Anzeige
BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI LIÊN QUAN CRYOGLOBULIN HUYẾT
BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI LIÊN QUAN CRYOGLOBULIN HUYẾT
Nächste SlideShare
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊQUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Nhóm Bác sĩ trẻ Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (YDAACI)(20)

Anzeige

Último(20)

BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI LIÊN QUAN CRYOGLOBULIN HUYẾT

  1. Thực hiện: Nhóm Bác sĩ trẻ Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng fb.com/YDAACI slideshare.net/YDAACIdiungmdls BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI LIÊN QUAN CRYOGLOBULIN HUYẾT Bệnh thần kinh ngoại vi (Peripheral Neuropathy - PN) xuất hiện trong 48.6% bệnh nhân hội chứng cryoglobulin huyết hỗn hợp (Mixed Cryoglobulinaemic Syndrome - MCS) không liên quan viêm gan C. PN cần được chú ý ở những bệnh nhân có triệu chứng bất thường về cảm giác, vận động ở các chi. Test điện sinh lý là cần thiết để chẩn đoán PN. Hình 1. Lưu đồ đề xuất điều trị PN liên quan đến MCS (cảm giác, cảm giác-vận động, sợi trục hoặc mất myelin ) với chẩn đoán xác định trên lâm sàng và điện sinh lý PN với khuyết tật nhẹ Thuốc chống virus Điều trị triệu chứng đau PN với khuyết tật trung bình Thuốc chống virus Điều trị triệu chứng đau RTX/ cân nhắc GC pulse hoặc liều cao, IVIG Nếu cải thiện: duy trì liệu pháp Nếu không cải thiện: thuốc ức chế miễn dịch khác PN với khuyết tật nặng RTX/ cân nhắc GC pulse hoặc liều cao, IVIG Lọc huyết tương GC liều cao CYC, IVIG Thuốc chống virus sớm Nếu cải thiện: duy trì liệu pháp Nếu không cải thiện: thuốc ức chế miễn dịch khác RTX:Rituximab GC: Glucocorticoid IVIG: Immunoglobulin truyền tĩnh mạch CYC: Cyclophosphamide
  2. Thực hiện: Nhóm Bác sĩ trẻ Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng fb.com/YDAACI slideshare.net/YDAACIdiungmdls TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Scarpato S., Galassi G., Monti G., et al. (2020). Peripheral neuropathy in mixed cryoglobulinaemia: clinical assessment and therapeutic approach. Clin Exp Rheumatol, 38(6), 1231–1237.
Anzeige