Anzeige

Introducción al Marketing Online

Dirección de Proyectos Web en Kodeaweb, Planificación Estratégica en SocialChef y Formador en Medios Sociales um SocialChef.es
12. May 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Antoni Febrer Barber(20)

Anzeige

Introducción al Marketing Online

 1. Especialista en planificació estratègica i màrqueting online centrat en les xarxes socials d’internet i els projectes web. Compta amb una dilatada experiència de més de quinze anys en la creació i gestió d'espais a Internet (webs, blocs, comunitats, perfils digitals, xarxes socials, etc.) i en la realització de campanyes de màrqueting. Té una àmplia formació autodidacta en noves tecnologies de la informació i la comunicació, i ha realitzat un Màster en Web: comunicació, màrqueting i negoci, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Qui som?
 2. De què xerrarem avui? • Què ha canviat • El Nou Marketing • Nous Consumidors • Nous Mitjans • Nous Espais • Nous Formats • Noves Estratègies • Noves Accions
 3. Abans de començar... “La guerra es un juego serio en el que uno compromete su reputación, sus tropas y su patria” Napoleón Bonaparte
 4. Què ha canviat... 15% 27% 30% 19% 9% Edad 14 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a +65 Nativos digitales 76 % Inmigrantes digitales Sabios digitales 2002 2013 7,827,000 26,151,000
 5. Què ha canviat...
 6. Què ha canviat...
 7. Què ha canviat...
 8. Què ha canviat...
 9. Què ha canviat...
 10. Què ha canviat...
 11. Què ha canviat...
 12. El Nou marketing
 13. El Nou marketing • Posar al consumidor en el centre no només com a objectiu de les nostres accions, sinó com a un element més de la nostra estratègia. • Hem de definir quin nivell d’implicació i participació li donarem i quin valor volem que aporti a l’empresa. • L’objectiu no ha de ser tenir clients, sinó generar una comunitat d’interès entorn a la nostra empresa. Empresa Comunidad
 14. El Nou marketing Empresa Comunidad
 15. El Nou marketing • S’ha acabat l’època en que les empreses es dedicaven a emetre el seu missatge sense esperar cap altre resposta que les ventes. • Ara hem d’escoltar, analitzar i aprendre per millorar i ser més competitius. • Els usuaris, agrupats i participant, afegeixen valor a l’empresa a través de la generació de continguts. Xerrar Escoltar
 16. El Nou marketing Xerrar Escoltar Google: búsquedas generales o segmentadas con filtros para los diferentes tipos de resultados
 17. El Nou marketing Xerrar Escoltar Google Alerts: recibir alertas sobre contenidos en base a palabras clave Tweetalarm: similar a Google Alerts pero para contenidos publicados en twitter.
 18. El Nou marketing • Escoltar és sortir de l’aïllament de les dades “objectives” de l’empresa i de “el client no té raó” o “jo ho se tot del meu negoci”, i començar a gestionar la nostra reputació. • T’agradi o no, la teva empresa/productes ja estan presents a Internet i a les Xarxes Socials a través dels propis usuaris. • I aquest publiquen opinions i comentaris que demanen respostes sinceres, clares i reals de les empreses. Aïllament Reputació
 19. El Nou marketing Aïllament Reputació
 20. El Nou marketing • Amb els nous canals digitals hi ha més espais on s’ha de protegir la marca pròpia. • I açò també ens obliga a homogeneïtzar i coordinar la presencia digital (als diferents espais) i la física. Imatge Protecció de Marca
 21. El Nou marketing Imatge Protecció de Marca
 22. El Nou marketing Imatge Protecció de Marca
 23. El Nou marketing • Els mercats són converses i les empreses han de ser un membre més d’aquestes: escoltar, mostrar interès i conversar directament amb els clients en condicions d’igualtat. • S’ha acabat l’interrompre al consumidor per “cridar la seva atenció” sobre els nostres interessos. Ara hem de saber aportar valor als temes que els interessen a ells. Interrupció Conversa
 24. El Nou marketing Interrupció Conversa
 25. El Nou marketing • El producte no és més que la manera amb la que els clients es relacionen amb la nostra empresa. • L’objectiu és aconseguir que es comprometin amb la marca, que visquin una experiència consumint els nostres productes per tal que passin de ser “clients” a “prescriptors”. • El boca a boca a tota la vida multiplicat per l’entorn digital. Producte Engangement
 26. El Nou marketing Producte Engangement
 27. El Nou marketing • Els consumidors ja no creuen en els anuncis (76% el 2007), en canvi la majoria confia amb l’opinió i la valoració “d’una persona com ell/ella”. • Hem d’utilitzar tots els mecanismes necessaris per tal que els clients opinin, valorin i ens recomanin... Publicitat Valoració i la Recomenació
 28. El Nou marketing Publicitat Valoració i la Recomenació
 29. El Nou marketing • S’ha acabat l’època en que no “podíem analitzar” l’impacte de les nostres accions i arriba la de les dades i indicadors en temps real del resultats de tot el que fem online. • Recollim informació per generar coneixement, enforcar les accions a resultats i analitzar el nivell de consecució dels objectius. • No és una eina “tècnica” sinó de negoci. Suposició Analítica
 30. El Nou marketing Suposició Analítica
 31. Nous consumidors El cliente no es un subjecte passiu objecte de les nostres accions, sinó que s’ha convertit en un ADPROSUMER que utilitza més i millor que les empreses les 4 C’s del Marketing Social. I cada dia de manera més conscient!
 32. Nous mitjans
 33. Nous mitjans
 34. Nous espais La marca crea i gestiona el canal en una plataforma propia o aliena La marca paga per incloure publicitat o contingut en un canal o plataforma aliena El propietari comparteix el contingut de la marca en el seu canal Propis Pagats Guanyats Mitjans Socials
 35. Nous espais Guanyats Pagats Propis -Abast+ - Control +
 36. Nous formats
 37. Aconseguir que la nostra pàgina web, la marca, els productes i els nostres continguts siguin visibles a l’entorn social d’Internet per aconseguir difusió, rellevància, tràf ic a la web i generar comunitat (relacions) amb els nostres clientes i públics Noves estratègies
 38. Noves estratègies
 39. Noves estratègies ejes Transparencia Apertura ParticipaciónPlanificación
 40. Noves accions SEO Optimitzar una pàgina web per millorar els resultats als cercadors. PPC Pagament per click: campanyes a través d’Adwords
 41. Si no surt a la TV, no existeix? Fuente:IsidroTomasa.UniversitatAutònomadeBarcelona
 42. Si no surt a Google no existeix? 20 KeywordKeyword Lo que no sale en Google no existe Posicionamiento: Producto Marca Producto … SEM (SEO o PPC) SEM (SEO o PPC) reseller marca Distribución Precio Producto Distribución Precio Producto reseller El posicionamiento es la guerra por un lugar en las SERP de Google Fuente:IsidroTomasa.UniversitatAutònomadeBarcelona
 43. Noves accions SMO Màrqueting a Xarxes Socials: presència gratuïta o de pagament Email Màrqueting a través del correu electrònic: campanyes segmentades a la nostra base de dades de clients
 44. Moment de compra Conocimiento Interés Consideración Compra SEO + PPC als cercadors Publicitat Contextual i d’Ubicació Social Media Emailing
 45. El que ven és la pàgina de destí                   hacen acción hacen clic  CONVERSION EN EL WEBFUERA DEL WEB   
 46. 10 principis del nou màrqueting 1. Reconeix que el poder ara el té el consumidor 2. Desenvolupa les accions apuntant directament a un públic objectiu 3. Dissenya les estratègies des del punt de vista del client 4. Centrat’ en com es distribueix/lliure el producte al client -> serveis! 5. Acudeix al client per crear conjuntament més valor 6. Utilitza les noves formes d’arribar al client amb el teu missatge 7. Defineix mètriques i analitza el ROI (Retorno de la Inversión) 8. Integra totalment la tecnologia en tota l’estratègia 9. Focalitza't en crear actius a llarg termini 10. Aprèn a escoltar i a conversar
 47. Avantatges vs Inconvenients • Menor cost • Major rapidesa • Dades fiables • Prova i error • Segmentació • Virtualitat • Alta competència • Desconfiança • Accessibilitat • Canvi constant
Anzeige