Anzeige

Albanija i Grčka

26. Sep 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Albanija i Grčka

 1. REPUBLIKA ALBANIJA - REPUBLIKA GRČKA
 2. Republika Albanija ● Republika Albanija je južnoevropska država smeštena na Balkanu. Graniči se sa: Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Grčkom. Albanija izlazi na Jadransko i na Jonsko more. Privredno je najslabija država u Evropi. Površina: 28.748 km2 Stavnovništvo: 3.600.523 Položaj Albanije Glavni grad: Tirana Službeni jezik: albanski Valuta: lek Zastava Albanije
 3. KLIMA, RELJEF I VODE  Albanija je mediteranska država. Planinsko područje zauzima 70% površine Albanije (visina planina iznosi preko 2.000 m). One čine kopnenu granicu Albanije čineći bedem koji odvaja državu od ostalog dela Evrope. To su venci Dinarskih, Šarskih i Pondskih planina. Venac Dinarskih planina  Nizija se nalazi samo uz obalu mora. Klima se od obale (povećavanjem nadmorske visine) menja se od sredozemne preko kontinentalne do planinske. Najduža reke Albanije je Drim (nastaje spajanjem Crnog i Belog Drima). Albanija (sa susedima) deli tri velika jezera: Skadarsko (sa Crnom Gorom), Ohridsko (sa Makedonijom) i Prespansko (sa Makedonijom i Grčkom).
 4. Skadarsko jezero delta reke Drim
 5. ISTORIJA ANTIKA ● Na prostorima današnje Albanije, ljudska aktivnost je prisutna od početka ljudske istorije. Najranije stanovništvo je verovatno bilo pre-Indo-Evropske populacije. Iliri su relativno kasno došli na Balkan. Oni su vrlo brzo počeli da ratuju. Njihovi napadi bili su grčko kraljevstvo Malosoi (južna Albanija), Makedonsko kraljevstvo i kraljevstvo Pajonija. Verovano njihov najveći uspeh bilo je ubijanje Perdicasa III, kralja Makedonije. Na nesreću, Perdicasa je nasledio Filip II koji je efikasno prekinuo ilirsku agresiju. ● Prostor današnje Albanije kasnije je ušao u sastav Rimskog i Vizantijskog carstva.
 6. SREDNJI VEK ● Na njenom tlu su se tokom srednjeg veka smenjivale razne države, do konačnog osvajanja od strane Osmanskog Carstva 1478, nakon godina otpora pod vođstom Skanderbega, albanskog nacionalnog heroja. NOVI VEK I SAVREMENO DOBA ● Dok je još uvek trajao Prvi balkanski rat, deklasirana je nezavisnost Albanije (koja još nije bila međunarodna priznata). Šest velikih sila su na osnovu toga formirali novu državu; Kneževina Albanija. Posle Prvog svetskog rata, u Parizu je dogovoreno formiranje nove države: Kraljevine Albanije. Za kralja je izabran Esad-paša koji je ubijen u atentatu Skandarbeg 1920. Od 1928. vladao je Zog I od Albanije sve do italijanske invazije 1939 kada je Albanija postala marioneta Italiji. Za vreme Drugog svetskog rata, albanski fašisti su pomagali Italijanima u njihovoj invaziji na Grčku. Kumunisti su preuzeli vlast nakon rata 1944. Od 1945. do 1990, Albanija je imala jednu od najrepresivnijih vlasti u Evropi. Na izborima 1996. Demokratska stranka Albanije je pokušala da osvoji većinu glasova. Kasnije je to uzdrmalo celu vladu i nastali su nemiri. Ova pobuna je uzrukovala da socijalistička partija pobedi na izborima 1997. Kasnije se Albanija okrenula zapadu. ● Od 1990. Albanija pristupa Savetu Evrope i u NATO.
 7. STANOVNIVŠTVO ● Većina stanovništva čine Albanci, ali je verska struktura specifična. Oko 65% stanovnika su muslimani, 25% pravoslavci (na jugu zemlje), a 10% katolici (na severu). Albanci pripadaju grupi naroda Ilira. ● Prirodni priraštaj u Albaniji je najviši među evropskim državama, iako je u poslednjih dvadesetak godina smanjen sa 20‰ na 7,3‰. ● Glavni grad Albanije je Tirana. Ostali veći gradovi su: Elbasan, Drač, Valona, Skadar, Fjer, Korča... Stanovništvo Albanije
 8. KULTURA Arhitektura ● Arhitektura Albanije je jedan od najvažnijih dokaza albanske istorije i kulture. Zadržala je svoja originalna svojstva, ali se vide i elemetni: rimske, starogrčke, vizantijske, venecijanske, otomanske i zapadne arhitekture. Obrazovanje ● Stopa pismenosti odraslog stanovništva je 96%. Osnovno obrazovanje je obavezno (1-9 razred), ali većina učenika učenika nastavlja obrazovanje i završava srednju školu (9-12 razred). Dora d’Istra Romaničar; Naim Frašeri
 9. ZANIMLJIVOSTI O ALBANIJI ● Albanija, Armenija i Vatikan su jedine evropske zemlje bez McDonald'sa. ● Nacionalni aerodrom u Tirani je dobio ime po Majci Terezi 2001. ● Albanija nikada nije osvojila medalju na Olimpiskim igrama. ● Znate li koliko je Albanaca živi izvan svoje države? Odgovor je oko 7-10 miliona. ● Sadašnja zastava Albanije nosi crnog, dvoglavog orla na crvenoj pozadini. Narodna nošnja Tirana
 10. REPUBLIKA GRČKA  Republika Grčka je država na krajnjem jugoistoku Evrope. Smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i severne Afrike, između Egejskog mora na istoku, Jonskog mora na zapadu i Sredozemnog mora na jugu. Graniči se sa Albanijom na severozapadu, Makedonijom, Bugarskom na severu i Turskom na severoistoku. Površina: 131.990 km2 Stanovništvo: 11.216.708 Glavni grad: Atina Službeni jezik: grčki Valuta: evro xd Položaj Grčke Zastava Grčke
 11. RELJEF, KLIMA I VODE  Grčka je pretežno planinska država. Pindinske planine se protežu duž zapadne obale, a Rodopske planine u sevoroistočnom delu. Najviši vrh Grčke je planina Olimp.  Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna, a prema unutrašnjosti (zbog nadmorske visine) poprima kontinentalne odlike. Na visokim planinama klima je planinska. Planina Olimp ● Obala Grčke je veoma rezuđena, sa mnogo ostrva, poluostrva i zaliva. Veće reke Grčke su: Arda (deli reku sa Bugarskom), Vardar (deli reku sa Makedonijom), Marica (deli reku sa Bugarskom i Turskom), Struma (deli reku sa Bugarskom) itd. Veća jezera u Grčkoj su: Dojransko (deli jezero sa Makedonijom), Prespansko (deli jezero sa Albanijom i Grčkom), Kerkini, Kremasta itd.
 12. Reka Vardar (Grčka) Dojransko jezero
 13. ISTORIJA ANTIKA ● Veruje se da su Grci krećući se prema jugu doselili na grčko poluostrvo pred kraj 3.000 p. n. e. Rasdoblje od 1.600. do 1100. p. n. e. je doba mikenske Grčke. Taj period je poznat zbog ratova sa Trojom. Razdoblje od 1100. do 8. veka p. n. e. naziva se Mračnim dobom jer iz tog razdoblja nama nikakvih zapisa. ● Sa pojavom Homera i njegovih epova, Ilijade i Odiseja, Grčka ide ka novom dobu poznat kao Klasično doba (500-323. p. n. e.). Grčko-persijski ratovi (499-449 p. n. e.) su bili serija ratova između Persije i grčkih polisa. Završilo se pobedom Atine i Sparte, ali i velikim gubicima... Peleponeski rat (431-404. p. n. e.) koji je nagovestio propast Atine predstavlja posledicu straha Spartanaca prema moćnoj Atini. Mnogo im je pomogla i epidemija 430 godine p. n. e. Novonastala sila Makedonija je osvojila grčke polise posle bitke kod Heroneje 338. godine p. n. e.
 14. SREDNJI VEK  Pod vlašću Makedonije uspostavljeno je jedinstvo naroda koje je za vreme Aleksandra Velikog ojačano. Period između 4. i 2. veka p. n. e. poznat je kao Helenističko doba. Nakon smrti Aleksandra Velikog dolazi do raspada carstva. ● Grčka kasnije pada u vlast Rima. Posle podele Rimskog carstva, Grčka ulazi u sastav Vizantije. Ova dva perioda su poznata kao rimski i vizantijski. ● Posle pada Carigrada 1453. Turci su zauzeli najveći deo Grčke. Grčka je bila deo Turske 6 vekova. Grčka je bila pod vlašću Osmansko carstva do 1821. Jedna od bitki u Grčkom ratu za nezavisnost
 15. MODERNO DOBA  Moderna Grčka nastaje posle odbacivanja turskog ropstva. Priznata je kao nezavisna država. Država je postala monarhija dolaskom na presto kralja Ota iz Bavarske (Oto Grčki). Na početku Prvog svetskog rata, Grčka nije ulazila u rat. U oktobru 1915 je organizovan Solunski front. Grčka ulazi u rat tek 1917 na strani saveznika. Po završetku rata, Grčka dobija egejsku obalu do Marice. Uskoro počinje novi Grčko-turski rat (1919-1922). Na kraju rata granica između Grčke i Turske postaje reka Marica.  Početkom Drugog svetskog rata, Italija je pokušala da izvrši invaziju na Grčku, ali su Grci kroz 6 meseci uspeli da odbiju napade Italijana. Kasnije su ipak bili pod nacističkom okupacijom. Posle Drugog svetskog rata, u Grčkoj je zavladao građanski rat koji je trajao do 1949.  Grčka je bila kraljevina do 1973. godine kada je proglašena republikom.
 16. STANOVNIŠTVO ● Grčku nastanjuje oko 10 miliona Grka. Grčka je najčistija etnička država na Balkanu. Grci čine oko 98 procenata stanovništva, a ostale etničke manjine su Turci, Romani i Bugari (jedine zvanično priznate nacionalne manjine) kao i Albanci i Makednci, koji nisu priznati. Grci pripadaju grupi naroda Helena. ● Više od 95 procenata Grčke populacije pripada grčkoj pravoslavnoj crkvi koja je ovde tradicionalno većinska. Skoro svi Grci poštuju pravila o braku i sahrani koje ova crkva propisuje. ● Glavni grad Grčke je Atina. Ostali veći gradovi su: Solun, Patra, Iraklion, Larisa, Volos, Rodos…
 17. KULTURA  Pitagora (580. pne. – 497. pne) je antički grčki matematičar, naučnik, astrononom i filozof, osnivač filozofskog, matematičkog, mističkog i naučnog društva ili zajednice, koja je poznata pod imenom Pitagorejska škola. Danas je najpoznatiji kao tvorac Pitagorine teoreme koja je nazvana po njemu. Pitagora je snažno uticao na filozofsku misao i religijska razmatranja u drugoj polovini 6. veka pne. Pitagoreva teorema; a2 + b2 = c2 Pitagora
 18. HRANA  Giros je grčko tradicialno jelo od mesa pečeno na vertikalnom ražnju, obično se služi kao sendvič, sa paradajzom, lukom i cacaki sosom, umotan u pita hleb. ● Suvlaki je grčko tradicialno jelo (ražnjić od jagnjećeg ili svinjskog mesa, sa biljnim dodacima i pomfritom). Suvlaki Giros
 19. TURIZAM  Jedan od najznačajnijih društvenih promena u Grčkoj je turizam. Grčku posete više od 10 miliona turista godišnje zbog lepih plaža, ostrva, sredozemne klime, mora itd. Mnoga ostrva isključivo zavise zbog turizma. Neke od građevina antičkog perioda Grčke su Atina, Atos, Meteori, Termopili itd.  Atos ili Sveta gora je poluostrvo koja ima status manastirske teritorije. Na Svetoj gori nalaze se oko 20 manastira. Među njima je i srpska svetinja; manastir Hilandar. Manastir Hilandar
 20. Partenon na Akropolju Bela kula u Solunu
 21. ZANIMLJIVOSTI O GRČKOJ ● Hiljade engleskih reči potiče iz grčkog jezika na primer: “Akademija”, “izvinjenje”, “maraton”, “sirena”, “pismo”, “tajfun”… ● U Grčkoj, ljudi slave “imendan” Svetog koji nosi njihovo ime. ● Grčki se govorio više od 3.000 godina, što ga čini jednim od najstarijih jezika u Evropi. ● Grci će žrtvovati stotinu bikova Zevsu na svakoj Olimpijadi. ● Grčka valuta, drahma, koristila se 2.650 godina i čini je najstarijom Evropskom valutom! Drahma je zamenjena Evrom 2002. godine. Drahma Bog Zevs Grčki alfabet
 22. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u ___________ delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: ________, ________, i ________. c) Glavni grad Albanije je _______. d) Službeni jezik u Grčkoj je ________. e) Više od 95% grčke populacije pripada ________. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 23. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: ________, ________, i ________. c) Glavni grad Albanije je _______. d) Službeni jezik u Grčkoj je ________. e) Više od 95% grčke populacije pripada ________. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 24. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je _______. d) Službeni jezik u Grčkoj je ________. e) Više od 95% grčke populacije pripada ________. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 25. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je Tirana. d) Službeni jezik u Grčkoj je ________. e) Više od 95% grčke populacije pripada ________. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 26. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je Tirana. d) Službeni jezik u Grčkoj je grčki. e) Više od 95% grčke populacije pripada ________. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 27. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je Tirana. d) Službeni jezik u Grčkoj je grčki. e) Više od 95% grčke populacije pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi. f) Službena valuta Albanije je ________. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 28. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je Tirana. d) Službeni jezik u Grčkoj je grčki. e) Više od 95% grčke populacije pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi. f) Službena valuta Albanije je lek. g) Najviši vrh Grčke je planina __________.
 29. KVIZ ● Dopuni rečenice: a) Repubika Albanija se nalazi u južnom delu Balkanskog poluostrva. b) Republika Grčka izlazi na 3 mora koja su: jonsko, sredozemno i egejsko. c) Glavni grad Albanije je Tirana. d) Službeni jezik u Grčkoj je grčki. e) Više od 95% grčke populacije pripada Grčkoj pravoslavnoj crkvi. f) Službena valuta Albanije je lek. g) Najviši vrh Grčke je planina Olimp.
 30.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 31.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 32.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 33.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 34.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 35.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 36.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 37.  Ako je tvrdnja tačna zaokruži T, ako nije zaokruži N: a) Klima u Grčkoj je pretežno sredozemna. T N b) Albanija je privredno najslabija država Evrope. T N c) Najduža reka Albanije je reka Beli Drim. T N d) Stanovništvo Albanije je slovenskog porekla. T N e) Najveći deo stanovništva Albanije (65%) čine pravoslavci. T N f) Valuta Grčke je evro. T N g) Grčka ima veoma razuđenu obalu. T N
 38.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 39.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 40.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 41.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 42.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 43.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 44.  Poveži odgovarajuće pojmove iz leve kolone sa objašnjenjem iz desne: a) Hilandar najveći grad na Balkanu b) Atina najduža reka Albanije c) Skandarbeg Grčko ostrvo d) Krit nizija Grčke, Bugarske i Turske e) Trakija albanski nacionalni heroj f) Drim srpski manastir
 45.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 46.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 47.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 48.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 49.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 50.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 51.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 52.  Na karti Grčke i Albanije poveži imena susednih država i mora: DRŽAVE  Albanija  Makedonija  Bugarska  Turska MORA  Jonsko  Sredozemno  Egejsko
 53. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 54. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 55. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 56. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 57. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 58. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 59. DRŽAVE  Crna Gora  Srbija  Makedonija  Grčka MORA  Jadransko  Jonsko
 60. DOMAĆI ● Radna sveska; 87, 88, 91, 92. ● Nema karta; 4, 6. ● Naučiti lekcije: Republika Albanija i Republika Grčka
 61. LITERATURA ● Wikipedia ● Albania facts ● Greece facts
Anzeige