Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

forța de greutate1.docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
0_mem_25.04.2014.doc
0_mem_25.04.2014.doc
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

forța de greutate1.docx

  1. 1. PROIECT DIDACTIC Data: 25. 11. 2022 Istituția: IPLT ”Tudor Vladimirescu” Disciplina: Fizica Clasa: a VII-a ”A” Unitatea de conținut: Interacțiuni Numărul lecției în unitatea de conținut: 7/17 Subiectul lecției: Forța de greutate. Ponderea. Rezolvarea problemelor. Tipul lecției: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor Durata lecției: 45 minute. Profesor: Gore Viorica Unități de competență curiculare:  Definirea mărimilor fizice: forță, forță de greutate, pondere.  Reprezentarea grafică a forțelor.  Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, a unităților de măsură și a formulelor aferente la rezolvarea problemelor.  Transformarea unităților de măsură în SI pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli. OBIECTIVE OPERATIONALE : O₁ : să definească noțiunile de forță de greutate și ponderea corpurilor; O2 : să reprezinte grafic forța de greutate și ponderea; O3 : să recunoască formula de calcul a forței de greutate și a ponderii; O4 : să aplice cunoştinţele dobândite şi însuşite în rezolvari de probleme practice; STRATEGII DIDACTICE: a) METODE: conversaţia euristică, problematizare, învăţarea prin descoperire, algoritmizarea, autoverificarea, observația; b) MIJLOACE: tablă interactivă SMART, fişe de lucru. c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, în perechi, individual. STRATEGII DE EVALUARE:  Evaluare formativă: evaluare orală și în scris. Bibliografie:  manual Fizica clasa a VII- a, Marinciuc M., Miglei M., Ştiinţa 2017;  culegere de probleme pentru cl.VI - VII, M. Marinciuc, V. Ghețu, M. Miglei, M. Potlog, Ştiinţa 2018;  Proiect didactic de lungă durată la Fizică, clasa a VII-a  Ghidul de implimentare a curriculumului ediția 2019
  2. 2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI: Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului STRATEGIA DIDACTICĂ Metode şi procedee Forme de organizare Modalităţi de evaluare Evocare. (6 min ) Moment organizatoric (1 min.) Moment organizatoric. Salută elevii și oaspeții, inițiază activitatea didactică. Verifică prin sondaj tema pentru acasă. Salută profesorul și oaspeții, se conformează cerințelor înaintate de profesor. Conversaţia Conversaţia Problematizarea Captarea atenției (5 min) ”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om, Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar când stătea sub pom.” Propune elevilor un joc pe tablă pentru reactualizarea cunoștințeler anterioare. https://learningapps.org/display?v=pq8mw6dyt 22 Selectează cuvintele corespunzătoare afirmațiilor afișate pe tablă. Conversaţia Joc didactic Frontal Observarea elevului Anunţarea temei şi a obiectivelor Enunţă tema de studiu: FORȚA DE GREUTATE. PONDEREA. REZOLVAREA PROBLEMELOR. Prezintă obiectivele operaţionale ale lecţiei. Notează tema anunţată. Expunerea Conversaţia Frontal Independent
  3. 3. Realizarea sensului (25 min) Consolidarea cunoștințelor. Rezolvarea problemelor. O4 - Împarte elevii în grupuri. Propune spre rezolvare o listă diferențiată de probleme, afișată și la tablă. (Anexa 1) Problema 1 Care este forța de greutare a unui cub din cupru cu densitatea de 8900 kg/m3 și cu latura de 10 cm? Se dă: SI F-le Calcule 𝜌 = 8900 𝑘𝑔 𝑚3 𝐺 = 𝑚𝑔 𝑉 = 0,001𝑚3 𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑉 = 𝑙3 𝑚 = 8,9 𝑘𝑔 𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑚 = 𝜌𝑉 𝐺 = 89 𝑁 𝐺−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 89 𝑁 Problema 2 Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu o forță de 600 N. Să se afle masa sacului. Cu ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală aflată în echilibru? Care va fi greutatea sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg) Se dă: F-le Calcule 𝐺𝑃 = 600 𝑁 𝐺 = 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑚 = 60 𝑘𝑔 𝑔𝑝 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑃 𝑝 = 𝑚𝑔𝑝 𝑃 𝑝 = 600𝑁 𝑔𝐿 = 1,62 𝑁/𝑘𝑔 𝑃𝐿 = 𝑚𝑔𝐿 𝑃𝐿 = 97,2 𝑁 𝑚 = 𝐺𝑝/𝑔𝑝 m-? 𝑃𝑝−? 𝑃𝐿−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 60 𝑘𝑔; 600𝑁; 97,2𝑁 - rezolvă fișa de lucru și un elev va prezenta rezolvarea la tablă. Problematizarea şi învăţarea prin descoperire Lucru în grup Verificarea activităţii elevilor
  4. 4. Problema 3 O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm. Să se afle: volumul cărămizii, masa și ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3 ) Se dă: SI F-le Calcule 𝐿 = 20 𝑐𝑚 0,2 𝑚 𝑉 = 𝐿 ∙ 𝑙 ∙ ℎ 𝑉 = 0,001𝑚3 𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 𝑚 = 1,8 𝑘𝑔 ℎ = 5 𝑐𝑚 0,05 𝑚 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑃 = 18 𝑁 𝜌 = 1800 𝑘𝑔/𝑚3 𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑉−? 𝑃−? 𝑚−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 0,001 𝑚3 ; 1,8 𝑘𝑔; 18 𝑁 Reflecţie. Realizare feed-back- ului (14 min) - Propune elevilor independent spre rezolvare o fișă cu probleme. (Anexa 2) - Face analiza lecției. Propune elevilor să îndeplinească autoevaluarea activității lor în cadrul lecției. - Verifică realizarea obiectivelor propuse. - Evaluează activitateta elevilor. - rezolvă independent fișa propusă de profesor. - Îndeplinesc autoevaluarea lecției - Răspund la întrebări. Problematizarea Autoevaluare Individual Frontal Observarea elevilor Tema pentru acasă (1 min) - Propune Tema pentru acasă. - Rezolvă 8 pag.45 (manual) La dorință: 2.122, 2.125/pag.19, Culegere Mulțumesc pentru lecție. - Notează tema pentru acasă în agende.
  5. 5. ”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om, Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar cînd stătea sub pom.”
  6. 6. Anexa 1 Problema 1 Care este forța de greutare a unui cub din cupru cu densitatea de 8900 kg/m3 și cu latura de 10 cm? Problema 2 Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu o forță de 600 N. Să se afle masa sacului. Cu ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală aflată în echilibru? Care va fi greutatea sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg) Problema 3 O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm. Să se afle: volumul cărămizii, masa și ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3 )
  7. 7. Anexa 2 Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea. Problemă. O bară de alamă are volumul de 2 dm3 . Care este masa și greutatea barei? (𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 ) Se dă:
  8. 8. Fișă de lucru Numele,prenumele__________________________ 1. Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea. 2. Problemă. O bară de alamă are volumul de 2 dm3 . Care este masa și greutatea barei?(𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 ) Se dă:

×