Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

AEC Systems industriële luchtbehandeling

619 Aufrufe

Veröffentlicht am

Specialist in luchtwassers en andere luchtreinigingsinstallaties.

AEC Systems legt de focus op de zuivering van proceslucht afkomstig uit verschillende industrieën. AEC Systems consulteert, ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt luchtwassers en andere luchtreinigingsinstallaties.

www.aecsystems.nl
info@aecsystems.nl

Veröffentlicht in: Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

AEC Systems industriële luchtbehandeling

  1. 1. AEC systems AIR EMISSION CONTROL
  2. 2. AEC Systems – uw partner voor oplossingen bij geur- en emissieproblemenAEC Systems legt de focus op de zuivering van proceslucht afkomstig uit verschillendeindustrieën. AEC Systems consulteert, ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudtluchtreinigingsinstallaties. Bij ons staan de klant en zijn probleemstelling centraal.Samen met u onderzoeken wij de mogelijke oplossing(en) voor het luchtemissie probleem,eventueel via testen en metingen on site. Vervolgens ontwerpen wij de meest optimaleinstallatie, waarbij onze focus naast reductie van emissie ook ligt op energieverbruik enmilieubelasting.OVER ONSAan de basis van ons bedrijf ligt een zeer ruime ervaring (sinds 1994) voor het ontwerpen,produceren, leveren en onderhouden van luchtemissie reducerende technieken. Wij strevenernaar om de meest optimale oplossing te ontwerpen en te leveren voor de klant. Hierbij ligtde focus voornamelijk op de volgende onderwerpen:Sterke vermindering van de luchtemissie van milieuvervuilende verbindingenGebruik van duurzame materialenHoge betrouwbaarheid van de installatieLaag energieverbruik van de installatieEenvoudig en snel uit te voeren onderhoudWij willen een betrouwbare partner zijn voor onze klanten, in elke stap van het proces. Door Systemen toepasbaar ineen gedegen analyse van de probleemstelling samen met de klant adviseren wij de klant deoptimale oplossing voor het luchtemissie vraagstuk.  de onderstaande sectoren Afvalverwerking BiodieselIndustriële emissie Biogas ComposteringEmissie van milieu vervuilende componenten via ventilatie en/of proceslucht wordt Destructie-bedrijvensteeds verder aan banden gelegd door de overheid. Geuroverlast komt steeds vaker Geur- en smaakstoffenvoor o.a. ten gevolge van toenemend ruimtegebrek in bewoonde gebieden. Woningen Farmaceutische industriekomen steeds dichterbij de industrie waardoor de kans op overlast ten gevolge van geur Laboratoria Mengvoederstoeneemt. Hiernaast is een beknopte lijst weergegeven van industrieën waar tijdens het Petfoodproductieproces geur wordt uitgestoten. AEC Systems ontwerpt en levert systemen om deze RWZIgeuremissies effectief af te vangen. Slachterijen Voedingsmiddelen en aanverwante sectorenOnze oplossingEmissie-eisen worden wereldwijd steeds verder aangescherpt. AEC Systems biedt u diverseemissie reducerende technieken aan, zodat uw bedrijf daar aan kan voldoen. Oplossingenvoor emissies van:geurammoniakzwavelwaterstofSOx (Scheepvaart)VOCstof  
  3. 3. Onze AANPAKSamen met u analyseren wij uw specifieke situatie en behoefte. Met behulp van testen on site bepalen we vervolgens het ontwerp van de gewensteinstallatie. Het volledige traject van ontwerp, productie, montage en inbedrijfstelling kunt u aan ons toevertrouwen. Bovendien kunnen wij als fullservice partner het onderhoud van de installaties voor u verzorgen. Waarom kiezen voor AEC Systems:Jarenlange ervaring in luchtzuiveringGoed toegankelijk systeem, eenvoudig uit te voeren onderhoudLage bedrijfskosten (lage luchtweerstand)Inzichtelijke bediening via “touch screen” schermMonitoring op afstandNatwassersGeur is opgebouwd uit een groot aantal verschillende verbindingen waarvan de meeste goed oplosbaar zijn in water. In een natwasser wordt gebruikgemaakt van water als overdracht medium. De geurveroorzakende verbindingen lossen op in water in de wasser en worden op deze manier uit delucht gefilterd. De lucht wordt gewassen met water. Om het gebruik van water te beperken worden aan het water stoffen toegevoegd om de opnamecapaciteit van het water te verhogen. In het geval dat de luchtstroom stof bevat is het ook mogelijk om een eerste wastrap in te vullen als stofwasser.Venturi wassersEen venturi wasser maakt gebruik van de kinetische energie van een luchtstroom om stofverwijdering te bereiken door botsingen. De met stofvervuilde luchtstroom wordt versneld door een vernauwingssectie waardoor de luchtsnelheid toeneemt van 45 naar 120 meter per seconde. Waterwordt voor de versnelling geïnjecteerd en verneveld door de hoge luchtsnelheid. Stofdeeltjes botsen met en worden ingekapseld door miljoenen kleinewaterdruppeltjes. Om ophoping van stof aan de intrede zijde van de venturi te voorkomen is een scherpe overgang tussen de droge en natte zoneaangebracht.In de divergerende sectie achter de vernauwing wordt de statische druk verlaagd doordat de snelheid van de luchtstroom afneemt. De met waterverzadigde luchtstroom verandert van richting in een bocht waar water doorheen stroomt, waarna de lucht in een cycloon komt. In deze cycloonworden de druppels uit de lucht “geslingerd”. Schone, druppelvrije lucht verlaat via de druppelvanger de venturi wasser.BiofiltersEen biofilter maakt gebruik van biologisch actief materiaal, de biomassa. De biomassa is in de meeste gevallen opgebouwd uit een mengsel vanbijvoorbeeld compost, heide, kokos vezels en wortelhout. De poriën van de biomassa waarin de micro organismen zich bevinden zijn gevuld met water,gedeeltelijk vrij en gedeeltelijk vast op het oppervlak van het vaste materiaal. Tijdens de doorgang van de vervuilde lucht door het filter gaan devervuilende stoffen over van de gasfase naar de vloeistof fase. Vervolgens breken de micro organismen deze verbindingen af. Voor deze omzettinghebben deze micro organismen behoefte aan fosfaat, natrium en calcium. Deze nutriënten bevinden zich in een continue kringloop. Gedeeltelijkworden echter deze nutriënten genomen uit de biomassa. Hierdoor is het noodzakelijk de biomassa af en toe te vervangen.Bij het opstarten van een biofilter zijn reeds micro organismen aanwezig in de biomassa. De hoeveelheid organismen is niet toereikend om devervuilende stoffen af te breken. Hiervoor moeten deze organismen zich vermenigvuldigen. Het duurt dan ook een bepaalde tijd voordat een biofilteroptimaal functioneert.AEC Systems – uw partner voor oplossingen bij geur- en emissieproblemen
  4. 4. AEC systems AIR EMISSION CONTROL High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven The NetherlandsT +31 (0)40 851 90 10F +31 (0)40 410 01 15 info@aecsystems.nl www.aecsystems.nl

×