Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Uporaba fotovoltaike v urbanih središčih

254 Aufrufe

Veröffentlicht am

dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Uporaba fotovoltaike v urbanih središčih

 1. 1. Fotovoltaika v urbanih središčih DR. VLASTA KRMELJ, UNIV.DIPL.INŽ., ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE 16.9.2016 MOS CELJE 1
 2. 2. Lokalni energetski koncepti • Energetski zakon in pomen lokalnega načrtovanja • Učinkovita raba energije • Obnovljivi viri energije • Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe - soseske 16.9.2016 MOS CELJE 2 Vir: www.dezeen.com
 3. 3. Izhodišča za LEK • Negativni demografski trendi, staranje prebivalstva • Manjša raba energije za ogrevanje, vedno večja raba električne energije (predvidoma 2% letno) • Koncentracija urbanih središč in varovanje negrajenega prostora • Načrtovanje novih središč znotraj obstoječega urbanega okolja • Kvalitetna priprava analiz dejanskega stanja kot osnova za scenarije delovanja v prihodnosti. 16.9.2016 MOS CELJE 3 Vir: newenergynews.blogspot.com
 4. 4. Izhodišča OVE • Potenciale OVE iščemo po sistemu njihove razpoložljivosti, dostopnosti in finančne ter tehnične racionalnosti. • Prioriteto imajo daljinski sistemi in obstoječa omrežja (toplovodi, plinovodi), ki morajo v skladu z zakonodajo na viru skrbeti za OVE. • Lesna biomasa je zaradi vplivov na okolje in prostora (prašni delci, logistika, prostori za skladišča) zelo omejena. • Geotermalna energija (plitka in globoka) je zaradi omejitev prostora in varovanja podtalnice omejena. 16.9.2016 MOS CELJE 4
 5. 5. Fotovoltaika – Maribor – obstoječi objekti • V Mariboru obstaja visok potencial sončnega obsevanja. 16.9.2016 MOS CELJE 5 1,30 do 0,85 (MWh/m2 ); Ugodno 0,85 do 0,65 (MWh/m2 ); Zadovoljivo 0,65 in manj (MWh/m2 ); Neprimerno Prikaz treh razredov streh hiš mesta Maribor po primernosti uporabe sončne energije. (Vir: Kosmačin, 1995)
 6. 6. 16.9.2016 MOS CELJE 6 Karta območij osončenja in senčenja. Z rdečo so prikazane površine, ki so glede na relief in lego osončene. Modra prikazuje osenčene dele mesta.
 7. 7. Izračun potenciala 16.9.2016 MOS CELJE 7 Izračunan povprečni sončni potencial vseh celic za Maribor z DMR in brez večločljivostnega senčenja ter vizualizacija sončnega potenciala streh (Vir: Lukač et al, 2012)
 8. 8. 16.9.2016 MOS CELJE 8 Vir: Niko LUKAČ, Doktorska disertacija: Algoritem za celostno vrednotenje FV in vetrnega potenciala večjih geografskih območij, Maribor, UM FERI, 2016
 9. 9. FV in kulturna dediščina • Vpliv podnebnih sprememb na kulturno dediščino • Maribor: razmerje varovano – nevarovano = 1 : 8 • Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine 16.9.2016 MOS CELJE 9
 10. 10. 16.9.2016 MOS CELJE 10
 11. 11. 16.9.2016 MOS CELJE 11
 12. 12. 16.9.2016 MOS CELJE 12
 13. 13. Fotovoltaika - novogradnje • Urbanistično in arhitekturno načrtovanje v skladu s smernicami trajnostne energije: usmerjenost, oblikovnost, senčenje,… • Za FV v prostorskih načrtih mora skrbeti občina 16.9.2016 MOS CELJE 13 Vir: www.latzundpartner.de
 14. 14. Zaključek • FV predstavlja pomemben vir električne energije tudi v urbanih središčih. • V mestih obstajajo določene omejitve, ki pa niso nepremostljive. • Nujno je, da so potenciali preverjeni in v strateških dokumentih mesta ali občine (LEK, prostorski akti, okoljski programi). • Z vidika investitorjev v FV je zelo pomembno ali zaželeno, da so podatki o potencialih in drugih možnostih ali omejitvah javno dostopni oziroma da občine vzpostavijo sisteme za preračunavanje potencialov. • Pravilno je, da se upoštevajo smernice varovanja kulturne dediščine, vendar je možno zaradi razvoja tehnologije najti kompromise. • Nujno potrebno je, da javni partnerji sodelujejo z vsemi zainteresiranimi. • FV sistemi se hitro razvijajo, zato je primerno, da pobude za namestitve sistemov ponujajo zasebni partnerji javnim – kot javno – zasebno partnerstvo. 16.9.2016 MOS CELJE 14

×