Creative Commons – välj rätt licens!

Webbstjarnan |.SE
Webbstjarnan |.SEFoundation um Foundation

Creative Commons – välj rätt licens! - infografik

Grafisk form: Bedow

Creative Commons

–  Välj rätt licens!

Starta här!
Ska andra få kopiera och sprida
ditt innehåll* utan att fråga dig
,
om lov innan de använder det?
* innehåll är det som du har skapat. Det kan
vara texter, fotografier, illustrationer, musik,
filmer, animationer et cetera.

Ja

Nej

Ja!
Ska andra få bearbeta, förändra,
anpassa ditt innehåll, när de
använder det?
Ja!
Hur ska eventuella bearbetningar av ditt innehåll få
spridas?

Ja

Ja

Nej

Nej
Nej

Ja

Nej!
Använd CC-licensen:
Erkännande, ickekommersiell användning och dela lika.

Ja!
Använd CC-licensen:
Erkännande och dela lika

Läs mer i Internetguiden ”Copyright  – Copyleft”.

Nej!
Ska andra kunna tjäna pengar på
sin användning av ditt innehåll?

ej
N

Ja

Vill du att bearbetningar av
ditt innehåll ska fortsätta att
spridas under samma CClicens som den du valde?
Ja!
Ska andra kunna
tjäna pengar på
sin bearbetning/
användning av
ditt innehåll?

Nej!
Upphovsrätten i Sverige skyddar
alla litterära eller konstnärliga verk.

Nej!
Ska andra kunna tjäna
pengar på sin bearbetning
och användning av ditt
material?

Ja
Ja!
Använd CC-licensen:
Erkännande.

ej
N
Nej!
Använd CC-licensen:
Erkännande och ickekommersiell användning.

Ja!
Använd CC-licensen:
Erkännande och inga
bearbetningar.

Nej!
Använd CC-licensen:
Erkännande, inga
bearbetningar och
icke-kommersiell
användning.

Läs mer!

Internetguiden ”Copyright – Copyleft”
www.iis.se/guider

Vilken Creative Commons-licens väljer du?
CC uppmuntrar människor att dela sitt kreativa
arbete med andra. Det är dock viktigt att du använder den typ av licens som är rätt för dig och
att du förstår vad den innebär. Illustrationen ovan
hjälper dig att förstå licenserna och kombinationernas innebörd genom att du besvarar frågorna.

Börja från toppen och följ pilarna som överensstämmer med dina svar. Vill du veta mer om licenser rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden
”Copyright – Copyleft” som handlar om upphovsrätt
och licenser. Den är kostnadsfri och du hittar den
på: www.iis.se/guider

i samarbete med
Creative Commons

– Enklare spridning av ditt verk!

Om du skapar någonting, till exempel en
text, en bild eller ett musikstycke, har du i
allmänhet upphovsrätt till det du skapat.
Förutsättningen är att det som du skapat
har ett visst mått av originalitet och självständighet så att det ”uppnår verkshöjd”,
för att låna ett juridiskt uttryck.

Under den förutsättningen ger upphovsrätten
dig som skapat verket ensamrätt att bestämma
hur verket får användas, hur det får kopieras och
spridas. Den som på något sätt vill använda eller
sprida verket måste därför ha ditt tillstånd.
Huvuddragen i upphovsrätten är att verket ska
skyddas och att annan spridning än din egen är ett
undantag som hanteras från fall till fall. Men om
du vill att verket ska spridas och att andra ska kunna bearbeta det och skapa egna verk utifrån det
kan upphovsrätten, framför allt kravet på tillstånd,

bli en bromskloss. Det är för att hantera detta som
Creative Commons-licenserna (det finns flera
stycken) har skapats.
En Creative Commons-licens är ett enkelt, standardiserat sätt för dig som upphovsman att tala
om hur andra får utnyttja, bearbeta och sprida ditt
verk, och att de inte behöver be om ditt tillstånd så
länge de håller sig inom licensens villkor. Notera
gärna att Creative Commons-systemet inte förändrar upphovsrätten på något sätt, tvärtom utgår
licenserna från upphovsrätten.

01.	 Erkännande: Alla CC-licenser har villkoret Erkännande, vilket innebär att de som använder
ditt verk måste ange att du är upphovsman och
göra det på det sätt som du önskar. Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut
som att du stödjer den verksamhet som använder ditt verk.
02.	Icke kommersiell: Du låter andra kopiera och
sprida ditt verk för alla icke kommersiella syften,
det vill säga att ingen får ta betalt för verket.

03.	 Inga bearbetningar: Du låter andra kopiera och
sprida ditt verk, men bara i originalutförande.
De som använder verket får inte förändra det.
04.	Dela lika (med samma villkor): Du låter andra
bearbeta ditt verk och sprida det bearbetade
verket vidare, men bara under förutsättning
att de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk
under samma CC-licens som du har valt.

03.	 Creative Commons erkännande, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nd) med en länk
till licenstexten.
Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt
verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först,
men de måste ange att det är du som är skapare eller
upphovsman med de får inte bearbeta verket.

05.	 Creative Commons erkännande, dela lika (på
samma villkor) kan förkortas CC (by, sa) med
en länk till licenstexten.
Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt
verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du
som är skapare eller upphovsman. Om de bearbetar
ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de uppge
att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det
på samma villkor, under samma CC-licens.

Villkor för licenserna
Att använda Creative Commons-licenser
är relativt enkelt. Det finns sex olika licenser som bygger på fyra villkor. När du
licensierar ditt verk under Creative Commons behöver du börja med att välja på
vilka villkor du vill sprida verket. De fyra
villkoren är:

01.

02.

03.

När du har bestämt vilka av dessa licensvillkor du
vill tillämpa på ditt verk väljer du lämplig Creative
Commons-licens.

04.

Sex olika licenser
De sex olika Creative Commons licenserna
innebär i korthet:
01.	 Creative Commons Erkännande kan förkortas
CC (by) med en länk till licenstexten Licensen
CC (by).
Licensen innebär: att du tillåter andra att kopiera,
bearbeta, sprida och framföra ditt verk utan att fråga
dig först så länge som de anger dig som upphovsman.
02.	Creative Commons Erkännande, icke kommersiell kan förkortas CC (by, nc) med en länk
till licenstexten.
Licensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida
och bearbeta ditt verk, men de måste ange att det är
du som är skapare eller upphovsman och inte använda
verket i kommersiella sammanhang.

04.	Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar kan förkortas CC (by,
nc, nd) med en länk till licenstexten.
Licensen innebär: att du tillåter andra använda
ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig
först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i
kommersiella sammanhang samt att de inte får bearbeta verket.

01.

04.

02.

03.

05.

06.

06.	Creative Commons erkännande, ickekommersiell, dela lika (på samma villkor) kan förkortas
CC (by, nc, sa) med en länk till licenstexten.
Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt
verk, sprida det, kopiera och bearbeta ditt verk utan att
fråga dig om lov först men de måste ange att det är
du som är skapare eller upphovsman. De får inte heller
använda verket i kommersiella sammanhang och om
de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste
de berätta att det är en bearbetning av ditt verk samt
sprida det på samma villkor, under samma CC-licens.

Vill du veta mer?
Vi rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden Copyright –
Copyleft som handlar om upphovsrätt och licenser. Du hittar
den på: www.iis.se/guider.
PS: För dig som redan är intresserad av Internet eller är sugen på att lära mer finns .SE:s Internetguider om allt från hur infrastrukturen
fungerar till hur Internet påverkar oss människor. Guiderna är gratis och finns i flera format
– som trycka böcker, i pdf-format och direkt på

webben. Vi tar fram dem därför att vi vill sprida
kunskap om hur nätet fungerar, för att fler människor ska se och kunna ta tillvara Internets alla
möjligheter. Vi gillar Internet och vill dela med
oss till alla. Du kan säkert hitta din favorit bland
våra drygt 20 titlar.

Recomendados

Juridik von
JuridikJuridik
JuridikKatarina_1974
1.3K views14 Folien
U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
Uppgift7 von
Uppgift7Uppgift7
Uppgift7Johan Klavins
432 views14 Folien
Creative commons von
Creative commonsCreative commons
Creative commonsJohan Klavins
301 views19 Folien
Lathund Creative Commons von
Lathund Creative CommonsLathund Creative Commons
Lathund Creative CommonsKristina Alexanderson
1.7K views3 Folien
U7 1 ME 108 juridik von
U7 1 ME 108 juridikU7 1 ME 108 juridik
U7 1 ME 108 juridikmerIKTiskolan
327 views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

U7 me108ceciliaenholm von
U7 me108ceciliaenholmU7 me108ceciliaenholm
U7 me108ceciliaenholmcecene
176 views12 Folien
Cc2 von
Cc2Cc2
Cc2Margareta Guldér
1.7K views19 Folien
Lathund för Creative Commons von
Lathund för Creative CommonsLathund för Creative Commons
Lathund för Creative CommonsKristina Alexanderson
4.9K views3 Folien
Upphovsrätt von
UpphovsrättUpphovsrätt
Upphovsrättnicklas1957
236 views14 Folien
Presentation Karl-Oskar von
Presentation Karl-OskarPresentation Karl-Oskar
Presentation Karl-OskarFredrik Sjöstrand
194 views16 Folien
Uppgift 7 108 juridik von
Uppgift 7 108   juridikUppgift 7 108   juridik
Uppgift 7 108 juridik1ME108Jessica
269 views14 Folien

Similar a Creative Commons – välj rätt licens!

Cckth von
CckthCckth
CckthKristina Alexanderson
8.4K views36 Folien
U7 von
U7U7
U7nicklasadesonsamawi
132 views14 Folien
U7 von
U7U7
U7nicklasadesonsamawi
230 views14 Folien
CreativeCommons-anvandainternet von
CreativeCommons-anvandainternetCreativeCommons-anvandainternet
CreativeCommons-anvandainternetKristina Alexanderson
637 views32 Folien
Creativecommonsws von
CreativecommonswsCreativecommonsws
CreativecommonswsKristina Alexanderson
443 views24 Folien
Skrivguiden upphovsrätt von
Skrivguiden upphovsrättSkrivguiden upphovsrätt
Skrivguiden upphovsrättbourelius
749 views12 Folien

Similar a Creative Commons – välj rätt licens!(17)

Skrivguiden upphovsrätt von bourelius
Skrivguiden upphovsrättSkrivguiden upphovsrätt
Skrivguiden upphovsrätt
bourelius749 views
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03 von Kajsa Hartig
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Kajsa Hartig337 views

Más de Webbstjarnan |.SE

Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss! von
Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!
Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!Webbstjarnan |.SE
809 views1 Folie
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg von
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för stegLitteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för stegWebbstjarnan |.SE
7.8K views40 Folien
Första hjälpen för källkritik på internet von
Första hjälpen för källkritik på internetFörsta hjälpen för källkritik på internet
Första hjälpen för källkritik på internetWebbstjarnan |.SE
2.1K views1 Folie
Webbstjarnan spelplan von
Webbstjarnan spelplanWebbstjarnan spelplan
Webbstjarnan spelplanWebbstjarnan |.SE
528 views1 Folie
Webbstjärnans spelplan von
Webbstjärnans spelplanWebbstjärnans spelplan
Webbstjärnans spelplanWebbstjarnan |.SE
1K views1 Folie
Jag tog en bild av min kompis… Nu då? von
Jag tog en bild av min kompis… Nu då?Jag tog en bild av min kompis… Nu då?
Jag tog en bild av min kompis… Nu då?Webbstjarnan |.SE
1.7K views1 Folie

Más de Webbstjarnan |.SE(20)

Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss! von Webbstjarnan |.SE
Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!
Internetkryss – Bli internetsmart med Webbstjärnans internetkryss!
Webbstjarnan |.SE809 views
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg von Webbstjarnan |.SE
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för stegLitteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg
Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg
Webbstjarnan |.SE7.8K views
Första hjälpen för källkritik på internet von Webbstjarnan |.SE
Första hjälpen för källkritik på internetFörsta hjälpen för källkritik på internet
Första hjälpen för källkritik på internet
Webbstjarnan |.SE2.1K views
Jag tog en bild av min kompis… Nu då? von Webbstjarnan |.SE
Jag tog en bild av min kompis… Nu då?Jag tog en bild av min kompis… Nu då?
Jag tog en bild av min kompis… Nu då?
Webbstjarnan |.SE1.7K views
Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg von Webbstjarnan |.SE
Jag hittade en bild, som jag vill använda på min bloggJag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg
Jag hittade en bild, som jag vill använda på min blogg
Webbstjarnan |.SE2.4K views
Varför ska gymnasister vara med i Webbstjärnan? von Webbstjarnan |.SE
Varför ska gymnasister vara med i Webbstjärnan?Varför ska gymnasister vara med i Webbstjärnan?
Varför ska gymnasister vara med i Webbstjärnan?
Webbstjarnan |.SE448 views
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - Gymnasiet von Webbstjarnan |.SE
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - GymnasietLärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - Gymnasiet
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - Gymnasiet
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 4-6 von Webbstjarnan |.SE
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 4-6Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 4-6
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 4-6
Webbstjarnan |.SE1.2K views
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 1-3 von Webbstjarnan |.SE
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 1-3Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 1-3
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 1-3
Webbstjarnan |.SE1.4K views
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 7-9 von Webbstjarnan |.SE
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 7-9Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 7-9
Lärarhandledningar för ett arbete med integritet på nätet - årkurs 7-9
Webbstjarnan |.SE1.3K views
Vad är Internet och hur fungerar det? Barn om Internet von Webbstjarnan |.SE
Vad är Internet och hur fungerar det? Barn om InternetVad är Internet och hur fungerar det? Barn om Internet
Vad är Internet och hur fungerar det? Barn om Internet
Webbstjarnan |.SE3.4K views
Stödmaterial – Lgr11 och webbpublicering von Webbstjarnan |.SE
Stödmaterial – Lgr11 och webbpublicering Stödmaterial – Lgr11 och webbpublicering
Stödmaterial – Lgr11 och webbpublicering
Webbstjarnan |.SE5.8K views

Creative Commons – välj rätt licens!

  • 1. Grafisk form: Bedow Creative Commons –  Välj rätt licens! Starta här! Ska andra få kopiera och sprida ditt innehåll* utan att fråga dig , om lov innan de använder det? * innehåll är det som du har skapat. Det kan vara texter, fotografier, illustrationer, musik, filmer, animationer et cetera. Ja Nej Ja! Ska andra få bearbeta, förändra, anpassa ditt innehåll, när de använder det? Ja! Hur ska eventuella bearbetningar av ditt innehåll få spridas? Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej! Använd CC-licensen: Erkännande, ickekommersiell användning och dela lika. Ja! Använd CC-licensen: Erkännande och dela lika Läs mer i Internetguiden ”Copyright  – Copyleft”. Nej! Ska andra kunna tjäna pengar på sin användning av ditt innehåll? ej N Ja Vill du att bearbetningar av ditt innehåll ska fortsätta att spridas under samma CClicens som den du valde? Ja! Ska andra kunna tjäna pengar på sin bearbetning/ användning av ditt innehåll? Nej! Upphovsrätten i Sverige skyddar alla litterära eller konstnärliga verk. Nej! Ska andra kunna tjäna pengar på sin bearbetning och användning av ditt material? Ja Ja! Använd CC-licensen: Erkännande. ej N Nej! Använd CC-licensen: Erkännande och ickekommersiell användning. Ja! Använd CC-licensen: Erkännande och inga bearbetningar. Nej! Använd CC-licensen: Erkännande, inga bearbetningar och icke-kommersiell användning. Läs mer! Internetguiden ”Copyright – Copyleft” www.iis.se/guider Vilken Creative Commons-licens väljer du? CC uppmuntrar människor att dela sitt kreativa arbete med andra. Det är dock viktigt att du använder den typ av licens som är rätt för dig och att du förstår vad den innebär. Illustrationen ovan hjälper dig att förstå licenserna och kombinationernas innebörd genom att du besvarar frågorna. Börja från toppen och följ pilarna som överensstämmer med dina svar. Vill du veta mer om licenser rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden ”Copyright – Copyleft” som handlar om upphovsrätt och licenser. Den är kostnadsfri och du hittar den på: www.iis.se/guider i samarbete med
  • 2. Creative Commons – Enklare spridning av ditt verk! Om du skapar någonting, till exempel en text, en bild eller ett musikstycke, har du i allmänhet upphovsrätt till det du skapat. Förutsättningen är att det som du skapat har ett visst mått av originalitet och självständighet så att det ”uppnår verkshöjd”, för att låna ett juridiskt uttryck. Under den förutsättningen ger upphovsrätten dig som skapat verket ensamrätt att bestämma hur verket får användas, hur det får kopieras och spridas. Den som på något sätt vill använda eller sprida verket måste därför ha ditt tillstånd. Huvuddragen i upphovsrätten är att verket ska skyddas och att annan spridning än din egen är ett undantag som hanteras från fall till fall. Men om du vill att verket ska spridas och att andra ska kunna bearbeta det och skapa egna verk utifrån det kan upphovsrätten, framför allt kravet på tillstånd, bli en bromskloss. Det är för att hantera detta som Creative Commons-licenserna (det finns flera stycken) har skapats. En Creative Commons-licens är ett enkelt, standardiserat sätt för dig som upphovsman att tala om hur andra får utnyttja, bearbeta och sprida ditt verk, och att de inte behöver be om ditt tillstånd så länge de håller sig inom licensens villkor. Notera gärna att Creative Commons-systemet inte förändrar upphovsrätten på något sätt, tvärtom utgår licenserna från upphovsrätten. 01. Erkännande: Alla CC-licenser har villkoret Erkännande, vilket innebär att de som använder ditt verk måste ange att du är upphovsman och göra det på det sätt som du önskar. Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut som att du stödjer den verksamhet som använder ditt verk. 02. Icke kommersiell: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk för alla icke kommersiella syften, det vill säga att ingen får ta betalt för verket. 03. Inga bearbetningar: Du låter andra kopiera och sprida ditt verk, men bara i originalutförande. De som använder verket får inte förändra det. 04. Dela lika (med samma villkor): Du låter andra bearbeta ditt verk och sprida det bearbetade verket vidare, men bara under förutsättning att de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk under samma CC-licens som du har valt. 03. Creative Commons erkännande, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nd) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman med de får inte bearbeta verket. 05. Creative Commons erkännande, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, sa) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. Om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de uppge att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens. Villkor för licenserna Att använda Creative Commons-licenser är relativt enkelt. Det finns sex olika licenser som bygger på fyra villkor. När du licensierar ditt verk under Creative Commons behöver du börja med att välja på vilka villkor du vill sprida verket. De fyra villkoren är: 01. 02. 03. När du har bestämt vilka av dessa licensvillkor du vill tillämpa på ditt verk väljer du lämplig Creative Commons-licens. 04. Sex olika licenser De sex olika Creative Commons licenserna innebär i korthet: 01. Creative Commons Erkännande kan förkortas CC (by) med en länk till licenstexten Licensen CC (by). Licensen innebär: att du tillåter andra att kopiera, bearbeta, sprida och framföra ditt verk utan att fråga dig först så länge som de anger dig som upphovsman. 02. Creative Commons Erkännande, icke kommersiell kan förkortas CC (by, nc) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda, sprida och bearbeta ditt verk, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang. 04. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar kan förkortas CC (by, nc, nd) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först, men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman och inte använda verket i kommersiella sammanhang samt att de inte får bearbeta verket. 01. 04. 02. 03. 05. 06. 06. Creative Commons erkännande, ickekommersiell, dela lika (på samma villkor) kan förkortas CC (by, nc, sa) med en länk till licenstexten. Licensen innebär: att du tillåter andra använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta ditt verk utan att fråga dig om lov först men de måste ange att det är du som är skapare eller upphovsman. De får inte heller använda verket i kommersiella sammanhang och om de bearbetar ditt verk och skapar ett nytt verk så måste de berätta att det är en bearbetning av ditt verk samt sprida det på samma villkor, under samma CC-licens. Vill du veta mer? Vi rekommenderar vi dig att läsa Internetguiden Copyright – Copyleft som handlar om upphovsrätt och licenser. Du hittar den på: www.iis.se/guider. PS: För dig som redan är intresserad av Internet eller är sugen på att lära mer finns .SE:s Internetguider om allt från hur infrastrukturen fungerar till hur Internet påverkar oss människor. Guiderna är gratis och finns i flera format – som trycka böcker, i pdf-format och direkt på webben. Vi tar fram dem därför att vi vill sprida kunskap om hur nätet fungerar, för att fler människor ska se och kunna ta tillvara Internets alla möjligheter. Vi gillar Internet och vill dela med oss till alla. Du kan säkert hitta din favorit bland våra drygt 20 titlar.