Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

BakaMaka

783 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie, News & Politik
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

BakaMaka

 1. 1. Bakalaureusetöö Autor: Kadri Säde 02.06.2004 © Kadri Säde TTÜ Tallinna Tehnikaülikool Infotehnoloogia teaduskond
 2. 2. Töö eesmärk <ul><li>Rakendada praktikasse iteratiivset arendusmudelit </li></ul><ul><li>Projekteerida ja realiseerida koolitusega tegelevale ettevõttele kursustele registreerimist ja kursuste haldamist võimaldav infosüsteem </li></ul><ul><li>kasutades UML modelleerimist </li></ul><ul><li>õppides tundma ORACLE veebipõhist andmebaasi arendusvahendit </li></ul>
 3. 3. Iteratiivne arendusprotsess <ul><li>Craig Larmani järgi </li></ul><ul><li>on juhitud: </li></ul><ul><li>konkreetsete kasutusjuhtude ja riskide poolt </li></ul><ul><li>stabiilse arhitektuuri poolt </li></ul><ul><li>Iteratsioonid on grupeeritud järjestatud faasidesse: </li></ul><ul><li>Algfaas (Inception) </li></ul><ul><li>Viimistlemine (Elaboration) </li></ul><ul><li>Ehitamine (Construction) </li></ul><ul><li>Üleviimine (Transition) </li></ul>
 4. 4. Iteratiivne arendusprotsess http://www.therationaledge.com/content/jan_01/f_rup_pk.html
 5. 5. Töö iteratiivne arendamine <ul><li>Eeliteratsioon </li></ul><ul><ul><ul><li>Planeerimise dokumentatsioon </li></ul></ul></ul><ul><li>Iteratsioonid </li></ul><ul><ul><ul><li>I iteratsioon - kursuslase avalduse sisestamise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II iteratsioon - registreeruja süsteemi registreerumise kasutusjuht ja süsteemi turvalisus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III iteratsioon - administreerija kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV iteratsioon - administreerija kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V iteratsioon - arve otsimise, tasutuks märkimise, vaatamise ja annullerimise nin g ligipääsu eemaldamise kasutusjuht </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Iteratsioonide tulemused <ul><li>Eeliteratsioon </li></ul><ul><ul><ul><li>Süsteemi arhitektuur ja arendusvaade </li></ul></ul></ul><ul><li>Iteratsioonid </li></ul><ul><ul><ul><li>I iteratsioon - Kursuslase kasutajaliides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II iteratsioon - Registreeruja süsteemi registreerumise liides ja süsteemi turvalisus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>III iteratsioon – Täiendatud kursuslase kasutajaliides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IV iteratsioon - A dministreerija kasutajalii des </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>V iteratsioon - Täiendatud administreerija liides </li></ul></ul></ul><ul><li>Arengukava </li></ul><ul><ul><ul><li>Järgmised etapid. Süsteemi tulevaste iteratsioonide plaan ja abifunktsionaalsuste analüüs </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Kokkuvõte <ul><li>Omandati praktiline iteratiivse arendustsükli kasutamise kogemus </li></ul><ul><li>Realiseeriti süsteemi põhifunktsionaalsused </li></ul><ul><li>Arendati oskusi UML modelleerimisel Rational Suite Enterprise tarkvaraga </li></ul><ul><li>Õpititi tundma ORACLE veebipõhist andmebaasi arendusvahendit </li></ul>
 8. 8. Kasutusjuhtude diagramm
 9. 9. Paketidiagramm
 10. 10. Andmemudel (I iteratsioon)
 11. 11. Domeenimudel (I iteratsioon)
 12. 12. Domeenimudel
 13. 13. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 1 <ul><li>Süsteem peab kergesti olema kättesaadav kõigile soovijatele, esitamata suuri nõudmisi kliendi riist- või tarkvarale, mis puudutab süsteemi veebikeskkonna kasutamist; </li></ul><ul><li>Kriteerium: V ajalik internetiühendus e kiirus min imaalselt 10 Mb/s. Toimimine kõigis brauserites </li></ul><ul><li>Kasutajaliidese ekraanivormide laadimisaeg peab olema lühike; </li></ul><ul><li>Kriteerium: töö on sujuvuse piirmääraks on rea kuvamise aeg 0.5 sek </li></ul><ul><li>Testitud – rea kuvamiseks kulub 0.02- 0.07 sek, kui internetiühenduse kiirus on 100 Mb/s </li></ul>
 14. 14. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 2 <ul><li>Kasutajaliidese navigatsioon peab olema lihtsalt mõistetav; </li></ul><ul><li>Juhised vormide täitmiseks peavad olema piisavad; </li></ul><ul><li>Kriteeriumid: Igal leheküljel on abi, mis kirjeldab, mida peab tegema. Samuti võib abi saada iga välja kohta. </li></ul><ul><li>Sisestatud andmetel peavad kehtima piirangud; </li></ul><ul><li>Süsteem peab olema võimeline sisestatud andmeid mõningal määral kontrollima ; </li></ul><ul><li>Kriteeriumid: Süsteem peab kontrollima n isikukoodi pikkust, õigsust ja teisendab selle kuupäevaks; kas e-mail sisaldab @ märki. Vea korral kuvab vastava välja ees ja vormi päises veateate. </li></ul>
 15. 15. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 3 <ul><li>Kasutajaliidese ekraanivormid peavad olema lihtsad ja arusaadavad </li></ul>
 16. 16. Mittefunktsionaalsete nõudmiste täidetavuse kriteeriumid 4 <ul><li>Süsteem peab olema kergelt hallatav, muudetav ja laiendatav ; </li></ul><ul><li>Kriteerium: rakendusele saab lisada kasutusjuhtude abifunktsionaalsusi </li></ul><ul><li>Süsteem peab tagama kasutajate isiklike andmete varjatuse; </li></ul><ul><li>Kriteerium: ühe kasutaja süsteemi registreerumisel on kättesaadavad ainult konkteetse kasutaja isikuandmed </li></ul><ul><li>Täidetavus: Kasutaja kontrolliks globaalselt on loodud andmebaasifunktsioon </li></ul>
 17. 17. ORACLE HTMLDB http://htmldb.oracle.com <ul><li>Eelised: </li></ul><ul><ul><ul><li>Süsteemi ehitamine veebis, kohene käivitamine lubab igas ehitamise etapis tehtud muudatusi koheselt näha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Välistatud on mitte töötavate funktsioonide või protseduuride sattumine süsteemi </li></ul></ul></ul><ul><li>Puudused: </li></ul><ul><ul><ul><li>Genereerib ise trigereid, kuid mitte alati korrektseid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esinevad bugid lehekülgede ehitamisel </li></ul></ul></ul>Application Builder SQL Workshop Data Workshop Administration
 18. 18. Võrdlus <ul><li>Oracle Web DB 2.2– veebipõhine liides kasutajavormide, raportite ning dünaamiliste lehtede tegemiseks : </li></ul><ul><ul><ul><li>ei saa tekitada keerukamaid n. kontrollmehhanismidega vorme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vormi aluseks olnud tabeli muutmisel tuleb vorm uuesti teha </li></ul></ul></ul><ul><li>DBA Studio – andmebaasi haldamiseks: </li></ul><ul><ul><ul><li>java rakendus teeb programmi aeglaseks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ei näita koodis esinevaid vigu </li></ul></ul></ul><ul><li>Oracle Procedure Builder – andmebaasiprotseduuride ja –funktsioonide loomiseks </li></ul>
 19. 19. Tänan tähelepanu eest!

×