Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sapiegų rūmus ketinama atnaujinti iki 2014 metų

1.439 Aufrufe

Veröffentlicht am

Vienintelis Vilniuje išlikęs baroko stiliaus ansamblis – Sapiegų rezidencija bus iš dalies atnaujinama Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Iki 2014 metų vasario Sapiegų rūmams ketinama sugrąžinta pirminę – barokinę išvaizdą.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Login to see the comments

Sapiegų rūmus ketinama atnaujinti iki 2014 metų

 1. 1. Sapiegų rūmų restauravimo projektas Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
 2. 2. <ul><li>Sapiegos – rusėnų kilmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė, labiausiai sustiprėjusi XVII amžiuje. Iš šios giminės kilo net 22 vaivados. </li></ul><ul><li>Leonas Sapiega – garsiausias giminės atstovas, ėjo aukščiausias pareigas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tapęs didžiuoju kancleriu kartu su kitais valstybės pareigūnais 1581 m. įsteigė LDK Vyriausiąjį Tribunolą. </li></ul><ul><li>Aktyvus bei žymus karvedys ir politikas buvo ir Leono Sapiegos brolis – Jonas Kazimieras Sapiega. Jis ir pastatė prabangius rūmus Vilniuje XVII a. pabaigoje. </li></ul>
 3. 3. Sapiegų statyti dvarai Sapiegų giminės rezidencijos Ružonys e liekanos (Baltarusija) Alšėnų pilies griuvėsiai (Baltarusija, Ašmenos rj., Alšėnų mstl.)
 4. 4. <ul><li>Barokinį Sapiegų rūmų statinį projektavo architektas Giovannis Battista Fredianis , kuris dalyvavo statant žymiausius XVII a. II pusės baroko paminklus Lietuvoje (Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Pažaislio bažnyčią). Rūmus puošė dailininkai – stiuko lipdytojas P. Pertis , tapytojas M. Pallonis – žinomiausios ir iškiliausios Lietuvos baroko dailės figūros. </li></ul><ul><li>Dabartinę išvaizdą rūmai įgavo po XIX a. viduryje vykusios rekonstrukcijos. </li></ul>
 5. 5. Sapiegų rūmai – ypatingas, nacionalinės reikšmės kultūros paveldo statinys <ul><li>Sapiegų rūmai – vienintelis Lietuvoje išlikęs baroko laikotarpio rūmų ir parko kompleksas, išsaugojęs pirminę architektūrą bei fasadų dekorą. </li></ul><ul><li>Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas, dėl išskirtinės architektūrinės bei urbanistinės vertės, yra įtrauktas į kultūros vertybių registrą ir saugomas valstybės. </li></ul><ul><li>Ryškiausia ansamblio vertybė – rūmai su pagrindiniame fasade išlikusiais autentiškais langų apvadais ir lipdyba. Rūsiuose ir dalyje pirmo aukšto patalpų išliko skliautai. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Rūmai statyti paskutiniame XVII a. dešimtmetyje, brandžiojo baroko stiliumi. Suformuotas didelis baroko stiliaus parkas. </li></ul><ul><li>Visą XVIII šimtmetį rūmai ir parkas buvo vieni gražiausių, puošniausių ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. </li></ul><ul><li>1809 m. Sapiegų rūmuose įsteigta karinė ligoninė. </li></ul><ul><li>1843-1848 m. rekonstrukcijos metu rūmai įgavo šiandieninius tūrius ir išvaizdą. Didžioji dalis barokinio rūmų dekoro išsaugota fasaduose. </li></ul><ul><li>1927-1928 m. pastatas pritaikytas universitetinei akių klinikai. </li></ul><ul><li>1992 m. pastatas perduotas M. Mažvydo bibliotekai. Nuo to laiko rūmai stovi tušti. </li></ul><ul><li>2005 m. pastatas perduotas Valstybės turto fondui. </li></ul><ul><li>2009 m., pastatas buvo perduotas Kultūros paveldo departamentui. </li></ul>
 7. 7. Sapiegų rūmų istorija: rūmai iki 1840-ų metų rekonstrukcijo s Duomenų šaltinis: http://www.miestai.net Sapiegų rūmai 1880 m. Vartai nuo Sapiegos g. 1905 m.
 8. 8. Šiuo metu Sapiegų rūmai yra užkonservuoti
 9. 9. Sapieg ų rūmai Europos paveldo dienų 2010 m. metu sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo
 10. 10. Restauravimo projektas <ul><li>Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas – per 8 mln. litų, pagal VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „ Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms” – skyrė Ūkio ministras. </li></ul><ul><li>Projekto I-ojo etapo įgyvendinimo terminas yra 2014 m. vasario 21 d. </li></ul><ul><li>Projektą įgyvendina Kultūros paveldo departamentas. </li></ul>
 11. 11. Projekto esmė <ul><li>I-ajame etape bus išsaugotos vertingosios rūmų savybės. Bus restauruoti pastato tūris, barokinio laikotarpio planinė struktūra, skliautai, sienų konstrukcija, rūsiai, sraigtinės laiptinės, barokinio laikotarpio fasadų dekoras. </li></ul><ul><li>Jį užbaigus, bus restauruota rūmų išorė. Vėliau bus ruošiamasi pritaikyti Sapiegų rūmus viešajai kultūrinio turizmo infrastruktūrai, taip pat bus sprendžiamas vienintelio išlikusio Vilniuje barokinio parko likimas. </li></ul>
 12. 12. VAKARINIS FASADAS
 13. 13. ŠIAURINIS FASADAS
 14. 14. PIETINIS FASADAS
 15. 15. RYTINIS FASADAS

×