Voka persconferentie 070513

Voka-VEV
Vokatitel1
Nog 12 maanden voor de
verkiezingen:
Nu opleveren wat beloofd is
Persconferentie
7 mei 2013
Vokatitel2
Agenda
 1. Economische situatie
 2. Vlaamse prioriteiten
 3. Federale prioriteiten
 4. Conclusies
 5. Vraag en antwoord
Vokatitel3
1.
Economische situatie
Vokatitel4
Krantenkoppen (1/3)
Vokatitel5
Krantenkoppen (2/3)
Vokatitel6
Krantenkoppen (3/3)
Vokatitel7
Concurrentievermogen neemt af
en vertaalt zich in tekort op lopende rekening
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Saldo lopende rekening (in % bbp, 3jaars gemiddelde)
België Duitsland Spanje Nederland Frankrijk
© Eurostat
Vokatitel8
Omdat we de hoogste loonkosten in de eurozone hebben…
40.5
34.9
31.3 31.1 31
27.2
21.9
20
25
30
35
40
45
België heeft de hoogste loonkosten in de eurozone
(uurloonkost in euro)
© Eurostat
Vokatitel9
En de hoogste lasten op arbeid heffen.
42.80%
39.40%
38.60%
37.50% 37.10%
35.80%
34.60%
32.80%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
België Zweden Frankrijk Nederland Duitsland EU-gemiddelde Denemarken Luxemburg
België kampioen
in het heffen van belastingen op arbeid
© Eurostat
Vokatitel10
Concurrentievermogen neemt ook af vanwege hoge
elektriciteitsprijzen…
© Febeliec
Vokatitel11
11
KleineKMO’s 2010 2013
Residentiële
klant
Energiefactuur
© CREG april 2013
Vokatitel12
Terwijl onze industrie het meest energie-intensief is.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Aandeel van de energie-intensieve industrie in de
toegevoegde waarde van de verwerkende nijverheid
in 2010 (in % bbp)
© Eurostat
Vokatitel13
Ook werk aan de winkel in Vlaanderen.
Onderwijs: Vlaanderen zakt van de 5de naar de 7de plaats
12.5
11.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
%
2009 2000
© OECD
Vokatitel14
Mobiliteit: we rijden ons vast
59
52
37 37
29 29
25 25
23 22
0
10
20
30
40
50
60
70
Belg staat het meest aantal uren in de file
© Inrix
Vokatitel15
Point of no return bereikt voor onze economie en welvaart
 Dringend actie nodig om onze welvaart veilig te stellen.
 Regeringen hebben nog vol jaar om actie te
ondernemen.
 Hierna lijsten we de acties op die voor Voka prioritair
zijn.
Vokatitel16
2.
Vlaamse prioriteiten
Vokatitel17
Drie Vlaamse prioriteiten
 Prioriteit 1 - Omgevingsvergunning realiseren:
o Wat? Bouw- en milieuvergunning integreren
o Hoe? Decreet en uitvoeringsbesluiten
omgevingsvergunning publiceren
o Timing? Voor eind 2013
Vokatitel18
Drie Vlaamse prioriteiten
 Prioriteit 2 - Hervorming secundair onderwijs doorvoeren:
o Wat? Bruggen bouwen tussen ASO, TSO en BSO;
afbouwen aantal studierichtingen; studieoriëntatie i.f.v.
kansen op de arbeidsmarkt
o Hoe? Masterplan en decreet hervorming secundair
onderwijs goedkeuren
o Timing? Masterplan goedkeuren voor eind mei
2013, decreet publiceren voor verkiezingen
Vokatitel19
Drie Vlaamse prioriteiten
 Prioriteit 3 - Missing links aanpakken:
o Wat? Reglementaire blokkades voor cruciale
wegenwerken opheffen
o Hoe? Plan-MER Oosterweel afronden; Noodoplossing
Limburgse Noord-Zuid verbinding uitwerken; Beslissing
strategische MER Brusselse Ring nemen.
o Timing? Voor eind 2013
Vokatitel20
3.
Federale prioriteiten
Vokatitel21
Drie federale prioriteiten
 Prioriteit 1 – Loonkostenhandicap afbouwen:
o Wat? Realistische oplossing arbeiders-bedienden en
effectieve loonnorm
o Hoe? Wet met nieuw werknemersstatuut maken en wet
op loonnorm bijsturen
o Timing? Wet werknemersstatuut publiceren voor 8 juli
2013 en nieuwe wet op loonnorm voor einde van het
jaar publiceren
Vokatitel22
Wegwerken loonhandicap levert 157.200 jobs op
 Loonkosthandicap bedraagt
volgens Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven (CRB)
13,1% of 18,9 miljard euro.
 1% verlaging op de
loonmassa levert 12.000
jobs op.
 Dus loonhandicap
wegwerken levert 12.000 x
13,1 of 157.200 jobs op!
144
125.1
115
120
125
130
135
140
145
150
Actuele situatie Zonder loonhandicap
Totale loonmassa private
sector (in mld euro's)
© CRB en eigen berekeningen
Vokatitel23
Maatregelen regering (lastenverlaging, loonmatiging en
indexhervorming) hebben weinig effect
144
141,6
125.1
115
120
125
130
135
140
145
150
Actuele situatie Maatregelen Di Rupo Zonder loonhandicap
Totale loonmassa private sector
(in mld euro's)
© CRB en eigen berekeningen
Vokatitel24
Drie federale prioriteiten
 Prioriteit 2 – Zesde staatshervorming uitvoeren:
o Wat? Bevoegdheden en financiering overhevelen naar
deelgebieden
o Hoe? Wetten tot uitvoering Vlinderakkoord finaliseren
o Timing? Politiek goedkeuren voor
zomervakantie, wetten publiceren voor eind 2013
Vokatitel25
Vlinderakkoord brengt belangrijke bevoegdheden over naar
Vlaanderen
 Arbeidsmarkt:
o Activering werkzoekenden
o Lastenverlagingen voor doelgroepen
o Dienstencheques
o Economische migratie
o Vorming & opleiding
 Economie:
o Vergunning handelsvestigingen
o Energiedistributie
o Woonbonus
 Welzijn:
o Gezinsbijslagen
o Ouderenzorg
o Gezondheidszorg
Vokatitel26
Drie federale prioriteiten
 Prioriteit 3 - Energiekostenhandicap afbouwen:
 1/ competitiviteit bedrijven waarborgen :
o Wat? De offshore-toeslag in de tarieven beperken
o Hoe? Invoeren van mechanisme van degressiviteit en plafond via wet
en besluit
o Timing? Goedgekeurd op ministerraad 3 mei, nu publiceren voor eind
juni 2013
 2/ verdere kostenstijging afremmen :
o Wat? Federale ondersteuningsmechanisme aanpassen
o Hoe? Operationaliseren van ‘voorstel-Dralans’ via wet/besluit
o Timing? Wet politiek goedkeuren voor eind juni 2013 en publiceren
voor eind 2013
Vokatitel27
4.
Conclusies
Vokatitel28
Conclusies
 Er zijn nog heel wat concrete acties mogelijk die aanzet geven tot
oplossing van onze socio-economische problemen.
 Vlaamse en federale regering moeten komende 12 maanden tempo
opvoeren om elk op te leveren wat zij beloofd hebben:
o Vlaamse prioriteiten:
 Omgevingvergunning realiseren
 Hervorming secundair onderwijs doorvoeren
 Missing links aanpakken
o Federale prioriteiten:
 Loonkostenhandicap afbouwen
 Zesde staatshervorming uitvoeren
 Energiekostenhandicap afbouwen
Vokatitel29
Conclusies
 Volgende regionale en federale regeringen zullen na verkiezingen
2014 diepgaande hervormingen moeten doorvoeren om onze socio-
economische problemen ten gronde op te lossen.
 Voka zal die noodzakelijke hervormingen voorstellen tijdens het
Congres op 19 november 2013.
Vokatitel30
5.
Vraag en antwoord
1 von 30

Recomendados

Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting von
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingThierry Debels
42 views1 Folie
Actualiteiten Inkomstenbelasting VN Congres 2010 von
Actualiteiten Inkomstenbelasting VN Congres 2010Actualiteiten Inkomstenbelasting VN Congres 2010
Actualiteiten Inkomstenbelasting VN Congres 2010Gerwin de Velde
223 views10 Folien
Regering vraagt 5 miljoen euro extra voor syndicale premies von
Regering vraagt 5 miljoen euro extra voor syndicale premiesRegering vraagt 5 miljoen euro extra voor syndicale premies
Regering vraagt 5 miljoen euro extra voor syndicale premiesThierry Debels
27 views1 Folie
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa von
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaEU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaThierry Debels
39 views4 Folien
Green Deal is antwoord op coronacrisis volgens Ecolo-Groen von
Green Deal is antwoord op coronacrisis volgens Ecolo-GroenGreen Deal is antwoord op coronacrisis volgens Ecolo-Groen
Green Deal is antwoord op coronacrisis volgens Ecolo-GroenThierry Debels
168 views6 Folien
20110112 auster von
20110112 auster20110112 auster
20110112 austerItinera Institute
182 views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Voka persconferentie 070513

Begrotingsafspraken 2014 van gisteren 11-10-2013 (met dank aan De Wert accoun... von
Begrotingsafspraken 2014 van gisteren 11-10-2013 (met dank aan De Wert accoun...Begrotingsafspraken 2014 van gisteren 11-10-2013 (met dank aan De Wert accoun...
Begrotingsafspraken 2014 van gisteren 11-10-2013 (met dank aan De Wert accoun...ARTHUR VAN HOUTS ♦ enthousiast ♦ wordt graag uitgedaagd ♦
656 views15 Folien
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering von
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regeringEvaluatie beleid Vlaamse en federale regering
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regeringVoka-VEV
626 views20 Folien
Intermediairworkshop WBSO 2009 von
Intermediairworkshop WBSO 2009Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009G.W. Woelders
359 views12 Folien
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeid von
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeidUitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeid
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeidCNV Vakcentrale
1.5K views9 Folien
Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGM... von
Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGM...Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGM...
Presentation by Martin Sinclair, audit of COVID 19 related expenditures, SIGM...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
733 views14 Folien
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien

Similar a Voka persconferentie 070513(20)

Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering von Voka-VEV
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regeringEvaluatie beleid Vlaamse en federale regering
Evaluatie beleid Vlaamse en federale regering
Voka-VEV626 views
Intermediairworkshop WBSO 2009 von G.W. Woelders
Intermediairworkshop WBSO 2009Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009
G.W. Woelders359 views
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeid von CNV Vakcentrale
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeidUitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeid
Uitkomsten overleg-kabinet-met-de-stichting-van-de-arbeid
CNV Vakcentrale1.5K views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
2010 rte adviesgroep wbso von John Krijger
2010 rte adviesgroep wbso2010 rte adviesgroep wbso
2010 rte adviesgroep wbso
John Krijger477 views
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout von Gazet van Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad TurnhoutPresentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
2011 belastingplan 2012 v4 printversie 1 nov von marcvanvugt
2011 belastingplan 2012 v4 printversie 1 nov2011 belastingplan 2012 v4 printversie 1 nov
2011 belastingplan 2012 v4 printversie 1 nov
marcvanvugt440 views
Beleidsinput 30/1: Keynote von Flagis VZW
Beleidsinput 30/1: KeynoteBeleidsinput 30/1: Keynote
Beleidsinput 30/1: Keynote
Flagis VZW348 views
Werken naar Vermogen von Doemedia
Werken naar VermogenWerken naar Vermogen
Werken naar Vermogen
Doemedia257 views
Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering von Elio Rupo
Monitoring van de relancestrategie van de Federale regeringMonitoring van de relancestrategie van de Federale regering
Monitoring van de relancestrategie van de Federale regering
Elio Rupo1.2K views
Energietransitie, impact op de Cluster Industrie von Dutch Power
Energietransitie, impact op de Cluster IndustrieEnergietransitie, impact op de Cluster Industrie
Energietransitie, impact op de Cluster Industrie
Dutch Power420 views
FDSeminar Wat wil de fiscus? Philippe Vyncke PwC von FDMagazine
FDSeminar Wat wil de fiscus? Philippe Vyncke  PwCFDSeminar Wat wil de fiscus? Philippe Vyncke  PwC
FDSeminar Wat wil de fiscus? Philippe Vyncke PwC
FDMagazine436 views

Más de Voka-VEV

Winterklaar: ondernomen acties von
Winterklaar: ondernomen acties Winterklaar: ondernomen acties
Winterklaar: ondernomen acties Voka-VEV
461 views10 Folien
Winterklaar - achtergrondinformatie von
Winterklaar - achtergrondinformatieWinterklaar - achtergrondinformatie
Winterklaar - achtergrondinformatieVoka-VEV
379 views12 Folien
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck... von
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...Voka-VEV
1.2K views19 Folien
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia) von
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)Voka-VEV
4.6K views60 Folien
VLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher von
VLAREM-trein 2013 door Tine DeheegherVLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher
VLAREM-trein 2013 door Tine DeheegherVoka-VEV
1.5K views33 Folien
Voka Memorandum von
Voka MemorandumVoka Memorandum
Voka MemorandumVoka-VEV
1.6K views39 Folien

Más de Voka-VEV(12)

Winterklaar: ondernomen acties von Voka-VEV
Winterklaar: ondernomen acties Winterklaar: ondernomen acties
Winterklaar: ondernomen acties
Voka-VEV461 views
Winterklaar - achtergrondinformatie von Voka-VEV
Winterklaar - achtergrondinformatieWinterklaar - achtergrondinformatie
Winterklaar - achtergrondinformatie
Voka-VEV379 views
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck... von Voka-VEV
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...
CLP basics, wat je moet weten als milieucoördinator door Steven van de Broeck...
Voka-VEV1.2K views
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia) von Voka-VEV
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)
CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia)
Voka-VEV4.6K views
VLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher von Voka-VEV
VLAREM-trein 2013 door Tine DeheegherVLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher
VLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher
Voka-VEV1.5K views
Voka Memorandum von Voka-VEV
Voka MemorandumVoka Memorandum
Voka Memorandum
Voka-VEV1.6K views
Voka Verkiezingsmemorandum von Voka-VEV
Voka Verkiezingsmemorandum Voka Verkiezingsmemorandum
Voka Verkiezingsmemorandum
Voka-VEV399 views
Vokacongres 2013 - Presentatie Olivier Dallemagne von Voka-VEV
Vokacongres 2013 - Presentatie Olivier DallemagneVokacongres 2013 - Presentatie Olivier Dallemagne
Vokacongres 2013 - Presentatie Olivier Dallemagne
Voka-VEV4.3K views
Statuut arbeiders-bedienden: wat vanaf 1 januari 2014? von Voka-VEV
Statuut arbeiders-bedienden: wat vanaf 1 januari 2014?Statuut arbeiders-bedienden: wat vanaf 1 januari 2014?
Statuut arbeiders-bedienden: wat vanaf 1 januari 2014?
Voka-VEV2K views
Jo libeer presentatie change tomorrow (16-05-2013) von Voka-VEV
Jo libeer  presentatie change tomorrow (16-05-2013)Jo libeer  presentatie change tomorrow (16-05-2013)
Jo libeer presentatie change tomorrow (16-05-2013)
Voka-VEV311 views
Presentatie stijn decock (voka) (18022013) von Voka-VEV
Presentatie stijn decock (voka) (18022013)Presentatie stijn decock (voka) (18022013)
Presentatie stijn decock (voka) (18022013)
Voka-VEV299 views
Persconferentie Fiscaliteit (17/10/2012) von Voka-VEV
Persconferentie Fiscaliteit (17/10/2012)Persconferentie Fiscaliteit (17/10/2012)
Persconferentie Fiscaliteit (17/10/2012)
Voka-VEV515 views

Voka persconferentie 070513

 • 1. Vokatitel1 Nog 12 maanden voor de verkiezingen: Nu opleveren wat beloofd is Persconferentie 7 mei 2013
 • 2. Vokatitel2 Agenda  1. Economische situatie  2. Vlaamse prioriteiten  3. Federale prioriteiten  4. Conclusies  5. Vraag en antwoord
 • 7. Vokatitel7 Concurrentievermogen neemt af en vertaalt zich in tekort op lopende rekening -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Saldo lopende rekening (in % bbp, 3jaars gemiddelde) België Duitsland Spanje Nederland Frankrijk © Eurostat
 • 8. Vokatitel8 Omdat we de hoogste loonkosten in de eurozone hebben… 40.5 34.9 31.3 31.1 31 27.2 21.9 20 25 30 35 40 45 België heeft de hoogste loonkosten in de eurozone (uurloonkost in euro) © Eurostat
 • 9. Vokatitel9 En de hoogste lasten op arbeid heffen. 42.80% 39.40% 38.60% 37.50% 37.10% 35.80% 34.60% 32.80% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% België Zweden Frankrijk Nederland Duitsland EU-gemiddelde Denemarken Luxemburg België kampioen in het heffen van belastingen op arbeid © Eurostat
 • 10. Vokatitel10 Concurrentievermogen neemt ook af vanwege hoge elektriciteitsprijzen… © Febeliec
 • 12. Vokatitel12 Terwijl onze industrie het meest energie-intensief is. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Aandeel van de energie-intensieve industrie in de toegevoegde waarde van de verwerkende nijverheid in 2010 (in % bbp) © Eurostat
 • 13. Vokatitel13 Ook werk aan de winkel in Vlaanderen. Onderwijs: Vlaanderen zakt van de 5de naar de 7de plaats 12.5 11.2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % 2009 2000 © OECD
 • 14. Vokatitel14 Mobiliteit: we rijden ons vast 59 52 37 37 29 29 25 25 23 22 0 10 20 30 40 50 60 70 Belg staat het meest aantal uren in de file © Inrix
 • 15. Vokatitel15 Point of no return bereikt voor onze economie en welvaart  Dringend actie nodig om onze welvaart veilig te stellen.  Regeringen hebben nog vol jaar om actie te ondernemen.  Hierna lijsten we de acties op die voor Voka prioritair zijn.
 • 17. Vokatitel17 Drie Vlaamse prioriteiten  Prioriteit 1 - Omgevingsvergunning realiseren: o Wat? Bouw- en milieuvergunning integreren o Hoe? Decreet en uitvoeringsbesluiten omgevingsvergunning publiceren o Timing? Voor eind 2013
 • 18. Vokatitel18 Drie Vlaamse prioriteiten  Prioriteit 2 - Hervorming secundair onderwijs doorvoeren: o Wat? Bruggen bouwen tussen ASO, TSO en BSO; afbouwen aantal studierichtingen; studieoriëntatie i.f.v. kansen op de arbeidsmarkt o Hoe? Masterplan en decreet hervorming secundair onderwijs goedkeuren o Timing? Masterplan goedkeuren voor eind mei 2013, decreet publiceren voor verkiezingen
 • 19. Vokatitel19 Drie Vlaamse prioriteiten  Prioriteit 3 - Missing links aanpakken: o Wat? Reglementaire blokkades voor cruciale wegenwerken opheffen o Hoe? Plan-MER Oosterweel afronden; Noodoplossing Limburgse Noord-Zuid verbinding uitwerken; Beslissing strategische MER Brusselse Ring nemen. o Timing? Voor eind 2013
 • 21. Vokatitel21 Drie federale prioriteiten  Prioriteit 1 – Loonkostenhandicap afbouwen: o Wat? Realistische oplossing arbeiders-bedienden en effectieve loonnorm o Hoe? Wet met nieuw werknemersstatuut maken en wet op loonnorm bijsturen o Timing? Wet werknemersstatuut publiceren voor 8 juli 2013 en nieuwe wet op loonnorm voor einde van het jaar publiceren
 • 22. Vokatitel22 Wegwerken loonhandicap levert 157.200 jobs op  Loonkosthandicap bedraagt volgens Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 13,1% of 18,9 miljard euro.  1% verlaging op de loonmassa levert 12.000 jobs op.  Dus loonhandicap wegwerken levert 12.000 x 13,1 of 157.200 jobs op! 144 125.1 115 120 125 130 135 140 145 150 Actuele situatie Zonder loonhandicap Totale loonmassa private sector (in mld euro's) © CRB en eigen berekeningen
 • 23. Vokatitel23 Maatregelen regering (lastenverlaging, loonmatiging en indexhervorming) hebben weinig effect 144 141,6 125.1 115 120 125 130 135 140 145 150 Actuele situatie Maatregelen Di Rupo Zonder loonhandicap Totale loonmassa private sector (in mld euro's) © CRB en eigen berekeningen
 • 24. Vokatitel24 Drie federale prioriteiten  Prioriteit 2 – Zesde staatshervorming uitvoeren: o Wat? Bevoegdheden en financiering overhevelen naar deelgebieden o Hoe? Wetten tot uitvoering Vlinderakkoord finaliseren o Timing? Politiek goedkeuren voor zomervakantie, wetten publiceren voor eind 2013
 • 25. Vokatitel25 Vlinderakkoord brengt belangrijke bevoegdheden over naar Vlaanderen  Arbeidsmarkt: o Activering werkzoekenden o Lastenverlagingen voor doelgroepen o Dienstencheques o Economische migratie o Vorming & opleiding  Economie: o Vergunning handelsvestigingen o Energiedistributie o Woonbonus  Welzijn: o Gezinsbijslagen o Ouderenzorg o Gezondheidszorg
 • 26. Vokatitel26 Drie federale prioriteiten  Prioriteit 3 - Energiekostenhandicap afbouwen:  1/ competitiviteit bedrijven waarborgen : o Wat? De offshore-toeslag in de tarieven beperken o Hoe? Invoeren van mechanisme van degressiviteit en plafond via wet en besluit o Timing? Goedgekeurd op ministerraad 3 mei, nu publiceren voor eind juni 2013  2/ verdere kostenstijging afremmen : o Wat? Federale ondersteuningsmechanisme aanpassen o Hoe? Operationaliseren van ‘voorstel-Dralans’ via wet/besluit o Timing? Wet politiek goedkeuren voor eind juni 2013 en publiceren voor eind 2013
 • 28. Vokatitel28 Conclusies  Er zijn nog heel wat concrete acties mogelijk die aanzet geven tot oplossing van onze socio-economische problemen.  Vlaamse en federale regering moeten komende 12 maanden tempo opvoeren om elk op te leveren wat zij beloofd hebben: o Vlaamse prioriteiten:  Omgevingvergunning realiseren  Hervorming secundair onderwijs doorvoeren  Missing links aanpakken o Federale prioriteiten:  Loonkostenhandicap afbouwen  Zesde staatshervorming uitvoeren  Energiekostenhandicap afbouwen
 • 29. Vokatitel29 Conclusies  Volgende regionale en federale regeringen zullen na verkiezingen 2014 diepgaande hervormingen moeten doorvoeren om onze socio- economische problemen ten gronde op te lossen.  Voka zal die noodzakelijke hervormingen voorstellen tijdens het Congres op 19 november 2013.