Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Securitatea

3.221 Aufrufe

Veröffentlicht am

Securitatea şi sănătatea în muncă

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Securitatea

 1. 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, m. BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2. Profilul: 102 Igiena şi securitatea la locul de muncă Specialitatea: 1022.1 Securitatea şi sănătatea în muncă
 3. 3. Forma de învăţămînt: de zi Limba de instruire: română/rusă Numărul total de credite: 120 Calificarea obţinută: Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă Durata studiilor: 4 ani În baza studiilor gimnaziale
 4. 4. Cine este şi cu ce se ocupă ?
 5. 5. Care sunt îndatoririle postului? Activitatea se poate desfăşura în diferite organizaţii. Responsabilităţile constau în:  asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii în toate activităţile desfăşurate în interiorul companiei,  pregătirea normelor de securitate în cadrul companiei pentru fiecare loc de muncă în parte şi pentru fiecare echipament,  evaluarea procedurilor de muncă din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în operaţiuni care implică substanţe toxice, cancerogene sau alte substanţe dăunătoare,  propuneri de modificări, anchetarea accidentelor industriale, inclusiv pregătirea şi discutarea dosarelor relevante, pregătirea analizelor de frecvenţă a accidentelor, inclusiv propuneri pentru măsuri de remediere.
 6. 6. Unde se desfăşoară activitatea şi în ce condiţii? Tehnicianul în securitatea şi sănătatea în muncă lucrează în general în birouri, dar şi în întreprindri unde se impune supravegherea sănătăţii şi securităţii forţei de muncă; acestea pot fi fabrici, ateliere de reparaţii şi întreţinere, localuri de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, depozite, laboratoare dar şi birouri de proiectare, centre de calcul şi zone publice.
 7. 7. Ce instrumente / echipamente folosesc ? Munca se desfăşoară cu echipamente uzuale de birou şi echipamente de calcul, instrumente de măsurare a factorilor relevanţi pentru protecţia muncii (de exemplu, temperatura, zgomot, prezenţa unor gaze nocive etc.).
 8. 8. De ce aveţi nevoie pentru a reuşi ? Candidaţii care au succes în această carieră sunt absolvenţi de colegii sau de universitate în profilul respectiv (de exemplu, ingineri, inginer electrician, inginer textilist, chimist etc.) şi care au cunoştinţe de:  tehnologie, dau dovadă de precizie, de abilitate de a analiza problemele şi a discuta cu oamenii.
 9. 9. Descrierea finalităţilor de studiu: Calitatea în educaţie şi formare profesională contribuie la îmbunătăţirea traseelor individualizate de învăţare, iar asigurarea calităţii este un element transversal inclus în ECVET, fiind unul din mecanismele ce sprijină recunoaşterea rezultatelor învăţării şi susţine învăţarea pe toată durata vieţii. Recomandarea ECVET contribuie la obiectivele mai extinse de promovare a învăţării pe toată durata vieţii şi de creştere a şanselor de angajare, de deschidere spre mobilitate şi includere socială a celor ce lucrează şi a celor ce învaţă. Ea facilitează dezvoltarea unor rute de învăţare flexibile şi individualizate. Elementul central al specificaţiilor tehnice ECVET este utilizarea şi aplicarea rezultatelor învăţării care descriu ceea ce o persoană ştie şi poate să facă şi în cît timp persoanele şi-au dezvoltat cunoştinţele, abilităţile şi competenţele. Rezultatele învăţării fac posibilă recunoaşterea învăţării în vederea obţinerii unei calificări, independent de locul unde a avut loc procesul de învăţare şi de cît timp a durat.
 10. 10. Ocupaţii tipice unde pot activa absolvenţii colegiului: Întreprinderi filatura, ţesătorie Întreprinderi tricotaje, confecţii Secţii de reparaţii mecanice
 11. 11. Componentele de formare în specialitate: - Decizii pentru mod sănătos de viaţă; - Tehnologoia informaţiei; - Cultura comunicării; - Limba străină aplicată. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale - Filosofia; - Bazele legislaţiei; - Etica profesională; - - Bazele antreprenoriatului; Componenta de orientare socio- umanistică - Desen tehnic; - Studiul materialelor; - Elemente de igienă ocupaţională; - Organe de maşini întreţinere şi mentenanţă ; - Psihologia muncii; - Utilaj şi tehnologia ramurii; -Electeotehnica generală şi bazele electronicii. Componenta fundamentală - Legislaţia în domeniulsecurităţii şi sănătăţii în muncă - Riscuri profesionale; - Avarii,accidente majore şi situaţii de urgenţă; - Evaluarea riscurilor în sistemul de muncă; - Management în securitate; Componenta de formare în specialitate
 12. 12. Stagii de practică: Practica de iniţiere în specialitate Sem II – 5 săptămîni Practica de specialitate I Sem IV – 5 săptămîni Practica de specialitate II Sem VI – 2 săptămîni Practica tehnologică Sem VII –5 săptămîni Practica ce precedează examenele de absolvire Sem VIII – 4 săptămîni

×