Anzeige
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Anzeige
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Aplicatii abordare cost cu rezolvari
Nächste SlideShare
Problema (1)Problema (1)
Wird geladen in ... 3
1 von 7
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Aplicatii abordare cost cu rezolvari

  1. Aplicația 1 Clădirea evaluată (veche de 16 ani) are un cost curent de înlocuire de 500.000 €, o vârstă efectivă de 14 ani, şi o durată de viaţă economică de 50 de ani. Calculaţi deprecierea şi valoarea acestei clădiri folosind metoda duratei de viaţă economică. D = 14 / 50 = 28% Deprecierea = 500.000 x 28% = 140.000 euro Valoarea cladirii = 500.000 – 140.000 = 360.000 euro Aplicația 2 Clădirea de evaluat (veche de 12 ani) are un cost de înlocuire de 500.000 €, o vârstă efectivă de 14 ani şi o durată de viaţă economică de 50 de ani. Costul de reparaţie al tuturor elementelor recuperabile este estimat la 25.000 €. Calculaţi deprecierea şi valoarea clădirii folosind metoda duratei de viaţă economice modificate. Deprecierere = (500.000 – 25.000) x 14/50 = 133.000 Deprecierea totală = 133.000 + 25.000 = 158.000 Valoarea cădirii = 500.000 – 158.000 = 342.000 Aplicația 3 Următoarele informații sunt disponibile: Cost de reproducție Cost de reparație Învelitoarea acoperișului 2.500 500 Instalații sanitare 6.000 800 Vopsitorie 2.000 400 1. Calculați uzura fizică recuperabilă 2. Ce trebuie făcut cu costul total pentru reparația obiectelor listate? 1. Cost de reparație (uzura fizică recuperabilă) = 500 + 800 + 400 = 1.700 2. Vom ține seama de ele atunci când calculăm uzura fizică nerecuperabilă, unde va trebui să le eliminăm din calcul înainte de a aplica procentul aferent celor nerecuperabile. Cost total de reproducție = 2.500 + 6.000 + 2.000 = 10.500
  2. Aplicația 4 Există următoarele informaţii despre elementele cu viaţă scurtă ale unei clădiri, nerecuperabile. Costul curent de reproducție Vârsta fizică (ani) Durata de viață fizică (ani) Învelitoarea acoperișului 2.000 10 20 Mochetă 6.000 5 15 Plafon fals 5.000 7 15 Calculaţi uzura fizică nerecuperabilă a elementelor cu viaţă scurtă. D acoperiș = 10 / 20 = 50% D mocheta = 5 / 15 = 33% D plafon = 7 / 15 = 47% Uzura acoperiș = 2000 x 50% = 1000 Uzura mocheta = 6000 x 33% = 2000 Uzura plafon = 5000 x 47% = 2350 Total uzura = 5350 Aplicația 5 Clădirea evaluată are un cost curent de reproducţie de 600.000 €, o vârstă fizică de 10 ani şi o durată de viaţă fizică de 50 de ani. Costul total de înlocuire al tuturor elementelor cu viaţă scurtă este de 50.000 € Calculaţi uzura fizică nerecuperabilă pentru elementele clădirii cu viaţă lungă folosind metoda duratei de viaţă fizică. Valoare elemente de lungă durată = 600.000 – 50.000 = 550.000 euro D = 10 / 50 = 20% Uzura fizica = 550.000 x 20% = 110.000 euro Uzura totală nu poate fii calculate deorece nu avem informatii cu privire la elementele de scurta durata
  3. Aplicația 6 O casă pentru o singură familie nu are toaletă la primul etaj, o facilitate ce este acum tipică pe piaţă. Totuşi, primul etaj are un spaţiu adecvat pentru instalarea unei toalete. Dacă ar fi fost instalată ca parte a construcţiei originale, costul ar fi fost de 1.500 €. Costul curent de instalare a acestei facilităţi este de 2.000 €. Calculaţi neadecvarea funcţională recuperabilă cauzată de deficienţa care are nevoie de completare. Explicaţi de ce costul de instalare al unei toalete, ca o completare, este mai mare decât costul de instalare al acesteia ca parte a construcţiei originale. Neadecvare functionala = 2000 – 1500 = 500 euro Este mai uşor şi mai puţin costisitor pentru a instala o facilitate în timpul construcţiei. După ce construcţia este terminată, instalarea aceleiaşi facilităţi este mai dificilă şi mai scumpă. Costuri mai mari pot rezulta din cauza nevoii de a schimba sau înlătura detalii structurale prezente şi finisări înaintea instalării noilor detalii structurale, finisajelor, instalaţiilor sanitare / electrice Aplicația 7 Bucătăria dintr-o casă pentru o singură familie are accesorii încorporate care nu mai sunt acceptabile pe piaţă existentă. Următoarele informaţii sunt disponibile: Costul accesoriilor noi, instalate 16.000 euro Costul de reproducție al celor existente (instalate) 15.000 euro Amortizarea celor existente 11.000 euro Calculaţi neadecvarea funcţională recuperabilă cauzată de o deficienţă ce necesită înlocuire sau modernizare. Valoare rămasă = 15.000 – 11.000 = 4.000 euro Valoare neadecvare funcțională = 16.000 – 4.000 = 12.000 euro Aplicația 8 Un duplex rezidenţial urmează a fi transformat în spaţiu unic de birouri. În prezent are două centrale termice şi fiecare este capabilă pentru încălzirea întregii clădiri. Există următoarele date disponibile: Costul de reproducție al unei centrale 8.000 euro Uzura fizică curentă 2.000 euro Costul de înlocuire al unei centrale și de renovare a spațiului 1.000 euro
  4. Calculaţi neadecvarea funcţională recuperabilă cauzată de supra-adecvare. 1 centrală este în plus Valoare centrală în plus = 8.000 – 2.000 = 6.000 euro Valoare neadecvare funcțională = 6.000 + 1.000 = 7.000 euro Aplicația 9 O clădire de birouri de două etaje, transformată, nu are acces adecvat deoarece nu există ascensor şi acces pentru persoane cu handicap locomotor la etajul al doilea. Există următoarele date disponibile: Chirie pe an, fără acces adecvat 8.000 euro Chirie pe an, cu acces adecvat 10.000 euro Cheltuieli de exploatare fără lift 4.000 euro cu lift 4.500 euro Rata de capitalizare pentru clădire (Rb) 12,5% Calculaţi neadecvarea funcţională nerecuperabilă cauzată de această deficienţă. Venit net utilizare adecvata = 10.000 – 4.500 = 5.500 euro Venit net utilizare neadecvata = 8.000 – 4.000 = 4.000 euro Pierdere venit net = 1500 (4.000 – 5.500) Total valoare neadecvare funcțională = 1500 / 12,5% = 12.000 euro Aplicația 10 O clădire de birouri transformată are tavane excesiv de înalte, inacceptabile pe piaţă. Există următoarele date disponibile: Cost de reproducţie, aşa cum este cu înălțime excesivă 10.000 euro Cost de înlocuire, cu înălţimi acceptabile/normale 8.000 euro Uzura fizică 35% Costurile anuale suplimentare din cauza înălţimii excesive (ex. taxe, asigurare, încălzire) 600 euro Rata de capitalizare pentru clădire (Rb) 12,5% Calculaţi neadecvarea funcţională datorată supra-adecvării de acces tip. Cost exces înălțime = 10.000 – 8.000 = 2.000 euro
  5. Depreciere fizică exces înălțime = 2.000 x (1 – 35%) = 1.300 euro Valoare produsă de costuri anuale suplimentare = 600 / 12,5% = 4.800 euro Total valoare neadecvată = 4800 + 1.300 =6.100 euro Aplicația 11 O proprietate comercială suferă din cauza locaţiei într-un cartier în declin. Există următoarele date disponibile: VNE aşa cum este (după toate reparaţiile fizice şi funcţionale) 10.000 euro VNE fără influenţele externe (după toate reparaţiile fizice şi funcţionale) 12.000 euro Rata totală de capitalizare RO 10% Raportul valoarea clădirii /valoarea totală a proprietăţii 2 : 3 Calculaţi deprecierea economică (din cauze externe) a clădirii în cauză. Profit VNE fără influențe externe = 12.000 – 10.000 = 2.000 euro Profit valoare datorat lipsei influeței externe = 2.000 / 10% = 20.000, din care: Profit cladire = 20.000 x 2/3 = 13.333 euro Profit teren = 20.000 – 13.333 = 6.667 euro VNE al proprietăţii poate fi alocat între teren şi componentele clădirii, VNE atribuit fiecărei component poate fi capitalizat la rata indicată – RL sau RB Aplicația 12 Există următoarele date disponibile: Vânzarea 1 Vânzarea 2 Vânzarea 3 Preț de vânzare 99.000 133.000 164.000 Valoarea terenului 30.000 40.000 49.000 Costul de înlocuire curent 119.000 163.000 205.000 Calculaţi deprecierea pentru fiecare vânzare ca procentaj din costul curent de înlocuire al clădirii.
  6. Vânzarea 1 Cost înlocuire net = Preț vânzare – Valoare teren = 99.000 – 30.000 = 69.000 Cost înlocuire brut = 119.000 Depreciere = 50.000 (42%, adica 50 / 119) Vânzarea 2 Cost înlocuire net = Preț vânzare – Valoare teren = 133.000 – 40.000 = 93.000 Cost înlocuire brut = 163.000 Depreciere = 70.000 (43%, adică 70 / 163) Vânzarea 3 Cost înlocuire net = Preț vânzare – Valoare teren = 164.000 – 49.000 = 115.000 Cost înlocuire brut = 205.000 Depreciere = 90.000 (45%, adică 90 / 205) Aplicația 13 Există următoarele date disponibile pentru a fi utilizate în metoda costului. Cost current de reproducție Euro Clădirea 155.000 Amenajările amplasamentului 25.000 Uzura fizică Recuperabilă 10.000 Nerecuperabilă – viață lungă 23.000 Nerecuperabilă – viață scurtă 5.000 Neadecvarea funcțională Recuperabilă 2.000 Nerecuperabilă 13.000 Deprecierea economică 12.000 Deprecierea amenajărilor amplasamentului 5.000 Valoarea terenului 60.000 Calculaţi valoarea acestei proprietăţi libere folosind metoda costului. Teren = 60.000 Cost brut clădire = 155.000 Total uzură fizică = 10.000 + 23.000 + 5.000 = 38.000 Cost amenajare fără teren = Cost clădire – uzură fizică = 155.000 – 38.000 = 117.000 Depreciere (neadecvare) funcțională nerecuperabilă = 13.000
  7. Depreciere economică = 12.000 Depreciere amenajări amplasament = 5.000 TOTAL DEPRECIERE = 13.000 + 12.000 + 5.000 = 30.000 COST DE PREDARE (CLĂDIRE) = Cost amenajare fara teren – Depreciere funcțională (rec + nerec) – Depreciere economică = 117.000 – (2.000 + 13.000) – 12.000 = 90.000 VALOARE TOTALĂ = TEREN + AMENAJARE + CLĂDIRE = 60.000 + (25.000 – 5.000) + 90.000 = 170.000 EURO
Anzeige