Wen(d)baar leren

Ad Uijterwaal
Ad UijterwaalVerandermanager | Agile Coach en Product Owner| Transitiemanager | Lean Coach um The Future Group
Wen(d)baar leren
steeds een stukje meer jezelf worden
Start met “WAAROM?” !
Dus niet: Ik biedt u samen met mijn collega-ZZP’ers
5000 mensjaren werkervaring in ICT
en het toepassen van Agile technieken.
Wen(d)baar leren
steeds een stukje meer jezelf worden
:
[1] lenig, soepel, flexibel
[2] veerkracht, (bij)sturings- of herstelvermogen
[3] resillience
Resultaat van experimenteren
 ervaringsdicipline
Wendbaarheid
Agile voor de verandering
Oefening
Speedweten
Bron: “Mag ik de liefdeslijn in je handpalm zijn?” 
Hoe ging het?
Klopte grotendeels Sommige dingen Dit sloeg nergens op
griezelig precies wat een creep!
Wie gaat er straks nog even napraten?
Wie heeft de “weter” al een stuk beter leren kennen?
Wat viel op ? Wat veranderen ?
Speedweten
Terugblikken om vooruit te komen
Theorie
Alles verandert voortdurend, steeds iets onverwachts
Waarom Wendbaar?
Alles verandert voortdurend

Waarom Wendbaar?
Iedereen ziet wel iets dat er niet is
Half vol
Half leeg
Half gevuld
Wat een lelijk glas
Straks
een dubbele
Ik maak er
wel wijn van
Vol vloeistof
én lucht
‘t is toch niet te zuipen
Waar is
mijn XXXL ?
Ooooh,
kan je dat drinken?
Hoppa!
Gooi het kapotPast precies
in mijn zak
Dat is lastig
communiceren
Waarom Wendbaar?
Niet iedereen ziet of noemt wat hij ziet hetzelfde
Waarom Wendbaar?
Out of the box, …
Waarom Wendbaar?
… zijn er altijd nieuw boxen
Zorgen voor verandering is omgaan met wijzigingen:
scope
tijd
De meeste projecten leveren iets anders op wat bij de start het doel was ?
Hoeveel van jouw projecten is tussentijds gestopt of geheel afgeblazen?
Ten opzichte van oorspronkelijk budget en planning:
• hoe betrouwbaar verlopen jouw projecten
• hoe vaak lever je eerder op en houd je geld over?
Waarom Wendbaar?
Verandering? Welke bedoel je?
doel
resul-
taat
Niemand weet (precies)
hoe het moet…
Juist vragen zijn de wegwijzers.
naar nog onbekende bestemmingen.
Waarom Wendbaar?
Wat mij drijft…
Geen plan
Zonder referentie
of uitgangspunten
Globale
of
uitgangspunten
Globaal
flexibel en
aanpasbaar plan
Richting duidelijk
bestemming onbekend
Traditionele
gedachte van
alwetendheid en
maakbaarheid
Trial and error
in het wilde weg
Strak,
omvangrijk en
gedetaillerd plan
In beton gegoten
scope, doel en
uitgangspunten
Samenwerkend beslissingen nemen
14
Uitdaging Wendbaar
Evenwicht tussen toeval én bedoeld
Oefening
Zelforganisatie
Zelforganiserend vermogen
Orde in de chaos
Nodig: 15 - 40 deelnemers
Doel: Inzicht in voordelen van gedistribueerd leiderschap
Tijdslimiet: 10 minuten
Spelinstructies:
1. Laat de deelnemers zich zo in de ruimte opstellen
dat ze álle andere deelnemers kunnen zien
2. Laat alle deelnemers, zonder dat ze dat elkaar laten merken door nadrukkelijk aankijken of wijzen,
twee andere personen kiezen.
Wissel, nadat je je keuze hebt gemaakt niet meer. Met deze twee ga jij deze oefening uitvoeren.
3. Biedt elke deelnemer de gelegenheid om vanuit hun eigen positie nu twee tot vijf passen te zetten.
Deze passen mogen in alle richtingen zijn, met als enige ristictie dat je maximaal 1 paslengte achte je
huidige plek mag uitkomen.
4. Bepaal waar je je nu ten opzicht van de twee pesonen staat die je eerder uitkoos en zorg ervoor,
dat je ze allebei even goed kunt zien.
5. Wees je even bewust van de totale chaos in de opstelling die jullie nu met elkaar hebben.
6. Instrueer de deelnemers om ieder voor zichzelf langzaam naar een plek te bewegen,
waar hij op gelijke afstand van de beide deelnemers die hij eerder uitkoos komt te staan.
7. Neem de tijd op die nodig is voordat niemand meer beweegt en aangeeft dat hij op een goede plek staat.
8. Stel de vraag: “Hoe lang had dit geduurd als ik iemand over dit proces de leiding had gegeven?”
Zelforganiserend vermogen
Orde in de chaos
Nodig: 15 - 40 deelnemers
Doel: Inzicht in voordelen van gedistribueerd leiderschap
Tijdslimiet: 10 minuten
Spelinstructies:
Jij
Zelforganiserend vermogen
Wie ziet de orde in de chaos? Hoe toon je hem aan?
Het ligt
waarschijnlijk aan
mij, maar dit lijkt
me echt te weinig
organisatie voor de
toekomst.
Zelforganiserend vermogen
Gloeien
Wat maakt me blij
Weggooien
Waar had ik niets aan
Ontdekt: eureka!
Dat weet ik nu ook weer
Kiempje
De volgende keer aandacht geven
Theorie
Chaos met steeds meer orde?
Zelforganiserend vermogen
Zwermintelligentie
Zelforganiserend vermogen
Functieverdeling: kiezen en delen
Samen-
werking
(vertrouwen)
Specia-
lisatie
Afhan-
kelijk-
heid
Ver-
waar-
lozing
Wen(d)baar voor de verandering
Laat het gebeuren

Werken vanuit een helder totaalplaatje
Strikt inschatten en stukje voor stukje verwachtingen waarmaken.
Ontwikkelen, hoe gaat dat?
Incrementeel: rationeel, intelligent en doelgericht
Rechtstreeks naar een scherpe
stip aan de horizon?
Werken van grof naar fijn
Ontwikkelen, hoe gaat dat?
Iteratief: intuïtief met de beste bedoelingen
Richting een
“lonkend perspectief”
Er is geen waarheid over het “NU”
Er is geen blauwdruk voor de toekomst…
Maak geen gedetailleerd plan voor 3 of 5 jaar, laat staan voor een half leven vooruit.
Geen enkel plan verloopt volgens verwachting of wordt ooit volledig waargemaakt.
Ontwikkelen, hoe gaat dat?
Beperkte kennis/ervaring, geen glazen bol …
Ontwikkelen, hoe gaat dat?
Vaste ritmes, organisch groeien
Grote dingen ontstaan vanzelf een keer,
als je steeds opnieuw wat kleine dingen
bij elkaar brengt.
DroomMissie
visie
Strategie
(Waarde-
aanbod)
Maatschappelijk
Nut
Resultaat
(Project)
Gebruikswaarde
Iteratie
(sprint)
Functionaliteit
Dagelijks
(hygiëne)
Kwaliteit
Ontwikkelen, hoe gaat dat?
Creatieve denk- of toevalsspiraal
Delen
Aha!
Spelen
Huh?
Creëren
Wow!
DENK
Verbeelden
Uûh
Duh
Reflecteren
DENK
Verbeelden
Uûh
IDEE
PROBEER
OPNIEUW
NOG EENS
TEST
VERBAAS
OOGST
Vergeleken met traditioneel uitgevoerde projecten:
• Feitelijk
1. 34 % sneller dezelfde functionaliteit dan
2. 27 % lagere kosten
3. 21 % minder fouten in het ontwikkelproces
• Zakelijk
1. Effectief
2. Onderscheidend
3. Geloofwaardig
• Inhoudelijk
1. Inspirerend
2. Innoverend
3. Professionaliserend
• Menselijk
1. Face2Face
2. Intrinsieke motivatie
3. Persoonlijk leiderschap
Daarom Wendbaar!
Dit vinden bestuurders leuk
Laat leren wen(d)baar zijn
Stoeien met aanleg en interesses
Waarneming
van het “NU”
Rampen, mazzel
en (r)evolutie
Team-
samenstellling
Kennis
Vaardig-
heden
Competenties
Klanteisen
Verwachtingen
belanghebbenden
Wet- en
regelgeving
Privé
omstandigheden
Gezond-
heidBeschikbare
hulpmiddelen
Daarom wen(d)baar!
Wat heb je aan al dat veranderen…
Wenn/dend leren
Opleiden voor 1 leven ?
Vet aankomen
en hopen dat
het blijft
plakken
Wenn/dend leren
Uit het bestaande onderscheidende vermogens halen
Vergroten van intelligentie
door te ontwikkelen wat nodig is om te (over)leven
en nuttig is om over te dragen aan volgende generaties.
Vermogen
tot
Theory of
mind
Pro
sociaal
gedrag
Een reëel
Zelfbeeld
vormen
Plannen
Jezelf
moni-
toren
Gebruik
maken van
je Werk-
geheugen
Organi-
seren
Emoties
reguleren
Flexibel
zijn
als er dingen
veranderen
Ongewenst
gedrag
onder-
drukken
Taken en
zaken
starten
Aandacht
richten,
vasthouden,
loslaten,
verdelen
Wenn/dend leren
Ontwikkel de 12 vaardigheden voor deze eeuw?
We willen graag:
 dat de maatschappij weet wat ze over 20 jaar nodig heeft…
 dat een student weet wat hij/zij wil worden
en bereid is daar energie in te steken…
 er niets meer verandert tot het klaar is.
We moeten ermee (leren) leven :
 dat de maatschappij snel verandert
en geleidelijk duidelijk wordt
welke kennis en vaardigheden gewenst zijn
 studenten niet eens kunnen weten wat ze kúnnen worden
 als studenten bijna van school komen alles is veranderd
en ze nog steeds geen idee hebben wat ze willen…
Wenn/dend leren
Gaat in het onderwijs ooit iets anders dan gewenst?
Altruïsme Behendigheid
Communicatie
Doorzetting Emotionele
Fysieke Geluk Humor
Intelligentie
Jeugdigheid
Kunstzinnigheid
Leiderschap Moreel
Natuur
Oprechtheid Pedagogisch
Relatie
Spirituele Triviale
Uitdrukking Vriendelijkheid Waarheid
Xenofiele
Yogi Zakelijke
Wenn/dend leren
Zoek en ontwikkel je eigen QkeleQ
Bron: “Mag ik de liefdeslijn in je handpalm zijn?” 
Doenken Zingeven
Werk
samen
 - “Dat doen we
al jaren zo”
 - “Waarom,
waarom,
waarom,
waarom
waarom?”
 - “Laten we het
nog eens goed
onderzoeken”
 - “Het kan geen
kwaad dit vast
uit te proberen”
 - “Een idee krijg je
door studie en
denkwerk achter
een bureau”
 Inspireer elkaar
 - “Dat moet van
mijn baas/leraar”
 - “Ik snap de
bedoeling,
mijn belang en
mijn inbreng!
Wenn/dend leren
Van denken naar samen doen
VerBazen
Ontikkelen
Elke willekeurige situatie kunnen vertalen naar de vraag:
- ‘Wat nu?’
Natuurlijke (re)acties: bevriezen, vuchten of vechten
Je kunt het meest effectieve, efficient leren doen, maar het is uiteindelijk
alleen gedrag dat telt:
 op korte termijn beheerst risico’s (laat overleven, voorkomt ellende)
 benut op lange termijn kansen (vergroot welzijn/vreugde, houdt uitzicht
op voortplanting.
 fouten!
Vaak, snel en goed falen
bewijst dat je probeert en leert.
Durf te dóen en spring in het diepe.
Wenn/dend leren
Intelligentie hebben vesus tonen
Wendbaarheid organiseren
Lessen uit de informatietechnologie
een verzamelnaam
voor methodieken
met gemeenschappelijke
waarden, principes,
vergelijkbare werkwijzen.
én
waarvan is aangetoond
dat ze de productiviteit,
de kwaliteit (minder fouten)
én
de toegevoegde waarde
die bedrijven leveren
verbeteren.
Software
ontwikkeling
XP
FDD Crystal
ASD DSDM
DevOps
…
…
…
Proces
management
Lean
Kanban
Collaborative
Decision Making
Bedrijfs-
voering
(Socio-
techniek)
LiquidO
Holacracy
Management
3.0
Innovatie
Lean Start-up
Service
Design
Thinking
Project
manage-
ment
EduScrum
Scaled
SaFe Less CIF
EVO
Wendbaar = Agile
Agile paraplu
alles wat je doet
kan handiger, beter, sneller en goedkoper.
Met niet alles dat mogelijk is
zijn al resultaten geboekt of is ervaring opgedaan.
Het moet nog blijken dat iets nieuws
ooit de vele voordelen waarmaakt die het belooft.
Van veel wat ooit gedaan is, is de bijsluiter achteraf
geschreven. Met de kennis van nu hadden we het anders
of liever nooit gemaakt.
Wendbaar = Agile
Agile-taal
O.b.v. variatieschema “Verdraaide organisaties”
Uniek
Individuele wensen
Iedereen hetzelfde
Standaard
Creatie
Eenmalig en onvoorspelbaar
Garantie
Repeterend en voorspelbaar
Standaard
maatwerk
bv militaire missie
Standaard
proces
Standaard
goederen / diensten + proces
Maatwerk
Agile
Traditio-
neel
Waterval
Command &
Control
Wendbaar = Agile
Waar in dit plaatje past onderwijs?
Organisch
groeien
De meest uitgewerkte, meest populaire en succesvolste methodiek,
om snel in te spelen op onverwachte, veranderende omstandigheden
en slim gebruik te maken van nieuwe inzichten.
Een ervaringsdicipline die AGILITY levert. Je trekt lessen uit het in de
praktijk brengen van een bijzondere manier van “Gewoon dóen”.
Een werkwijze die dicht bij de (menselijke) natuur staat.
Wendbaar = Agile
Scrum
Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan
Scrum
in 1 overzicht
Scrum
Slim samenwerken!!!
5 Scrum bijeenkomsten
3 Rollen
4 Hulpmiddelen
Wekelijks
Verfijnen wensenlijst
(AKA backlog refinement
of grooming)
Laatste dag v/d sprint
Sprintreview
Laatste dag v/d sprint
Retrospective
Eerste dag van een sprint
Sprintplanning
Dagelijks
Daily standup
Wensenlijst
(Product backlog)
Sprint items
(Sprint backlog)
Burn-down chart
Wensbeschrijving
(User Story)
Team van
denkers, doeners, testers
gaat over kwaliteit!
1 contactpersoon
naar de klant
Scrum
coach
Scrum
Wat is de vraag, de behoefte of (belang)stelling?
Scrum
Projectvisie: bedoeling+richting i.p.v. precisie+volledig?
 wensenlijst verfijnen
 maximaliseren
van het niet uit te voeren werk
belangrijkste kleine stukken eerst
Scrum
Maken, prioriteren en onderhouden wensenlijst
Als (dan) wil ik zodat ik
Situatie,
functie of rol
VOOR WIE
OF WANNEER
De bedoeling
WAAROM
resultaat
of verandering
WAT
Voorbeeld:
Als een <gebruiker> wil ik <functionaliteit> zodat ik <voordeel>
burger online mijn kind bij de dan niet van huis hoef, als mijn
Burgerlijke Stand aan kunnen geven kind net is geboren
Scrum
Beschrijf elke eis als verhaal achter de wens
Groot denken
mag nog steeds,
maar handel klein
Scrum
Werk met behapbare brokken

Elke wens
zó specifiek en klein
dat een team er per sprint
minimaal zes (tot 12)
kan afronden

Elke sprint
het belangrijkste doen,
maar niet méér
dan een team aankan;
een werkbelasting
die je voortdurend
vol kunt houden
Scrum
Continu aanbod van werk met prioriteit
Maar…, wat is een sprint ?
Scrum
De sprint (enkele dagen to max. 6 weken)
Tussenspel
Hoe lang duurt namen schrijven ?
Wat viel op ? Wat veranderen ?
Betrouwbaar ingeschat?
Namenspel
 Definieert taken
 Schat inspanning
 Ontwikkelt product
 Garandeert kwaliteit
 Optimaliseert
processen
Zelfsturend Multi-disiplinair
3 - 9 leden
Volledig gecommiteerd
Scrum
Scrum-rollen: Team van denkers, doeners, testers…
Scrum
Aan het eind van elke sprint: Showtime
Scrum
Showtime: ook belanghebbenden
moeten met het resultaat kunnen leren leven
Scrum
In 1 oogopslag duidelijk waarom, wat én hoe het gaat
Voortgang
Ontwerp
Maak
Test
Lever
Gebruik
Scrum
Wat écht kan en nodig is wordt steeds duidelijker én gedaan
TOEGEVOEGDE WAARDE RISICO’S
ZICHTBAARHEID AANPASSINGSVERMOGEN
Traditioneel versus Agile
Scrum
Stukje bij beetje resultaat
Vrij vertaald
Er zijn betere manieren om (producten) te ontwikkelen.
We tonen in de praktijk aan dit werkt. We helpen anderen ermee te werken.
Wij kiezen voor:
Hieraan hechten wij waarde ondanks dat ook dit
best waarde heeft.
boven
Oefening
Wendbaar dobbelen
Oefening
Wendbaar dobbelen
Dobbelstraat
Nodig: 6 spelers (A, B, C, D, E, F, G) evt tijdwaarnemer 7 voorraadbakjes min10 dobbelstenen
Doel: Gooi 6x6; 5x5; 4x4; 3x3; 3x2 en 3x1
Tijdslimiet: 3 minuten
Spelinstructies:
1. Elke speler speelt op een eigen plek/tafel
Alle dobbelstenen liggen in voorraadbak START
2. Werpen start op Werpplek 6. Doe elke geworpen 6 in Voorraadbak 6
3. Start met werpen vijven op werpplek 5 zodra er 6 zessen geworpen zijn.
Doe elke geworpen 5 in Voorraadbak 5
4. Start met werpen vieren op werpplek 4 zodra er 5 vijven geworpen, etc…
en herhaal voor werpplekken 3, 2 en 1
5. Noteer de tijd van de 1e en 3e een in voorraadbak KLAAR.
(Noteren tussentijden 6’en, 5’en etc. mag)
START
Werpplek 6’en
Speler A
WP vijven
Speler B
WP 4’en WP3’en WP2’en
C D E
6x6 5x5
4x4
2x2
KLAAR
3x1
WP enen
Speler F
3x3
Halve eieren
Wat hebben we iig gewonnen
Windei
Welke verwachting kwam niet uit?
Gouden ei
Welke cadeau’s meenemen?
Broedsels
De volgende keer uitproberen…
Wendbaar dobbelen
Oefening
Autonomie: om de stoelen dans
Nodig: Koppels van 2 spelers Evenveel stoelen als koppels om een tafel
Doel: Zo veel punten verzamelen
Tijdslimiet: 1 minuut (effectief)
Spelinstructies:
1. Stel stoelen en medewerkers op in een grid
2. Elk koppel bestaat uit 1 werknemer en 1 manager/coach
3. De manager coach instrueert zijn werknemer waarheen te bewegen en houdt punten bij:
• 1 punt voor elke pas
• 5 punten voor het wisseling van positie met 1 andere deelnemer
10 voor wisselen van positie met een 2e, 15 voor een 3e, 20 voor 4 wisselingen
Facilitator:
verstoor het
spel door jezelf
door grid te
verplaatsen.
Medewerkers
Managers
Oefening
Om de stoelendans 1 (Aansturing)
Om de stoelendans
Hoe ging het?
Tevreden Onzinnig Verwarring
Wat/hoe kan er/het anders ?
Hoeveel beter verwacht je ?
Nodig: Koppels van 2 spelers Evenveel stoelen als koppels om een tafel
Doel: Zo veel punten verzamelen
Tijdslimiet: 1 minuut (effectief)
Spelinstructies:
1. Stel stoelen en medewerkers op in een grid
2. Elk koppel bestaat uit 1 werknemer en 1 manager/coach
3. Elke werknemer bepaalt zelf hoe hij/zij beweegt en houdt eigen punten bij:
• 1 punt voor elke pas
• 5 punten voor het wisseling van positie met 1 andere deelnemer
10 voor wisselen van positie met een 2e, 15 voor een 3e, 20 voor 4 wisselingen
Facilitator:
Stimuleer
bijdrage
managers.
Medewerkers
Managers
Oefening
Om de stoelendans 2 (Zelfsturing)
Liked
Wat ging goed
Lacked
Wat kan beter
Learned
Wat heb ik geleerd?
Longed for
Wat houdt me nog bezig
Om de stoelendans 2
Wen(d)baar leren
Laat het ontstaan
maak het samen waar!
1 von 70

Recomendados

Wendbaar maken von
Wendbaar maken Wendbaar maken
Wendbaar maken Ad Uijterwaal
161 views19 Folien
3875633 Kennisborging von
3875633 Kennisborging3875633 Kennisborging
3875633 KennisborgingIvan van Beek
1.7K views29 Folien
Infosessie PCVO scheldeland von
Infosessie PCVO scheldelandInfosessie PCVO scheldeland
Infosessie PCVO scheldelandArtevelde - VUB
299 views28 Folien
HR congres 2012 - Time management von
HR congres 2012 - Time managementHR congres 2012 - Time management
HR congres 2012 - Time managementimkopleidingenbv
739 views15 Folien
Competence Indicator Passcale Serpieters von
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersPascale Serpieters
207 views20 Folien
Competence Indicator von
Competence IndicatorCompetence Indicator
Competence IndicatorEllen Huinink
367 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

sessie 57 toelichting todolijst von
sessie 57 toelichting todolijstsessie 57 toelichting todolijst
sessie 57 toelichting todolijstVereniging Vlaamse Jeugddiensten
609 views122 Folien
Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design Challenge von
Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design ChallengeHaal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design Challenge
Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design ChallengeKennisnet
1.7K views40 Folien
Het geheim van effectief brainstormen von
Het geheim van effectief brainstormenHet geheim van effectief brainstormen
Het geheim van effectief brainstormenCorrinne Goenee
309 views10 Folien
Denkkracht in de zorg 9122014 von
Denkkracht in de zorg 9122014Denkkracht in de zorg 9122014
Denkkracht in de zorg 9122014💡Karl Mortier
473 views25 Folien
Two pager Time Management (NL) von
Two pager Time Management (NL)Two pager Time Management (NL)
Two pager Time Management (NL)Michiel van der Hoeven
377 views2 Folien
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenPhilippe Bailleur
1.5K views94 Folien

Was ist angesagt?(20)

Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design Challenge von Kennisnet
Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design ChallengeHaal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design Challenge
Haal meer uit uw (gepersonaliseerde) onderwijs met de Kennisnet Design Challenge
Kennisnet1.7K views
Het geheim van effectief brainstormen von Corrinne Goenee
Het geheim van effectief brainstormenHet geheim van effectief brainstormen
Het geheim van effectief brainstormen
Corrinne Goenee309 views
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von Philippe Bailleur
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen
Philippe Bailleur1.5K views
Een creatieve boost - Cyriel Kortleven von Cyriel Kortleven
Een creatieve boost - Cyriel KortlevenEen creatieve boost - Cyriel Kortleven
Een creatieve boost - Cyriel Kortleven
Cyriel Kortleven2.7K views
M&L congres Time management - Ton Grimm von imkopleidingenbv
M&L congres Time management - Ton GrimmM&L congres Time management - Ton Grimm
M&L congres Time management - Ton Grimm
imkopleidingenbv341 views
IA Innovatieve marketingcommunicatie. ism UCLL en Voka Leuven Sessie 2 Creati... von Ikinnoveer
IA Innovatieve marketingcommunicatie. ism UCLL en Voka Leuven Sessie 2 Creati...IA Innovatieve marketingcommunicatie. ism UCLL en Voka Leuven Sessie 2 Creati...
IA Innovatieve marketingcommunicatie. ism UCLL en Voka Leuven Sessie 2 Creati...
Ikinnoveer407 views
Van de Ven academy creativiteit von fransvanrooij
Van de Ven academy creativiteitVan de Ven academy creativiteit
Van de Ven academy creativiteit
fransvanrooij453 views
Hoe ziet leren er in de toekomst uit? (HR Square) von Otolith
Hoe ziet leren er in de toekomst uit? (HR Square)Hoe ziet leren er in de toekomst uit? (HR Square)
Hoe ziet leren er in de toekomst uit? (HR Square)
Otolith470 views
FACET academy creativiteit von fransvanrooij
FACET academy creativiteitFACET academy creativiteit
FACET academy creativiteit
fransvanrooij449 views
Bob model bij groepsbesluiten von Marieke Hofman
Bob  model bij groepsbesluitenBob  model bij groepsbesluiten
Bob model bij groepsbesluiten
Marieke Hofman7.4K views
IA Marktgericht Innoveren. Sessie 1. Door Dirk De Boe. Voka Mechelen. von Ikinnoveer
IA Marktgericht Innoveren. Sessie 1. Door Dirk De Boe. Voka Mechelen. IA Marktgericht Innoveren. Sessie 1. Door Dirk De Boe. Voka Mechelen.
IA Marktgericht Innoveren. Sessie 1. Door Dirk De Boe. Voka Mechelen.
Ikinnoveer855 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken von veiligheidenrisico
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werkenSessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
veiligheidenrisico344 views
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel von R. Zandbergen
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
R. Zandbergen622 views

Similar a Wen(d)baar leren

Creative Problem Solving Fontys110413 von
Creative Problem Solving Fontys110413Creative Problem Solving Fontys110413
Creative Problem Solving Fontys110413Cor Noltee, MEd
400 views276 Folien
Coaching met hart en hoofd network share von
Coaching met hart en hoofd network shareCoaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network shareSwannet Andre
559 views28 Folien
Creativiteitconcept2013dag2 von
Creativiteitconcept2013dag2Creativiteitconcept2013dag2
Creativiteitconcept2013dag2Cor Noltee, MEd
273 views115 Folien
Coaching En Intervisie von
Coaching En IntervisieCoaching En Intervisie
Coaching En IntervisieRinie Altena
1.8K views41 Folien
Persoonlijk Leiderschap von
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk LeiderschapAlex Lagas
140 views4 Folien
Zelfsturende teams autonome groepen von
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenguestbc3a1b
3.3K views93 Folien

Similar a Wen(d)baar leren(20)

Creative Problem Solving Fontys110413 von Cor Noltee, MEd
Creative Problem Solving Fontys110413Creative Problem Solving Fontys110413
Creative Problem Solving Fontys110413
Cor Noltee, MEd400 views
Coaching met hart en hoofd network share von Swannet Andre
Coaching met hart en hoofd network shareCoaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network share
Swannet Andre559 views
Coaching En Intervisie von Rinie Altena
Coaching En IntervisieCoaching En Intervisie
Coaching En Intervisie
Rinie Altena1.8K views
Persoonlijk Leiderschap von Alex Lagas
Persoonlijk LeiderschapPersoonlijk Leiderschap
Persoonlijk Leiderschap
Alex Lagas140 views
Zelfsturende teams autonome groepen von guestbc3a1b
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
guestbc3a1b3.3K views
Visie op leren voor het beroepsonderwijs von Noordhoff Health
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Noordhoff Health487 views
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs von Noordhoff Health
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
Noordhoff Health288 views
Gentrepreneur WEEK - Workshop Community Building von Gentrepreneur
Gentrepreneur WEEK - Workshop Community BuildingGentrepreneur WEEK - Workshop Community Building
Gentrepreneur WEEK - Workshop Community Building
Gentrepreneur808 views
ImpactnetwerkT Hoe kan een impactcoach of -consultant je impactproces versnel... von Iris Verhoeyen
ImpactnetwerkT Hoe kan een impactcoach of -consultant je impactproces versnel...ImpactnetwerkT Hoe kan een impactcoach of -consultant je impactproces versnel...
ImpactnetwerkT Hoe kan een impactcoach of -consultant je impactproces versnel...
Iris Verhoeyen101 views
Opstart ontwikkeling managers von evanhove
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managers
evanhove376 views
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching von TeSsA FaBeR
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
TeSsA FaBeR2K views
Workshop Appreciative Inquiry Feb 2010 von Jeroen Koene
Workshop Appreciative Inquiry Feb 2010Workshop Appreciative Inquiry Feb 2010
Workshop Appreciative Inquiry Feb 2010
Jeroen Koene1.1K views
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010 von rondeligt
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010
rondeligt762 views
Presentatie7maart2013 130311035833-phpapp02 von Hanneke Heinen
Presentatie7maart2013 130311035833-phpapp02Presentatie7maart2013 130311035833-phpapp02
Presentatie7maart2013 130311035833-phpapp02
Hanneke Heinen251 views
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE von az groeninge
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
az groeninge369 views

Wen(d)baar leren

 • 1. Wen(d)baar leren steeds een stukje meer jezelf worden
 • 2. Start met “WAAROM?” ! Dus niet: Ik biedt u samen met mijn collega-ZZP’ers 5000 mensjaren werkervaring in ICT en het toepassen van Agile technieken. Wen(d)baar leren steeds een stukje meer jezelf worden
 • 3. : [1] lenig, soepel, flexibel [2] veerkracht, (bij)sturings- of herstelvermogen [3] resillience Resultaat van experimenteren  ervaringsdicipline Wendbaarheid Agile voor de verandering
 • 4. Oefening Speedweten Bron: “Mag ik de liefdeslijn in je handpalm zijn?” 
 • 5. Hoe ging het? Klopte grotendeels Sommige dingen Dit sloeg nergens op griezelig precies wat een creep! Wie gaat er straks nog even napraten? Wie heeft de “weter” al een stuk beter leren kennen? Wat viel op ? Wat veranderen ? Speedweten Terugblikken om vooruit te komen
 • 6. Theorie Alles verandert voortdurend, steeds iets onverwachts
 • 8. Waarom Wendbaar? Iedereen ziet wel iets dat er niet is
 • 9. Half vol Half leeg Half gevuld Wat een lelijk glas Straks een dubbele Ik maak er wel wijn van Vol vloeistof én lucht ‘t is toch niet te zuipen Waar is mijn XXXL ? Ooooh, kan je dat drinken? Hoppa! Gooi het kapotPast precies in mijn zak Dat is lastig communiceren Waarom Wendbaar? Niet iedereen ziet of noemt wat hij ziet hetzelfde
 • 10. Waarom Wendbaar? Out of the box, …
 • 11. Waarom Wendbaar? … zijn er altijd nieuw boxen
 • 12. Zorgen voor verandering is omgaan met wijzigingen: scope tijd De meeste projecten leveren iets anders op wat bij de start het doel was ? Hoeveel van jouw projecten is tussentijds gestopt of geheel afgeblazen? Ten opzichte van oorspronkelijk budget en planning: • hoe betrouwbaar verlopen jouw projecten • hoe vaak lever je eerder op en houd je geld over? Waarom Wendbaar? Verandering? Welke bedoel je? doel resul- taat
 • 13. Niemand weet (precies) hoe het moet… Juist vragen zijn de wegwijzers. naar nog onbekende bestemmingen. Waarom Wendbaar? Wat mij drijft…
 • 14. Geen plan Zonder referentie of uitgangspunten Globale of uitgangspunten Globaal flexibel en aanpasbaar plan Richting duidelijk bestemming onbekend Traditionele gedachte van alwetendheid en maakbaarheid Trial and error in het wilde weg Strak, omvangrijk en gedetaillerd plan In beton gegoten scope, doel en uitgangspunten Samenwerkend beslissingen nemen 14 Uitdaging Wendbaar Evenwicht tussen toeval én bedoeld
 • 16. Zelforganiserend vermogen Orde in de chaos Nodig: 15 - 40 deelnemers Doel: Inzicht in voordelen van gedistribueerd leiderschap Tijdslimiet: 10 minuten Spelinstructies: 1. Laat de deelnemers zich zo in de ruimte opstellen dat ze álle andere deelnemers kunnen zien 2. Laat alle deelnemers, zonder dat ze dat elkaar laten merken door nadrukkelijk aankijken of wijzen, twee andere personen kiezen. Wissel, nadat je je keuze hebt gemaakt niet meer. Met deze twee ga jij deze oefening uitvoeren. 3. Biedt elke deelnemer de gelegenheid om vanuit hun eigen positie nu twee tot vijf passen te zetten. Deze passen mogen in alle richtingen zijn, met als enige ristictie dat je maximaal 1 paslengte achte je huidige plek mag uitkomen. 4. Bepaal waar je je nu ten opzicht van de twee pesonen staat die je eerder uitkoos en zorg ervoor, dat je ze allebei even goed kunt zien. 5. Wees je even bewust van de totale chaos in de opstelling die jullie nu met elkaar hebben. 6. Instrueer de deelnemers om ieder voor zichzelf langzaam naar een plek te bewegen, waar hij op gelijke afstand van de beide deelnemers die hij eerder uitkoos komt te staan. 7. Neem de tijd op die nodig is voordat niemand meer beweegt en aangeeft dat hij op een goede plek staat. 8. Stel de vraag: “Hoe lang had dit geduurd als ik iemand over dit proces de leiding had gegeven?”
 • 17. Zelforganiserend vermogen Orde in de chaos Nodig: 15 - 40 deelnemers Doel: Inzicht in voordelen van gedistribueerd leiderschap Tijdslimiet: 10 minuten Spelinstructies: Jij
 • 18. Zelforganiserend vermogen Wie ziet de orde in de chaos? Hoe toon je hem aan? Het ligt waarschijnlijk aan mij, maar dit lijkt me echt te weinig organisatie voor de toekomst.
 • 19. Zelforganiserend vermogen Gloeien Wat maakt me blij Weggooien Waar had ik niets aan Ontdekt: eureka! Dat weet ik nu ook weer Kiempje De volgende keer aandacht geven
 • 22. Zelforganiserend vermogen Functieverdeling: kiezen en delen Samen- werking (vertrouwen) Specia- lisatie Afhan- kelijk- heid Ver- waar- lozing
 • 23. Wen(d)baar voor de verandering Laat het gebeuren
 • 24.  Werken vanuit een helder totaalplaatje Strikt inschatten en stukje voor stukje verwachtingen waarmaken. Ontwikkelen, hoe gaat dat? Incrementeel: rationeel, intelligent en doelgericht Rechtstreeks naar een scherpe stip aan de horizon?
 • 25. Werken van grof naar fijn Ontwikkelen, hoe gaat dat? Iteratief: intuïtief met de beste bedoelingen Richting een “lonkend perspectief”
 • 26. Er is geen waarheid over het “NU” Er is geen blauwdruk voor de toekomst… Maak geen gedetailleerd plan voor 3 of 5 jaar, laat staan voor een half leven vooruit. Geen enkel plan verloopt volgens verwachting of wordt ooit volledig waargemaakt. Ontwikkelen, hoe gaat dat? Beperkte kennis/ervaring, geen glazen bol …
 • 27. Ontwikkelen, hoe gaat dat? Vaste ritmes, organisch groeien Grote dingen ontstaan vanzelf een keer, als je steeds opnieuw wat kleine dingen bij elkaar brengt. DroomMissie visie Strategie (Waarde- aanbod) Maatschappelijk Nut Resultaat (Project) Gebruikswaarde Iteratie (sprint) Functionaliteit Dagelijks (hygiëne) Kwaliteit
 • 28. Ontwikkelen, hoe gaat dat? Creatieve denk- of toevalsspiraal Delen Aha! Spelen Huh? Creëren Wow! DENK Verbeelden Uûh Duh Reflecteren DENK Verbeelden Uûh IDEE PROBEER OPNIEUW NOG EENS TEST VERBAAS OOGST
 • 29. Vergeleken met traditioneel uitgevoerde projecten: • Feitelijk 1. 34 % sneller dezelfde functionaliteit dan 2. 27 % lagere kosten 3. 21 % minder fouten in het ontwikkelproces • Zakelijk 1. Effectief 2. Onderscheidend 3. Geloofwaardig • Inhoudelijk 1. Inspirerend 2. Innoverend 3. Professionaliserend • Menselijk 1. Face2Face 2. Intrinsieke motivatie 3. Persoonlijk leiderschap Daarom Wendbaar! Dit vinden bestuurders leuk
 • 30. Laat leren wen(d)baar zijn Stoeien met aanleg en interesses
 • 31. Waarneming van het “NU” Rampen, mazzel en (r)evolutie Team- samenstellling Kennis Vaardig- heden Competenties Klanteisen Verwachtingen belanghebbenden Wet- en regelgeving Privé omstandigheden Gezond- heidBeschikbare hulpmiddelen Daarom wen(d)baar! Wat heb je aan al dat veranderen…
 • 32. Wenn/dend leren Opleiden voor 1 leven ? Vet aankomen en hopen dat het blijft plakken
 • 33. Wenn/dend leren Uit het bestaande onderscheidende vermogens halen Vergroten van intelligentie door te ontwikkelen wat nodig is om te (over)leven en nuttig is om over te dragen aan volgende generaties.
 • 34. Vermogen tot Theory of mind Pro sociaal gedrag Een reëel Zelfbeeld vormen Plannen Jezelf moni- toren Gebruik maken van je Werk- geheugen Organi- seren Emoties reguleren Flexibel zijn als er dingen veranderen Ongewenst gedrag onder- drukken Taken en zaken starten Aandacht richten, vasthouden, loslaten, verdelen Wenn/dend leren Ontwikkel de 12 vaardigheden voor deze eeuw?
 • 35. We willen graag:  dat de maatschappij weet wat ze over 20 jaar nodig heeft…  dat een student weet wat hij/zij wil worden en bereid is daar energie in te steken…  er niets meer verandert tot het klaar is. We moeten ermee (leren) leven :  dat de maatschappij snel verandert en geleidelijk duidelijk wordt welke kennis en vaardigheden gewenst zijn  studenten niet eens kunnen weten wat ze kúnnen worden  als studenten bijna van school komen alles is veranderd en ze nog steeds geen idee hebben wat ze willen… Wenn/dend leren Gaat in het onderwijs ooit iets anders dan gewenst?
 • 36. Altruïsme Behendigheid Communicatie Doorzetting Emotionele Fysieke Geluk Humor Intelligentie Jeugdigheid Kunstzinnigheid Leiderschap Moreel Natuur Oprechtheid Pedagogisch Relatie Spirituele Triviale Uitdrukking Vriendelijkheid Waarheid Xenofiele Yogi Zakelijke Wenn/dend leren Zoek en ontwikkel je eigen QkeleQ Bron: “Mag ik de liefdeslijn in je handpalm zijn?” 
 • 37. Doenken Zingeven Werk samen  - “Dat doen we al jaren zo”  - “Waarom, waarom, waarom, waarom waarom?”  - “Laten we het nog eens goed onderzoeken”  - “Het kan geen kwaad dit vast uit te proberen”  - “Een idee krijg je door studie en denkwerk achter een bureau”  Inspireer elkaar  - “Dat moet van mijn baas/leraar”  - “Ik snap de bedoeling, mijn belang en mijn inbreng! Wenn/dend leren Van denken naar samen doen VerBazen Ontikkelen
 • 38. Elke willekeurige situatie kunnen vertalen naar de vraag: - ‘Wat nu?’ Natuurlijke (re)acties: bevriezen, vuchten of vechten Je kunt het meest effectieve, efficient leren doen, maar het is uiteindelijk alleen gedrag dat telt:  op korte termijn beheerst risico’s (laat overleven, voorkomt ellende)  benut op lange termijn kansen (vergroot welzijn/vreugde, houdt uitzicht op voortplanting.  fouten! Vaak, snel en goed falen bewijst dat je probeert en leert. Durf te dóen en spring in het diepe. Wenn/dend leren Intelligentie hebben vesus tonen
 • 39. Wendbaarheid organiseren Lessen uit de informatietechnologie
 • 40. een verzamelnaam voor methodieken met gemeenschappelijke waarden, principes, vergelijkbare werkwijzen. én waarvan is aangetoond dat ze de productiviteit, de kwaliteit (minder fouten) én de toegevoegde waarde die bedrijven leveren verbeteren. Software ontwikkeling XP FDD Crystal ASD DSDM DevOps … … … Proces management Lean Kanban Collaborative Decision Making Bedrijfs- voering (Socio- techniek) LiquidO Holacracy Management 3.0 Innovatie Lean Start-up Service Design Thinking Project manage- ment EduScrum Scaled SaFe Less CIF EVO Wendbaar = Agile Agile paraplu
 • 41. alles wat je doet kan handiger, beter, sneller en goedkoper. Met niet alles dat mogelijk is zijn al resultaten geboekt of is ervaring opgedaan. Het moet nog blijken dat iets nieuws ooit de vele voordelen waarmaakt die het belooft. Van veel wat ooit gedaan is, is de bijsluiter achteraf geschreven. Met de kennis van nu hadden we het anders of liever nooit gemaakt. Wendbaar = Agile Agile-taal
 • 42. O.b.v. variatieschema “Verdraaide organisaties” Uniek Individuele wensen Iedereen hetzelfde Standaard Creatie Eenmalig en onvoorspelbaar Garantie Repeterend en voorspelbaar Standaard maatwerk bv militaire missie Standaard proces Standaard goederen / diensten + proces Maatwerk Agile Traditio- neel Waterval Command & Control Wendbaar = Agile Waar in dit plaatje past onderwijs? Organisch groeien
 • 43. De meest uitgewerkte, meest populaire en succesvolste methodiek, om snel in te spelen op onverwachte, veranderende omstandigheden en slim gebruik te maken van nieuwe inzichten. Een ervaringsdicipline die AGILITY levert. Je trekt lessen uit het in de praktijk brengen van een bijzondere manier van “Gewoon dóen”. Een werkwijze die dicht bij de (menselijke) natuur staat. Wendbaar = Agile Scrum Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
 • 45. Scrum Slim samenwerken!!! 5 Scrum bijeenkomsten 3 Rollen 4 Hulpmiddelen Wekelijks Verfijnen wensenlijst (AKA backlog refinement of grooming) Laatste dag v/d sprint Sprintreview Laatste dag v/d sprint Retrospective Eerste dag van een sprint Sprintplanning Dagelijks Daily standup Wensenlijst (Product backlog) Sprint items (Sprint backlog) Burn-down chart Wensbeschrijving (User Story) Team van denkers, doeners, testers gaat over kwaliteit! 1 contactpersoon naar de klant Scrum coach
 • 46. Scrum Wat is de vraag, de behoefte of (belang)stelling?
 • 48.  wensenlijst verfijnen  maximaliseren van het niet uit te voeren werk belangrijkste kleine stukken eerst Scrum Maken, prioriteren en onderhouden wensenlijst
 • 49. Als (dan) wil ik zodat ik Situatie, functie of rol VOOR WIE OF WANNEER De bedoeling WAAROM resultaat of verandering WAT Voorbeeld: Als een <gebruiker> wil ik <functionaliteit> zodat ik <voordeel> burger online mijn kind bij de dan niet van huis hoef, als mijn Burgerlijke Stand aan kunnen geven kind net is geboren Scrum Beschrijf elke eis als verhaal achter de wens
 • 50. Groot denken mag nog steeds, maar handel klein Scrum Werk met behapbare brokken
 • 51.  Elke wens zó specifiek en klein dat een team er per sprint minimaal zes (tot 12) kan afronden  Elke sprint het belangrijkste doen, maar niet méér dan een team aankan; een werkbelasting die je voortdurend vol kunt houden Scrum Continu aanbod van werk met prioriteit
 • 52. Maar…, wat is een sprint ? Scrum De sprint (enkele dagen to max. 6 weken)
 • 53. Tussenspel Hoe lang duurt namen schrijven ?
 • 54. Wat viel op ? Wat veranderen ? Betrouwbaar ingeschat? Namenspel
 • 55.  Definieert taken  Schat inspanning  Ontwikkelt product  Garandeert kwaliteit  Optimaliseert processen Zelfsturend Multi-disiplinair 3 - 9 leden Volledig gecommiteerd Scrum Scrum-rollen: Team van denkers, doeners, testers…
 • 56. Scrum Aan het eind van elke sprint: Showtime
 • 57. Scrum Showtime: ook belanghebbenden moeten met het resultaat kunnen leren leven
 • 58. Scrum In 1 oogopslag duidelijk waarom, wat én hoe het gaat
 • 59. Voortgang Ontwerp Maak Test Lever Gebruik Scrum Wat écht kan en nodig is wordt steeds duidelijker én gedaan
 • 60. TOEGEVOEGDE WAARDE RISICO’S ZICHTBAARHEID AANPASSINGSVERMOGEN Traditioneel versus Agile Scrum Stukje bij beetje resultaat
 • 61. Vrij vertaald Er zijn betere manieren om (producten) te ontwikkelen. We tonen in de praktijk aan dit werkt. We helpen anderen ermee te werken. Wij kiezen voor: Hieraan hechten wij waarde ondanks dat ook dit best waarde heeft. boven
 • 63. Oefening Wendbaar dobbelen Dobbelstraat Nodig: 6 spelers (A, B, C, D, E, F, G) evt tijdwaarnemer 7 voorraadbakjes min10 dobbelstenen Doel: Gooi 6x6; 5x5; 4x4; 3x3; 3x2 en 3x1 Tijdslimiet: 3 minuten Spelinstructies: 1. Elke speler speelt op een eigen plek/tafel Alle dobbelstenen liggen in voorraadbak START 2. Werpen start op Werpplek 6. Doe elke geworpen 6 in Voorraadbak 6 3. Start met werpen vijven op werpplek 5 zodra er 6 zessen geworpen zijn. Doe elke geworpen 5 in Voorraadbak 5 4. Start met werpen vieren op werpplek 4 zodra er 5 vijven geworpen, etc… en herhaal voor werpplekken 3, 2 en 1 5. Noteer de tijd van de 1e en 3e een in voorraadbak KLAAR. (Noteren tussentijden 6’en, 5’en etc. mag) START Werpplek 6’en Speler A WP vijven Speler B WP 4’en WP3’en WP2’en C D E 6x6 5x5 4x4 2x2 KLAAR 3x1 WP enen Speler F 3x3
 • 64. Halve eieren Wat hebben we iig gewonnen Windei Welke verwachting kwam niet uit? Gouden ei Welke cadeau’s meenemen? Broedsels De volgende keer uitproberen… Wendbaar dobbelen
 • 66. Nodig: Koppels van 2 spelers Evenveel stoelen als koppels om een tafel Doel: Zo veel punten verzamelen Tijdslimiet: 1 minuut (effectief) Spelinstructies: 1. Stel stoelen en medewerkers op in een grid 2. Elk koppel bestaat uit 1 werknemer en 1 manager/coach 3. De manager coach instrueert zijn werknemer waarheen te bewegen en houdt punten bij: • 1 punt voor elke pas • 5 punten voor het wisseling van positie met 1 andere deelnemer 10 voor wisselen van positie met een 2e, 15 voor een 3e, 20 voor 4 wisselingen Facilitator: verstoor het spel door jezelf door grid te verplaatsen. Medewerkers Managers Oefening Om de stoelendans 1 (Aansturing)
 • 67. Om de stoelendans Hoe ging het? Tevreden Onzinnig Verwarring Wat/hoe kan er/het anders ? Hoeveel beter verwacht je ?
 • 68. Nodig: Koppels van 2 spelers Evenveel stoelen als koppels om een tafel Doel: Zo veel punten verzamelen Tijdslimiet: 1 minuut (effectief) Spelinstructies: 1. Stel stoelen en medewerkers op in een grid 2. Elk koppel bestaat uit 1 werknemer en 1 manager/coach 3. Elke werknemer bepaalt zelf hoe hij/zij beweegt en houdt eigen punten bij: • 1 punt voor elke pas • 5 punten voor het wisseling van positie met 1 andere deelnemer 10 voor wisselen van positie met een 2e, 15 voor een 3e, 20 voor 4 wisselingen Facilitator: Stimuleer bijdrage managers. Medewerkers Managers Oefening Om de stoelendans 2 (Zelfsturing)
 • 69. Liked Wat ging goed Lacked Wat kan beter Learned Wat heb ik geleerd? Longed for Wat houdt me nog bezig Om de stoelendans 2
 • 70. Wen(d)baar leren Laat het ontstaan maak het samen waar!