Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
` / `
a 054:; fgýøjif/ JE

. ç_ A
,, 'Au

ånælýłmøhø 
4 v ? dan we? :

, vk
. . ..LA

'XI
. ` *f
W 4?? 
id o t . . ' "'
æ æí 40:: Ežíėïęáę
, JM w g , a % 
 M” 4.3 M 9:9 47,?  1%
s'~“"3“*. “...
n à y v~ J, nųæö
*mm a/ WWW 'V . W W' V) i I ~ 91 M' . '
a . . . 05 ». ' , .zu " . ní
W mii aa”, aš; a w" Wønw "n ...
. KH. x
tnähàü f. . Âïàuå -
. a gam h. . 
á . . . , `
. SI w . JHM Qųåvw 4 x wr
. Nik” a x “sy n
, Â. łrl x 
. . :...
85
. D
å. 
65 MW"
(30 fauuüm ' å
g ísł' TD? “KOWÊ
å
Ê

134, t' dęaïaužsøg r: 312134. lłųøu rr )
ouæäoųw ff* daar l an: 
...
'uųylduųâ 'uu lliøúqyønaiuų. ,

2:: 

“huuv-mųbu. awy K. .. 

“e

? ai

m, namm? 

dialsuàsdq fri mlm: 
13" "" W'- 6:1....
EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43
EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43
EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43
EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43

Die Ergebnisse der Tischrunden zum Thema „Diakonie“.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

EKBO WERKTAG 2014 These Diakonie Tisch 43

 1. 1. ` / ` a 054:; fgýøjif/ JE . ç_ A
 2. 2. ,, 'Au ånælýłmøhø 4 v ? dan we? : , vk
 3. 3. . . ..LA 'XI . ` *f W 4?? id o t . . ' "' æ æí 40:: Ežíėïęáę , JM w g , a % M” 4.3 M 9:9 47,? 1% s'~“"3“*. “tï` 4:3!” mmW . ~^“*` á , . *ïv*"?9'“*" AM “aha www” ýïžóååf D” w/ -e Je Jaøid/ *mm 7/ 456. ` : f rgèx zírgłížaž üwjwwfidd* - wžu w” 15946229 i' čýøç w i V- ' 45,1% , ` 'u q uøåèłåėíęøífož “JM/ M “W” (L m ga* Jgff 4:9* n = ' ~. *R Lyłęwlłåwłê* 2 f JM ø/ v 432” f? ? v. .Ic ' - . 4 L/ t t M' M ? My ïïxrãgkå “ÊÊÊMZ-*Zžėšjøíw f ïøvøh- Ifx JD gf. . _am çøwåhøáú) 0 gųïłłfęęnøã/ M b: _lt dit o* [Júw W:
 4. 4. n à y v~ J, nųæö *mm a/ WWW 'V . W W' V) i I ~ 91 M' . ' a . . . 05 ». ' , .zu " . ní W mii aa”, aš; a w" Wønw "n W! ma* ~x , Gal rërjžfå/ fäçørlw 44 WI-"vųëw Wmåiłq im 4.77, (7, 01,7 Eph 1/ v, Qmïãwrï ) K , nm mo' A Ê/ Wzw' , 7 ' -3 27 “Ižïígrøm w ^ w” . .w““`“«v : gw/ , 7% “n ^`- v 3 om . MW - i* mñvłę' 9.; .x w" 7” `* “ ar w 09% i: a . _ Um k I 3,9%, - ø- w. ) , M , www 'w- r" J (no 9.41 . ry . L n , LW é . *www 'èvłėæ J, " y 1 øýnè” ~. W" w . wurm 11%, ” “f *æ/ žiã , , 9,334' i' 7 3' 2, wjíš* èïwvė” włïłåųïï-ï “~: ,'å. .7wv"i*»«v“~“ ”' w 2^ (p šæší *~ is v 9 V q 'IMWWWQÂ f J" g' Jåsssgg;
 5. 5. . KH. x tnähàü f. . Âïàuå - . a gam h. . á . . . , ` . SI w . JHM Qųåvw 4 x wr . Nik” a x “sy n , Â. łrl x . . : wa . h. a = J (NL x Ifhku æšųłus- i. Xx. ka . . T i. . . vi . n? x 1 g , T x w` . š 1. r - ųųüwv ux . verf a <~>. ... ,.. ..`. ..x ~ łwųm . 3 m: Q: Jr. wųrf m: mum. .., . x
 6. 6. 85 . D å. 65 MW" (30 fauuüm ' å g ísł' TD? “KOWÊ å Ê 134, t' dęaïaužsøg r: 312134. lłųøu rr ) ouæäoųw ff* daar l an: aaa” “M” Wa* 9.. .
 7. 7. 'uųylduųâ 'uu lliøúqyønaiuų. , 2:: “huuv-mųbu. awy K. .. “e ? ai m, namm? dialsuàsdq fri mlm: 13" "" W'- 6:1.. .,

×