Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ict dalam pendidikan

975 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Ict dalam pendidikan

 1. 1.  ICT ialah sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, P&P serta pendidikan sepanjang hayat – KPM Menyediakan peluang dan perubahan cara pelajar belajar dan cara guru mengajar. Penekanan KPM ke arah penggunaan ICT dengan melaksanakan berbagai program pengkomputeran di pelbagai peringkat dan selanjutnya mewujudkan Sekolah Bestari.
 2. 2. "ICT dalam Pendidikan" ialah informasi komunikasi teknologi (ICT) yang digunakan untuk pendidikan.”
 3. 3. 1‧ Melalui ICT, dengan mudah gambaran dapat digunakan untuk pengajaran dan meningkatkan memori pelajar.2‧ Melalui ICT, dengan mudah pengajar dapat menjelaskan arahan kompleks untuk pemahaman pelajar.3‧ Melalui ICT, pengajar boleh membuat sesi interaktif dan membuat pelajaran lebih menarik, yang boleh meningkatkan kehadiran pelajar serta konsentrasi.
 4. 4.  1‧ Penyediaan mesin boleh menjadi rumit 2‧ Terlalu mahal 3‧ Rumit untuk pengajar yang tiada pengalaman mengunakan alat ICT
 5. 5.  1. Literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT. 2. Mengutama peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat P & P. 3. Penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan.
 6. 6. 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur ICT2. Memperluaskan akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT3. Memperluas kurikulum berasaskan ICT4. Meningkatkan sistem pentaksiran dengan menggunakan ICT5. Menekankan penintegrasian ICT dalam P&P6. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dikalangan pelajar, tenaga pengajar dan personel KPM7. Meningkatkan dalam pengurusan8. Meningkatkan usaha pengurusan dan penyenggaraan perkakasan9. Meningkatkan R&D dlm ICT10. Meningkatkan kolaborasi bagi memperkembangkan ICT
 7. 7. Cakera Padat Internet AplikasiPerisian Kursus Pencarian Maklumat Pemprosesan DataPendidikan Search Engine MS Word(Teaching & Learning Pengkalan Data MS PublisherCourseware) Pembangunan Laman Web / Page Maker BlogPengkalan Data Komunikasi Hamparan Elektronik - Forum - MS Excel - E mel - ChatEnsaiklopedia Muat turun Presentation MS PowerPoint
 8. 8.  Komunikasi Perolehan Maklumat Penyiaran Maklumat Pembelajaran interaktif dalam talian
 9. 9.  Mail Elektronik (E-mel) merupakan antara perkhidmatan internet yang digunakan dengan meluas. Selain itu,listservs,Newsgroups danChat juga merupakan perkhidmatan internet yang membolehkan kita berkomunikasi.
 10. 10.  Terdapat banyak maklumat yang menarik dan pelbagai untuk guru dan pelajar dalam internet. Maklumat tersebut tersedia dalam Web dalam bentuk pangkalan data, dokumen, maklumat kerajaan, bibliografi atas talian, penerbitan dan perisian komputer. Kebanyakannya adalah maklumat terkini, tersedia dengan percuma dan dapat dicapai dengan cepat. World Wide Web, juga digelar Web atau WWW adalah aplikasi internet yang berfungsi dengan menggabungkan teks dan grafik dalam satu dokumen atau antaramuka pengguna yang sama (Ahmad Zaharim, 2000).
 11. 11.  Guru dan pelajar boleh menyiarkan bahan-bahan dalam internet. Proses penyiaran melalui internet adalah lebih cepat dan murah berbanding dengan saluran tradisional. Hasil kerja pengajar dan pelajar boleh dihantar ke internet supaya seluruh dunia dapat membacanya atau membuat penilaian terhadap sesuatu pengajaran yang dibangunkan
 12. 12.  Internet telah membolehkan perkhidmatan dan program latihan disalurkan melalui talian dan diakses secara jarak jauh. E- Learning atau pembelajaran melalui online adalah pembelajaran yang pelaksanaanya didukung oleh jasa teknologi seperti telefon, audio, videotape, transmisi satelit atau komputer.
 13. 13.  Pendidikan dalam ICT akan menbantu pelajar untuk peka dalam arus pemodanan dunia. Kaedah pembelajaran ini akan dapat menarik minat pelajar untuk belajar Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan secara teratur dan tersusun.

×