Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tìm hiểu quy định về bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc tại Việt Nam và một số nước khác -Slide

Tìm hiểu quy định về bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc tại Việt Nam và một số nước khác -Slide

 • Als Erste(r) kommentieren

Tìm hiểu quy định về bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc tại Việt Nam và một số nước khác -Slide

 1. 1. LOGO Tìm hiểu quy định về bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế tại Việt Nam. So sánh với một số nước khác. BÁO CÁO DƯỢC LÂM SÀNG Danh sách tổ 1 – Nhóm 3 1. Võ Thị Hương Thảo 2. Đặng Huỳnh Bảo Thi 3. Văn Thị Thu 4. Đoàn Thị Thương 5. Nguyễn Thị Thương Thương 6. Trần Thị Thùy
 2. 2. Bảo hiểm y tế là gì? www.themegallery.com Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện
 3. 3. Nguyên tắc BHYT www.themegallery.com Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương tối thiểu của khu vực hành chính (sau đây gọi chung là mức lương tối thiểu) Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả
 4. 4. Đối tượng tham gia BHYT Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng Nhóm do ngân sách nhà nước đóng Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình Các đối tượng khác www.themegallery.com
 5. 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT www.themegallery.com Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT hàng tháng tối đa bằng 6% tiền lương, lương hưu hay mức trợ cấp hàng tháng mà đối tượng được hưởng.
 6. 6. Mức hưởng BHYT www.themegallery.com Mức BH chi trả Đối tượng 100% -Điểm a, d, e, g, h và i nhóm do ngân sách nhà nước đóng -Trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã -Người bệnh có thời gian tham gia BHYT>= 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm >6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự KCB trái tuyến 95% -Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng -Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i nhóm do ngân sách nhà nước đóng -Người thuộc hộ gia đình cận nghèo 80% Các đối tượng khác Áp dụng khi bệnh nhân:  Điều tri đúng tuyến  Điều trị trái tuyến có giấy chuyển viện  Điều trị trái tuyến cấp cứu  Điều trị ngoại trú trái tuyến ở bệnh viện tuyến huyện xã Chú ý:Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú không đúng tuyến ở bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh: không được hưởng BHYT a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an; d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; e) Trẻ em dưới 6 tuổi; g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
 7. 7. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện. www.themegallery.com Nguyên tắc chung Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 8. 8. www.themegallery.com Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của BHYT theo thông tư 40/TT-BYT năm 2014 của Bộ Y tế Lưu ý: Thông tư 36/TT-BYT năm 2015 đã bổ sung, sửa đổi một số điểm trong danh mục này, cần điều chỉnh để áp dụng cho phù hợp. Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 9. 9. Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Cột 5 • Bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I Cột 6 • Bệnh viện hạng II Cột 7 • Bệnh viện hạng III và hạng IV, bao gồm cả phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố Cột 8 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn www.themegallery.com Áp dụng danh mục thuốc vào thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Thuốc, hoạt chất trong danh mục thuốc tân dược được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo phân hạng bệnh viện như sau
 10. 10. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng BHYT: Căn cứ năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội để thống nhất, quyết định việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này theo hạng bệnh viện phù hợp trên cơ sở tương đương với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước. www.themegallery.com Áp dụng danh mục thuốc vào thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 11. 11. Đối với thuốc nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả 100% thì giá thuốc phải chi trả tương ứng với tỷ lệ được hưởngbảo hiểm của từng đối tượng bệnh nhân Áp dụng danh mục thuốc vào thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Đối với thuốc nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả 30%, 50% (quy định tại cột 9 của danh mục) thì giá thuốc phải chi trả tương ứng là 30%, 50% áp dụng cho mọi đối tượng Danh mục thuốc được quy định trong điều trị nội trú, ngoại trú được xây dựng tùy thuộc cơ sở khám chữa bệnh Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 12. 12. www.themegallery.com a) Chi phí các thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, giá ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành b) Phần chi phí của các thuốc có trong danh mục đã được ngân sách nhà nước chi trả c) Thuốc có trong danh mục sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học d) Các thuốc, lô thuốc đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi của cơ quan có thẩm quyền đ) Sử dụng thuốc không phù hợp với chỉ định đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt. Quỹ BHYT không thanh toán đối với các trường hợp Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 13. 13. Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu được ghi theo tên chung quốc tế, không theo phân hạng bệnh viện và chỉ được sử dụng tại các cơ sở y học hạt nhân, bệnh viện ung bướu, trung tâm ung bướu, các khoa y học hạt nhân, khoa ung bướu hoặc xạ trị trong các bệnh viện đa khoa hay chuyên khoa khác.
 14. 14. 1. Các dạng đồng phân hóa học khác hoặc các dạng muối khác của hoạt chất có trong DMT đều được thanh toán nếu có cùng tác dụng điều trị 2. Thuốc được xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được thanh toán nếu có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đã được phê duyệt. 3. Một số thuốc có quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định www.themegallery.com Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc
 15. 15. 4. Thuốc có phối hợp nhiều hoạt chất mà sự phối hợp này chưa được quy định trong danh mục thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu các hoạt chất đều có trong danh mục dưới dạng đơn chất (trừ vitamin và khoáng chất) và có cùng đường dùng như quy định www.themegallery.com Trường hợp thuốc phối hợp nhiều hoạt chất mà các hoạt chất có hạng bệnh viện sử dụng khác nhau thì thanh toán theo hoạt chất được sử dụng ở hạng bệnh viện cao nhất. Trường hợp thuốc phối hợp nhiều hoạt chất có tỷ lệ thanh toán khác nhau thì thanh toán theo tỷ lệ của hoạt chất có tỷ lệ thanh toán thấp nhất. Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 16. 16. www.themegallery.com 5. Trường hợp theo chỉ định, người bệnh chỉ sử dụng một phần lượng thuốc trong đơn vị đóng gói nhỏ nhất thanh toán toàn bộ theo giá của đơn vị đóng gói nhỏ nhất 6. Các thuốc có ký hiệu dấu (*) là thuốc chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và phải được hội chẩn trước khi sử dụng Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 17. 17. 7. Đối với các thuốc trong nhóm điều trị ung thư:  Chỉ được sử dụng điều trị ung thư tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định;  Trường hợp sử dụng điều trị các bệnh khác không phải ung thư:BHYT thanh toán theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của BYT hoặc của bệnh viện. Nếu chưa có HDCĐ và điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Nếu chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị và không có bác sĩ chuyên khoa ung bướu thì phải được hội chẩn dưới sự chủ trì của lãnh đạo bệnh viện www.themegallery.com Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT
 18. 18. www.themegallery.com Thanh toán chi phí thuốc đối với người có thẻ BHYT 8. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của tuyến cao hơn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được sử dụng các thuốc theo danh mục thuốc quy định đối với tuyến cao hơn, phù hợp với dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, gửi danh mục thuốc cho tổ chức bảo hiểm xã hội để làm cơ sở thanh toán. 9. Các thuốc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bào chế theo quy định được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Giá thuốc để thanh toán được xây dựng trên cơ sở giá thành sản phẩm do giám đốc bệnh viện quy định sau khi thống nhất với tổ chức bảo hiểm xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc
 19. 19. SO SÁNH HÌNH THỨC THANH TOÁN THUỐC CỦA BẢO HIỂM Y TẾ TẠI AUSTRALIA Nhằm mục đích san sẻ chi phí chữa bệnh giữa mọi người với nhau, Chính phủ Úc đã đưa ra chương trình bảo hiểm y tế tự nguyện Medicare www.themegallery.com
 20. 20. Bảo hiểm y tế tại Australia 1. Tính phổ biến • Medicare là một gói dịch vụ chăm sóc y tế, tham gia hoàn toàn theo hình thức tự nguyện, bạn có thể lựa chon sử dụng nó hoặc không. • Theo thống kê, gần 100% người dân sống tại Úc đều tham gia bảo hiểm Medicare, kể cả những du học sinh người nước ngoài nhập cư cũng đều sử dụng loại bảo hiểm này. • Medicare như một phần không thể thiếu trong chương trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện Úc. www.themegallery.com
 21. 21. Bảo hiểm y tế tại Australia 1. Tính phổ biến www.themegallery.com
 22. 22. Thu nhập Thu nhập càng cao, giá mua bảo hiểm càng cao Chi phí bảo hiểm tùy thuộc nhiều yếu tố Thời gian Nếu mua bảo hiểm thời hạn dài, số tiền phải bỏ ra hằng năm là ít hơn Bảo hiểm y tế tại Australia 2. Giá của hình thức Bảo hiểm Medicare • Dịch vụ chăm sóc y tế Medicare không có một giá cụ thể giống như bảo hiểm y tế Việt Nam.
 23. 23. Bảo hiểm y tế tại Australia 3. Quyền lợi của người dân Khi tham gia bảo hiểm Medicare, bệnh nhân sẽ được hưởng các quyền như sau: • Chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện công. • Hoàn lại 85% phí dịch vụ nếu người dân Úc đến khám tại bệnh viện tư. Cụ thể khi thăm khám tại bệnh viện tư, bệnh nhân sẽ được hoàn lại 100% các chi phí bệnh viện, 80% các chi phí chuyên khoa và 75% chi phí nội khoa. Khác với Việt Nam, người đan không được hưởng bảo hiểm khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện tư. • Cung cấp thuốc với chi phí hợp lý thông qua Chương trình hỗ trợ chi phí dược phẩm- Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS).www.themegallery.com
 24. 24. Bảo hiểm y tế tại Australia 4. Chương trình hỗ trợ chi phí dược phẩm-Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). • PBS là một nguồn vốn hỗ trợ, nằm trong chương trình bảo hiểm Medicare, nhằm mục đích hỗ trợ người dân chi phí thuốc được kê đơn.
 25. 25. Bảo hiểm y tế tại Australia 4. Chương trình hỗ trợ chi phí dược phẩm-Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Không phải tất cả các thuốc đều được hỗ trợ giá, PBS có một danh mục các thuốc được hỗ trợ giá như sau: • Nếu nhiều loại biệt dược có cùng hoạt chất, PBS thường sẽ hỗ trợ giá cho loại thuốc có chi phí cao nhất. • Các loại biệt dược phối hợp nhiều hoạt chất với nhau mà bác sĩ đã đặc biệt chỉ định và không thể thay thế, PBS cũng có chương trình hỗ trợ giá cho sản phẩm đó.
 26. 26. Bảo hiểm y tế tại Australia 4. Chương trình hỗ trợ chi phí dược phẩm-Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Kết quả: • Trong các thuốc được kê đơn, 75% các thuốc có mặt trong danh mục PBS. • Mỗi năm, PBS can thiệp giá được cho khoảng 75% các đơn thuốc. • Chi phí của một đơn thuốc thông thường ở Australia thường không quá 35-40 USD, tuy nhiên khi được PBS can thiệp về giá, mỗi đơn thuốc được mua với giá vào khoảng không quá 5,8 USD. • Hằng năm, chính phủ đóng góp khoảng 9,1 tỷ USD tổng chi phí của đơn thuốc PBS, chiếm khoảng 85%, phần còn lại 1,5 tỷ USD do người dân đóng góp.
 27. 27. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  Giới thiệu chung về bảo hiểm của Hoa Kỳ Bảo hiểm y tế là một hợp đồng ký kết với một công ty bảo hiểm y tế mà quy định công ty đó phải trả cho một số chi phí chăm sóc sức khỏe của người mua. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ trả cho tất cả mọi thứ. Người mua bảo hiểm vẫn sẽ có trách nhiệm phải trả một số chi phí, như phí bảo hiểm hàng tháng, đồng chi trả, khấu trừ,…khi đến gặp bác sĩ
 28. 28. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ Với bảo hiểm y tế, người mua BHYT có thể gặp bác sĩ khi cần, dù đó là kiểm tra thường xuyên để giữ sức khỏe hay khi bị bệnh. Hiện nay, có thể mua BHYT thông qua Chợ Bảo hiểm Y tế (Health Insurance Marketplace) → giá cả rẻ hơn Nhờ đạo luật Bảo hiểm chăm sóc giá cả phải chăng (Affordable Care Act, ACA) hàng triệu người có khả năng có bảo hiểm y tế ACA cũng quy định rằng tất cả mọi người ở Mỹ phải có bảo hiểm y tế. Nếu không mua BHYT phải đóng thêm thuế dưới dạng tiền phạt
 29. 29. Việt Nam  Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng  Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng  Nhóm do ngân sách nhà nước đóng  Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng  Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình  Các đối tượng khác Các chương trình BHYT Hoa Kỳ  Bảo hiểm y tế qua công việc  Medicaid  Medicare  Chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em  Bảo hiểm y tế tư nhân tự mua So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ
 30. 30. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm giống nhau Nhiều loại bảo hiểm khác nhau cho các đối tượng khác nhau Điều trị ngoại trú đều được hưởng bảo hiểm y tế Có danh mục thuốc được chấp nhận thanh toán bảo hiểm y tế, từng loại thuốc, dạng thuốc, vật tư y tế, các xét nghiệm, cận lâm sàng,… có mức thanh toán khác nhau theo quy định của từng nước
 31. 31. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm giống nhau  Hầu hết chỉ thanh toán BHYT nếu BN khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế được chính bảo hiểm đó chấp nhận (nơi đăng kí khám chữa bệnh)  Chỉ thanh toán với các trường hợp khám chữa bệnh đúng theo quy định, phù hợp với phác đồ điều trị cho từng bệnh  Mức thanh toán khác nhau cho từng loại thuốc, từng nhóm bệnh
 32. 32. www.themegallery.com So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm khác nhau Tiêu chí Việt Nam Hoa Kỳ Hình thức chi trả tiền thuốc BHYT Bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuốc ngoại trú trực tiếp qua hình thức cấp phát thuốc tại bệnh viện. Có nhiều hình thức nhận được thanh toán bảo hiểm y tế trong điều trị ngoại trú: khấu trừ, mức chi trả cao nhất, đồng thanh toán Mua toa ngoài nếu thuốc nằm trong danh mục vẫn được thanh toán
 33. 33. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm khác nhau Tiêu chí Việt Nam Hoa Kỳ Thuốc được hưởng bảo hiểm Không có phân biệt thuốc gốc hay thuốc generic Mỗi đơn vị đơn vị y tế được lựa chọn loại thuốc được dùng tại cơ sở mình qua hình thức đấu thầu Có sự phân biệt trong chi trả tiền thuốc bảo hiểm với thuốc gốc và generic Thuốc được chi trả bảo hiểm được quy định theo danh mục, được thanh toán ở mọi nơi trong mạng lưới
 34. 34. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm khác nhau Phân biệt chi phí thanh toán với thuốc Brand drug và thuốc Generic drug Một mẫu tóm tắt SBC (tóm tắt các lợi ích và bảo hiểm) năm 2013 https://www.uhone.com/learn/affordable-care-act/summary-benefits-coverage
 35. 35. www.themegallery.com So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  So sánh: Điểm khác nhau Tiêu chí Việt Nam Hoa Kỳ Thuốc được hưởng bảo hiểm Bệnh viện thuộc cấp nào thì có các loại thuốc được dùng cho cấp đó Có một mạng lưới các cơ sở y tế, bác sĩ tham gia vào BHYT đó. Tất cả các thuốc, cận lâm sàng có trong danh sách đều được thanh toán ở tất cả các cơ sở trong mạng lưới Một số đồng ý thanh toán bảo hiểm khi KCB tại một số cơ sở ngoài mạng lưới, nhưng bệnh nhân phải trả một khoản tiền lớn hơn
 36. 36. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ Tương quan chi phí bảo hiểm và khấu trừ, đồng thanh toán, đồng bảo hiểm
 37. 37. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  Ví dụ: thanh toán bảo hiểm ở Hoa Kỳ  Cách chi trả theo khấu hao Thông tin BHYT của Mental Health American
 38. 38. So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Hoa Kỳ  Ví dụ: thanh toán bảo hiểm ở Hoa Kỳ  Cách tính theo mức chi trả cao nhất (out-of- pocket) Thông tin BHYT của Mental Health American
 39. 39. www.themegallery.com So sánh chi trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngoại trú của Việt Nam và Pháp Bảo hiểm y tế quốc gia Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế tự nguyện Giới thiệu chung về bảo hiểm y tế tại Pháp
 40. 40. www.themegallery.com Bảo hiểm y tế quốc gia tại Pháp Có tính bắt buộc và độc quyền: - Tính bắt buộc: toàn dân và cả những người nước ngoài cư trú tại Pháp ổn định và liên tục trong ít nhất 3 tháng đều phải đóng góp vào hệ thống BHYT này. -Độc quyền: các công ty tư nhân đứng ra phụ trách việc thu, quản lý và phân phát lại quỹ BHYT nhưng họ hoạt động cho Nhà nước và hoàn toàn không có sự cạnh tranh giữa các công ty Điều kiện để được sử dụng bao hiểm y tế này: người hưởng bảo hiểm đó được yêu cầu phải trả một số tiền nhất định hoặc đã làm việc một số giờ nhất định trong một khoảng thời gian tham chiếu
 41. 41. www.themegallery.com Bảo hiểm y tế tự nguyện tại Pháp Ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc còn một loại bảo hiểm y tế bổ dung tự nguyện mà người dân tự đăng ký tạo các công ty tư nhân Có các công ty bảo hiểm tư nhân Private Mutuelle Các công ty tư nhân nước ngoài
 42. 42. www.themegallery.com Thẻ bảo hiểm y tế Vitale carte - Vitale carte là một thẻ với một microchip để chứng nhân được hưởng bảo hiểm y tê. - Dành cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên - Chứa tất cả các thông tin hành chính quỹ bảo hiểm y tế của bệnh nhân cần để hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe của họ. - Trẻ em dưới 16 tuổi dùng thẻ với cha mẹ
 43. 43. www.themegallery.com Thẻ bảo hiểm y tế Thẻ EHIC - Thẻ EHIC là thẻ bảo hiểm y tế Châu Âu đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập để chăm sóc sức khỏe ở Pháp giống chính sách Bảo hiểm y tế quốc gia Pháp mà không cần phait hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan chức năng Pháp.
 44. 44. www.themegallery.com The health care pathway system B E C D A The health care pathway system Tất cả các bệnh nhân từ 16 tuổi phải chọn một bác sĩ điều trị riêng "Medecin traitant" . Bác sĩ này sẽ: - Khám chữa bệnh cho bệnh nhân của mình. - Giới thiệu đến bệnh nhân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe , bác sĩ khác thông qua giấy giới thiệu Có một sự liên kết giữa bác sĩ và quỹ bảo hiểm y tế để đảm bảo là chi phí phù hợp với thực tế Hệ thống này không áp dụng cho trẻ em. Nếu bệnh nhân không đăng ký với một bác sĩ điều trị thì việc hoàn trả sẽ diễn ra chậm hơn
 45. 45. www.themegallery.com The health care pathway system
 46. 46. www.themegallery.com Bảo hiểm chi trả tiền mua thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú Thuốc được hoàn lại khi có chỉ định của bác sĩ và bao gồm trong danh sách của sản phẩm hoàn dược. Tỷ lệ hoàn trả là 15%, 30%, 65% hoặc 100% giá bán hàng, hoặc với giá tham chiếu cho các loại thuốc trong nhóm generics tham khảo giá:
 47. 47. Tài liệu tham khảo  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014  Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;  Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH www.themegallery.com
 48. 48. TÀI LIỆU THAM KHẢO www.localhelp.healthcare.gov  Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) Unitedhealthcare-Mẫu SBC Danh mục thuốc ưu tiên của bang Arizona-AHCCCS/Medicaid Preferred Drug List http://www.cancercouncil.com.au/87283/ b1000/understanding-your-rights- 46/health-care-in- australia/#7ZfGtCBApgg4eV3r.99
 49. 49. TÀI LIỆU THAM KHẢO  http://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/whatisco vered/medicare.htm  http://www.australianprescriber.com/magazine/18/2/42/4  https://visavochonguc.wordpress.com/category/cuoc-song- tai-uc/  http://dohquangtri.gov.vn/article/printer/599.html  http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/ an_1.html  http://lmde.com/fileadmin/pdf/securite_sociale/pa ges_etudiants_etrangers/guide_protection_sociale_ en.pdf  http://www.ambafrance-ie.org/Access-to- Healthcare-in-France-for www.themegallery.com
 50. 50. LOGO

×