Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Rancangan pengajaran harian (amali solat)

7.337 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

Rancangan pengajaran harian (amali solat)

  1. 1. KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2 TAJUK : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM KUMPULAN K 05 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFONABDUL HALIM BIN LEBAI ISMAIL D20102046004 019-5429923 NAMA PENSYARAH E-LEARNING : DR OMAR HISHAM TARIKH SERAH : 22 NOVEMBER 2011
  2. 2. KPD 3026 - RPH Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan IslamMata pelajaran : Pendidikan IslamBidang : IbadahKelas : 1 KenariTarikh :Bilangan murid : 21 0rangMasa : 9.15-9.45Tajuk : Pengertian solat fadhu dan hukumnya.Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melakukan solat fardhu ketika di rumahHasil pembelajaran:Aras 1: Murid dapat menyebut pengertian solat fardhu serta hukumnya.Aras 2: Murid dapat menyatakan nama solat fardhu dan bilangan rakaatnya. Kemahiran Berfikir : Menjana ideaPenerapan Nilai : Beradab sopan, bekerjasama, rajin melakukan solat.Gabungjalin : AdabBahan bantu mengajar: Slaid power point dan lembaran kerja.ABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 )
  3. 3. KPD 3026 - RPHLangkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan / Alat Aktiviti Guru Aktiviti MuridPendahuluan Bacaan doa: 1) Guru menyuruh seorang 1) Murid-murid lain(2 minit) murid mengetuai bacaan mengaminkan doa yang doa dan diaminkan oleh dibaca oleh ketua guru dan murid yang lain. mereka.Fasa persediaan 1.1 Pemerhatian 1) Guru memanggil seorang 1) Murid mendengar BBM(10 minit) a. Bilakah azan murid untuk melaungkan laungan azan. dilaungkan? azan. 2) Murid menjawab soalan b. Siapakah yang 1) Bersoal jawab tentang azan. yang dikemukakan oleh melaungkan azan? 2) Guru mengaitkan jawapan guru. c. Apakah tujuan azan murid dengan tajuk dilaungkan? pelajaran hari ini ABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 ) Page 3
  4. 4. KPD 3026 - RPHAnalisis 1.2 Pengertian solat(5 minit) fardhu dan hukumnya: 1) Guru memaparkan kad 1) Murid membaca kad 1) Solat ialah perlakuan imbasan solat fardhu dan imbasan tersebut. BBM yang mengandungi hukumnya. 2) Murid mendengar 1. Kad imbasan perkataan dan 2) Guru menerangkan penerangan guru perbuatan yang pengertian solat fardhu dengan teliti. Nilai Murni dimulai dengan dan hukumnya. 3) Latih tubi membaca 1. Bekerjasama Takbiratulihram dan 3) Guru meminta murid pengertian solat fardhu diakhiri dengan salam. membaca pengertian solat dan hukumnya secara 2) Hukumnya Wajib. fardhu dan hukumnya. kelas, kumpulan dan individu.Fasa Imaginasi 1.3 Penjanaan idea( 5 minit) * Nama solat fardhu 1) Sumbang saran nama 1) Murid mendengar BBM dan bilangan rakaat : solat fardhu dan penerangan daripada 1. Slaid power ABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 ) Page 4
  5. 5. KPD 3026 - RPH bilangan rakaat. guru. point a. Subuh – 2 rakaat 2) Guru mempamerkan 2) Murid menyebut secara b. Zohor – 4 rakaat kad waktu solat dan kelas tentang waktu Nilai Murni c. Asar – 4 rakaat bilangan rakaatnya. solat dan bilangan 1. Bekerjasama d. Maghrib – 3 rakaat 3) Guru memanggil murid rakaatnya. e. Isyak – 4 rakaat secara rawak untuk 3) Murid memadankan kad . menjawab beberapa di hadapan kelas soalan. ( papan tulis )Fasa 1.4 Menilaiperkembangan Lembaran kerja 1) Guru mengedarkan 1) Murid cuba menjawab BBM( 5 minit) lembaran kerja soalan yang diberi 1. Lembaran 2) Guru mengawasi secara individu dengan kerja latihan kerja murid. bimbingan guru. Nilai Murni 1. Bertanggung- jawab ABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 ) Page 5
  6. 6. KPD 3026 - RPHPenutup 1. Guru membuat 1. Murid mendengar( 5 minit ) 1.5 Rumusan rumusan isi pelajaran ulasan yang dibuat Menyebut kembali hari ini. oleh guru. isi-isi pelajaran hari ini. 2. Guru mengedarkan 2. Murid menyempurnakan Lembaran kerja lembaran kerja untuk lembaran kerja di ( kerja rumah ) disiapkan di rumah. rumah dengan bimbingan ibu bapa. ABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 ) Page 6
  7. 7. KPD 3026 - RPHABDUL HALIM B. L. ISMAIL ( D046004 ) Page 7

×