Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hva er en salgstrakt? En effektiv måte å få øke antall kunder og omsetning.

Det er viktig å være bevisst på sin egen salgstrakt, dersom man ønsker å kontinuerlig øke kunder og omsetning. Her vil du i enkle steg lære hva en salgstrakt her, og grep du kan gjøre for å forbedre den.

For å definere salgstrakten sin, må man stille spørsmålene:
Hvordan oppdager kunder deg? Hvor holder drømmekundene til?
Hvordan kan man få flere kunder? Hvordan overbeviser man dem til salg?

For å få drømmekundene dine, og få dem inn i salgstrakten må du definere:

Demografi 
Alder, bosted, økonomisk status osv. Holdninger og verdier de har 
Bruk stikkord.
Er de adrenalin-junkier, ambisiøse, gjerrige, ukonvensjonelle, reddharer?

Problemer og utfordringer du kan løse
Kan du hjelpe dem å spare tid? Senke skuldrene? Føle seg vakrere eller smartere?

Hvor kan du nå de?
Sosiale medier, Aftenposten.no, google-annonser, trikkereklame, youtube osv.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Hva er en salgstrakt? En effektiv måte å få øke antall kunder og omsetning.

 1. 1. salgstrakt? Hvaeren
 2. 2. Undersøkmålgruppen, ogværderdeer. 1.
 3. 3. Demogra Alder,bosted,økonomiskstatusosv. Holdningerogverdierdehar Brukstikkord.Erdeambisiøse,ukonvensjonelle,reddharer? Problemerogutfordringerdukanløse Kanduhjelpedemåsparetid?Senkeskuldrene? FFølesegvakrereellersmartere? Hvorkandunåde? Sosialemedier,google-annonser,trikkereklame,youtubeosv. 1.
 4. 4. Fåoppmerksomhet hosmålgruppen 2.
 5. 5. Værpådekanalenedermålgruppener,somLinkedInellerYoutube. Fåoppmerksomhetenderesvedålageinnholdsominspirerer målgruppentilånåmåletsitt,ellerløseetproblem. Eksempel: Ijanuarharmålgruppendårligsamvittighetetteralljulematen. >Freshkjørerreklamekampanjepåsosialemedier, med“Blikvittjuleskinmed“Blikvittjuleskinka”. 2.
 6. 6. Engasjermålgruppen: Fortellhvordanproduktet løserproblemenederes. 3.
 7. 7. Målgruppenerfristetmenikkeoverbevist. Herernoenmåterdukanoverbevisepå: Socialproof Sitaterfrafornøydekunder.Visfremtroverdigelogoerogsertiseringer. Brukratingssystem.«97%blefornøydmeddetteproduktet.» Kommuniservisuelt ViVisuelleelementersomdesign,bilderog lmermerengasjerendeenn tekst– fordimålgruppenslipperåkonsentreresegformye(folkerlate). Imøtekominnvendinger Svarpåmotargumentenetilkunder,direkteellerindirekte. Ermålgruppenskeptisketilpris?Overbevisomhvorfor produkteterverdtdet. 3.
 8. 8. Fåsalgetihavn. Fortsettågiverditilkunden, såblirdelojaleilangtid. 4.
 9. 9. Ikkeglemkundenetterdeharkjøpt.Tavarepåde! Sørgforåopprettholdekontaktmedkunden Fåkundenpånyhetsbrev,påsosialemedier,smsellerlignende. Fordelerforåværelojal Belønnkundermedrabattkuponger,tilbud,premierellerandre fordelsprogram. EkEksempel: PåappenTisekandusamlepoengvedværeaktivpåplattformen deres.Poengenekandubruketilåfågavekortfraandretjenester, ellerfremhevedineegneprodukter. 4.
 10. 10. KultByrå

×