Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

المخدرات الرقمية وباء العصر

2.008 Aufrufe

Veröffentlicht am

تقوم المخدرات الرقمية أو التي تنساب من الأذنين على شكل نغمات، لتصل إلى الدماغ وتؤثر على ذبذباته الطبيعية، وتُدخل متعاطيه إلى عالم آخر من الاسترخاء.

وتتم تجارة هذا النوع من المخدرات عبر الإنترنت، وتأخذ منتجاته شكل ملفات صوتية (mp3) تحمل أولاً بشكل مجاني كعينة تجريبية، غالباً ما تحقق غرضها وتوقع المستمع إليها ضحية الإدمان.

إن تأثير المخدرات الرقمية قد يعادل التأثير الذي تحدثه المخدرات التقليدية على عمل الدماغ والتفاعلات الكيميائية والعصبية والحالة النفسية للمتعاطي.

ويشجع خلو هذا النوع من المخدرات، من أي مواد كيميائية، المدمنين الجدد على تعاطيها ظنا منهم (وكما يروج الموقع) أن لا تأثيرات سلبية لها.

وتزيد خطورة المخدرات التقليدية عن خطورة تلك "الرقمية"، إلا أن المدمن التقليدي لن يستطيع الاستعاضة بها عن المخدرات وذلك لحاجة جسده الفيسيولوجية للمواد المخدرة، ما يعني أنها لا تشكل حلاً، بل خطرا إضافيا يتنامى معه عدد المدمنين في المجتمعات.

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
  • Login to see the comments

المخدرات الرقمية وباء العصر

  1. 1. ~ l . / , ųųølę ååâjjlu) i "x
  2. 2. w, ” úbAå-U 333531! QA glad ? al Digital Drugs gï 215.291 ouma! was 439345 ui: 9539 iwi' d! dm unto-w dífv ui: .gepyn QA , àí gels g; agotm 45433 æųm . aks . apyn f; cum: 0,. gyJl uu, spa 9:33 [A Låëæ Ébï døwåïåw úlålø díå . otøėèíï leë! gewc' êsäe M; ėïvå Â
  3. 3. |' s; <ÃolåJ| minag åtøšýl úbųèųü . Agge . sms aa? 4:59 í' as 53139 9339 úïėrsšý 95 “mii g! 954; íåúbg 34541134; g; útnglxLl . M l slooė", . aguyu 29,: g J 91:12:41 uk: ,ga ųs ej díé w! ïnėųiėæg olagšn o! 449 o! LoS 4219319' 95,333' 50199 091.29 úbw čàae
  4. 4. oųięu; (Ngai; ouma w; g; 29.51; gum; JARS 59,9. Son g; X~~~ go gèí own 535 93:23 Qbøøyb . gam Legg čMs osèawe bud' ék 33353 . is 0383 útøàül club oa wat! wha! LJ 54333' 9319 V-ė 3312 ašaLôJl dagse 31390” úböñí' 033 "gym" ggj 9.43 agt; 5.33? u: alma; .gis gj g; úgøtå” aių gn; 5:; asuu; g; wa; g; .hyg am útæo gd g . "53JJI" al) gėgLàJI al; Le gis (ÃLÊJI (map 3495;
  5. 5. ųæa ? as . aaųgmn 01,454! Jin ųsywųus MJ' úbųàęLl 51,5 ams 331 iåvæès dęųløbms úxssïJb Blaai-LS leJssèàn *ruwe dí úbAà-Ll 6113 skwï cagåí" oçu, g; aėæyųė gçųuuųàaæyų Lgszíųu ui; ama; aæsyu LïJbÂår-U gï ųæïzs sy úláøô-AAAS . ggãJl Uolåll w, " mmm úløiųàml QA ga; .amal ę asma "gaan gųłžJl úbJàuU oÂgJ čšlãLl å : Lgïèg QA JÊ . Dbn 91.9 S, úbJàU CJA cäýuåjl 53.99” gepyn uw , am de www! as 19.19.91 Lens cçw-øï' as gym . bhždlg aųzųi : gam gï
  6. 6. úbųàęLl 43:93 63:: daa: :ê aæšg: ang: g; Ãúuàdl ãúlpJlg Ãęfaxng úšlslàxJlg aad. ” JA; ui; Nga: Mu: 9:33 : Mg: O: .umłm 'QA 533:: :n 9:5 . LgJ y gï (5:99: 53,: ma) Nu na : was , u : wat: oï 91 mm as cum: 639% 49339 04.. ..? 32:? : óUög gum: o; :g: Ãblxušll y ýųw: ųėLbl : p , ų s: Lgsï u . maag : w: åýžæėw' . úlxgzęçLl gygànųl aa; 42:; cøoų
  7. 7. gum: 33:53 My: 33,21: . pm _zum 23:93: - . . _. glo @: :@@"@@: i@í@9 : ï :

×