Estonian - Testament of Gad.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher um Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Gad, the ninth son of Jacob and Zilpah. Shepherd and strong man but a murderer at heart. Verse 25 is a notable definition of hatred.

Estonian - Testament of Gad.pdf
1. PEATÜKK
Gad, Jaakobi ja Silpa üheksas poeg.
Karjane ja tugev mees, kuid hingelt
mõrvar. Salm 25 on märkimisväärne
vihkamise määratlus.
1 Gaadi testamendi koopia, mida ta
rääkis oma poegadele oma saja
kahekümne viiendal eluaastal, öeldes
neile:
2 Kuulge, mu lapsed, ma olin Jaakobi
üheksas poeg ja olin vapper karja
hoidmisel.
3 Sellepärast valvasin ma öösel karja;
ja kui lõvi või hunt või mõni metsloom
vastu karja tuli, siis ma jälitasin teda ja
jõudsin temast mööda, haarasin käega
tema jalast ja viskasin selle kiviviske
kaugusele ja nii tappisin.
4 Aga Joosep, mu vend, karjatas koos
meiega karja enam kui kolmkümmend
päeva ja jäi noorena palavuse tõttu
haigeks.
5 Ja ta pöördus tagasi Hebronisse meie
isa juurde, kes pani ta enda juurde
pikali, sest ta armastas teda väga.
6 Ja Joosep rääkis meie isale, et Silpa
ja Bilha pojad tapavad karja parimaid
ja sõid neid Ruubeni ja Juuda otsuse
vastu.
7 Sest ta nägi, et ma päästsin talle karu
suust ja karu surmasin; vaid ta oli
tapnud talle, olles temast kurb, et ta ei
saanud ellu ja et me olime selle ära
söönud.
8 Ja selle asja pärast olin ma Joosepi
peale vihane kuni päevani, mil ta
müüdi.
9 Ja vihkamise vaim oli minus ja ma ei
tahtnud Joosepit kuulda kõrvadega ega
teda silmadega näha, sest ta noomis
meid näkku, öeldes, et me sööme
karjast ilma Juudata.
10 Sest kõik, mida ta meie isale rääkis,
uskus ta teda.
11 Tunnistan nüüd oma džinni, mu
lapsed, et tahtsin sageli teda tappa, sest
vihkasin teda südamest.
12 Pealegi vihkasin ma teda veel
rohkem tema unenägude pärast; ja ma
tahtsin lakkuda 1 ta elavate maalt välja,
otsekui härg lakub välja rohtu.
13 Ja Juuda müüs ta salaja
ismaeliitidele.
14 Nõnda päästis meie vanemate
Jumal ta meie käest, et me ei teeks
Iisraelis suurt seaduserikkumist.
15 Ja nüüd, mu lapsed, kuulake tõe
sõnu, et saavutada õiglust ja kogu
Kõigekõrgema seadust, ja ärge eksige
vihkamise vaimu läbi, sest see on
kurja kõigis inimeste tegudes.
16 Mida iganes inimene teeb, vihkaja
jälestab teda. Ja kui inimene täidab
Issanda seadust, siis ta ei kiida teda;
kuigi inimene kardab Issandat ja
tunneb rõõmu sellest, mis on õige, ei
armasta ta teda.
17 Ta halvustab tõde, ta kadestab seda,
kellel läheb hästi, ta võtab vastu kurja
rääkimise, armastab ülbust, sest
vihkamine pimestab ta hinge; nagu ma
ka siis Joosepit vaatasin.
18 Seepärast olge ettevaatlikud, mu
vihkamise lapsed, sest see mõjub
ülekohtuselt isegi Issanda enda vastu.
19 Sest see ei kuule Tema käskude
sõnu, mis puudutavad
ligimesearmastust, ja ta teeb pattu
Jumala vastu.
20 Sest kui vend komistab, on tal hea
meel seda kohe kõigile kuulutada, ja
on hädavajalik, et ta selle eest kohut
mõistetaks, teda karistataks ja
surmataks.
21 Ja kui see on sulane, ärgitab see
teda oma isanda vastu ja mõtleb iga
hädaga tema vastu, kui võimalik, et ta
võidakse tappa.
22 Sest vihkamine mõjub kadedusega
ka nende vastu, kellel läheb hästi;
niikaua, kui ta kuuleb või näeb nende
edu, on ta alati kurnatud.
23 Sest nagu armastus teeb elavaks
isegi surnud ja kutsub tagasi neid, kes
on surma mõistetud, nii tapab
vihkamine elavaid ja need, kes on
pattu teinud, ei kannata elada.
24 Sest vihkamise vaim töötab koos
Saatanaga vaimude kiirustamise kaudu
kõiges inimeste surmani; aga
armastuse vaim töötab koos Jumala
seadusega pika meelega inimeste
päästmiseks.
25 Vihkamine on seepärast kurjast,
sest see käib pidevalt kokku
valetamisega, rääkides tõele vastu; ja
see muudab väikesed asjad suureks ja
muudab valguse pimeduseks ja teeb
magusaks kibedaks ja õpetab laimu ja
sütitab viha ning õhutab sõda ja
vägivalda ja igasugust ahnust. see
täidab südame kurjuse ja kuratliku
mürgiga.
26 Seda ma ütlen teile, mu lapsed,
kogemusest, et te ajaksite välja kuradi
vihkamist ja jääksite Jumala
armastusse.
27 Õiglus ajab välja vihkamise,
alandlikkus hävitab kadeduse.
28 Sest see, kes on õige ja alandlik,
häbeneb teha ülekohut, teda ei noomita
mitte teine, vaid oma süda, sest Issand
vaatab tema kalduvusi.
29 Ta ei räägi püha inimese vastu, sest
jumalakartus võidab vihkamise.
30 Kuna ta kardab, et ta ei solvata
Issandat, ei tee ta ühelegi inimesele
kurja, isegi mõttes.
31 Seda sain ma lõpuks teada pärast
seda, kui olin Joosepi kohta meelt
parandanud.
32 Sest tõeline meeleparandus
jumalakartliku tüübi järgi hävitab
teadmatuse ja ajab minema pimeduse
ja valgustab silmad ja annab hingele
teadmise ja juhib mõistuse päästele.
33 Ja mida ta ei ole inimeselt õppinud,
saab ta teada meeleparanduse kaudu.
34 Sest Jumal tõi mulle maksahaiguse;
ja kui mu isa Jaakobi palved ei oleks
mind aidanud, oleks see vaevalt
ebaõnnestunud, kuid mu vaim oli
lahkunud.
35 Sest sellega, millega inimene eksib,
karistatakse teda ka sellega.
36 Kuna seepärast oli mu maks
halastamatult Joosepi vastu,
kannatasin ka oma maksas
halastamatult ja minu üle mõisteti
kohut üksteist kuud, nii kaua, kui olin
Joosepi peale vihane.
2. PEATÜKK
Gad manitseb oma kuulajaid
vihkamise vastu, näidates, kuidas see
on toonud ta nii palju probleeme.
Salmid 8-11 on meeldejäävad.
1 Ja nüüd, mu lapsed, ma manitsen
teid: armastage igaüks oma venda ja
eemaldage vihkamine oma südamest,
armastage üksteist tegudes ja sõnades
ja hinge kalduvuses.
2 Sest ma rääkisin Joosepiga
rahumeelselt oma isa ees; ja kui ma
olin välja läinud, tumestas vihkamise
vaim mu meele ja õhutas mu hinge
teda tapma.
3 Armastage üksteist südamest; ja kui
keegi pattu teeb sinu vastu, siis räägi
temaga rahumeelselt ja ära pea oma
hinges pettust! ja kui ta kahetseb ja
tunnistab, siis anna talle andeks.
4 Aga kui ta seda salgab, siis ära satu
temaga kirglikkusse, et ta sinult mürki
püüdes ei hakkaks vanduma ja sa ei
teeks topeltpatu.
5 Ärgu keegi kuuleks sinu saladusi,
kui ta on seotud õigusliku tüliga, et ta
ei hakkaks sind vihkama ja ei saaks
sinu vaenlaseks ega teeks sinu vastu
suurt pattu; sest sageli pöördub ta sinu
poole kavalalt või tegeleb sinuga
kurjade kavatsustega.
6 Ja kuigi ta eitab seda ja tunneb
noomimise pärast häbi, loobuge tema
noomimisest.
7 Sest kes salgab, võib meelt
parandada, et mitte enam sulle
ülekohut teha; jah, ta võib ka sind
austada, karta ja sinuga rahus olla.
8 Ja kui ta on häbematu ja jätkab oma
ülekohut, siis andke talle südamest
andeks ja jätke kättemaksu Jumala
hooleks.
9 Kui kellelgi läheb paremini kui teil,
siis ärge olge pahane, vaid palvetage
ka tema eest, et tal oleks täiuslik
õitseng.
10, sest see on teie jaoks otstarbekas.
11 Ja kui teda veelgi ülendatakse, siis
ärge kadestage teda, pidades meeles, et
kõik liha sureb; ja kiitke Jumalat, kes
annab kõigile head ja kasulikku.
12 Otsige Issanda kohtuotsuseid, siis
teie meel puhkab ja on rahus.
13 Ja kui keegi saab rikkaks kurjast
tegudest, siis ärgu ole kade nagu Eesav,
minu isa vend; aga oota Issanda lõppu.
14 Sest kui ta võtab inimeselt ära
kurjaga saadud rikkuse, siis ta annab
talle andeks, kui ta meelt parandab,
aga kahetsematut ootab igavene
karistus.
15 Sest vaene mees, kui ta on vaba
kadedusest, on kõiges Issandale
meelepärane, on õnnistatud üle kõigi
inimeste, sest tal ei ole asjatute
inimeste vaeva.
16 Seepärast eemaldage oma hingest
armukadedus ja armastage üksteist
sirge südamega.
17 Rääkige siis seda ka oma lastele, et
nad austavad Juudat ja Leevit, sest
nendest äratab Issand pääste Iisraelile.
18 Sest ma tean, et viimaks lahkuvad
teie lapsed Tema juurest ja käivad
kurjuses, viletsuses ja kaduvuses
Issanda ees.
19 Ja kui ta oli veidi puhanud, ütles ta
uuesti: Mu lapsed, kuuletuge oma isale
ja matke mind mu isade lähedusse.
20 Ja ta tõstis jalad üles ja jäi rahus
magama.
21 Ja viie aasta pärast viisid nad ta
üles Hebronisse ja panid ta oma
vanemate juurde.

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfWestern Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views11 Folien
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfHaitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views11 Folien
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGreek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views11 Folien
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGerman - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 views10 Folien
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf von
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGeorgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 views10 Folien

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Estonian - Testament of Gad.pdf

  • 2. 1. PEATÜKK Gad, Jaakobi ja Silpa üheksas poeg. Karjane ja tugev mees, kuid hingelt mõrvar. Salm 25 on märkimisväärne vihkamise määratlus. 1 Gaadi testamendi koopia, mida ta rääkis oma poegadele oma saja kahekümne viiendal eluaastal, öeldes neile: 2 Kuulge, mu lapsed, ma olin Jaakobi üheksas poeg ja olin vapper karja hoidmisel. 3 Sellepärast valvasin ma öösel karja; ja kui lõvi või hunt või mõni metsloom vastu karja tuli, siis ma jälitasin teda ja jõudsin temast mööda, haarasin käega tema jalast ja viskasin selle kiviviske kaugusele ja nii tappisin. 4 Aga Joosep, mu vend, karjatas koos meiega karja enam kui kolmkümmend päeva ja jäi noorena palavuse tõttu haigeks. 5 Ja ta pöördus tagasi Hebronisse meie isa juurde, kes pani ta enda juurde pikali, sest ta armastas teda väga. 6 Ja Joosep rääkis meie isale, et Silpa ja Bilha pojad tapavad karja parimaid ja sõid neid Ruubeni ja Juuda otsuse vastu. 7 Sest ta nägi, et ma päästsin talle karu suust ja karu surmasin; vaid ta oli tapnud talle, olles temast kurb, et ta ei saanud ellu ja et me olime selle ära söönud. 8 Ja selle asja pärast olin ma Joosepi peale vihane kuni päevani, mil ta müüdi. 9 Ja vihkamise vaim oli minus ja ma ei tahtnud Joosepit kuulda kõrvadega ega teda silmadega näha, sest ta noomis meid näkku, öeldes, et me sööme karjast ilma Juudata. 10 Sest kõik, mida ta meie isale rääkis, uskus ta teda. 11 Tunnistan nüüd oma džinni, mu lapsed, et tahtsin sageli teda tappa, sest vihkasin teda südamest. 12 Pealegi vihkasin ma teda veel rohkem tema unenägude pärast; ja ma tahtsin lakkuda 1 ta elavate maalt välja, otsekui härg lakub välja rohtu. 13 Ja Juuda müüs ta salaja ismaeliitidele. 14 Nõnda päästis meie vanemate Jumal ta meie käest, et me ei teeks Iisraelis suurt seaduserikkumist. 15 Ja nüüd, mu lapsed, kuulake tõe sõnu, et saavutada õiglust ja kogu Kõigekõrgema seadust, ja ärge eksige vihkamise vaimu läbi, sest see on kurja kõigis inimeste tegudes. 16 Mida iganes inimene teeb, vihkaja jälestab teda. Ja kui inimene täidab Issanda seadust, siis ta ei kiida teda; kuigi inimene kardab Issandat ja tunneb rõõmu sellest, mis on õige, ei armasta ta teda. 17 Ta halvustab tõde, ta kadestab seda, kellel läheb hästi, ta võtab vastu kurja rääkimise, armastab ülbust, sest vihkamine pimestab ta hinge; nagu ma ka siis Joosepit vaatasin. 18 Seepärast olge ettevaatlikud, mu vihkamise lapsed, sest see mõjub ülekohtuselt isegi Issanda enda vastu. 19 Sest see ei kuule Tema käskude sõnu, mis puudutavad ligimesearmastust, ja ta teeb pattu Jumala vastu.
  • 3. 20 Sest kui vend komistab, on tal hea meel seda kohe kõigile kuulutada, ja on hädavajalik, et ta selle eest kohut mõistetaks, teda karistataks ja surmataks. 21 Ja kui see on sulane, ärgitab see teda oma isanda vastu ja mõtleb iga hädaga tema vastu, kui võimalik, et ta võidakse tappa. 22 Sest vihkamine mõjub kadedusega ka nende vastu, kellel läheb hästi; niikaua, kui ta kuuleb või näeb nende edu, on ta alati kurnatud. 23 Sest nagu armastus teeb elavaks isegi surnud ja kutsub tagasi neid, kes on surma mõistetud, nii tapab vihkamine elavaid ja need, kes on pattu teinud, ei kannata elada. 24 Sest vihkamise vaim töötab koos Saatanaga vaimude kiirustamise kaudu kõiges inimeste surmani; aga armastuse vaim töötab koos Jumala seadusega pika meelega inimeste päästmiseks. 25 Vihkamine on seepärast kurjast, sest see käib pidevalt kokku valetamisega, rääkides tõele vastu; ja see muudab väikesed asjad suureks ja muudab valguse pimeduseks ja teeb magusaks kibedaks ja õpetab laimu ja sütitab viha ning õhutab sõda ja vägivalda ja igasugust ahnust. see täidab südame kurjuse ja kuratliku mürgiga. 26 Seda ma ütlen teile, mu lapsed, kogemusest, et te ajaksite välja kuradi vihkamist ja jääksite Jumala armastusse. 27 Õiglus ajab välja vihkamise, alandlikkus hävitab kadeduse. 28 Sest see, kes on õige ja alandlik, häbeneb teha ülekohut, teda ei noomita mitte teine, vaid oma süda, sest Issand vaatab tema kalduvusi. 29 Ta ei räägi püha inimese vastu, sest jumalakartus võidab vihkamise. 30 Kuna ta kardab, et ta ei solvata Issandat, ei tee ta ühelegi inimesele kurja, isegi mõttes. 31 Seda sain ma lõpuks teada pärast seda, kui olin Joosepi kohta meelt parandanud. 32 Sest tõeline meeleparandus jumalakartliku tüübi järgi hävitab teadmatuse ja ajab minema pimeduse ja valgustab silmad ja annab hingele teadmise ja juhib mõistuse päästele. 33 Ja mida ta ei ole inimeselt õppinud, saab ta teada meeleparanduse kaudu. 34 Sest Jumal tõi mulle maksahaiguse; ja kui mu isa Jaakobi palved ei oleks mind aidanud, oleks see vaevalt ebaõnnestunud, kuid mu vaim oli lahkunud. 35 Sest sellega, millega inimene eksib, karistatakse teda ka sellega. 36 Kuna seepärast oli mu maks halastamatult Joosepi vastu, kannatasin ka oma maksas halastamatult ja minu üle mõisteti kohut üksteist kuud, nii kaua, kui olin Joosepi peale vihane. 2. PEATÜKK Gad manitseb oma kuulajaid vihkamise vastu, näidates, kuidas see on toonud ta nii palju probleeme. Salmid 8-11 on meeldejäävad.
  • 4. 1 Ja nüüd, mu lapsed, ma manitsen teid: armastage igaüks oma venda ja eemaldage vihkamine oma südamest, armastage üksteist tegudes ja sõnades ja hinge kalduvuses. 2 Sest ma rääkisin Joosepiga rahumeelselt oma isa ees; ja kui ma olin välja läinud, tumestas vihkamise vaim mu meele ja õhutas mu hinge teda tapma. 3 Armastage üksteist südamest; ja kui keegi pattu teeb sinu vastu, siis räägi temaga rahumeelselt ja ära pea oma hinges pettust! ja kui ta kahetseb ja tunnistab, siis anna talle andeks. 4 Aga kui ta seda salgab, siis ära satu temaga kirglikkusse, et ta sinult mürki püüdes ei hakkaks vanduma ja sa ei teeks topeltpatu. 5 Ärgu keegi kuuleks sinu saladusi, kui ta on seotud õigusliku tüliga, et ta ei hakkaks sind vihkama ja ei saaks sinu vaenlaseks ega teeks sinu vastu suurt pattu; sest sageli pöördub ta sinu poole kavalalt või tegeleb sinuga kurjade kavatsustega. 6 Ja kuigi ta eitab seda ja tunneb noomimise pärast häbi, loobuge tema noomimisest. 7 Sest kes salgab, võib meelt parandada, et mitte enam sulle ülekohut teha; jah, ta võib ka sind austada, karta ja sinuga rahus olla. 8 Ja kui ta on häbematu ja jätkab oma ülekohut, siis andke talle südamest andeks ja jätke kättemaksu Jumala hooleks. 9 Kui kellelgi läheb paremini kui teil, siis ärge olge pahane, vaid palvetage ka tema eest, et tal oleks täiuslik õitseng. 10, sest see on teie jaoks otstarbekas. 11 Ja kui teda veelgi ülendatakse, siis ärge kadestage teda, pidades meeles, et kõik liha sureb; ja kiitke Jumalat, kes annab kõigile head ja kasulikku. 12 Otsige Issanda kohtuotsuseid, siis teie meel puhkab ja on rahus. 13 Ja kui keegi saab rikkaks kurjast tegudest, siis ärgu ole kade nagu Eesav, minu isa vend; aga oota Issanda lõppu. 14 Sest kui ta võtab inimeselt ära kurjaga saadud rikkuse, siis ta annab talle andeks, kui ta meelt parandab, aga kahetsematut ootab igavene karistus. 15 Sest vaene mees, kui ta on vaba kadedusest, on kõiges Issandale meelepärane, on õnnistatud üle kõigi inimeste, sest tal ei ole asjatute inimeste vaeva. 16 Seepärast eemaldage oma hingest armukadedus ja armastage üksteist sirge südamega. 17 Rääkige siis seda ka oma lastele, et nad austavad Juudat ja Leevit, sest nendest äratab Issand pääste Iisraelile. 18 Sest ma tean, et viimaks lahkuvad teie lapsed Tema juurest ja käivad kurjuses, viletsuses ja kaduvuses Issanda ees. 19 Ja kui ta oli veidi puhanud, ütles ta uuesti: Mu lapsed, kuuletuge oma isale ja matke mind mu isade lähedusse. 20 Ja ta tõstis jalad üles ja jäi rahus magama. 21 Ja viie aasta pärast viisid nad ta üles Hebronisse ja panid ta oma vanemate juurde.