Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Grade 7 121222.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Grade 7 121222.pptx
Grade 7 121222.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Grade 7 121222.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Grade 7 121222.pptx

 1. 1. Grade 7 Araling Panlipunan 2nd Quarter
 2. 2. ARE YOU READY?!☺ •pen and paper •presence of mind (and heart) •comment & reaction
 3. 3. Gawain 1: Balik aral: Sagutin ang mga sumusunod nang pasalita. 1. Kaisipang naghahayag na ang isang kabihasnan ang sentro ng daigdig. 2. Paraan ng pagbibigay ng paggalang sa mga pinuno ng Tsina.
 4. 4. 3. Kaisipang naghahayag na ang mga sinaunang pinuno ay mga banal. 4. Mga itinuring na Shadows of Allah on Earth. 5. Sila ay mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing, tapang, o katalinuhan.
 5. 5. Gawain 2: Relihiyon ko! Pagnilayan: Anong relihiyon ang iyong kinabibilangan? Bakit ito ang iyong relihiyon?
 6. 6. Larawan-Suri. Suriin ang mga larawan sa ibaba at pagnilayan ang mga pamprosesong tanong.
 7. 7. Mga Relihiyon sa ASYA
 8. 8. Relihiyon • Mula sa salitang Latin (re-ligare) – pagbubuklod, pagbabalik-loob sa Griyego (re- legion). Pagpili, paghirang nabubuo sa kahulugang muling pagsasama ng mga pananampalataya. Ayon sa kasaysayan karamihan ng relihiyon ay nagmula sa Asya.
 9. 9. Relihiyon sa Timog Asya Hinduismo nagmula sa India. Aryan ang unang sumampalataya. Polytheism – sumamba sa maraming Diyos, Reinkarnasyon Karma
 10. 10. Buddhism Itinatag ni Siddharta Gautama Buddha – Ang kaliwanagan 2 URI ng Buddhism 1. Mahayana Buddhism 2. Theravada Buddhism
 11. 11. 4 na Dakilang Katotohanan ng Buddhism 1.Ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. 2.Ang pagdurusa ay sanhi ng maling pagnanasa. 3.Mawawala ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. 4.Maaalis ang pagnanasa kung susundi ang 8 Landas.
 12. 12. 8 Landas ng Buddhism 1. Tamang pananaw 5. Tamang pag-iisip 2. Tamang pananalita 6. Tamang intensyon 3. Tamang hanapbuhay 7. Tamang konsentrasyon 4. Tamang Pagkilos 8. Tamang pagkaunawa
 13. 13. Jainismo Tinatag ni Vardhamana na kilala sa tawag na Mahavira. Kevala – katumbas ng Nirvana.
 14. 14. Sikhism Nagtatag – Baba Nanak na kilala sa tawag na Guru Nanak. Aklat – Guru Grant Sahib Diyos – Nirankar o walang hugis.
 15. 15. Relihiyon sa Kanlurang Asya
 16. 16. Judaismo Kristiyanismo Islam Shintoism
 17. 17. Mga Pilosopiya sa Asya •Pilosopiya- nagmula sa salitang Griyego na “Philo”- pagmamahal, at “Sophia”- karunungan. Kung pagsasamahin ay pagmamahal sa karunungan.
 18. 18. Confucianism- Itinatag ni Confucius sa Shantung, China noong ika- 6-5 BC.Umusbong ito sa panahon ng kaguluhan sa China sa ilalim ng dinastiyang Zhou. Nakatuon ang mga aral sa pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng bawat isa sa lipunan upang makamtan ang kaayusan.
 19. 19. Taoism •Taoism na ang bigkas ay Daoism •Nagtatag- Lao Tzu-Isinilang sa Hunan, timog China noong 500 BC
 20. 20. Pumili ng isa at ibigay ang iyong pananaw at pang-unawa. ⮚Lao Tzu: If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. ⮚Confucius: When you know a thing to hold that you know it; and when you do not know a thing, to allow that you do not know it – this is knowledge. • Mencius: There is no greater knowledge than to be conscious of sincerity on self-examination
 21. 21. Basahin at unawain ang pahayag. Sagutin ang mga tanong nang pasalaysay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. “If you wish to experience peace, provide peace for another” Tenzin
 22. 22. GAWAIN 8: Pagnilayan: Gawing gabay ang unang pangungusap na nasa ibaba at dugtungan ang mga sumusunod na pahayag. ●Maraming pilosopiyang iba-iba ang tuon ang umusbong sa _____________________. ●Malaki ang naging kontribusyon ng mga relihiyon at pilosopiyang Asyano ang nagbigay daan ______________.
 23. 23. Karma Budismo Judaismo Islam Zoroastrianism o Papa sa Roma Hegira Reinkarnasyon Torah Hinduismo Ahimsa Polyteism Kristiyanismo Sikhism Buddha Pilosopiya Taoism Shinto Confucianism Relihiyon
 24. 24. Mga Kaharian at Imperyo sa Kanluran, Hilaga, Timog at Timog Silangang Asya

×