Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws3 anders mobiel_peeters

 1. Anders Mobiel?
 2. Trendbreuken gerealiseerd? > Verbeteren van het collectief vervoer > Optimaliseren van bestaande verkeer- en vervoersinfrastructuur > Concentratie van vervoersgenererende activiteiten op knooppunten ov (locatiebeleid) > Hiërarchie van kernen = netmanagement De Lijn > Modal split ??? > Categorisering van wegen?  structurele files op hoofdwegen en sluipverkeer op secundaire en lokale wegen  ontwerp volgt niet (middelen?)  woonplaats actieve bevolking >< aanbod arbeidsplaatsen > Goed werk van NMBS inz. stationsomgevingen Vaststellingen
 3. Instrumenten effectief? > Categorisering wegennet > Streefbeelden > Strategische projecten > Stadsrenovatie en -vernieuwing > multimodale V&V-modellen > Sterker inzetten op realiseren dan plannen > Inrichtingsprincipes RSV = ontoereikend wegens te algemeen > Streefbeeldstudies lopen vast door gebrek aan middelen > Contradictie tss. doelstellingen (multimodaliteit) en instrumenten (pro automobiliteit) > RO moet meer coördinerende en integrerende rol vervullen > Realistische match nodig tss plannen en middelen om te realiseren Conclusies
 4. Wachten op Godot? > Vertraging op grote infrastructuurwerken > Materieelproblemen van NMBS > Middelentekort van De Lijn > Sterke autogerichtheid > Blind autodenken > … Wij zeggen STOP ! Wij vragen visie, werk & tools Wat kunnen we zelf lokaal doen ?
 5. Ruimte voor de toekomst Studiedag ACW – 12 februari 2011
 6. Kris Peeters!
 7.  
 8.  
 9.  
 10. Missen we niks?
 11. Missen we niks?
 12. CO2 NOx CO Cu Pb ...
 13. Missen we niks?
 14. GRENZEN BEREIKT >> Minder auto’s ipv méér! >> Modal shift nodig >> Mobiliteit = geen doel >> = middel >> Mobiliteit = activiteiten binnen tijdsbudget
 15. OMSLAG: van CIAM…
 16. … naar MAIC!
 17. Probleem: draagvlak
 18.  
 19. PERSPECTIEF Helikopterperspectief of menselijk perspectief? 3D-voorstellingen Ontwerpen ipv verkavelen Vlaamse Bouwmeester
 20. CONCREET & PRAKTISCH
 21. DANK U VOOR UW B AANDACHT www.baanbrekers.be [email_address] © BAANBREKERS
Anzeige