Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
HARİTA
Yeryüzünün
tamamının veya
bir kısmının
kuşbakışı
görünüşünün
ölçekli olarak
küçültülerek
düzlem üzerine
çizimine ha...
Bu çizimin harita olabilmesi için

KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ
OLMASI
ÖLÇEKLİ OLMASI
BİR DÜZLEME
AKTARILMIŞ OLMASI
KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI
ÖLÇEKLİ OLMASI
BİR DÜZLEME
AKTARILMIŞ OLMASI
PİRİ REİSİN HARİTASINA
RUS’LAR DA ŞAŞIRDI !
• Uydu fotoğrafı kadar kusursuz... `Bunlar uydu
fotoğrafları kadar kusursuz` d...
TÜRK HARİTACILARI
• 1076 yılında KAŞGARLI MAHMUD (El
Kaşgari) "Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe
sözlük) isimli bir yapıtında ...
İZOHİPS YÖNTEMİ
Deniz seviyesinden
itibaren aynı
yükseklikteki
noktaların
birleştirilmesiyle elde
edilen eğrilere
izohips ...
İZOHİPS YÖNTEMİ
İzohipslerle,
hem yükselti
hem de eğim
gösterilebilir.
Günümüzde en
fazla kullanılan
yöntemdir.
İZOHİPS YÖNTEMİ
KABARTMA YÖNTEMİ
Maket türü
haritalarda
yeryüzü şekilleri
ölçekli olarak
gerçeğe uygun
kabartmaları
yapılır ve boyanır.
KABARTMA YÖNTEMİ
Bu metot,
yer şekillerinin gerçeğe
en uygun
gösterilmesini sağlar.
KABARTMA YÖNTEMİ
RENKLENDİRME YÖNTEMİ
Belirli yükseklikler, belirli renklerle gösterilir.

0-200
m………………...Yeşil
200-500 m…………………..Açık Yeş...
RENKLENDİRME YÖNTEMİ
RENKLENDİRME YÖNTEMİ
GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ
Güneş
ışınlarının yer
şekilleri
üzerine 45 açı
ile geldiği
kabul edilerek
gölgeleme
yapılır.
GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ
Bu yöntemde
gölgelerin
açık veya
koyu oluşu
arazının eğimi
hakkında bilgi
verir.
GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ
Gölgelerin
koyulaştığı
yerlerde eğim
artar,
gölgelerin açık
olduğu
yerlerde eğim
azalır.
TARAMA YÖNTEMİ
Eğim ile
orantılı olarak
kalınlıkları
artan
çizgilerle yer
şekilleri
gösterilir.
TARAMA YÖNTEMİ
Eğimi fazla olan
terlerde çizgiler
kalın sık ve kısa
olurken eğimi az
olan yerlerde
çizgiler
ince,uzun ve
s...
TARAMA YÖNTEMİ
Taranmayarak
boş bırakılan
yerler düz
alanları
gösterir.
KULLANIM
AMAÇLARINA GÖRE
ÖLÇEKLERİNE GÖRE
HARİTALAR
HARİTALAR
KULLANIM AMACINA
GÖRE HARİTALAR

ÖLÇEKLERİNE
GÖRE HARİTALAR

Siyasi Haritalar

Büyük ölçekli Haritalar
(Planlar ...
Siyasi Haritalar
Dünya üzerindeki
ülkelerin
sınırlarını
komşularını
ülkeler içindeki
idari bölünüşlerini
gösteren
haritala...
Fiziki Haritalar
Yeryüzünün
fiziki
görünüşünü
gösteren
haritalardır.
Özel Haritalar
Belirli bir
konu için
özel olarak
hazırlanan
haritalardır
Beşeri Ve Ekonomik
Haritalar

Nüfus,göç,yerleşme,dil,
din,ırk,tarım,hayvancılık,
Sanayi,turizm,ulaşım,
madenler gibi özell...
Nüfus
Tarım
Turizm
* Bütün haritalardan
Uzaklık Hesaplamada
Alan Hesaplamada
Yön tayininde
Konum belirlemede
yararlanılır.
Uzaklık hesaplamada
Konum belirlemede
Alan hesaplamada
* Yükseklik hesaplama
** Eğim
*** Profil çıkarma
Sadece FİZİKİ haritalardan elde edilebilir
ÖLÇEKLERİNE GÖRE
HARİTALAR
Büyük Ölçekli Haritalar
Planlar
Topografya haritası

Orta Ölçekli Haritalar
Küçük Ölçekli Harit...
Büyük Ölçekli Haritalar

Ölçeğinin paydası
200.000 den küçük
olan haritalardır.
Planlar
Ölçeğinin
paydası
0-20.000
arasında
olan
haritalardır.
Topografya haritası
Ölçeğinin
paydası 20.000200.000 arasında
olan haritalara
denir.
Orta Ölçekli Haritalar
Ölçeğinin
paydası
200.000500.000
arasında
olan
haritalar.
Küçük Ölçekli Haritalar
Ölçeğinin
paydası
500.000
den büyük
olan
haritalar.
Ölçeğin Haritaya Etkisi
Büyük ölçekli
haritaların ve küçük
ölçekli haritaların
özellikleri birbirinden
farklıdır.
Ölçeğin Haritaya Etkisi
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
HARİTALAR
Ölç paydası 200.000den küçük olan har.
Gerçekte dar alanları gösterir.
Ayrıntı fazladır

Duvarda d...
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
HARİTALAR
Ölçeğin paydası 500.000 den büyük
olan haritalardır.
Ayrıntı az.
Gerçekte geniş alanları gösterir....
Ölçeğin Haritaya Etkisi
B.ÖLÇEKLİ HAR

K.ÖLÇEKLİ HAR
İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ
(PROJEKSİYON)
Haritalar çizilirken
dünyanın şeklinden
dolayı küresel
yüzeyler düzleme
aktarılma sırasın...
PROJEKSİYON ÇEŞİTLERİ
SİLİNDİR
PROJEKSİYON:Ekvator ve
çevresinde kullanılır.
DÜZLEM PROJEKSİYON:
Kutup ve çevresinde kulla...
DÜZLEM PROJEKSİYON
Kutup ve
çevresinde
kullanılır.
DÜZLEM PROJEKSİYON
SİLİNDİR PROJEKSİYON

Ekvator ve
çevresinde
kullanılır.
SİLİNDİR PROJEKSİYON
KONİK PROJEKSİYON
Orta kuşak
ve
çevresinde
kullanılır.
KONİK PROJEKSİYON
SİLİNDİR
DÜZLEM
KONİK
ÖLÇEK
Yer şekillerinin
biçimleri ve
boyutları
oldukları gibi
aktarılmadığı için
belli bir oran
dahilinde
küçültülmesine
öl...
KROKİ
Bir yerin
kuşbakışı
görünüşünün
kabataslak
olarak düzlem
üzerine
aktarılmasına
denir.
ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ

KESİR ÖLÇEK
ÇİZGİ ÖLÇEK
KESİR ÖLÇEK
Küçültme oranı
kesirlerle ifade
edilen ve
haritada en çok
kullanılan
ölçektir.
1/10.000, 1 :
10.000 şeklinde
g...
Not
Ölçeğin paydasıyla
ölçek arasında
ters orantı vardır.
Payda büyüdükçe
ölçek küçülür.
Payda küçüldükçe
ölçek büyür.
ÇİZGİ ÖLÇEK
Harita üzerindeki
uzunlukların
gerçekteki
karşılığının
işaretlenmiş bir
doğru üzerinde
gösterildiği ölçektir.
...
ÇİZGİ ÖLÇEK
Harita iki nokta
arasındaki kuş
uçuşu
uzaklığın daha
pratik olarak
bulunmasını
sağlar.
HARİTALAR ÇİZİLİRKEN
Kullanım amacı belirlenir.
Amaca uygun başlık konur.
Enlem ve boylam belirlenir.
Ölçek hazırlanır.
Am...
LEJANT
Haritadaki
işaretlerin ne
anlama geldiğini
gösteren ve
haritanın sağ alt
köşesine
yerleştirilen
kısma denir.
HARİTADA UZUNLUK
HESAPLAMALARI
G.U. = H.U. X ÖLÇEĞİN PAYDASI
Uzunluk hesaplama
HARİTADA ALAN
HESAPLAMALARI
G.A. = H.A. X ÖLÇEĞİN PAYDASININ KARESİ
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇

2.524 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

(1) hari̇ta bi̇lgi̇si̇ ve ölçek, hari̇ta çeşi̇tleri̇

 1. 1. HARİTA Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün ölçekli olarak küçültülerek düzlem üzerine çizimine harita denir.
 2. 2. Bu çizimin harita olabilmesi için KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI ÖLÇEKLİ OLMASI BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMASI
 3. 3. KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMASI
 4. 4. ÖLÇEKLİ OLMASI
 5. 5. BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMASI
 6. 6. PİRİ REİSİN HARİTASINA RUS’LAR DA ŞAŞIRDI ! • Uydu fotoğrafı kadar kusursuz... `Bunlar uydu fotoğrafları kadar kusursuz` diyen Rus uzmanlar, Antarktika ve takımada çizimlerine ise akıl sır erdiremedi.Rus uzmanlar, ünlü Osmanlı denizcisi ve alimi Piri Reis`in yaklaşık 500 yıl önce hazırladığı haritasının dünyanın uydudan çekilen fotoğrafları kadar eksiksiz ve mükemmel olduğunu söyledi. Piri Reis`e geniş yer ayıran Komsomolskaya Pravda gazetesi, onun haritasından yola çıkarak 10 binyıl önce Antarktika`da insanların yaşadığını yazdı. Gazete, haritada Şili kıyıları, And Dağları ve Afrika`nın o döneme kadar eşi görülmemiş şekilde ayrıntılı haritasının yer aldığını belirterek,`Türk amiralin haritasında, keşfinden 300 yıl önce Antarktika ile ancak 1958`de bulunan takımadalar da var` ifadesini kullandı.
 7. 7. TÜRK HARİTACILARI • 1076 yılında KAŞGARLI MAHMUD (El Kaşgari) "Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir • PİRİ REİS • ??
 8. 8. İZOHİPS YÖNTEMİ Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri,bu yöntemle çizilen haritalara da izohips haritası denir.
 9. 9. İZOHİPS YÖNTEMİ İzohipslerle, hem yükselti hem de eğim gösterilebilir. Günümüzde en fazla kullanılan yöntemdir.
 10. 10. İZOHİPS YÖNTEMİ
 11. 11. KABARTMA YÖNTEMİ Maket türü haritalarda yeryüzü şekilleri ölçekli olarak gerçeğe uygun kabartmaları yapılır ve boyanır.
 12. 12. KABARTMA YÖNTEMİ Bu metot, yer şekillerinin gerçeğe en uygun gösterilmesini sağlar.
 13. 13. KABARTMA YÖNTEMİ
 14. 14. RENKLENDİRME YÖNTEMİ Belirli yükseklikler, belirli renklerle gösterilir. 0-200 m………………...Yeşil 200-500 m…………………..Açık Yeşil 500-1000 m………………….Sarı 1000-1500 m……………………Turuncu 1500-2000 m……………………Açık Kahverengi 2000 m ve yukarısı………...Koyu Kahverengi Denizler ve göller ise mavi renkle gösterilir. Derinliğin az olduğu yerler açık mavi, fazla olduğu yerler ise koyu mavi ile gösterilir.
 15. 15. RENKLENDİRME YÖNTEMİ
 16. 16. RENKLENDİRME YÖNTEMİ
 17. 17. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45 açı ile geldiği kabul edilerek gölgeleme yapılır.
 18. 18. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazının eğimi hakkında bilgi verir.
 19. 19. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim artar, gölgelerin açık olduğu yerlerde eğim azalır.
 20. 20. TARAMA YÖNTEMİ Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yer şekilleri gösterilir.
 21. 21. TARAMA YÖNTEMİ Eğimi fazla olan terlerde çizgiler kalın sık ve kısa olurken eğimi az olan yerlerde çizgiler ince,uzun ve seyrek olur.
 22. 22. TARAMA YÖNTEMİ Taranmayarak boş bırakılan yerler düz alanları gösterir.
 23. 23. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR
 24. 24. HARİTALAR KULLANIM AMACINA GÖRE HARİTALAR ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR Siyasi Haritalar Büyük ölçekli Haritalar (Planlar ve Topografya Haritaları) Fiziki Haritalar Orta Ölçekli Haritalar Özel Haritalar Beşeri Ve Ekonomik Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar
 25. 25. Siyasi Haritalar Dünya üzerindeki ülkelerin sınırlarını komşularını ülkeler içindeki idari bölünüşlerini gösteren haritalardır. Bunlara İdari Haritalar da denilmektedir.
 26. 26. Fiziki Haritalar Yeryüzünün fiziki görünüşünü gösteren haritalardır.
 27. 27. Özel Haritalar Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır
 28. 28. Beşeri Ve Ekonomik Haritalar Nüfus,göç,yerleşme,dil, din,ırk,tarım,hayvancılık, Sanayi,turizm,ulaşım, madenler gibi özellikleri gösteren haritalardır
 29. 29. Nüfus
 30. 30. Tarım
 31. 31. Turizm
 32. 32. * Bütün haritalardan Uzaklık Hesaplamada Alan Hesaplamada Yön tayininde Konum belirlemede yararlanılır.
 33. 33. Uzaklık hesaplamada
 34. 34. Konum belirlemede
 35. 35. Alan hesaplamada
 36. 36. * Yükseklik hesaplama ** Eğim *** Profil çıkarma Sadece FİZİKİ haritalardan elde edilebilir
 37. 37. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR Büyük Ölçekli Haritalar Planlar Topografya haritası Orta Ölçekli Haritalar Küçük Ölçekli Haritalar
 38. 38. Büyük Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 200.000 den küçük olan haritalardır.
 39. 39. Planlar Ölçeğinin paydası 0-20.000 arasında olan haritalardır.
 40. 40. Topografya haritası Ölçeğinin paydası 20.000200.000 arasında olan haritalara denir.
 41. 41. Orta Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 200.000500.000 arasında olan haritalar.
 42. 42. Küçük Ölçekli Haritalar Ölçeğinin paydası 500.000 den büyük olan haritalar.
 43. 43. Ölçeğin Haritaya Etkisi Büyük ölçekli haritaların ve küçük ölçekli haritaların özellikleri birbirinden farklıdır.
 44. 44. Ölçeğin Haritaya Etkisi
 45. 45. BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR Ölç paydası 200.000den küçük olan har. Gerçekte dar alanları gösterir. Ayrıntı fazladır Duvarda daha az yer kaplar
 46. 46. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR Ölçeğin paydası 500.000 den büyük olan haritalardır. Ayrıntı az. Gerçekte geniş alanları gösterir. Küçültme oranı fazla İzohipsler arasındaki yükselti farkı fazla Haritalarda bozulma fazla Duvarda daha fazla yer kaplar
 47. 47. Ölçeğin Haritaya Etkisi B.ÖLÇEKLİ HAR K.ÖLÇEKLİ HAR
 48. 48. İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ (PROJEKSİYON) Haritalar çizilirken dünyanın şeklinden dolayı küresel yüzeyler düzleme aktarılma sırasında ortaya çıkan bozulmaları en aza indirmek amacıyla yapılan sistemlere denir.
 49. 49. PROJEKSİYON ÇEŞİTLERİ SİLİNDİR PROJEKSİYON:Ekvator ve çevresinde kullanılır. DÜZLEM PROJEKSİYON: Kutup ve çevresinde kullanılır. KONİK PROJEKSİYON:Orta kuşak ve çevresinde kullanılır
 50. 50. DÜZLEM PROJEKSİYON Kutup ve çevresinde kullanılır.
 51. 51. DÜZLEM PROJEKSİYON
 52. 52. SİLİNDİR PROJEKSİYON Ekvator ve çevresinde kullanılır.
 53. 53. SİLİNDİR PROJEKSİYON
 54. 54. KONİK PROJEKSİYON Orta kuşak ve çevresinde kullanılır.
 55. 55. KONİK PROJEKSİYON
 56. 56. SİLİNDİR
 57. 57. DÜZLEM
 58. 58. KONİK
 59. 59. ÖLÇEK Yer şekillerinin biçimleri ve boyutları oldukları gibi aktarılmadığı için belli bir oran dahilinde küçültülmesine ölçek denir.
 60. 60. KROKİ Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak olarak düzlem üzerine aktarılmasına denir.
 61. 61. ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ KESİR ÖLÇEK ÇİZGİ ÖLÇEK
 62. 62. KESİR ÖLÇEK Küçültme oranı kesirlerle ifade edilen ve haritada en çok kullanılan ölçektir. 1/10.000, 1 : 10.000 şeklinde gösterilir
 63. 63. Not Ölçeğin paydasıyla ölçek arasında ters orantı vardır. Payda büyüdükçe ölçek küçülür. Payda küçüldükçe ölçek büyür.
 64. 64. ÇİZGİ ÖLÇEK Harita üzerindeki uzunlukların gerçekteki karşılığının işaretlenmiş bir doğru üzerinde gösterildiği ölçektir. Çizgi ölçekler genelde Lejant içine konur.
 65. 65. ÇİZGİ ÖLÇEK Harita iki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklığın daha pratik olarak bulunmasını sağlar.
 66. 66. HARİTALAR ÇİZİLİRKEN Kullanım amacı belirlenir. Amaca uygun başlık konur. Enlem ve boylam belirlenir. Ölçek hazırlanır. Amaca uygun bilgi ve işaretler haritaya yerleştirilir. Lejant hazırlanır. Yön oku konur.
 67. 67. LEJANT Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren ve haritanın sağ alt köşesine yerleştirilen kısma denir.
 68. 68. HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMALARI G.U. = H.U. X ÖLÇEĞİN PAYDASI
 69. 69. Uzunluk hesaplama
 70. 70. HARİTADA ALAN HESAPLAMALARI G.A. = H.A. X ÖLÇEĞİN PAYDASININ KARESİ

×