Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yapay Sinir Aglari

18.898 Aufrufe

Veröffentlicht am

Yazilim atolyesi subat ayi toplantisina ait yapay sinir aglari sunumu.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Yapay Sinir Aglari

 1. 1. Sunum İçeriği  Biyolojik Sinir Ağları  Yapay Sinir Ağları (YSA)  Tanım  Genel Özellikler  Yapı  Modeller  İşleyiş  Tasarım  Örnek Yapay Sinir Ağları 2
 2. 2. Biyolojik Sinir Ağları - 1  Biyolojik sinir siteminin yapı taşı olan nöronlar dört temel bölümden oluşur; dendrit, gövde, akson ve çekirdek. Yapay Sinir Ağları 3
 3. 3. Biyolojik Sinir Ağları - 2  Biyolojik sinir sistemi ise nöronların birleşiminden oluşur ve genel olarak aşağıdaki yapıya sahiptir: Duyu organları Alıcı Sinirler Merkezi Sinir Sistemi Tepkiler Tepki Sinirleri Yapay Sinir Ağları 4
 4. 4. YSA Tanımı  YSA canlılarda bulunan sinir sistemlerinin öğrenme özelliğini örnek alarak çalışan bir bilgi işleme modelidir.  YSA dışarıdan aldığı dinamik verilere göre dinamik sonuçlar üretebilen, birbirine bağlı basit elemanlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Yapay Sinir Ağları 5
 5. 5. YSA’nın Genel Özellikleri  Yapay sinir ağları canlılardaki sinir sistemlerinin aşağıdaki işlevlerini gerçekleştirmeyi hedefler:  Öğrenme  İlişkilendirme  Sınıflandırma  Genelleme  Tahmin  Özellik belirleme Yapay Sinir Ağları 6
 6. 6. YSA’nın Avantajları  Doğrusal olmama  Paralellik  Hata toleransı  Öğrenebilirlik  Genelleme  Uyarlanabilirlik  Hız  Analiz ve Tasarım Kolaylığı Yapay Sinir Ağları 7
 7. 7. YSA’nın Dezavantajları  Eğitim Süreci  Eğitim Hataları  Başlangıç Koşullarına Bağlılığı Yapay Sinir Ağları 8
 8. 8. YSA’nın Yapısı - 1  Örnek bir yapay sinir ağının yapısı aşağıdaki gibidir:  Yapay sinir ağları birden çok veri işleme katmanından oluşmaktadır. Yapay Sinir Ağları 9
 9. 9. YSA’nın Yapısı - 2  Yapay sinir ağlarının temel yapıtaşı canlılarda ki sinir sisteminde olduğu gibi sinir hücreleridir (nöron).  Aşağıda örnek bir yapay sinir hücresinin yapısı görünmektedir. Yapay Sinir Ağları 10
 10. 10. YSA’nın Yapısı - 3  YSA’nın yapı taşı olan yapay sinir hücrelerinin beş temel bölümü vardır:  Girdiler  Ağırlıklar  Birleştirme Fonksiyonu  Aktivasyon Fonksiyonu  Çıktılar Yapay Sinir Ağları 11
 11. 11. YSA Modelleri  Yapılarına Göre  İleri beslemeli  Geri beslemeli  Öğrenme Algoritmalarına Göre  Danışmalı  Danışmasız  Destekleyici  Öğrenme Zamanına Göre  Dinamik  Statik Yapay Sinir Ağları 12
 12. 12. Yapılarına Göre YSA Modelleri  İleri Beslemeli  İleri beslemeli yapay sinir ağlarında nöronlar arasında hiyerarşik bir yapı vardır ve bir katmandaki nöronlar sadece kendinden sonraki katmana veri iletir.  Geri Beslemeli  Bu ysa modelinde ise bir nöron kendinden sonraki katmana veri ilettiği gibi kendinden önceki katmana veya kendi katmanına da veri iletebilir. Yapay Sinir Ağları 13
 13. 13. Öğrenme Algoritmalarına Göre YSA Modelleri  Danışmanlı  YSA’ya verilen her giriş verisi için çıkış verisi de verilir. Ağ, beklenen çıktıyı elde etmek üzere katsayılarını günceller.  Danışmansız  YSA’ya giriş verisiyle beraber çıkış verisi verilmez. YSA birbirine benzeyen çıktıları gruplar.  Destekleyici  YSA’ya giriş verilerinin yanı sıra her veri setine ait çıkışa bir puan verilir. YSA katsayılarını en yüksek puanı alacak şekilde düzenler. Yapay Sinir Ağları 14
 14. 14. Öğrenme Zamanına Göre YSA Modelleri  Statik  YSA eğitim verileriyle eğitilir ve ağın yapısı kaydedilir. Ağ bundan sonra hep aynı yapıyla çalışır. Kullanımı sırasında herhangi bir değişikliğe uğramaz  Dinamik  YSA eğitim verileriyle eğitildikten sonra kullanımı sırasında da kendini düzenlemeye devam eder. Böylece sürekli öğrenen bir YSA elde edilebilinir. Yapay Sinir Ağları 15
 15. 15. YSA’nın Çalışması - 1  Yapay sinir ağlarının yapı taşı olan yapay sinir hücreleri kendilerine verilen girdileri her bir girdiye ait ağırlığa göre değerlendirerek çıkışını üretir. Yapay Sinir Ağları 16
 16. 16. YSA’nın Çalışması - 2  YSA giriş katmanından aldığı verileri ara katmanlarda işleyerek çıkış katmanına iletmektedir. Yapay Sinir Ağları 17
 17. 17. YSA’nın Çalışması – 3  Yapay sinir ağlarında en çok kullanılan öğrenme algoritmalarından biri geri yayılmalı (back propagation) öğrenme algoritmasıdır.  Bu algoritmada her iterasyon sonucunda çıkış katmanındaki hata hesaplanarak bu hata çıkış katmanından giriş katmanına doğru bütün nöronlara iletilir ve ağırlıklar hata payına göre tekrar düzenlenir. Yapay Sinir Ağları 18
 18. 18. YSA’nın Çalışması - 4  Geri yayılma algoritmasında çıkış nöronlarındaki hata payı aşağıdaki formül ile hesaplanır. (1)  Çıkış katmanındaki nörona ait hata payı kendinden önceki nöronlara ağırlıklarıyla orantılı olarak dağıtılır . (2)  Her nöron için hata payı bulunduktan sonra bu hata payları yardımıyla yeni ağırlıklar hesaplanır. (3) 1) 3) 2) Yapay Sinir Ağları 19
 19. 19. YSA Tasarımı  Bir yapay sinir ağının tasarlanmasında öncelikle gereksinimler belirlenip buna göre uygun bir YSA modeli kullanılır.  YSA tasarımında aşağıdaki kriterler belirlenmelidir.  Ağdaki katman sayısı  Her bir katmandaki nöron sayısı  Nöronların aktivasyon fonksiyonu  Öğrenme algoritması Yapay Sinir Ağları 20
 20. 20. YSA Örneği - 1  Üç katman  Üç giriş  Bir ara katman  Bir çıkış  İleri beslemeli  Geri yayılmalı öğrenme algoritması Yapay Sinir Ağları 21
 21. 21. YSA Örneği - 2  Nörona gelen giriş değerleri ait oldukları ağırlıklarla çarpılarak toplanır.  Bu toplam aktivasyon fonksiyonundan geçirilir. Yapay Sinir Ağları 22
 22. 22. YSA Örneği - 3 Yapay Sinir Ağları 23
 23. 23. YSA Örneği - 4 Yapay Sinir Ağları 24
 24. 24. YSA Örneği - 5 Yapay Sinir Ağları 25
 25. 25. YSA Örneği - 6  Eğitim setindeki her girdi için beklenen çıktı ile elde edilen çıktı karşılaştırılarak hata payı hesaplanır.  Bu hata payı çıkış katmanından girişe doğru nöronları bağlayan ağırlıklarla orantılı olarak geriye doğru iletilir. Yapay Sinir Ağları 26
 26. 26. Soru & Cevap posta@ahmetkakici.com Yapay Sinir Ağları 27

×