Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vilnius koalicija pateikė siūlymą, kaip šilumos kainą sumažinti 23 procentais

1.788 Aufrufe

Veröffentlicht am

Vilniaus savivaldybės koalicijos partneriai šiandien pristatė planus, kaip būtų galima 23 procentais sumažinti šilumos kainas Vilniaus mieste. Tam užtektų padidinti elektros supirkimo kvotą Vilniaus termofikacinei elektrinei Nr.3 ir gauti už jos gaminamą elektrą tokią pačią kainą, kokią nustatė Energetikos ministerija „Lietuvos elektrinei“ Elektrėnuose.

Veröffentlicht in: News & Politik, Technologie, Business
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Įdomu ar tai bus realiai įgyvendinta?!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Vilnius koalicija pateikė siūlymą, kaip šilumos kainą sumažinti 23 procentais

 1. 1. KAIP SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINĄ VILNIEČIAMS Tokia pati tvarka tinka ir kitiems Lietuvos miestams
 2. 2. Šilumos kaina Vilniuje (ct/kW) patvirtinta VKEKK (be PVM)
 3. 3. DUJŲ (PRODUKTO) KAINOS POKYČIAI Lt/1000 m3)
 4. 4. ELEKTROS GAMYBOS IR SUPIRKIMO KAIN OS IR KVOT OS 2011 M. <ul><li>Kvotas išimtinai n ustato LR E nergetikos minist ras. </li></ul><ul><li>Kainas tvirtina VKEKK. </li></ul><ul><ul><li>,,Lietuvos elektrinė ’’ (Elektrėnuose): </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvota – 1.740 GWh; </li></ul></ul><ul><ul><li>K aina – 38,08 Lt/kWh </li></ul></ul><ul><ul><li>(kurią sudaro: kuras ir ATL - 30,75 ct/kWh, plius visos per VIAP gautos priemokos). </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilniaus termofikacinė elektrinė (E-3): </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvota – tik 457 GWh (2011 m.); </li></ul></ul><ul><ul><li>– Kaina – tik 23,88 ct/kWh. </li></ul></ul>
 5. 5. KAIP SUMAŽINTI ŠILUMOS KAINĄ <ul><li>Padid i nti elektros supirkimo kvotą Vilni aus termofikacinei elektrinei Nr.3 </li></ul><ul><li>- nuo 457 GWh iki 962 GWh. </li></ul><ul><li>Mokėti už elektrą tokią pačią kainą , kokią nustatė LR Energetikos ministerija ,,Lietuvos elektrinei ’’ Elektrėnuose. </li></ul><ul><li>Vilniuje tai sumažintų šilumos kainą 6 centais, t.y . 23 proc. dar šiam šildymo sezonui. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>,,Lietuvos elektrinė’’ Elektrėnuose , gamindama elektrą , šildo ežer o vandenį (technologiškai toks procesas). </li></ul><ul><li>Gaminant tokį patį elektros kiekį ir mokant tokią pačią kainą kaip ir ,,Lietuvos elektrinei ’’ , Vilniuje būtų ženkliai atpigintos sąskaitos už šildymą. </li></ul><ul><li>Bendrovei “Vilniaus energija” šiais sprendimais nesukuriama jokia nauda, nes pelnas yra skaičiuojamas nuo turto, kuris dalyvauja elektros gamybos procese – tai yra nepriklauso nuo pagamintos elektros kiekio. </li></ul>
 7. 7. ŠILUMOS KAINA VILNIUJE (be PVM) <ul><li>VKEKK patvirtinta kaina : 25,97 ct/kWh </li></ul><ul><li>Galėtų būti nuo šio šildymo sezono </li></ul><ul><ul><li>: 19,91 ct/kWh </li></ul></ul><ul><li>Vilniečiai sutaupytų 156 mln. Lt per metus . </li></ul><ul><li>Kiekvienas 50 kv. m. buto savininkas sutaupytų per šildymo sezon ą apie 700Lt. </li></ul>
 8. 8. LIETUVA <ul><li>Toks pats metodas padėtų sumažinti šilumos kainą Kaune, Panevėžyje, Alytuje – t.y. ten kur yra kogeneracinės elektrinės. </li></ul><ul><li>ES Kogeneracijos direktyvoje 2004/8/EB atkreipiamas šalių dėmesys į tai, kad ES nėra išnaudojamas kogeneracijos potencialas, kitaip tariant, dalis elektros energijos, kuri galėtų būti pagaminama, jei šiluma ir elektra būtų gaminama kartu, yra nepagaminama. Šios direktyvos deklaruojamas tikslas – sukurti pagrindą skatinti didelio efektyvumo elektros energijos ir šilumos kogeneraciją, kuri remtųsi esama šilumos paklausa . Direktyva numato, kad efektyvios kogeneracijos būdu pagamintai elektros energijai galima taikyti finansinės paramos mechanizmus. </li></ul>
 9. 9. PASKAIČIAVIMAI pateikti Energetikos ministerijai ir VKEKK <ul><li>Vilniaus termofikacinė elektrinė Nr.3 </li></ul><ul><ul><li>VIAP kvota 962,0 GWh </li></ul></ul><ul><ul><li>VIAP kvotos kaina 41,46 ct/ kWh (pagal dabartinę dujų kainą) </li></ul></ul><ul><ul><li>VIAP kvotos pajamos 398.872 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuro norma 130,6 kg/MWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuro kaina 1.625 Lt/t.n.e. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuro sąnaudos 204.160 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Pastovios sąnaudos 35.000 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sąnaudos iš viso 239.160 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultatas 159.712 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelnas elektrai 4.000 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelnas šilumai 155.712 tūkst. Lt </li></ul></ul><ul><ul><li>Šilumos pardavimas 2.569,3 GWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Šilumos kainos pokytis 6,06 ct/kWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Šilumos kaina 25,97 ct/kWh (2011 m. rugsėjo mėn.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perskaičiuota šilumos kaina 19,91 ct/kWh </li></ul></ul><ul><ul><li>Šilumos kainos pokytis 23% </li></ul></ul>

×