Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים: השיבוש הדיגיטלי

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 34 Anzeige

מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים: השיבוש הדיגיטלי

Herunterladen, um offline zu lesen

מצגת זו בוחנת מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים, בדגש על בנקים, חברות ביטוח וכרטיסי אשראי.
בשנים האחרונות עברה תעשיית השירותים הפיננסים אבולוציה דיגיטלית, בהשפעת שחקנים חדשים בתעשיה. כעת נראה שחברות הסטארט אפ בתחום ה״פינטק״ יכוונו את החברות הקיימות לאימוץ מודלים מבוססי דיגיטל חדשים.

מצגת זו בוחנת מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים, בדגש על בנקים, חברות ביטוח וכרטיסי אשראי.
בשנים האחרונות עברה תעשיית השירותים הפיננסים אבולוציה דיגיטלית, בהשפעת שחקנים חדשים בתעשיה. כעת נראה שחברות הסטארט אפ בתחום ה״פינטק״ יכוונו את החברות הקיימות לאימוץ מודלים מבוססי דיגיטל חדשים.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים: השיבוש הדיגיטלי (20)

Anzeige

Weitere von Carmelon Digital Marketing (19)

Aktuellste (20)

Anzeige

מגמות וחדשנות בשירותים פיננסיים: השיבוש הדיגיטלי

 1. 1. ‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬: ‫הדיגיטלי‬ ‫השיבוש‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫אפריל‬2016
 2. 2. ‫הקדמה‬ •‫פיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫בוחנת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬,‫בנקים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬,‫אשראי‬ ‫וכרטיסי‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬.‫זהו‬ ‫הדו‬"‫בסדרה‬ ‫השני‬ ‫ח‬.‫הדו‬"‫בשנת‬ ‫פורסם‬ ‫הראשון‬ ‫ח‬2014. •‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫המצגת‬"‫ה‬ ‫מודל‬-Disruption"‫חברת‬ ‫של‬Schieber Research,‫הבאים‬ ‫האלמנטים‬ ‫את‬ ‫הבוחן‬: ‫חדשים‬ ‫צרכים‬ • ‫חדשים‬ ‫צרכים‬/‫שטרם‬ ‫מענה‬ ‫קיבלו‬,‫שנוצרו‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬ ‫בעקבות‬ ‫שוק‬ ‫מגמות‬ • ‫החדשנות‬ ‫אימוץ‬ ‫שיעור‬ ‫בתעשיה‬ ‫החנית‬ ‫חוד‬ ‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫חברות‬ ‫את‬ ‫הקובעות‬ ‫חדשניות‬ ‫הטון‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ • ‫את‬ ‫המובילות‬ ‫חברות‬ ‫האימוץ‬ ‫ברמת‬ ‫השוק‬ ‫הדיגיטלי‬
 3. 3. ‫השיבוש‬ ‫מודל‬(1:)‫חדשים‬ ‫וצרכים‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬ •‫המשפיעות‬ ‫הצרכניות‬ ‫העל‬ ‫מגמות‬ ‫להלן‬,‫לדעתנו‬,‫השירותים‬ ‫תעשיית‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫הפיננסיים‬: –‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬–‫חברתית‬ ‫ממדיה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנובעת‬ –"‫הדרך‬ ‫על‬"–‫הדרך‬ ‫על‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫צריכת‬,‫כתוצאה‬‫מהעליה‬‫בטכנולוגיה‬ ‫העמוס‬ ‫החיים‬ ‫ומאורח‬ ‫ניידת‬ –‫נוחות‬ ‫חיפוש‬–‫כתוצאה‬‫מהעליה‬‫בחיבוריות‬"(‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫וטכנולוגיה‬ ‫לבישה‬) ‫חדשים‬ ‫צרכים‬ ‫חדשים‬ ‫צרכים‬/ ‫קיבלו‬ ‫שטרם‬ ‫מענה‬,‫שנוצרו‬ ‫מגמות‬ ‫בעקבות‬ ‫מקרו‬
 4. 4. ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫המובייל‬ ‫חדירת‬ Ericsson 2015 •‫לצמוח‬ ‫ממשיכה‬ ‫העולמית‬ ‫המובייל‬ ‫חדירת‬, ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬,‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫חברות‬ ‫למובייל‬ ‫שלהן‬ ‫הפתרונות‬ ‫את‬ ‫מעמיקות‬. ‫האשראי‬ ‫חברת‬ "Discover"‫מציעה‬, ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬,‫כלי‬ ‫המקפיא‬(‫אם‬ ‫ומשחרר‬ ‫צריך‬)‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫גניבה‬.
 5. 5. ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫חדירת‬ GlobalWebIndex & Statista, 2015 •‫לטפס‬ ‫ממשיך‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מבלים‬ ‫שצרכנים‬ ‫הזמן‬,‫התנהגויות‬ ‫נוצרות‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫עמיתים‬ ‫מבוססי‬ ‫לפתרונות‬ ‫שהביאו‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬-"‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬."
 6. 6. ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ •‫ה‬ ‫צמיחת‬ ‫המשך‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ Ericsson 2015; IDC 2015 ‫חברת‬Visa‫ה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬-Visa Ready‫שלה‬,‫חברות‬ ‫שתכלול‬ ‫כך‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬"‫טכנולוגיה‬ ‫יצרניות‬ ‫בהן‬ ‫לבישה‬,‫רכב‬,‫חשמל‬ ‫מוצרי‬,‫ציבוריים‬ ‫תחבורה‬ ‫שירותי‬,‫אחר‬ ‫מחובר‬ ‫מכשיר‬ ‫כל‬ ‫וכמעט‬ ‫הלבשה‬.
 7. 7. ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬|‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ •‫של‬ ‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Intelligent Environments‫מאוקטובר‬2015, ‫ה‬ ‫מבני‬ ‫כמחצית‬-18‫עד‬30‫לגשת‬ ‫כדי‬ ‫חכם‬ ‫בשעון‬ ‫השתמשו‬ ‫בבריטניה‬ ‫פיננסיים‬ ‫לשירותים‬. ‫חברת‬Nationwide‫רואה‬‫בדיגיטל‬‫לערך‬ ‫מפתח‬ ‫ללקוחותיה‬.‫חדשנות‬ ‫חממת‬ ‫הקימה‬ ‫החברה‬, ‫כולל‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫פתרונות‬ ‫לפיתוח‬ ‫המיועדת‬ ‫ביומטריה‬,‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬,‫עתידיים‬ ‫תשלומים‬, ‫ו‬ ‫מלאכותית‬ ‫אינטליגנציה‬-Beacons.‫החברה‬ ‫ברצועה‬ ‫לשימוש‬ ‫הפיילוט‬ ‫הצלחת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫נמוך‬ ‫בסכום‬ ‫לתשלומים‬ ‫חכמה‬. NatWest bank - Apple Watch
 8. 8. ‫השיבוש‬ ‫מודל‬(2:)‫שוק‬ ‫מגמות‬ •‫בשוק‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫ולהתנהגויות‬ ‫לצרכים‬ ‫להגיב‬ ‫כדי‬,‫לשירותים‬ ‫מעבר‬ ‫ישנו‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פיננסיים‬. •‫ל‬ ‫הגיע‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬-50%‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬,‫אך‬ ‫מהמדינות‬ ‫בחלק‬,‫בארה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬"‫ב‬,‫על‬ ‫עולה‬ ‫כבר‬ ‫החדירה‬50%. •‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫יהיה‬ ‫הפיננסיים‬ ‫בשירותים‬ ‫המובייל‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫אנו‬ ‫אונליין‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫מזה‬,‫בשל‬‫העליה‬‫עבור‬ ‫המוצעים‬ ‫בפתרונות‬ ‫יותר‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫לנוחות‬ ‫הציפיה‬ ‫ובשל‬ ‫ניידים‬ ‫טלפונים‬. ‫שוק‬ ‫מגמות‬ ‫אימוץ‬ ‫שיעור‬ ‫החדשנות‬ ‫בתעשיה‬
 9. 9. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫בקטגוריה‬ ‫השיבוש‬ ‫שיעור‬ •‫העולמי‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפורום‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫ישנם‬11‫אשכולות‬ ‫קיימים‬ ‫מודלים‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫המפעילים‬ ‫חדשנות‬.‫לפי‬ ‫הדוח‬,‫האפקט‬‫המיידי‬‫בסקטור‬ ‫יורגש‬ ‫ביותר‬ ‫הבנקאות‬,‫תהיה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫ההשפעה‬ ‫אך‬ ‫דוקא‬‫הביטוח‬ ‫בסקטור‬. Source: WEF, “the Future of Financial Services”, http://www 3fdp.secivres_laicnanif_fo__erutuf_ehT_FEW/scod/gro.murofew.
 10. 10. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫בקטגוריה‬ ‫השיבוש‬ ‫שיעור‬ •‫חברת‬Citi‫אישיות‬ ‫הלוואות‬ ‫כי‬ ‫מאמינה‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫והגדול‬ ‫הקרוב‬ ‫השיבוש‬ ‫הן‬ ‫ע‬ ‫הפיננסיים‬ ‫תעשיית‬"‫חדשים‬ ‫שחקנים‬ ‫י‬, ‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬.‫החברה‬ ‫המשכנתאות‬ ‫תעשיית‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫לא‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המהפכה‬ ‫מן‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫תושפע‬ ‫שיעור‬ ‫באותו‬. ‫מוכנה‬ ‫המשכנתאות‬ ‫תעשיית‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬,‫דוקא‬,‫לשיבוש‬,‫בלתי‬ ‫בהיותה‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫למשתמש‬ ‫ידידותית‬–‫שני‬ ‫מצד‬ ‫שכיחה‬ ‫אך‬.‫כך‬,‫חברת‬Rocket Mortgage / Quicker Loans‫משכנתא‬ ‫לקבלת‬ ‫חדש‬ ‫תהליך‬ ‫מציעה‬, ‫הצרכנים‬ ‫לידי‬ ‫בתהליך‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫המעביר‬.
 11. 11. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫דיגיטלית‬ ‫בנקאות‬ ‫אימוץ‬ 55.1% 46% USA EU Digital Banking Penetration, 2015, % of adult population •‫אולי‬ ‫מפתיע‬ ‫באופן‬,‫נתוני‬Statista‫חדירת‬ ‫כי‬ ‫מצביעים‬ ‫ל‬ ‫הגיעה‬ ‫טרם‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫הבנקאות‬-50%‫מאוכלוסיית‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬,‫בארה‬ ‫ואילו‬"‫על‬ ‫עומד‬ ‫החדירה‬ ‫שיעור‬ ‫ב‬ 55.1%‫ל‬ ‫נכון‬-2015. •Schieber Research‫של‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫בבנקאות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬,‫לפי‬ ‫שכן‬ ‫סקר‬Accenture,39%‫ה‬ ‫מבני‬-18‫עד‬34‫בארה‬"‫ב‬ ‫פיזי‬ ‫סניף‬ ‫אף‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫לבנק‬ ‫לעבור‬ ‫מוכנים‬,‫לעומת‬29% ‫ה‬ ‫בני‬ ‫מקרב‬-35‫עד‬55.‫הצמיחה‬,‫להערכתנו‬,‫תנבע‬‫דוקא‬ ‫במובייל‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫מאימוץ‬,‫עקב‬ ‫וזאת‬‫העליה‬‫בפעילות‬ "‫הדרך‬ ‫על‬"‫וביטוח‬ ‫תשלום‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫המשפיעה‬.‫כבר‬ ‫היום‬,‫בקרב‬ ‫מהנייד‬ ‫בבנקאות‬ ‫לשימוש‬ ‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫בארה‬ ‫המילניום‬ ‫דור‬"‫בזמן‬ ‫וחיסכון‬ ‫נוחות‬ ‫היא‬ ‫ב‬. •‫דו‬ ‫לפי‬"‫של‬ ‫חדש‬ ‫ח‬Fiserv,‫בבנקאות‬ ‫המשתמשים‬ ‫מספר‬ ‫בארה‬ ‫במובייל‬"‫פי‬ ‫כמעט‬ ‫לצמוח‬ ‫צפוי‬ ‫ב‬2‫עד‬2020,‫לכדי‬ 32.6‫משתמשים‬ ‫מיליון‬(‫לעומת‬17.8‫כיום‬ ‫מיליון‬.)
 12. 12. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫במובייל‬ ‫בנקאות‬ ‫אימוץ‬ •‫בבריטניה‬,27%‫ב‬ ‫במובייל‬ ‫בבנקאות‬ ‫השתמשו‬ ‫מהאנשים‬-2014,‫לעומת‬10%‫ב‬-2011(‫מקור‬:Accenture.) 37% 49% 44% 41% 44% 40% 41% 35% 37% 33% 26% 25% 23% 38% 56% 50% 48% 48% 43% 42% 38% 37% 34% 34% 27% 22% 17% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Europe Turkey Netherlands Poland Spain Austria Luxembourg United Kingdom Italy Germany Czech Republic Belgium France Romania Share of respondents 2013 2014
 13. 13. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫אימוץ‬FinTech •‫לפי‬Earnst & Young(2015), ‫ה‬ ‫אימוץ‬-Fintech‫הגבוה‬ ‫הוא‬ ‫קונג‬ ‫בהונג‬ ‫במיוחד‬:29% ‫מהמשתמשים‬‫בדיגיטל‬‫השתמשו‬ ‫בשירותי‬Fintech‫פעמיים‬ ‫לפחות‬ ‫ב‬-6‫האחרונים‬ ‫החודשים‬.
 14. 14. ‫שוק‬ ‫מגמות‬|‫פרסונליזציה‬ •‫הצטברות‬‫הדאטה‬‫חדשות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מייצרת‬ ‫השונות‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫מהעסקאות‬ ‫לסגמנטציה‬,‫פרסונליות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להצעות‬ ‫בהדרגה‬ ‫יצפו‬ ‫וצרכנים‬. ‫פי‬ ‫על‬Lloyds Bank,‫משתמשי‬ ‫הבנק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יוצרים‬ ‫אונליין‬ ‫בנקאות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬10%‫עד‬15%‫מאלה‬ ‫יותר‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫קשר‬ ‫שיוצרים‬,‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫לבנקים‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫הזדמנות‬ ‫מייצרים‬ ‫ומכירות‬ ‫דאטה‬ ‫איסוף‬ ‫מבחינת‬.‫הבנק‬ ‫ומיטביות‬ ‫חדשות‬ ‫הצעות‬ ‫לפתח‬ ‫הצליח‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬‫הדאטה‬.
 15. 15. ‫השיבוש‬ ‫מודל‬(3:)‫החנית‬ ‫חוד‬ •‫ה‬ ‫חברות‬-Fintech‫הלקוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫לתגובה‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫מציעות‬.‫השחקנים‬ ‫אם‬ ‫חדשים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פתרונות‬ ‫בהדרגה‬ ‫לאמץ‬ ‫נאלצים‬ ‫בשוק‬ ‫הקיימים‬,‫ששחקנים‬ ‫הרי‬ ‫לחלוטין‬ ‫חדשות‬ ‫בהצעות‬ ‫מתמקדים‬ ‫חדשים‬,‫הטכנולוגיה‬ ‫בחזית‬ ‫פתרונות‬ ‫ומעצבים‬, ‫חדשות‬ ‫צרכנים‬ ‫ציפיות‬ ‫מייצרים‬ ‫בתורם‬ ‫אשר‬. ‫החנית‬ ‫חוד‬ ‫סטארט‬ ‫חברות‬ ‫חדשניות‬ ‫אפ‬ ‫את‬ ‫הקובעות‬ ‫הטון‬ ‫שיבר‬‫ריסרץ‬'‫בין‬ ‫מבחינה‬"‫טכנולוגיה‬ ‫מבוססי‬ ‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬"–‫היו‬ ‫שלא‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫או‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ערוצים‬ ‫ללא‬ ‫מתקיימים‬–‫לבין‬"‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫מותאמים‬",‫הלא‬ ‫לצד‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וביכולות‬ ‫בערוצים‬ ‫שמשתמשים‬-‫דיגיטליים‬.
 16. 16. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬" •‫שערכה‬ ‫מחקר‬Citi‫צמחו‬ ‫הפיננסית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בסגמנט‬ ‫ההשקעות‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬‫אקספוננציאלית‬‫בשנים‬ ‫האחרונות‬–‫מ‬-1.8$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2010‫לכדי‬19$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015.‫מ‬ ‫למעלה‬-70%‫מההשקעות‬ ‫מתמקדות‬‫בחויית‬‫ובתשלומים‬ ‫הלקוח‬,‫סטארט‬ ‫מצד‬ ‫ביותר‬ ‫הקשה‬ ‫בתחרות‬ ‫נתקלים‬ ‫הבנקים‬ ‫שבו‬ ‫סגמנט‬ ‫אפים‬.
 17. 17. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬" •‫לפי‬Statista,‫עסקאות‬Fintech‫הכוללות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬,‫ומימון‬ ‫עסקים‬ ‫מימון‬ ‫צרכנים‬,‫יגלגלו‬2.8$‫ב‬ ‫טריליון‬-2016,‫בעיקר‬ ‫דיגיטליים‬ ‫תשלומים‬ ‫בשל‬(2.57$‫טריליון‬), ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫ויחוו‬19.6%CAGR‫לכדי‬5.7$ ‫ב‬ ‫טריליון‬-2020. BI Intelligence – major companies in the Fintech sector by segment
 18. 18. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ה‬"‫משבשים‬" •‫טבלת‬CBInsights" :‫הקרן‬ ‫חדי‬( "‫סטארט‬-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫שווי‬ ‫הערכת‬ ‫בעלי‬ ‫אפים‬-1$‫מיליארד‬)‫ה‬ ‫בשוק‬-Fintech
 19. 19. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫אישי‬ ‫וניהול‬ ‫השוואות‬ ‫אתרי‬ •‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫מפשטים‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬ ‫אתרי‬ ‫הביטוח‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫הסבוכים‬ ‫והשירותים‬,‫כך‬ ‫יותר‬ ‫לקל‬ ‫הופך‬ ‫פתרונות‬ ‫שאיתור‬,‫צופים‬ ‫ואנו‬ ‫התמחות‬ ‫באמצעות‬ ‫יגיבו‬ ‫חברות‬ ‫כי‬ ‫ספציפיים‬ ‫בסגמנטים‬. •‫כמו‬ ‫אתרים‬mint.com‫שלהם‬ ‫החשבונות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫לצרכנים‬ ‫מאפשרים‬ ‫אונליין‬. •‫ב‬-2010,Google‫מחירים‬ ‫השוואת‬ ‫מנוע‬ ‫השיקה‬‫יעודי‬‫הפיננסי‬ ‫לתחום‬ –‫במרץ‬ ‫הופסק‬ ‫הכלי‬ ‫אך‬2016.
 20. 20. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P •‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫באמצעות‬ ‫פרטיים‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫הלוואות‬ ‫כולל‬ ‫עמיתים‬ ‫בין‬ ‫ההלוואות‬ ‫שוק‬. •‫מדובר‬‫בתעשיה‬‫עצומה‬,‫שלה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫הגיעה‬ ‫טרם‬ ‫היא‬ ‫אך‬:‫ה‬ ‫מסמכי‬ ‫לפי‬- IPO‫של‬Lending Club,‫על‬ ‫עומדת‬ ‫לצרכנים‬ ‫האשראי‬ ‫תעשיית‬3.2$‫טריליון‬,‫אך‬ ‫התעשיה‬‫בארה‬ ‫מאוד‬ ‫ממוקדת‬"‫ספציפיים‬ ‫ובסגמנטים‬ ‫ב‬. •‫לכן‬,‫שת‬ ‫לערוך‬ ‫מנסים‬ ‫מסורתיים‬ ‫מתחרים‬"‫פ‬/‫ההלוואות‬ ‫בתחומי‬ ‫והשקעות‬ ‫רכישות‬ ‫הפרטיות‬.BBVA,Credit Suisse‫ו‬-JP Morgan‫בחברת‬ ‫ישירות‬ ‫השקיעו‬Prosper, ‫ואילו‬Silicon Valley Bank‫ו‬-Norwest Venture Partners‫של‬Wells Fargo ‫במתחרה‬ ‫השקיעו‬Lending Club.JPMorgan‫ל‬ ‫חברה‬ ‫אף‬-OnDeck Capital,‫ו‬- Goldman Sachs‫השם‬ ‫תחת‬ ‫חדשה‬ ‫הלוואות‬ ‫יחידת‬ ‫מקימה‬Mosaic. •‫המובילים‬ ‫המתחרים‬‫בתעשיה‬‫הם‬Lending Club,‫בכ‬ ‫מוערכות‬ ‫שהלוואותיה‬-8$ ‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015,‫ו‬-Prosper,‫של‬ ‫הלוואות‬ ‫עם‬3.7$‫ב‬ ‫מיליארד‬-2015‫של‬ ‫ומחזור‬200 $‫מיליון‬.
 21. 21. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P •‫דוגמת‬ ‫מתחרים‬SoFi‫ו‬-OnDeck‫חדשים‬ ‫לסגמנטים‬ ‫פונים‬,‫בכללותו‬ ‫השוק‬ ‫לצמיחת‬ ‫תורמים‬ ‫ובכך‬.‫כך‬,SoFi ‫המימון‬ ‫גוף‬ ‫היא‬-‫כיום‬ ‫סטודנטים‬ ‫הלוואות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫מחדש‬. •‫מחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Bain,2016,‫כמו‬ ‫מתחרים‬WeChat,PayPal‫ו‬-Square‫מועד‬ ‫קצר‬ ‫מימון‬ ‫כלי‬ ‫כעת‬ ‫מציעים‬ ‫ו‬ ‫התשלומים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫חדשים‬/‫שלהם‬ ‫ההודעות‬ ‫או‬.
 22. 22. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫הלוואות‬P2P •‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הנמוך‬ ‫האשראי‬ ‫דירוג‬ ‫בעיית‬ ‫את‬ ‫זיהו‬ ‫מהחברות‬ ‫חלק‬,‫האשראי‬ ‫דירוג‬ ‫היעדר‬ ‫או‬,‫כהזדמנות‬–‫והם‬ ‫הלוואות‬ ‫מציעים‬"‫פוטנציאל‬ ‫מבוססות‬." Upstart: “Founded by ex-Googlers—fair and fast personal loans”
 23. 23. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫ניהול‬ ‫כלי‬HR‫וחשבונות‬ •‫חברות‬Fintech‫הפיננסי‬ ‫הניהול‬ ‫לשוק‬ ‫לאחרונה‬ ‫נכנסו‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬,‫לשירותים‬ ‫תחליפים‬ ‫מייצרים‬ ‫והם‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫של‬ ‫חוץ‬ ‫במיקור‬. Gusto‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫אפליקציה‬ ‫מציעה‬,‫עם‬ ‫ותלושים‬ ‫אוטומטיים‬ ‫מס‬ ‫דוחות‬ ‫הגשת‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬ ‫לעובדים‬. Abacus‫בגין‬ ‫שלהם‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫לשפות‬ ‫לעסקים‬ ‫דרך‬ ‫מספקת‬ ‫עסקיות‬ ‫הוצאות‬.
 24. 24. ‫החנית‬ ‫חוד‬|‫במובייל‬ ‫בנקים‬ •‫בנק‬Atom‫בלבד‬ ‫במובייל‬ ‫שירותים‬ ‫שמספק‬ ‫בבריטניה‬ ‫הראשון‬ ‫הבנק‬ ‫יהיה‬,‫וקל‬ ‫אינטואיטיבי‬ ‫יהיה‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫והוא‬ ‫לשימוש‬ ‫יותר‬.
 25. 25. ‫השיבוש‬ ‫מודל‬(4:)‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫מבוססים‬ ‫מתחרים‬,‫חדשים‬ ‫מתחרים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬,‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫במספר‬ ‫משתמשים‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בשוק‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬,‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אימוץ‬ ‫לרבות‬,‫הקמת‬ ‫ו‬ ‫חממות‬"‫חדשנות‬ ‫מעבדות‬",‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫וכן‬. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המובילות‬ ‫חברות‬ ‫ברמת‬ ‫השוק‬ ‫את‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫האימוץ‬
 26. 26. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫הפיננסים‬ ‫בתעשיית‬ ‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫מובילות‬ ‫אסטרטגיות‬: Google Ventures(GV)‫זרוע‬ ‫הנה‬ ‫גוגל‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬,‫החברה‬ ‫באמצעותה‬ ‫משקיעה‬,‫היתר‬ ‫בין‬,‫אפים‬ ‫בסטארט‬ ‫הפיננסים‬ ‫בתחום‬. ‫טכנולוגיות‬ ‫אימוץ‬ ‫חדשות‬ ‫חדשנות‬ ‫מעבדות‬ ‫וחממות‬ ‫אפים‬ ‫סטארט‬ ‫רכישות‬ BBVA‫המקוון‬ ‫הבנק‬ ‫את‬ ‫רכשה‬ ‫הספרדית‬ Simple‫ב‬-2014,‫תמורת‬117$‫מיליון‬. Amazon‫בתחום‬ ‫רכישות‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫הפיננסיים‬,‫ל‬ ‫שהגיעה‬ ‫לאחר‬-23‫מיליון‬ ‫ב‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬-Amazon Payments (‫לעומת‬179‫ב‬ ‫מיליון‬-PayPal.) Apple Pay–‫התשלומים‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מהנייד‬Apple(‫דיגיטלי‬ ‫ארנק‬)
 27. 27. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אימוץ‬ •‫פייסבוק‬‫להעביר‬ ‫לאנשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫דרך‬ ‫תשלומים‬ ‫ולקבל‬ ‫תשלומים‬ ‫המסרים‬ ‫אפליקציית‬Messenger. ‫אפ‬ ‫הסטארט‬PayKey‫לשחקנים‬ ‫מאפשר‬ ‫בתעשיה‬,‫בנקים‬ ‫כמו‬,‫במדיה‬ ‫להשתמש‬ ‫ללקוחותיהם‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫פיננסיות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬. ‫בקניה‬,NIC Bank Group‫בנקאות‬ ‫פלטפורמת‬ ‫יציע‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫מבוססת‬.
 28. 28. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אימוץ‬ Bank of America‫עסקאות‬ ‫מציע‬P2P ‫האפליקציה‬ ‫באמצעות‬ •‫חברת‬Aviva‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫מציגה‬ ‫שירותיה‬ ‫על‬ ‫שלישי‬ ‫צד‬,‫שלה‬ ‫באתר‬.
 29. 29. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫מובייל‬ ‫אימוץ‬ •‫חברת‬American Express–‫טביעת‬ ‫באמצעות‬ ‫אין‬ ‫לוג‬ ‫אצבע‬ Mastercard‫אמריקה‬ ‫צפון‬–‫ביומטרי‬ ‫זיהוי‬ ‫באמצעות‬"‫סלפי‬"
 30. 30. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫מובייל‬ ‫אימוץ‬ •‫ונתונים‬ ‫עסקאות‬ ‫לפשט‬ ‫מאפשר‬ ‫במובייל‬ ‫שימוש‬, ‫אדירה‬ ‫הזדמנות‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬‫לתעשיה‬.‫אפליקציה‬‫לטבלט‬‫של‬Citi‫הגרפיות‬ ‫ביכולות‬ ‫המשתמשת‬ ‫של‬‫הטבלט‬,‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נתונים‬ ‫להציג‬ ‫כדי‬ ‫בישראל‬,‫סליקה‬ ‫מציעה‬ ‫לאומי‬ ‫צ‬ ‫של‬ ‫דיגיטלית‬'‫מסוים‬ ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫קים‬.
 31. 31. ‫ביותר‬ ‫הטובים‬|‫נוחות‬‫מירבית‬ •American Express‫צ‬ ‫מציעה‬'‫אאוט‬ ‫ק‬ ‫אונליין‬ ‫מהיר‬,‫בארה‬"‫ב‬ •‫בקייב‬,‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫יכולים‬ ‫המטרו‬ ‫נוסעי‬ ‫מגע‬ ‫ללא‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫עם‬ ‫הנסיעה‬ ‫מבית‬MasterCard.
 32. 32. ‫תזכורת‬–‫מינוף‬‫דיגיטל‬‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫בשוק‬ ‫לצמיחה‬ •‫ללקוחות‬ ‫לפנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הבאים‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫צריכים‬ ‫הפיננסיים‬ ‫השירותים‬ ‫מותגי‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫חדשים‬: –‫אמון‬ ‫בניית‬–‫אישי‬ ‫קשר‬ ‫דרך‬(‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫שימוש‬),‫בתוכן‬ ‫שימוש‬,‫ופניה‬ ‫לנישות‬. –‫נוחות‬ ‫הצעת‬‫מירבית‬–‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫מינוף‬,‫עצמי‬ ‫שירות‬ –‫פרסונליזציה‬–‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫ניתנים‬ ‫כלים‬,‫שונות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫שונים‬ ‫פתרונות‬ ‫יצירת‬ –‫פשטות‬ ‫הצעת‬–‫התעשיה‬‫ומבלבלת‬ ‫כסבוכה‬ ‫נתפסת‬,‫מאפשרים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וערוצים‬ ‫כמו‬ ‫בטקטיקות‬ ‫להשתמש‬‫גיימיפיקיישן‬,‫פשוטים‬ ‫אנליזה‬ ‫בכלי‬ ‫וכן‬. Source: Schieber Research & Carmelon, Digital-Inspired Trends & Innovations in Financial Services, 2014
 33. 33. ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫לפתרונות‬ ‫זמן‬ •‫משנת‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬2014‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫כמנועי‬ ‫ונוחות‬ ‫פשטות‬ ‫זיהה‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ –‫ופרסונליזציה‬ ‫בכסף‬ ‫חיסכון‬.‫ואכן‬,‫מאז‬ ‫שחלפו‬ ‫וחצי‬ ‫בשנה‬,‫בתעשייה‬ ‫המתחרים‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫נוחות‬ ‫בהצעת‬ ‫התמקדו‬‫מירבית‬‫פתרונות‬ ‫עם‬‫חוצי‬-‫במובייל‬ ‫והתמקדות‬ ‫ערוצים‬. •‫השנה‬,‫המרכזית‬ ‫כמגמה‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מזהים‬ ‫אנו‬‫בתעשיה‬,‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫בעקבות‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬" ‫ה‬ ‫ועליית‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬",‫המאלצות‬ ‫חדשניות‬ ‫שחקניות‬ ‫מצד‬ ‫התחרות‬ ‫צמיחת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫עמוקים‬ ‫צרכים‬ ‫לזהות‬ ‫המבוססות‬ ‫השחקניות‬ ‫את‬. •‫שלהערכתנו‬ ‫מכאן‬,‫ב‬-2016–2017,‫הבנקאות‬ ‫בתעשיית‬ ‫שחקנים‬ ‫יותר‬,‫התשלומים‬ ‫במיקרו‬ ‫יתמקדו‬ ‫והביטוח‬-‫סגמנטים‬,‫לחלוטין‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫להצעה‬ ‫יעברו‬ ‫ובהמשך‬.
 34. 34. ‫תודה‬! ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ http://www.carmelon.co.il

×