Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Wie ik wil zijn doe bijlage voor goed voor jezelf zorgen

867 Aufrufe

Veröffentlicht am

In deze pdf vind je de eerste pagina's van de doe-bijlage "Wie ik wil zijn' alsmede welke onderwerpen en oefeningen aan bod komen. Deze bijlage is een aanvulling op inspiratieboek 'Wie ik wil zijn' en is bedoeld als houvast om zelfdiscipline op te bouwen en goed voor jezelf te zorgen. Er staan allerlei oefeningen in die je dichterbij ‘goed genoeg’ brengen en helpen te leren luisteren naar jezelf.

  • Als Erste(r) kommentieren

Wie ik wil zijn doe bijlage voor goed voor jezelf zorgen

  1. 1. - 1 -Wie ik wil zijn– doe-bijlage voor goed voor jezelf zorgen –Yael van Assendelft
  2. 2. - 2 -© 2013 Yael van Assendelft© 2013 Uitgegeven door C-sparkles, postbus 121, 1230 AC Loosdrecht email: office@c-sparkles.comOntwerp en illustraties: Clair de VriesAlle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswetvan 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveel-voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van de uitgever of auteur.
  3. 3. - 3 -Bouwstenen om goed voor jezelf te zorgenIn de drukte van alledag raakt de kracht van het volgen van je hart al snelbedolven. Door alles wat we moeten, geven we maar zelden toe aan wat weécht willen. ‘Lief voor onszelf zijn’ en ‘tijd voor onszelf’ schieten er vaak bijin; ze staan meestal onderop de dagelijkse takenlijst. We hebben immers alzoveel ballen in de lucht te houden. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt.In deze ratrace lijkt het een haast onmogelijke opgave voor jezelf te kiezenen je eigen weg te volgen, de weg van wie ik wil zijn. En toch is er helaasgeen andere manier dan er desondanks mee te beginnen. In het ‘doen’ komje daadwerkelijk een stap verder. Door het gesprek met jezelf aan te gaan,word je gewaar waar het voor jou om gaat en door het oefenen maak je watje weet tot gevoelde wetenschap. Enkel door die discipline op te brengen,leer je makkelijker te handelen naar wie je bent en wat daar bij hoort. Zo kunje vaker zijn wie je bent en dat gun ik ook jou. Dus aan de slag!Deze aanvulling op ‘Wie ik wil zijn, inspiratieboek voor goed genoeg zijn’ iseen doe-bijlage, bedoeld als houvast om zelfdiscipline op te bouwen en goedvoor jezelf te zorgen. Er staan allerlei oefeningen in die je dichterbij ‘goedgenoeg’ brengen en helpen te leren luisteren naar jezelf. Het is zo opgestelddat je hem makkelijk in zijn geheel of juist per oefening kunt printen.Veel moed én glimlachen voor jezelf toegewenst.Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven,maak er een mooie dag van.(onbekend)
  4. 4. - 4 -Wie ik wil zijnMijn inspiratieboeken en doe-bijlagen zijn bedoeld als aanmoediging enhouvast bij het volgen van je eigen weg, de weg van wie ik wil zijn.In mijn eerste inspiratieboek neem ik de lezer mee langs mijn weg richtingmezelf goed genoeg vinden en wat ik daarbij als belangrijk heb ervaren. Zomoest ik allerlei (negatieve) gedachten die ik over mezelf had onder ogenkomen alsmede mijn gevoel van onmacht overwinnen om in te zien dat ikgoed genoeg ben. Het was een ontwikkeling die mij uiteindelijk bracht ophet punt waar ik ten diepste erkende dat ik goed genoeg ben. Een weg diezich kenmerkte door weten, overgave, weerstand en oefenen en meerdereniveau’s en gelaagdheden kende.Wie ik wil zijn gaat bovendien over hartkracht. Een kracht die je helpt bij hetvolgen van je eigen weg. Eén die sterkt en sterk maakt. Een kracht die maaktdat je jezelf kunt accepteren zoals je bent en dat je de ander kunt accepterenzoals deze is. Het helpt je de puurheid van het nu te kunnen aanvaarden.Wie ik wil zijn vormt dan ook tevens een aanmoediging om het leven in zijnpuurheid te nemen en levensontwikkeling op welk vlak dan ook aan te gaan.Het is de kracht van mijn hart die mij telkens doet volharden op mijn weg vanwie ik wil zijn en het is de liefde voor het leven die mij drijft om te doen watik doe. Ik hoop van harte dat mijn ervaringen jou een hart onder de riem,inzichten én houvast meegeven voor op jouw pad.Het leven is als een dansop het ritme van je hart.(Yael van Assendelft)
  5. 5. - 5 -Houvast voor ‘doen’Je weet meestal écht wel wat goed voor je is. Er gehoor aangeven isin de praktijk een stuk lastiger. Want je drukke leven, de dagelijkse rou-tines, al die verwachtingen van je omgeving, … ze beïnvloeden je, en vaakongemerkt. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen en waar werekening mee willen houden. Vind dan maar eens tijd voor jezelf en rust ombij dingen stil te staan. Om nog maar niet te spreken van het opbrengen vandiscipline bij goede voornemens en volharding om dingen actief in je levente veranderen. Ik besef me al te goed dat ‘van moet naar moed’ binnen dezesetting pittig is en een enorme opgave kan zijn.Je weet ook heus wel dat het een stuk zinvoller is om je niet te latenleiden door anderen. Je weet best dat het niet verstandig is om maar door teblijven buffelen omdat dat hoort of omdat je dat zo gewend bent. Of dat hetniet werkt om tegen beter weten in vast te houden aan iets of iemand. Maarweten en doen zijn helaas niet hetzelfde en in werkelijkheid is het allemaaleen stuk makkelijker gezegd dan gedaan.Zolang je je evenwel laat leiden door anderen of door een bepaaldesituatie, heeft dit macht over jou en bepaalt het jouw doen en laten. Als je datniet wilt laten gebeuren, is het zaak de overhand te nemen. Pas als je datdoet, kun je zorgen dat je minder geleefd wordt en jezelf als gevolg minderverliest.Aan jou de taak te bepalen waar de grens ligt en wanneer je de overhandneemt. Alleen jij leidt jezelf en niemand anders. Hoe meer je jezelf hierbijhelpt, hoe makkelijker het wordt. Tot het moment daar is dat het telkensbewust de overhand nemen een soort tweede natuur is geworden voor je.Deze doe-bijlage is bedoeld om jou houvast te geven op deze weg.Het volgen van je eigen weg is niet iets dat je soms of even doet, maar jeleven lang beoefent en aanscherpt. De ware kunst van wie ik wil zijn ligt inhet ‘doen’, in het oefenen en het groeiproces. Aan jou de taak te bepalenhoe jij jezelf hierbij gaat helpen. Ik hoop van harte dat deze doenersbijlagejou helpt bij het opbrengen van de discipline van ‘doen’.
  6. 6. - 6 -In de doe-bijlage tref je verschillende oefeningen aan voor♥ meer rust in drukte♥ contact met jezelf en je lichaam♥ meer positiviteit en geloof in jezelf♥ inzichten in waar het voor jou om gaat en die je dichter bij ‘goed genoeg ’brengenElke oefening is vergelijkbaar opgebouwd. Op de linker pagina wordt elkbetreffende onderwerp toegelicht inclusief wat het je brengt. Op de rechter-pagina wordt telkens een oefening uitgewerkt om mee aan de slag te gaan.Hierbij wordt ook aangegeven wanneer de oefening het beste te doen.Laat je niet leiden door anderen,maar leid jezelf.(Loesje)
  7. 7. - 7 -Wat is belangrijk bij het opbouwen van discipline?Bij het opbrengen van zelfdiscipline gaat het om zelf én doen en dat kan eenbehoorlijke opgave zijn. Hoe meer je jezelf helpt bij het inbouwen van eennieuwe gewoonte, hoe makkelijker dit evenwel wordt. Je krijgt dan tegelij-kertijd en als vanzelf meer zelfdiscipline.Belangrijk is dat je jezelf dát aanwent wat past bij jou, anders zul je denieuwe routine niet eigen kunnen maken. Zorg verder dat je het nieuwelangzaamaan opbouwt tot het vanzelfsprekend geworden is voor je. Doe ditin jouw tempo. Begin bijvoorbeeld met het inplannen van één keer per weekom even tijd voor jezelf te nemen en bouw dit vervolgens langzaamaan uitnaar meerdere keren per week tot elke dag. Wees ook bedacht op de valkuilvan meerdere dingen tegelijk aan willen pakken. Het zou namelijk jammerzijn als je voortijdig afhaakt omdat je te snel en te veel wilt in één keer. Doehet dus stapje voor stapje. Gemiddeld duurt het ongeveer twee maandenom een gewoonte tot een automatisme te maken. Daarna kun je de reedsingebouwde discipline weer gebruiken om met het volgende te beginnen.Onthoud dat het allemaal niet meteen zal lukken en dat fouten makenerbij hoort. Dat is normaal; het zal met vallen en opstaan gaan. Probeer danook niet te streng voor jezelf te zijn als iets niet lukt of als je het een keerniet kunt opbrengen. Geef jezelf in dergelijke gevallen een glimlach. Het zalje helpen om een en ander te relativeren en meer begrip voor jezelf op tebrengen. Vergeet daarnaast niet momenten dat iets wel lukt of goed gaat tevieren. Beloon jezelf dan of geef jezelf dat schouderklopje.Tot slot, wees bewust dat het erg lastig wordt om een nieuwe gewoonte ofander ritme aan te wenden – zoals het vaker stellen van grenzen of beginnenmet positief denken of het daadwerkelijk tijd voor jezelf gaan nemen doorbijvoorbeeld rustmomenten op een dag in te bouwen of eens per week naaryoga te gaan – als je dit jezelf niet gunt. Pas als jij oprecht gelooft dat je hetverdient en het jezelf gunt, maak je de weg vrij om het nieuwe volmondig inje leven op te nemen.
  8. 8. - 8 -Betekentdit‘hetjezelfgunnen’datjepasmoetbeginnenmeteenvoornemenof nieuwe gewoonte als je het jezelf écht gunt? Nee.Zonder zelfdiscipline geen nieuwe gewenning enzonder werken aan de zelf-gunfactor geen tweede natuur.Door juist met beiden aan de slag te gaan, kan de gewenning een tweedenatuur worden. Zodra elke nieuwe gewoonte een automatisme is geworden,zal het ‘het jezelf gunnen’ versterken. En hoe meer gewoonten die er aanbijdragen dat je goed voor jezelf zorgt, hoe beter voor de zelf-gunfactor.In mijn ervaring kenmerkt het werken aan ‘het jezelf gunnen’ zich doorweten, overgave, weerstand en oefenen tot het punt dat je diep van binnenerkent dat je het verdient. Een proces dat, zodra je er mee aan de slag gaaten aandacht geeft, uiteindelijk zijn werking zal hebben. Leer vertrouwen opdeze werking. Het brengt je waar je wilt komen. Zie voor wat belangrijk isbij deze weg de eerste twee hoofdstukken van het inspiratieboek ‘Wie ik wilzijn’.Ga dus aan de slag, pak niet te veel tegelijk aan, doe dát wat past bij jou enbouw het langzaam op. Werk aan de zelf-gunfactor, zet door en vertrouwhierbij op de natuurlijke werking van processen!Wacht niet op de perfecte gelegenheid om te beginnen.Beginnen maakt de gelegenheid perfect.(Alan Cohen)
  9. 9. - 1 -Wie ik wil zijn - doe bijlageDe onderwerpen en oefeningen die aan bod komen:♥ De gun-factor van ‘het jezelf gunnen’♥ Effectiever in de waan van de dag♥ Meer rust in drukte♥ Terug in mijn lichaam♥ In contact met wat ik voel♥ Een glimlach voor mezelf♥ Dichterbij mijn gevoel van onmacht♥ In contact met diepere gevoelens♥ Mijn rolmodelDeze doe-bijlage is los te bestellen en in combinatie met het inspiratieboek‘Wie ik wil zijn’ via http://www.ik-identity.com/boek/bestellen/De kosten zijn:• Bij losse aanschaf : € 9,95 incl btw• In combinatie met het boek : € 29,95 in totaal, incl btw en exclusief verzendkostenWil je ondertussen lezersvragen en -ervaringen, ontwikkelingen en activitei-ten volgen, dan raad ik je de facebookpagina Wie ik wil zijn aan. Wil je graageen luisterend oor, helpende hand of sparringpartner voor op jouw weg vanwie ik wil zijn, dan ga ik met plezier het gesprek met je aan. Mijn contact-gegevens zijn te vinden op spiegelenensparren.nlIk wens je veel moed én glimlachen voor jezelf toe.Yael van Assendelftwww.spiegelenensparren.nl & www.facebook.com/wieikwilzijn

×