Anzeige

Evropa

Geograf
31. Oct 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Evropa

 1. Geografske regije
 2. • Regija ili region je teritorijalna cijelina sa vlastitom geografskom strukturom koja je uokvirena u prostoru i vremenu • Naziv potiče od latinske reči regio, što znači „kraj“, „predjel“, „područje“ ili „pokrajina“
 3. Podjela regija • Fizionomske regije (tj. homogena, ima svoj karakterističan izgled i fizionomiju, zahvaljujući homogenosti prirodne sredine i društvenih procesa) • Funkcionalne regije (bitno obeležje daju elementi organizacije prostora, tj. posledice rada čoveka) • Nodalna regija (čini je zaokružena teritorijalna celina sa vlastitim centrom oko kog gravitira njegova okolina)
 4. Proučavanje regija • Proučavanjemi opisivanjem regija bavi se regionalna geografija • Njen zadatak je da neku regionalnu celinu izdvoji, ograniči, opiše i utvrdi uzročno- posledične veze između prirodnih i društvenih činilaca koji su uticali na njeno obrazovanje
 5. Evropa
 6. Regije Evrope
 7. • Evropa čini zapadni dio evroazijske mase • Zbog istorije i kulture samostalni kontinent
 8. • Evropa se pruža od Atlantskog okeana na zapadu do Urala na istoku i od Sredozemnog mora na jugu do Sjevernog ledenog okeana na sjeveru. • Osim istočne, ostale granice Evrope su jasno određene i predstavljaju vodene površine • Evropa je smještena u središnjem dijelu sjeverne polulopte
 9. • južno - rt Maroki kod Tarife (Gibraltar) – 36°02’SGŠ • sjeverno - rt Nordkin (Norveška) – 71°06’ SGŠ • zapadno - rt Roka kod Lisabona u Portugalu – 9°30’ZGD • istočno - tačka na planini Ural –67°IGD.
 10. • Umjereno topli klimatski pojas • Raznolikost predjela • Prirodna bogastva • Različita etnička struktura stanovništva • Veća gustina naseljenosti • Gusta saobraćajna mreža
 11. • Ogroman doprinos u razvoju svjetske kulture i civilizacije • Kolonije • Kapitalizam • Industrija • Savremeni saobraćaj
 12. • Burna prošlost • Dva svijetska rata • Ekonomske podijeljenosti • Ujedinjenje kroz Evropsku uniju
 13. Porijeklo imena • Porijeklo imena sa istočnog Sredozemlja i Male Azije • Asirska riječ EREB(zapad) • Prvi put se ime Evropa spominje u VI vijeku prije nove ere u staroj Grčkoj
 14. • Azija • Afrika • Sjeverna Amerika • Južna Amerika • Antarktik • Evropa • Australija i Okeanija
 15. • Evropa se nalazi na sjevernoj hemisferi • Najveći dio u sjevernom umjerenom pojasu • Manji dijelovi suptropski i sjeverni hladni pojas
 16. • Povoljni uslovi za naseljavanje ljudi -klima -rijeke -mora -ravnice... • Povoljni uslovi za privređivanje • Povoljni uslovi za poljoprivredu • Povoljni uslovi za saobraćaj • Središnji položaj u odnosu na većinu kontinenata ubrzao ekonomski rast
 17. Prekomorska osvajanja • XVI vijek početak prekomorskih osvajanja • Kolonijalizacija i kolonizacija • Španija, Francuska, Portugal... • Evropeizacija drugih kontinenata
Anzeige