Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Ppt tekpen

  1. 1.  Manusia diciptakan oleh Allah swt tidak hanya sebagai makhluk penghuni bumi ini akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan mengemban tugass yang sangat penting. Selain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, manusia juga mendapatkan tugas sebagai khalifah di bumi.
  2. 2. Q.S Az- Zariyat ayat 56 Q.S Nahl 78
  3. 3. Q.S Az – Zariyat ayat 56  ِ‫ل‬ْ‫ا‬ َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ْ‫ال‬ َ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ْ َ‫ع‬ِ‫ل‬ ََِّ‫ل‬ َ ْ‫سْن‬ِ‫ُون‬‫د‬ُ‫ب‬ Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”
  4. 4. Kandungan yang ada di dalam Q.S Az – Zariyat Ayat 56 Allah swt menciptakan jin dan manusia untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. Menyembah kepada Allah adalah ibadah, baik itu ibadah khusus (mahdah) ataupun ibadah umum (ghairu mahdah). Menyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dan diridai oleh Allah. Mencari rida Allah, adalah setiap perbuatan, pengabdian atau penyembahan harus diawali dengan basmallah dan niat memohon rida Allah swt.
  5. 5. Q.S An – Nahl ayat 78  ُ‫ك‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ه‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ ِ‫ون‬ُ‫ط‬ُ‫ب‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ج‬َ‫ر‬ْ‫خ‬َ‫أ‬ ُ‫هللا‬ َ‫و‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ع‬َ‫ش‬ َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ َ‫ت‬ ‫آل‬ ‫م‬ َ‫أل‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫ار‬َ‫ص‬ْ‫ب‬َ‫أل‬ْ‫ا‬ َ‫و‬ َ‫ع‬ْ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ل‬َ َ‫ج‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ َ‫ل‬ ‫ل‬ َۙ‫د‬ِ‫ئ‬ْ‫ئْف‬َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬  Artinya: “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, pengelihatan, dan hati, agar kamu bersyukur.”
  6. 6. Kandungan yang terdapat dalam Q.S Nahl ayat 78  Allah swt dengan kekuasaanNya mengeluarkan bayi melalui proses kelahiran ibunya.  Bayi lahir dengan lemah dan dalam keadaaan tidak mengetahui apapun.  Dengan kemurahanNya, Allah memberikan anugrah kepada bayi berupa pendengaran, pengelihatan, hati, agar mampu bersyukur, dengan cara pendengaran untuk mendengarkan, pengelihatan untuk melihat, dan hati untuk merasa.  Tugas kewajiban, bagi kedua orang tua untuk merawat, membesarkan, dan memberi pendidikan hingga menjadi kuat, cerdas, dan dewasa
  7. 7. Aplikasi kandungan dalam ayat ke kedihupan sehari - hari  Q.S Az –Zariyat ayat 56  Q.S An – Nahl 78

×