Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Les empreses i la web 2 0

Article publicat a l'Observatori Empresarial de Cepta al juliol 2010

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Les empreses i la web 2 0

  1. 1. Vel: Ad : Juliol 2010 Vulputate: LES XARXES SOCIALS APLICADES A LES EMPRESES 2.0 presa. Per tant si volem relacionar-nos amb els nostres grups d’interès (interns o externs) en clau 2.0 més val que ens comencem a posar les piles. Perquè la conversa a la xarxa ja s’ha iniciat. Algú en aquest moment està parlant, co- mentant, criticant o reforçant els nos- tres productes, serveis, polítiques de recursos humans o de màrquetin, amb independència de la nostra presència o no a la xarxa. De poc serviran doncs caríssimes campanyes de publicitat estàtica si per un altre costat tenim un Des de fa temps estem vivint una au- Units. El propi Facebook de fet ha arri- de cient Call Center que en qualsevol tèntica revolució pel que fa als usos bat a superar en trà c setmanal al ge- moment pot ser posat en evidència da- que fem d’Internet. Hem passat en pocs gant Google, un altre gran protagonista vant de tothom. O si ens gastem milers anys d’un model en el que eren les em- d’això que s’etiqueta com a Web 2.0. Ja d’euros en una nova plana web per par- preses i organitzacions les productores no és tant important doncs tenir i cus- lar en nom de com som de fantàstics si de continguts a un altre en el que són todiar la informació com tenir habilitat no obrim nous canals de comunicació els internautes els protagonistes. Són per localitzar-la en el moment que es amb aquells interessats en nosaltres. I elles (nosaltres) qui de fet pengen fo- necessiti. Els internautes ja no vindran tampoc funcionarà si obrim un procés togra es a llocs com Flickr, vídeos a a les nostre planes web a veure les fotos de selecció i alhora a la xarxa són co- Youtube o tenen un blog a serveis com dels productes i la fàbrica, volen comu- neguts els de cients estils de lideratge Blogger o Wordpress. Tal és la evolució nicar-se i relacionar-se amb nosaltres i de gestió de persones. Cal doncs fer que ara mateix la gran majoria de con- de la mateixa forma que ho fan a la xar- un exercici de re exió sobre quins són tinguts que podem trobar a la xarxa es- xa. Què vol dir dir tot plegat? Doncs ni els nostres grups d’interès, quin per l tan elaborats per els propis internautes: més ni menys que estem a la Internet tenen, i que és el que ens interessa de prosumidors; productors i consumidors de les persones. Elles són les que con- nosaltres com a organització, quins són de la informació alhora. Com a exemple versen, es relacionen i en donen un ús els continguts de la nostra activitat que valgui la Wikipèdia on són els ciutadans novedós i diferent al que vam conèi- els poden aportat valor. Després ja vin- els qui preparen, modi quen i veri - xer als anys noranta. Ara està a l’abast dran les estratègies, els plans, les eines quen els continguts que s’hi publiquen. de qualsevol amb accés a Internet una i les tecnologies a adoptar. Això serà el Hi ha estudis que con rmen que, com quantitat d’informació i eines descomu- darrer pas. I òbviament no hem de mi- a mínim, és tant acurada o més que la nal i a més hi pot accedir des de pràcti- nusvalorar l’enorme canvi actitudinal i, reconeguda, i privada, Enciclopèdia Bri- cament qualsevol punt amb un telèfon per tant, cultural al que ens enfrontem. tànica. Actualment existeixen més de mòbil intel·ligent. I quina rellevància té Res tornarà a ser igual. 200 milions de blogs en el món: tantes per una empresa, gran o petita? Doncs hores de vídeo a youtube que neces- és evident. Estem davant, ja ho hem dit, sitaríem més d’una vida per veure’ls de la Internet de les persones. I les per- tots, més comptes oberts a Facebook sones no formen part de l’empresa, ni Agustí López que habitants té un país com els Estats en són un actiu amortitzable; SÓN l’em- Tau Consulting

×