstanbulIstanbul
Istanbul
cihan448 views
Mezapotamya Ve Anadolu Uygarlığı von derslopedi
Mezapotamya Ve Anadolu UygarlığıMezapotamya Ve Anadolu Uygarlığı
Mezapotamya Ve Anadolu Uygarlığı
derslopedi24K views
ZAMAN İÇİNDE BİLİM von Erol Eftekkin
ZAMAN İÇİNDE BİLİMZAMAN İÇİNDE BİLİM
ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Erol Eftekkin2.7K views

Más de Ahmet Türkan

HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdf von
HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdfHAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdf
HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdfAhmet Türkan
3 views25 Folien
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdf von
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdfMEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdf
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdfAhmet Türkan
4 views69 Folien
TARIK BİN ZİYAD.pdf von
TARIK BİN ZİYAD.pdfTARIK BİN ZİYAD.pdf
TARIK BİN ZİYAD.pdfAhmet Türkan
4 views147 Folien
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdf von
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdfDİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdf
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdfAhmet Türkan
31 views113 Folien
GÖNÜLDEN NAĞMELER.pdf von
GÖNÜLDEN NAĞMELER.pdfGÖNÜLDEN NAĞMELER.pdf
GÖNÜLDEN NAĞMELER.pdfAhmet Türkan
32 views71 Folien
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdf von
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdfOSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdf
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdfAhmet Türkan
7 views50 Folien

Más de Ahmet Türkan(20)

HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdf von Ahmet Türkan
HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdfHAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdf
HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI.pdf
Ahmet Türkan3 views
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdf von Ahmet Türkan
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdfMEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdf
MEVLANA’DAN ÖZLÜ SÖZLER.pdf
Ahmet Türkan4 views
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdf von Ahmet Türkan
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdfDİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdf
DİNİ HİKAYELER VE KISSALAR.pdf
Ahmet Türkan31 views
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdf von Ahmet Türkan
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdfOSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdf
OSMANLI MİMARİ SÖZLÜĞÜ.pdf
Ahmet Türkan7 views
HAYATA DOKUNAN HİKAYELER.pdf von Ahmet Türkan
HAYATA DOKUNAN HİKAYELER.pdfHAYATA DOKUNAN HİKAYELER.pdf
HAYATA DOKUNAN HİKAYELER.pdf
Ahmet Türkan170 views
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP-1 docx.pdf von Ahmet Türkan
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP-1 docx.pdfÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP-1 docx.pdf
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP-1 docx.pdf
Ahmet Türkan262 views
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP -2 docx.pdf von Ahmet Türkan
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP -2 docx.pdfÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP -2 docx.pdf
ÇOCUK EĞİTİMİ. E KİTAP -2 docx.pdf
Ahmet Türkan46 views
HABERNAME YAZILARIM-E-KİTAP CİLT 3.pdf von Ahmet Türkan
HABERNAME YAZILARIM-E-KİTAP CİLT 3.pdfHABERNAME YAZILARIM-E-KİTAP CİLT 3.pdf
HABERNAME YAZILARIM-E-KİTAP CİLT 3.pdf
Ahmet Türkan31 views
KISSALARDAN HİSSELER-1.pdf von Ahmet Türkan
KISSALARDAN HİSSELER-1.pdfKISSALARDAN HİSSELER-1.pdf
KISSALARDAN HİSSELER-1.pdf
Ahmet Türkan119 views

Istanbul tarihi

 • 1. Geçmişten günümüze bir dünya başkenti... İstanbul (Resimlerin ve konunun istediğiniz sürede değişebilmesi için sayfalara otomatik geçiş koyulmamıştır. TIKLAYINIZ.) Dizayn: FUNDA KALAYCIOĞLU
 • 2. M.Ö.3000 hatta son buluntulara göre daha da önceki çağlardan beri kesintisiz bir uygarlık merkezi olarak kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. Şehir çağlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı olağanüstü yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik halini almıştır.
 • 3. Yarımburgaz Mağaraları İstanbul’un en eski tarihi mekanı olan Yarımburgaz Mağaraları, Küçükçekmece Gölü’ne 1,5 km. uzaklıktadır. Balkanlardan Ortadoğu’ya kadarki coğrafyada bulunan en eski iki yerleşim yerinden biri olan mağarada yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmış olup bu izlerin her ne kadar inanılmaz gibi görünse de 400.000 yıl öncelere uzandığı anlaşılmıştır. Taş aletlerin sayısı insanların mağarada yeterince zaman geçirdiğini göstermekteler. Ancak arkeologlar, bulunan hayvan fosillerindeki alet izlerinin azlığı nedeniyle o dönemde bitkisel beslenmenin tercih edildiğini düşünüyorlar.
 • 4. Bulunan kap kaçak türü buluntuların incelenmesiyle mağara ve civarının, süregelen yüzyıllar boyunca farklı kültürlere yaşam yeri sağladığı anlaşılmıştır. Taş endüstrisine ait ele geçen örneklerin sayıca fazlalığı yanında, hiç kesintisiz devam eden kültür tabakaları da bu yerin insanlarca kullanım süresinin göreli uzunluğuna işaret eden kanıtlar olarak değerlendirilmektedir. Burada, değişik dönemlerde İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar neticesinde üç temel kültür evresi ortaya çıkartılmıştır. Bunlar alt tabakalardan yukarıya doğru, Paleolitik Çağ(M.Ö.5000 den öncesi Taş Çağı), Kalkolitik Çağ(M.Ö 5000-3000 arası Bakır-Taş Çağı) ve Bizans dönemleridir. Yandaki resmi görülen üst mağaranın Bizanslı keşişler tarafından kilise ve manastır olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
 • 5. Yenikapı’daki Marmaray inşaatı sırasında ve yüzyıllarca İstanbul’un sebze gereksinimini karşılaması nedeniyle ‘Langa Bostanları’ olarak anılan yerde 2004 Kasım’ında arkeolojik kazılar başlatılmıştır. Bu kazılarda rıhtımı, mendireği, 32 adet gemi batığı ve çok sayıda günlük kullanım eşyasıyla, Bizans İmparatorluğu’nun en büyük limanlarından olan ve M.S. 379-395 yılları arasında inşa edilen Theodosius Limanı ve bunun yanı sıra Konstantinapolis’in ilk surları gibi buluntular gün yüzüne çıkarılmıştır. Yenikapı'da tarihi değişteren bulgular Bayrampaşa Lykos Deresi’nin getirdiği alüvyonlar zaman içinde limanı kullanılmaz hale getirmiştir. Üzeri tamamen çamur tabakasıyla kaplı olan Limandan çıkarılan buluntular incelendiğinde, bataklık ortamında bakteri yaşamadığı için deri, iskelet, ahşap gibi organik maddelerin bozulmadan korunduğu görülmüştür. Özellikle sayıları 32yi bulan gemi kalıntıları arkeolojik açıdan eşsiz değerdedir.
 • 6. Kazılar sırasında bu gemilerle birlikte, tahıl ve sıvı yağ taşımada kullanılan anforalar, çanak, çömlek, seramik eşyalar, gümüş ve altın paralar gün yüzüne çıkarılmıştır. Bol miktarda ahşap taraklar, deri sandalet tabanları, İznik seramikleri, gümüş ve altın sikkeler ve ibrikler bulunmuştur. Yapılan kazılarda Konstantin surları da gün ışığına çıkarılmıştır. ‘ Yüzada’ olarak adlandırılan bölge, 4. yüzyıldan itibaren kullanılan limanın bitiş noktasında bulunan mendireğin ve bu mendireğin üzerinden geçen Konstantin ve Theodosius Surları’nın bir arada bulunduğu bir düğüm noktası olarak tanımlanabilir. ‘ Yüzada’ çeşitli dönemlere ait mimari yapıların en yoğun gözlemlendiği alan olarak dikkat çekmektedir. Alanda Geç Roma devri duvar kalıntılarına, Bizans'a tarihlenen ve çok sayıda kandilin bulunduğu tonozlu bir galeriye ve Geç Bizans devrinden tonozlu mezar yapılarına ulaşılmıştır.
 • 7. Fakat İstanbul’un tarihini değiştiren asıl buluntu, kazı alanında meydana gelen bir kaza sonucunda rastlantısal olarak gün ışığına çıkarılmıştır. Bir evin tabanında bulunan mezardaki bir iskelet, M.Ö. 6500'lere tarihlenmektedir ve bu bilgilerle, İstanbul’un Bizanslılar tarafından kurulduğu şeklinde biline gelen tarihi tamamen değişmiş olmaktadır. Neolitik dönemde ahşap ızgara üzerine yatırılmış bu iskeletin, Anadolu ve Avrupa’da bilinen başka bir örneği bulunmamaktadır. Başı batıya, ayakları doğuya getirilerek gömülen iskeletin ayakucunda, içinde çocuk iskeleti bulunan bir de çömlek mezar bulunmuştur. İskeletin yatırılmış olduğu ağaçlar yapıları korunmuş bir şekilde gün ışığına çıkarılmıştır. Tarih öncesi dönemden ölü gömme adetleri ile ilgili günümüze ulaşan en iyi örnek olan buluntu, İstanbul’un en iyi korunmuş en eski insanıdır.
 • 8. Aynı zamanda, Tarihi Yarımada’da bugüne kadar tespit edilmiş Neolitik döneme (MÖ 5800 ile 6300) ait ilk yerleşim yeri yine bu bölgede ortaya çıkarılmıştır. Deniz seviyesinin yaklaşık 6 metre altında, mimari kalıntıların yanı sıra, çanak çömlek, kemik, ahşap, çakmaktaşı aletler ve gömü hediyeleriyle birlikte bulunan mezarların açığa çıkarıldığı bu yerleşim, hem İstanbul’un hem de tarih öncesi Avrupa kültürlerinin kökenini, gelişimini göstermesi açısından son derece önemli bir buluntu yeri haline gelmiştir. Ayrıca döneme ait buluntular arasında yer alan ahşap oyma aletin Anadolu ve Avrupa’da örneği bulunmamaktadır. Beraberinde bulunan kano kürekleri ise binlerce yıl önceki kültüre ilişkin çok değerli bir buluntudur. Kazılar sırasında bulunan tatlı su tabakası, o yıllarda Marmara ve Karadeniz’in (Hazar’la birleşik) bir göl olduğunu göstermektedir. Bu kalıntılar Marmara’nın göl olduğu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının henüz açılmadığı tarihlere işaret etmekte, muhtemelen o tarihlerde İstanbul sakinlerinin bir göl kenarında yaşamakta olduklarını göstermektedir.
 • 9. Antik Bathonea Kenti Küçükçekmece'deki Bathonea antik kenti, Amerikan Arkeoloji Enstitüsünün yayınında, 2009'un dünyadaki en önemli keşifleri sıralamasında ilk 15 içinde yer almaktadır. Antik kaynaklarda söz edildiği halde yeri bugüne kadar tespit edilememiş 2700 yıllık "Bathonea" antik kentinin deniz feneri de sualtında bulunmuştur. Denize uzanan 60 metrelik mendirek ve antik fener, 2,5 km. uzunluğunda, 1.5 metre yüksekliğindeki surlarla çevrili Bathonea'nın önemli bir liman kenti olduğunu ortaya koymaktadır. 10 bin metre kareden fazla bir alanı kaplayan Bathonea Limanının Theodosius Limanından 30 kat daha büyük olduğu hesaplanmıştır. Roma imparatorluğunun bu büyük limanının MÖ 7. yüzyılda kurulan Byzantion ile çağdaş olabileceği sanılmaktadır.
 • 10. Klasik dönem kalıntıları farklı dönemlere ait iki adet ayrı liman ve kilometrelerce uzanan sahil duvarlarını içermektedir. Büyük olan liman, uzun dalgakıranı ve feneriyle M.Ö. 4. veya 7.yüzyıla tarihlenmeye çalışılırken, daha sonraya tarihlenen kalıntılar arasında Helenistik çanak-çömlek parçaları da bulunmaktadır. Buluntular karada da devam etmekte, ızgara sistemli, teraslar halinde göle doğru uzanan bir kente ait izler, yukarıdaki bir tapınağa ait olduğu düşünülen sütunlarla buluşmaktadır. Milattan önce 2. yüzyıla ait Korint sütun başlığı ise bu döneme ait önemli bir binanın varlığına işaret etmektedir. Kalıntıların bitiminde rastlanan Roma dönemine tarihlenen yol ise oldukça belirgin ve iyi durumda görülmekte ve antik Fenere kadar uzanan bu yol, antik limanın kuzeyindeki kenti boydan boya kat etmektedir. Arkeologlar yolun, Roma imparatorluk yollarından 'Via Egnetia', yani imparatorluğun önemli arterlerinden biri olduğuna inanmaktalar.
 • 11. Limanın arkasında bir sarnıcın izleri görülmekte, Roma yolunun kıyısında eski bir Osmanlı hamam yıkıntısı bulunmakta ve Yarımadanın içlerine doğru 3 kilometrelik kıyı boyunca yeşil alanlarda tarihi kalıntıların olduğu düşünülmektedir. Hala tarla olarak kullanılan alanın altında, tarih öncesi neolitik döneme ait bulgular ve bir mezarlık (nekropol) alanı bulunmaktadır. Hem ilk tarımın yapıldığı Neolitik çağ kalıntıları hem de Roma İmparatorluğu'nun en büyük liman kentlerinden birinin kalıntıları ile Bathonea, İstanbul’un tarihi yarımadasına eşdeğer bir tarihi öneme sahip olan ikinci yarımadasıdır.
 • 12. Fikirtepe Höyüğü Sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en eski yerleşim alanlarından olan Fikirtepe Höyüğü'nde, zamanımızdan yaklaşık 9.000 yıl önceye tarihlenen yapı katları ile çok sayıda keramikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Kazılarda olasılıkla sapantaşı; vurgu taşı olarak kullandıkları küresel biçimli taşların yanı sıra tokmaklar, havan elleri, havanlar, öğütme taşları gibi taş aletler, cam, çekiç olarak kullanılan taşlar, inci taneleri, firuze taşı, tunçtan yapılmış ok ucu, balık iğnesi ve diğer çeşit iğneler bulunmuştur. Bu yerleşme yerinde koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanların evcilleştirilmiş olduğu kesinleşmiştir. Yunus ve 13 cins balığa ait hayvan kemikleri teşhis edilmiştir. Kefal, levrek, istavrit, izmarit, mercan, turna balığı, tatlı su levreği kemikleri bulunmuştur. Fikirtepe'lilerin aynı zamanda iyi bir avcı toplum olduğunu gösteren yabani hayvanlara ait kemikler de saptanmıştır. Geyik, yaban domuzu ve yaban sığırı belli başlı yakalanan hayvanlardandır. Fikirtepe’de yeni Pazar yeri projesi
 • 13. Erkmen Senan Kadıköy’ün Kuşdili Caddesi, Kurbağalıdere, Söğütlüçeşme, Yoğurtçu Parkı, Altıyol, Hasanpaşa, Yeldeğirmeni, Rıhtım Caddesi gibi bir çok yerinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu bölgede Neolitik Dönem’den Roma Dönemi’ne kadar çok geniş bir zaman aralığına yayıldığı anlaşılan çok sayıda kültür varlığına rastlanılmıştır. Kadıköy (Khalkedon) Erkmen Senan Kalkhedon Kentinin, Anadolu kıyılarına yönelik Helen göçleri sırasında, M.Ö.685 yılında, Yunanistan'daki Megara kentinden gelen göçmenler tarafından bugünkü Moda Burnu ile Yoğurtçu Parkı arasında kalan yerde kurulduğu bilinmektedir. Ünlü Yunan tarih ve coğrafyacısı Strabon, kentten " Denizden biraz içerilerde, içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınar vardı " diye söz etmiştir. İçinde timsahlarin bulundugu pınarın, Koşuyolu’ndan inip, Haydarpaşa Çayırından geçerek  Haydarpaşa limanına dökülen derenin kaynağı olduğu söylenir.
 • 14. M.S.I yy.’da ortaya çıktığı düşünülen bir efsaneye göre Byzas, Yunanistan'daki Megara'dan, yeni bir yurt aramak için yola çıkan göçmenlerin başkanıdır. Delphoi kahininin kendilerine yeni yurtlarının " körler ülkesinde" edinmelerini öğütlemesi üzerine, göçmenler 17 yıl önce kurulan Khalkedon'un ahalisini, bu güzel yerin üstünlüklerini göremediklerinden dolayı kör farz ederek, gerçek şehrin ilk çekirdeğinin temelini burada atmışlardır. Herodotos da benzer bir hikayeyi anlatır ve ilk Khalkedon'luları kör farz eden kişiyi Pers kralı Darius’un generali Megabyzos olarak gösterir. Fotoğraf . Haydarpaşa Panoramik Yazılı kaynaklarda, Kalkhedon kentinin biri Haydarpaşa koyuna açılan, diğeri ise olasılıkla Kurbağalıdere girişinde bulunan iki limanından söz edilmektedir. Ayrıca arkeologlar, Kurbağalıdere girişinde yer alan liman boyunca uzanan bir caddenin Kalkhedon’u İzmit’e bağladığını belirtmekteler.
 • 15. Söğütlüçeşme Caddesi ve Gazhane'de bronz çağına ait eserler, Moda Burnu'nda ise, topraktan yapılmış kandiller, üzerinde boyalı nakışları olan vazolar, öküz heykeli, sakallı erkek başı ve Khalkedon kitabesini ihtiva eden tunç bir levha bulunmuştur. Kadıköy'de bulunan eserlerin benzerleri Troia'da Hisarlık Bölgesinde de görüldüğünden, Khalkeidon ile Troia arasında ticari ilişkiler olduğu düşünülmektedir. Fotoğraf : Kuşdili Panoramik Fotoğraf : Bozdoğan Sukemeri Bizans döneminde daha da gelişen Khalkedon 451'de Piskoposluk merkezi olmuş ve burada Khalkedon Konsili toplanmıştır. Antik Khalkedon'dan günümüze ulaşabilen herhangi bir eser bulunmamaktadır. İstanbul'a Bizans Döneminde su taşıyan Bozdoğan Kemeri'nin, MS IV.yy’da Khalkedon surlarının taşları ile yapıldığı bilinmektedir.
 • 16. Pendik Höyüğü Tarihi kaynaklara göre Pendik M.Ö. 5000'lerden beri yerleşim alanıdır. İstanbul Boğazı ile Sakarya nehri arasındaki bölgenin jeopolitik ve jeostratejik özelliği sebebiyle çok sık el değiştirmesi yüzünden, söz konusu bölgede bulunan Pendik de çok farklı milletler tarafından ele geçirilmiştir. MÖ. 1200'lerde bu bölgede Makedonyalılar'ın olduğu ve MÖ. 8. yy.da Roma Imparatorluğu'nun, daha sonra da Bizanslıların egemenliği ele geçirdiği biliniyor. Pendik Höyüğünün Fikirtepe yerleşme yeriyle birlikte Kuzey Batı Anadolu’nun en eski Neolitik Çağ yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Pendik’in 1 kilometre doğusunda yer alan höyükten çeşitli zamanlarda yapılan kazılarda geometrik desenli kadeh, küp, testi, iğne, olta, kemikten yapılmış eşyalar, kaşık, ıspatula, cilalı balta, Anadolu ve Balkan özelliklerini taşıyan bir kadın heykelciği, az sayıda hayvan heykelciği parçaları, saplı damgalı mühür atma taşları ve balıkçılıkta kullanıldığı anlaşılan taş ağırlıklar bulunmuştur.
 • 17. 1986 yılındaki kurtarma kazılarında kulübe tipi yapıların yanı sıra kahverengi ve siyah renkli çanak-çömlekler bulunmuştur. Burada ortaya çıkarılan Höyükte insanların tarım yaptıkları, balıkçılık ve avcılıkla geçindiklerini gösteren bulgular ele geçmiştir. Höyüğün güneydoğu kısmındaki küçük koyun; Pendik Neolitik Çağ balıkçı-avcı köylülerinin kayıklarını; dalgalardan korumak için çektikleri koy olduğu; hatta bu koyun o dönemde daha içeri girdiği iddia edilebilir. Ayrıca Friglerin Anadolu'daki Frig devletini kurmadan önce bir süre İstanbul Boğazı ile Sakarya Nehri arasındaki bölgeye yerleştikleri, daha sonra Friglerin bir kolu olan Bebriklerin buraya yerleşerek Bebrikya ismini verdikleri bilinmektedir. Kurfalı eteklerinde ve Çınardere yakınında, eski adı “Çopani” olan Kubbeli Sarnıç, 4.80x4.70 metre ebatlarında olup kubbesi 6 adet kolon üzerinde durmaktadır. Kalıntıları pek çok araştırmacının dikkatini çeken, tuğladan yapılmış silindirik su sarnıcının ise toprak içinde yer alan almakta olup, bahçe sulama işlerinde kullanıldığı düşünülmektedir.
 • 18. Temenye Pendik’in bir kilometre doğusundaki tarih öncesi bir yerleşim yeri olan Temenye Burnu ve Temenye Koyu’nda yapılan kazılarda ise, 1 ile 5 metre çapında taban düzlemleri olan, oval veya yuvarlak biçimli kulübeler olduğu ortaya çıkmıştır. Bulgular, Temenye’nin Pendik’ten daha eski bir tarihi olduğunu işaret etmekteler. Bizans döneminde “Kasilaos” diye adlandırılan Temenye’de, Hz. Yahya Kilisesi olarak da bilinen Saint Jean Babtist Kilisesi, Ayios İoanis Prodromos Ayazması ve kilisenin arkasında Yunan ve Rum dönemlerine ait mezarlıklar bulunmaktadır.
 • 19. Kınalı Höyüğündeki kazılarda Geç kalkolitik Çağa inen buluntularla karşılaşılmıştır. Burada ele geçen keramiklerin Troia I. dönemi ile çok yakın benzerlikleri bulunmaktadır. Bu benzerlikten ötürü Silivri yöresinin MÖ.3000 yılında Troia ile bir bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Büyük olasılıkla her iki bölge arasında bir kültür alış verişi bulunmaktadır. Selymbria (Silivri) Yörenin bundan sonraki dönemi kısmen karanlık olmakla birlikte, ilk yerleşimin MÖ.1200 yıllarında Thraklar tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. MÖ.750-550 yılları arasında Yunanistan’da başlayan kolonizasyon hareketi Ege, Marmara Denizi ve Boğazları geçtikten sonra Karadeniz kıyılarına kadar yayılmıştır. Silivri’nin bulunduğu yerdeki Selymbria kenti de Dorlar tarafından kurulmuştur. Bu kolonizasyon sırasında İzmit’te Astakos, Kadıköy’de Khalkedon ve Silivri’de de Slymbria kurulmuştur.
 • 20. Bu konuda yapılan çalışmalar 1000 yıl önceki büyük depremde batan en az bir ada olduğunu göstermiştir. Bazı yerbilimcileri ise bu adanın su altında kalmasının depremle değil, kutuplarda buzulların erimesiyle Çanakkale Boğazı’ndan gelen deniz suyunun, o yıllarda bugünkünden 120 metre daha düşük seviyede bir göl olan Marmara’da su seviyesini yükseltmesi sonucu olduğunu söylemekteler. Su altında yapılan çalışmalarla, Vordonisi Manastırı gibi tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Batık Ada - Vordonisi Eski kitaplarda Prens adalarından ‘10 tane’ olarak söz edilmekle birlikte gerçekte sayının 9 olması tarihçileri hep kuşkuya düşürmüştür. Büyük ve küçük Vordonisi(Vordonos) olmak üzere, iki küçük batık adanın söz konusu olduğu ise başka bir iddiadır.
 • 21. ‘ Byzantion’ şehri, M.Ö.685 yılında Megaralıların Khalkedon(Kadiköy)’a yerleşmelerinin hemen ardından, M.Ö.667 de Megaralı Byzas tarafından, tarihi yarımadanın doğusunda Sarayburnu civarında kurulmuştur. M.Ö. 196'da Byzantion Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından Roma Bağımsızlık Bildirgesi'yle Roma İmparatorluğu'na dahil edilerek resmen Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir Byzantion'dan İstanbul'a -İstanbul'un Bilinen Tarihi-
 • 22. Byzantion İmparator Vespasian döneminde hızlı bir Latinleştirme politikasına tabi tutulmuş, adı Latince ‘Byzantium’ olmuş ve Roma İmparatorluğu'na tam bağlı önemli bir vilayet haline gelmiştir. Konstantin, şehri kurma emri alıyor /Philadelphia Museum of Art 330 yılında şehir ‘Byzantion’ adıyla, I. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmiştir.
 • 23. Kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Byzantium'dan ‘ Konstantinopolis 'e çevrilecektir. Roma'nın istilası ve yıkılmasıyla onun yerine geçen Konstantinopolis şehri, 395'de Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Konstantinopolis , Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu'na dönüşen devletin 395'de başkenti olmuştur. Konstantinopolis erken ortaçağda da yine dünyanın en parlak ve zengin şehridir.
 • 24. 1204 -1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan Konstantinopolis bu kez de Latin İmparatorluğu'nun başkenti haline gelmiştir. Resim : Konstantinopolis’in zaptı 1204 /Jacopo Tintoretto Latin egemenliğinden sonra Konstantinopolis tekrar ve 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur.
 • 25. Milyon Taşı, Bizans İmparatorluğu'nda Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan ‘Sıfır Noktası’ dır. İtalya'da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan ‘Milliarium Aureum’ ile aynı işlevi görmektedir. Bizans'ın yeniden inşaası ve başkent kimliğini kazanması esnasında yapılan birçok görkemli anıt gibi İmparator I. Konstantin tarafından 4. yüzyılda yerleştirildiği düşünülmektedir. Kalıntılar Aya Sofya camii karşısında Sultanahmet Meydanı'nın kuzeybatı köşesinde Yerebatan Sarnıcı'nın girişinin yakınında, tramvay yolunun yanında bulmaktadır. Milyon Taşı
 • 26. Konstantiniyye ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında şehri alarak Orta Çağı kapatıp Yeni Çağı açmasının ardından ‘Konstantiniyye’ adını alan şehir, bu dönemde büyük bir cihan imparatorluğunun başkenti olmuştur, Üç kıtada yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde bulundurmayı başarmıştır.
 • 27. İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti Fotoğraf : www.uncp.edu İstanbul , 1923 yılında kurulan Atatürk Türkiye’sinde de binlerce yıllık geçmişine dayalı bir kültür başkenti olma özelliğini korumaktadır. FUNDA KALAYCIOĞLU