SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 76
©26. 07. 2020
©26. 07. 2020
Volkswagen Golf
2015
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av
spørsmålene som er presentert her.
 På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante.
 Det kan være små forskjeller på andre årsmodeller og
utstyrsmodeller. Dette kan læreren hjelpe deg med
 Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til
vidar@trane.no
 Min kontoradresse er på Trafikkskolesentret, Strandgata 21,
9405 Harstad
2
Denne presentasjonen er laget for
de som skal ta førerkort klasse B
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
3
Hva er største tillatte totalvekt
tilhenger etter denne bilen kan ha?
 Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.
 Under (O.1) står det:
 Tillatt hengervekt, med brems: 1500 kg
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Veggrepet på forhjulene blir redusert.
 Kursstabiliteten blir redusert.
 Bremselengden økes.
 Blendingsfare dersom lyktene heves.
 I tillegg risikerer du sperrefrist og forenklet
forelegg eller bot.
4
Hvilke konsekvenser kan det få
dersom du kjører med for
tung tilhenger etter bilen?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.
 Tillatt nyttelast inkl. passasjerer er 421 kg.
 Du som fører er tatt med i ”egenvekt med fører”.
 Veier lærer eller sensor eks.vis 100 kg kan du altså ha
med passasjerer og bagasje som veier inntil 321 kg.
5
Hvor stor nyttelast kan denne bilen
ha i tillegg til oss som er i bilen nå?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Veggrep på forhjulene blir redusert.
 Kursstabiliteten blir redusert.
 Bremselengde økes.
 Blendingsfare dersom lyktene heves.
 I tillegg risikerer du forenklet forelegg eller
bot.
6
Hvilke ulemper kan du oppleve
dersom du har for tung last i bilen?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Med førerkort klasse B kan du kjøre med bil og
tilhenger som ikke har større tillatt totalvekt enn 3500
kg.
 Unntak: Dersom bilen du kjører har en tillatt totalvekt på inntil
3500 kg, kan du likevel trekke tilhenger på maks 750 kg tillatt
totalvekt. Slik at absolutt største tillatte vogntogvekt blir 4250 kg.
7
Hvor stor tillatt totalvekt kan
tilhengeren bak denne bilen ha når
føreren har førerkort på klasse B?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Tillatt totalvekt på denne bilen er 2020 kg
 Tillatt totalvekt på henger blir da 3500-2020 = 1480 kg
 I tillegg må fabrikken godkjenne så tung henger.
(OK, den godkjenner 1500 kg)
8
…forts.
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
HVIS TILHENGEREN HAR TILLATT TOTALVEKT OVER 1480 KG,
MED ELLER UTEN LAST:
 Det er ulovlig, du risikerer straff.
HVIS TILHENGEREN I TILLEGG HAR MER LAST ENN DE 1500 KG
SOM FABRIKKEN GODTAR:
 Du får redusert veggrep.
 Kursstabiliteten blir redusert.
 Bremselengden blir lengre.
 Blendingsfare hvis fronten blir hevet av vekten bak.
9
Hvilke konsekvenser kan det få å
kjøre med tilhenger med for stor
tillatt totalvekt?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Koplingslast er den tyngden som blir på
slepekroken når du kjører med tilhenger.
Badevekt kan brukes for å sjekke dette.
 Tillatt taklast på denne bilen er: 80 kg!
10
Hva er største tillatte koplingslast
og taklast på denne bilen?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Vri om nøkkelen uten å
holde bremsepedalen
inne.
 Denne lampen skal da
komme fram:
 Slokker lampen etter få
sekunder er alt i orden.
11
Kontroller at varsellampen for
kollisjonsputene virker.
Inni bil
Motor av
Nøkkel
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Barn og kortvokste kan skades ved utløsning
av airbag.
 Det er forbudt å ha bakovervendt barnestol i
forsete med aktiv airbag.
12
Har det noen betydning hvilke
passasjerer du plasserer i forsetet
når bilen har airbag foran?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Vri om nøkkelen uten å holde
bremsepedalen inne.
 Da vil dette bildet komme
fram:
 Varsellampene slukker etter få
sekunder dersom alt er i
orden.
13
Kontroller at varsellampen for ABS
virker.
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Ja, det er ikke ulovlig. Men du skal være klar
over at du kan få kraftig skjevtrekk hvis du
bremser hardt – spesielt på glatt føre.
 Det beste er selvsagt å få dette ordnet raskt.
14
Er det forsvarlig å kjøre dersom
ABS lampen lyser?
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Åpne høyre dør foran, bruk tenningsnøkkelen
15
Hvordan kan du deaktivere
airbag?
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Vri om nøkkelen uten
å holde bremsepedalen inne.
 Da vil dette bildet komme fram:
 Varsellampene slukker etter få
sekunder dersom alt er i orden.
 Lyser den under kjøring kan en av
bremsekretsene være ute av drift,
eller bremsebelegget er slitt.
16
Kontroller om varsellampen for
to-krets bremsesystem virker.
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Stanse, finne evt. årsak.
 Dette kan være at to-krets systemet ikke fungerer.
 Eller at det er lite bremsevæske.
 Kanskje det er teknisk feil, og en defekt
styreenhet.
17
Hva vil du gjøre dersom lampen
begynner å lyse under kjøring?
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Pump 5-6 ganger hardt på bremsepedalen,
du vil nå merke at den kommer lengre ut.
 Press bremsepedalen hardt inn.
 Start motoren mens du holder presset på
bremsepedalen.
 Bremsepedalen skal nå sige inn hvis alt er i
orden.
18
Kontroller at
bremsekraftforsterkeren virker.
Inni bil
Tenning på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Som regel er det IKKE forsvarlig.
 da dette gir nedsatt bremseeffekt.
 samt at pedalen blir VELDIG tung og hard.
19
Er det forsvarlig å kjøre hvis
bremsekraftforsterker ikke virker?
Begrunn svaret.
Inni bil
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Mens motoren går:
 Trå bremsepedalen så hardt inn som du klarer.
 Hold trykket i ca. 5 sekunder.
 Du skal møte fast motstand hele tiden!
 Hvis bremsepedalen siger innover må det være
lekkasje og du må ikke kjøre.
 Bremsene skal tåle et trykk på 100 kp.
 Denne kontrollen skal tas hver gang du starter
kjøring.
20
Sjekk at bremsene tåler trykk.
(Trykkprøven)
Inni bil
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Start motor samtidig som du svinger mot
venstre eller høyre.
 Rattet skal da bli lett å svinge idet du starter
motoren.
21
Kontroller at servostyringen
virker.
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil
bli veldig tung.
 Dersom bilen har elektromagnetisk styring,
vil det ikke være forsvarlig, da dette kan
ødelegge styringen ytterligere.
22
Er det forsvarlig å kjøre dersom
servostyringen ikke virker?
Inni bil
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Slå på nærlyset, kjør inn mot en
vegg e.l. for å se om:
 Det er lys fra begge lykter.
 At lysene lyser høyere / lengre på høyre
side.
 En bensinstasjon
eller et verksted
hjelper deg
kjapt og billig
med justering
av lysene.
23
Kontroller at nærlyset virker
som det skal.
Slik skal det se ut når du lyser
opp en vegg eller lignende
Inni bil
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
1. Regnsensor
Følsomheten styres ved bryter 1,
jo lenger til høyre jo oftere vil
vindusviskerne gå når det regner.
A. Nøytral posisjon
B. Intervallvisking
C. Sakte visking
D. Hurtig visking
E. Engangsvisker
Visker så lenge du holder
hendelen nede.
24
Kontroller at vinduspusseren
virker som den skal.
Inni bil
Motor på
Parklys
1
F. Spyler frontruta
Trekk hendelen mot deg.
G. Visker bakruta
Skyv hendelen fra deg
H. Automatisk spyling/visking
av bakrute
Rengjør så lenge
hendelen holdes fremover.
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Bruk denne!
25
Still inn varmeapparat / defroster
slik at du kan fjerne is og dogg på
frontruta så effektiv som mulig.
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Bruk denne!
26
Still inn varmeapparat / defroster
slik at du kan fjerne is og dogg på
bakruta så effektiv som mulig.
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Bruk denne!
27
Still inn varmeapparat / defroster
slik du vil ha det under kjøring.
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Vri speilbryteren helt til høyre, så varmes
speilene opp.
 Isskrape kan være kjekt å bruke inntil
speilene er varmet opp.
28
Hvordan vil du fjerne is og dogg
fra speilene?
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
29
Gjør deg kjent med lysbryteren
Inni bil
Motor på
Automatikk: Lysene skifter
automatisk mellom nærlys og
fjernlys.
Tåkelys
bak
Lysene helt av
Hovedlys, bryteren
bør normalt stå i
denne posisjonen.
Lysene slås da av
når du stopper
motoren, og du er
sikker på at du har
baklysene på
Parkeringslys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Når dette gir best sikt uten at det sjenerer
andre trafikanter.
30
Når skal du bruke fjernlys?
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Trykk her
31
Kontroller at lydhornet (fløyta)
virker.
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
1. Fjernlys
2. Lyshorn
 Dra hendelen mot deg.
32
Kontroller at lyshornet virker.
(Blinke med langlysene)
Inni bil
Motor på
Parklys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Se etter:
 Slitasje
 Rifter
 Skade
 Sjekk at beltestrammeren virker.
 Dra beltet helt ut og slipp.
 Sjekk låsemekanismen.
 Lås beltet og dra hardt.
 Sjekk stoppfunksjonen.
 Dra hardt i beltet for å sjekke at det stopper.
33
Kontroller bilbeltene.
Inni bil
Motor av
Nærlys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt
nok ved sammenstøt.
34
Hva er risikoen ved å bruke belte
med slappe beltestrammere?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Den ligger i døra ved førersetet.
 Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og
kan også ligge i hanskerommet, under setet
eller i eget rom.
35
Finn fram refleksvesten.
Inni bil
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 50 meter i tettbygd strøk.
 150 meter utenfor tettbygd strøk.
 Terreng og trafikkmengde kan stille andre
krav.
36
Hvor langt fra bilen bør du gå før
du setter varseltrekanten fra deg?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Nei, det er ikke forsvarlig.
 De som kommer kjørende bak oss vil ikke
oppfatte når vi bremser.
 Feilen kan være røket sikring eller lyspærer
som ikke virker.
37
Er det forsvarlig å kjøre når
bremselysene ikke virker?
Inni bilen
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Det kan være slitte bremseklosser, noe som
gjør at bremsesystemet trenger mer væske
for å «trykke» bremseklossene inn mot
bremseskivene.
 Det kan også være lekkasje i
bremsesystemet.
 Ikke etterfyll bremsevæske!
 Overlat dette til et proffesjonelt verksted.
38
Hva kan være årsaken til lavt
bremsevæskenivå? Og hva vil du
gjøre med det?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Vinterdekk: Minimum 3,0 mm
 Sommerdekk: Minimum 1,6 med mer
I perioden det er tillatt med piggdekk:
15. okt – 1. mai i Nord Norge og
1. nov – første søndag etter 2. påskedag i
resten av landet
skal det være minst 3 mm mønsterdybde
uansett hvilke dekk du kjører med.
39
Hva er kravet til mønsterdybde
på vinter- eller sommerdekk?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 For å få bedre veggrep.
 For at vann skal dreneres bort.
40
Hvorfor er det krav om en viss
mønsterdybde?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Fjern- eller nærlys vil minske effekten av
nødsignallyset.
 Nødlysene vil ”drukne” i de andre lysene.
 Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da
det gir best effekt.
41
Hvilke lys må ikke stå på sammen
med nødlysene?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Ved nødstopp for å markere bil.
 Hvis det er situasjon som krever ekstra
oppmerksomhet.
42
I hvilken situasjon er det riktig og
viktig å bruke nødsignallyset?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
43
Hva er riktig dekkdimensjon for
denne bilen?
 Se i vognkortet.
 Dimensjonen skal være 205/55 R 16.
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 205 er bredde i millimeter.
 55 er høyden på dekket i prosent av
bredden.
 16 er diameteren på felgen i tommer.
 91 er lastindex, angir hvor mye last dekket
tåler.
 V = hastighetskode.
44
Hva betyr merkingen på dekkene?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Se i vognkortet
45
Hvor stor bæreevne må dekkene
ha på denne bilen?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Se i vognkortet
46
Hvor stor hastighet må dekkene
på denne bilen være godkjent for?
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
Merking Maks km/t
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z over 240 km/t
47
Hastighets – og lastekoder
(ikke pensum)
Lasteindex Kg Lasteindex Kg
78 425 92 630
79 437 93 650
80 450 94 670
81 462 95 690
82 475 96 710
83 487 97 730
84 500 98 750
85 515 99 775
86 530 100 800
87 545 101 825
88 560 102 850
89 580 103 875
90 600 104 900
91 615 105 925
Inni bil
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
48
Dekk - lufttrykk
Ute
Motor av
 Bruk dekktrykksmåleren.
 Hvis trykket synker mye vil det gå en alarm.
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Blendingsfare.
 Møtende blir irritert.
 Blikket ditt blir dratt ned rett foran bilen
fordi lyset er sterkest der.
 Du kan bli straffet for feil lysbruk.
49
Hvilke ulempe vil det ha om
kurve/tåkelys blir brukt feil?
Inni bilen
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 I mørket skal du kjøre med nærlys eller
fjernlys.
 Tåkelys er bare tillatt når det er tett tåke,
sterk nedbør eller så skarpe svinger at du
må se veikantene ekstra godt.
 Tåkelysene kan brukes på dagtid som
kjørelys sammen med parklys.
50
Når er det tillatt å bruk kurve/
tåkelys?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 De kan være sterkt blendende, spesielt om
man kjører i kø.
 Bremselyset kan drukne i de sterkere
tåkelysene.
51
Hvilke ulemper kan det ha om
tåkelysene bak brukes feil?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Parkering i mørket uten andre lyskilder.
52
I hvilken situasjon er det viktig at
parkeringslysene er i orden?
Inni bil
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Fjern løse gjenstander som kan rulle under
pedalene.
 Legg tunge ting i bagasjerommet.
53
Sjekk om det er løse ting i bilen
som kan forårsake skade.
Inni bilen
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Varseltrekant finner du i bagasjerommet.
 Gå med reflekssiden på varseltrekant i
retningen du går for å vise deg selv.
 Ta på refleksvest før du går ut med trekanten.
54
Finn fram varseltrekant og
monter denne skikkelig.
Bagasjerom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Dra hendelen mot deg.
 Skyv hendelen under
panseret opp mens du
åpner det.
 For å lukke panseret:
Slipp det fra ca. 30 cm
høyde.
55
Åpne panseret
Motorrom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 På denne bilen kan du også
sjekke oljenivået på
kjørecomputeren.
56
Kontroller motoroljenivået.
Motorrom
Motor av
Papir
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Her
57
Vis påfyllingssted for motorolje.
Motorrom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Her
58
Vis påfyllingssted for spylevæske.
Motorrom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Her
59
Sjekk bremsevæskenivået.
Motorrom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Jekken finner du i en sort
pose i bagasjerommet.
 På denne bilen er det ikke
reservehjul.
 Du kan prøve med
punkteringsspray.
 Hvis ikke det hjelper kan du
ringe NAF på 08 505
60
Hva gjør du hvis du punkterer?
Motorrom
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Før du kontrollerer dekkene bør du starte
motoren og dreie hjulene godt til høyre eller
venstre slik at slitebanen blir synlig.
 Mønsterdybdemåler finner du i midtkonsollen
mellom setene.
 Normalt skal du kunne sjekke lufttrykket med
en enkel måler. Når du bruker denne er det lett
å slippe ut litt luft slik at det blir forskjellig
lufttrykk på dekk på samme aksel. På Golf vil
dette bli registrert og en varselmelding vil
dukke opp på displayet.
61
Dekk
Ute
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Visuell kontroll:
 Sjekk om det er noe ”unaturlig” ved hjulene.
62
Kontroller dekk og felger for
skader.
Ute
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Rifter i dekksiden, gjerne etter møte med
fortauskant.
 Bulker i felgen. Dette fører til ustabilitet,
 Bobler i siden på dekket vil føre til at
forsterkningen i dekket vil være veldig
redusert.
63
Hvilke dekkskader er mest
vanlige?
Ute
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Visuell kontroll, sammenlign alle dekkene
 Evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på
dekkene.
 Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk
er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0
mm.
 Se også side 39
 I dekkmønsteret finner vi også små
«gummiklumper» eller slitasjevarslere som
indikerer hvor slitt dekkene er.
64
Kontrollere mønsterdybden på
dekkene på begge forhjulene.
Ute
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Se i bensinlokket eller i venstre dørkarm.
65
Hva er riktig lufttrykk i forhjulene
på denne bilen?
Ute
Motor av
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
66
Kontroller merkingen på dekkene.
Stemmer det med vognkortet?
 Se i vognkortet.
 Dimensjonen skal være 205/55 R 16.
 Hastighetskode skal være V eller høyere.
 Lastindeks skal være minst 91.
Ute
Motor av
Vognkort
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Husk det er tre lys!
 Er du alene kan du rygge mot et vindu for å
sjekke dette.
 Eller eksempelvis bende snøkosten mot
bremsepedalen mens du går ut og ser om de
virker. (Lurt når du kjører med tilhenger.)
67
Kontrollere at alle bremselysene
virker.
Ute /inne
Motor på
Hjelpemann
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Slå på lyset,
bryteren finner du
midt på
dashbordet
 Sjekk at alle
retningslysene på
bilen virker.
68
Kontroller om nødsignallyset
virker.
Ute /inne
Motor på
Hjelpemann
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Bryteren finner du helt til venstre på
dashbordet
 Ut og se om de virker.
69
Kontroller om tåkelys bak
fungerer?
Ute /inne
Motor på
Nærlys
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Dette er de lysene som kommer på
automatisk når man starter bilen.
 Parkeringslysene er hvite og er foran på
bilen.
 Baklysene er røde.
 Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.
70
Kontroller at parkeringslys,
baklys og skiltlys virker.
Ute /inne
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Løft på viskerarmen, se etter
 Slitasje
 Rifter
 Løs gummi
 Sett deg inn i bilen og se etter
 striper under visking.
71
Kontroller viskerbladene.
Ute /inne
Motor på
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Rattutslag til begge sider.
 Sjekk at det er like stort rattutslag (omdreininger)
til begge sidene.
 Sjekk dødgang på styring (max. 2-3 cm).
 Drei 2-3 cm på rattet og se om bilen tar styring.
 Hør etter ulyder mens du svinger.
 Sjekk om bilen er retningsstabil
 I 30 km/t på en flat vei og rett vei kontrollerer du
dette ved å løsne på rattgrepet og sjekke at bilen
går rett fram.
72
Kontroller at styringen er i orden.
I fart
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Feil lufttrykk.
 Feil i forstillingen.
 Spor i vegen.
73
Hva kan være årsaken til at bilen
trekker til en av sidene.
I fart
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Ta fullt rattutslag, drei rattet helt over til
venstre mens du kjører sakte eller står i ro.
 Slipp rattet.
 Begynn å kjøre etter at du har sjekket speil
og blindsone.
 Rattet skal nå gå tilbake til nøytral – rett
fram – posisjon.
 Gjenta dette til høyre.
74
Sjekk om styringen er
selvopprettende.
I fart
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Kjør mellom 30-40 km/t rett frem på flat og
rett strekning.
 Brems samtidig som du holder løst i rattet.
 Brems gradvis hardere til bilen stanser.
 Bilen skal nå holde kursen rett frem.
75
Kontroller om bremsene har
skjevtrekk.
I fart
©26. 07. 2020
© 25. 10. 2020
 Lykke til!
76
Det var alt!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptxSikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptxVidar Trane
 
Automatic Inflation Of Tires
Automatic Inflation Of TiresAutomatic Inflation Of Tires
Automatic Inflation Of TiresAnuj Khattri
 
Sikkerhetskontroll klasse b facebook
Sikkerhetskontroll klasse b facebookSikkerhetskontroll klasse b facebook
Sikkerhetskontroll klasse b facebookTrafikkskolen_Harstad
 
What are the Causes of White Smoke Produced From the Exhaust
What are the Causes of White Smoke Produced From the ExhaustWhat are the Causes of White Smoke Produced From the Exhaust
What are the Causes of White Smoke Produced From the ExhaustUltimate Bimmer Service
 
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptxSikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptxVidar Trane
 
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEM
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEMPpt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEM
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEMANUPAM SINGH
 
Automatic-gear-shift-mechanism
 Automatic-gear-shift-mechanism Automatic-gear-shift-mechanism
Automatic-gear-shift-mechanismveeresh844
 
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptxSikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptxVidar Trane
 
http://vnx.su/ clio-2-1290
http://vnx.su/ clio-2-1290http://vnx.su/ clio-2-1290
http://vnx.su/ clio-2-1290reno-rez
 
Active Air Suspension System
Active Air Suspension SystemActive Air Suspension System
Active Air Suspension SystemSuchit Moon
 
GCoreLab Thermal Solution for Electric Vehicle
GCoreLab Thermal Solution for Electric VehicleGCoreLab Thermal Solution for Electric Vehicle
GCoreLab Thermal Solution for Electric VehicleGCoreLab Private Ltd.
 
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of CarGREEN GARAGE EUROPEAN AUTO CENTRE
 
Montaje de un motor paso a paso
Montaje de un motor paso a pasoMontaje de un motor paso a paso
Montaje de un motor paso a pasoAmaury Méndez
 
E volve tranz_x_instructionmanual_fr
E volve tranz_x_instructionmanual_frE volve tranz_x_instructionmanual_fr
E volve tranz_x_instructionmanual_frgranvillebikes
 
User manual for tata prima 4928 car carrier application
User manual for tata prima 4928 car carrier applicationUser manual for tata prima 4928 car carrier application
User manual for tata prima 4928 car carrier applicationraman109
 
Vehículos híbridos powert point
Vehículos híbridos powert pointVehículos híbridos powert point
Vehículos híbridos powert pointKeishla49
 
Chapter 56
Chapter 56Chapter 56
Chapter 56mcfalltj
 
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manualjkjsekmd
 
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...jsemd suekd
 

Was ist angesagt? (20)

Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptxSikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2016.pptx
 
Automatic Inflation Of Tires
Automatic Inflation Of TiresAutomatic Inflation Of Tires
Automatic Inflation Of Tires
 
Sikkerhetskontroll klasse b facebook
Sikkerhetskontroll klasse b facebookSikkerhetskontroll klasse b facebook
Sikkerhetskontroll klasse b facebook
 
What are the Causes of White Smoke Produced From the Exhaust
What are the Causes of White Smoke Produced From the ExhaustWhat are the Causes of White Smoke Produced From the Exhaust
What are the Causes of White Smoke Produced From the Exhaust
 
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptxSikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B Audi A4 2017.pptx
 
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEM
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEMPpt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEM
Ppt on project_ELECTOMAGNETIC_BRAKING_SYSTEM
 
Sistema 4 wd
Sistema 4 wdSistema 4 wd
Sistema 4 wd
 
Automatic-gear-shift-mechanism
 Automatic-gear-shift-mechanism Automatic-gear-shift-mechanism
Automatic-gear-shift-mechanism
 
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptxSikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptx
Sikkerhetskontroll klasse B BMW X1 2021.pptx
 
http://vnx.su/ clio-2-1290
http://vnx.su/ clio-2-1290http://vnx.su/ clio-2-1290
http://vnx.su/ clio-2-1290
 
Active Air Suspension System
Active Air Suspension SystemActive Air Suspension System
Active Air Suspension System
 
GCoreLab Thermal Solution for Electric Vehicle
GCoreLab Thermal Solution for Electric VehicleGCoreLab Thermal Solution for Electric Vehicle
GCoreLab Thermal Solution for Electric Vehicle
 
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car
3 Effective Methods to Repair the Cracked Plastic Radiator of Car
 
Montaje de un motor paso a paso
Montaje de un motor paso a pasoMontaje de un motor paso a paso
Montaje de un motor paso a paso
 
E volve tranz_x_instructionmanual_fr
E volve tranz_x_instructionmanual_frE volve tranz_x_instructionmanual_fr
E volve tranz_x_instructionmanual_fr
 
User manual for tata prima 4928 car carrier application
User manual for tata prima 4928 car carrier applicationUser manual for tata prima 4928 car carrier application
User manual for tata prima 4928 car carrier application
 
Vehículos híbridos powert point
Vehículos híbridos powert pointVehículos híbridos powert point
Vehículos híbridos powert point
 
Chapter 56
Chapter 56Chapter 56
Chapter 56
 
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual
2004 arctic cat zr 900 snowmobile service repair manual
 
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...
Caterpillar cat dp70 forklift lift trucks service repair manual sn:t20 c 6000...
 

Sikkerhetskontroll klasse B Volkswagen Golf 2015.pptx

 • 1. ©26. 07. 2020 ©26. 07. 2020 Volkswagen Golf 2015
 • 2. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  På den praktiske førerprøven må du trekke et kort med to av spørsmålene som er presentert her.  På teorieksamen er flere av spørsmålene relevante.  Det kan være små forskjeller på andre årsmodeller og utstyrsmodeller. Dette kan læreren hjelpe deg med  Spørsmål og kommentarer til presentasjonen kan sendes til vidar@trane.no  Min kontoradresse er på Trafikkskolesentret, Strandgata 21, 9405 Harstad 2 Denne presentasjonen er laget for de som skal ta førerkort klasse B
 • 3. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 3 Hva er største tillatte totalvekt tilhenger etter denne bilen kan ha?  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Under (O.1) står det:  Tillatt hengervekt, med brems: 1500 kg Inni bil Motor av Vognkort
 • 4. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Veggrepet på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du sperrefrist og forenklet forelegg eller bot. 4 Hvilke konsekvenser kan det få dersom du kjører med for tung tilhenger etter bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 • 5. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Se vognkortets side 2, punkt 8. Vekter.  Tillatt nyttelast inkl. passasjerer er 421 kg.  Du som fører er tatt med i ”egenvekt med fører”.  Veier lærer eller sensor eks.vis 100 kg kan du altså ha med passasjerer og bagasje som veier inntil 321 kg. 5 Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå? Inni bil Motor av Vognkort
 • 6. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Veggrep på forhjulene blir redusert.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengde økes.  Blendingsfare dersom lyktene heves.  I tillegg risikerer du forenklet forelegg eller bot. 6 Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 • 7. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Med førerkort klasse B kan du kjøre med bil og tilhenger som ikke har større tillatt totalvekt enn 3500 kg.  Unntak: Dersom bilen du kjører har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, kan du likevel trekke tilhenger på maks 750 kg tillatt totalvekt. Slik at absolutt største tillatte vogntogvekt blir 4250 kg. 7 Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har førerkort på klasse B? Inni bil Motor av Vognkort
 • 8. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Tillatt totalvekt på denne bilen er 2020 kg  Tillatt totalvekt på henger blir da 3500-2020 = 1480 kg  I tillegg må fabrikken godkjenne så tung henger. (OK, den godkjenner 1500 kg) 8 …forts. Inni bil Motor av Vognkort
 • 9. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 HVIS TILHENGEREN HAR TILLATT TOTALVEKT OVER 1480 KG, MED ELLER UTEN LAST:  Det er ulovlig, du risikerer straff. HVIS TILHENGEREN I TILLEGG HAR MER LAST ENN DE 1500 KG SOM FABRIKKEN GODTAR:  Du får redusert veggrep.  Kursstabiliteten blir redusert.  Bremselengden blir lengre.  Blendingsfare hvis fronten blir hevet av vekten bak. 9 Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt? Inni bil Motor av Vognkort
 • 10. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Koplingslast er den tyngden som blir på slepekroken når du kjører med tilhenger. Badevekt kan brukes for å sjekke dette.  Tillatt taklast på denne bilen er: 80 kg! 10 Hva er største tillatte koplingslast og taklast på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 • 11. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Vri om nøkkelen uten å holde bremsepedalen inne.  Denne lampen skal da komme fram:  Slokker lampen etter få sekunder er alt i orden. 11 Kontroller at varsellampen for kollisjonsputene virker. Inni bil Motor av Nøkkel
 • 12. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag.  Det er forbudt å ha bakovervendt barnestol i forsete med aktiv airbag. 12 Har det noen betydning hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbag foran? Inni bil Motor av
 • 13. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Vri om nøkkelen uten å holde bremsepedalen inne.  Da vil dette bildet komme fram:  Varsellampene slukker etter få sekunder dersom alt er i orden. 13 Kontroller at varsellampen for ABS virker. Inni bil Tenning på
 • 14. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Ja, det er ikke ulovlig. Men du skal være klar over at du kan få kraftig skjevtrekk hvis du bremser hardt – spesielt på glatt føre.  Det beste er selvsagt å få dette ordnet raskt. 14 Er det forsvarlig å kjøre dersom ABS lampen lyser? Inni bil Tenning på
 • 15. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Åpne høyre dør foran, bruk tenningsnøkkelen 15 Hvordan kan du deaktivere airbag? Inni bil Tenning på
 • 16. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Vri om nøkkelen uten å holde bremsepedalen inne.  Da vil dette bildet komme fram:  Varsellampene slukker etter få sekunder dersom alt er i orden.  Lyser den under kjøring kan en av bremsekretsene være ute av drift, eller bremsebelegget er slitt. 16 Kontroller om varsellampen for to-krets bremsesystem virker. Inni bil Tenning på
 • 17. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Stanse, finne evt. årsak.  Dette kan være at to-krets systemet ikke fungerer.  Eller at det er lite bremsevæske.  Kanskje det er teknisk feil, og en defekt styreenhet. 17 Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring? Inni bil Tenning på
 • 18. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Pump 5-6 ganger hardt på bremsepedalen, du vil nå merke at den kommer lengre ut.  Press bremsepedalen hardt inn.  Start motoren mens du holder presset på bremsepedalen.  Bremsepedalen skal nå sige inn hvis alt er i orden. 18 Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker. Inni bil Tenning på
 • 19. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Som regel er det IKKE forsvarlig.  da dette gir nedsatt bremseeffekt.  samt at pedalen blir VELDIG tung og hard. 19 Er det forsvarlig å kjøre hvis bremsekraftforsterker ikke virker? Begrunn svaret. Inni bil Motor på
 • 20. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Mens motoren går:  Trå bremsepedalen så hardt inn som du klarer.  Hold trykket i ca. 5 sekunder.  Du skal møte fast motstand hele tiden!  Hvis bremsepedalen siger innover må det være lekkasje og du må ikke kjøre.  Bremsene skal tåle et trykk på 100 kp.  Denne kontrollen skal tas hver gang du starter kjøring. 20 Sjekk at bremsene tåler trykk. (Trykkprøven) Inni bil Motor på
 • 21. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre.  Rattet skal da bli lett å svinge idet du starter motoren. 21 Kontroller at servostyringen virker. Inni bil Motor av
 • 22. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung.  Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere. 22 Er det forsvarlig å kjøre dersom servostyringen ikke virker? Inni bil Motor på
 • 23. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om:  Det er lys fra begge lykter.  At lysene lyser høyere / lengre på høyre side.  En bensinstasjon eller et verksted hjelper deg kjapt og billig med justering av lysene. 23 Kontroller at nærlyset virker som det skal. Slik skal det se ut når du lyser opp en vegg eller lignende Inni bil Motor på
 • 24. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 1. Regnsensor Følsomheten styres ved bryter 1, jo lenger til høyre jo oftere vil vindusviskerne gå når det regner. A. Nøytral posisjon B. Intervallvisking C. Sakte visking D. Hurtig visking E. Engangsvisker Visker så lenge du holder hendelen nede. 24 Kontroller at vinduspusseren virker som den skal. Inni bil Motor på Parklys 1 F. Spyler frontruta Trekk hendelen mot deg. G. Visker bakruta Skyv hendelen fra deg H. Automatisk spyling/visking av bakrute Rengjør så lenge hendelen holdes fremover.
 • 25. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Bruk denne! 25 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på frontruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 • 26. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Bruk denne! 26 Still inn varmeapparat / defroster slik at du kan fjerne is og dogg på bakruta så effektiv som mulig. Inni bil Motor på Parklys
 • 27. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Bruk denne! 27 Still inn varmeapparat / defroster slik du vil ha det under kjøring. Inni bil Motor på Parklys
 • 28. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Vri speilbryteren helt til høyre, så varmes speilene opp.  Isskrape kan være kjekt å bruke inntil speilene er varmet opp. 28 Hvordan vil du fjerne is og dogg fra speilene? Inni bil Motor på Parklys
 • 29. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 29 Gjør deg kjent med lysbryteren Inni bil Motor på Automatikk: Lysene skifter automatisk mellom nærlys og fjernlys. Tåkelys bak Lysene helt av Hovedlys, bryteren bør normalt stå i denne posisjonen. Lysene slås da av når du stopper motoren, og du er sikker på at du har baklysene på Parkeringslys
 • 30. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Når dette gir best sikt uten at det sjenerer andre trafikanter. 30 Når skal du bruke fjernlys? Inni bil Motor på Parklys
 • 31. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Trykk her 31 Kontroller at lydhornet (fløyta) virker. Inni bil Motor på Parklys
 • 32. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 1. Fjernlys 2. Lyshorn  Dra hendelen mot deg. 32 Kontroller at lyshornet virker. (Blinke med langlysene) Inni bil Motor på Parklys
 • 33. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Se etter:  Slitasje  Rifter  Skade  Sjekk at beltestrammeren virker.  Dra beltet helt ut og slipp.  Sjekk låsemekanismen.  Lås beltet og dra hardt.  Sjekk stoppfunksjonen.  Dra hardt i beltet for å sjekke at det stopper. 33 Kontroller bilbeltene. Inni bil Motor av Nærlys
 • 34. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt. 34 Hva er risikoen ved å bruke belte med slappe beltestrammere? Inni bil Motor av
 • 35. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Den ligger i døra ved førersetet.  Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan også ligge i hanskerommet, under setet eller i eget rom. 35 Finn fram refleksvesten. Inni bil Motor på
 • 36. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  50 meter i tettbygd strøk.  150 meter utenfor tettbygd strøk.  Terreng og trafikkmengde kan stille andre krav. 36 Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter varseltrekanten fra deg? Inni bil Motor av
 • 37. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Nei, det er ikke forsvarlig.  De som kommer kjørende bak oss vil ikke oppfatte når vi bremser.  Feilen kan være røket sikring eller lyspærer som ikke virker. 37 Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker? Inni bilen Motor av
 • 38. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å «trykke» bremseklossene inn mot bremseskivene.  Det kan også være lekkasje i bremsesystemet.  Ikke etterfyll bremsevæske!  Overlat dette til et proffesjonelt verksted. 38 Hva kan være årsaken til lavt bremsevæskenivå? Og hva vil du gjøre med det? Inni bil Motor av
 • 39. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Vinterdekk: Minimum 3,0 mm  Sommerdekk: Minimum 1,6 med mer I perioden det er tillatt med piggdekk: 15. okt – 1. mai i Nord Norge og 1. nov – første søndag etter 2. påskedag i resten av landet skal det være minst 3 mm mønsterdybde uansett hvilke dekk du kjører med. 39 Hva er kravet til mønsterdybde på vinter- eller sommerdekk? Inni bil Motor av
 • 40. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  For å få bedre veggrep.  For at vann skal dreneres bort. 40 Hvorfor er det krav om en viss mønsterdybde? Inni bil Motor av
 • 41. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset.  Nødlysene vil ”drukne” i de andre lysene.  Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt. 41 Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødlysene? Inni bil Motor av
 • 42. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Ved nødstopp for å markere bil.  Hvis det er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet. 42 I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignallyset? Inni bil Motor av
 • 43. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 43 Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 205/55 R 16. Inni bil Motor av Vognkort
 • 44. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  205 er bredde i millimeter.  55 er høyden på dekket i prosent av bredden.  16 er diameteren på felgen i tommer.  91 er lastindex, angir hvor mye last dekket tåler.  V = hastighetskode. 44 Hva betyr merkingen på dekkene? Inni bil Motor av Vognkort
 • 45. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Se i vognkortet 45 Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen? Inni bil Motor av Vognkort
 • 46. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Se i vognkortet 46 Hvor stor hastighet må dekkene på denne bilen være godkjent for? Inni bil Motor av Vognkort
 • 47. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 Merking Maks km/t L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 Z over 240 km/t 47 Hastighets – og lastekoder (ikke pensum) Lasteindex Kg Lasteindex Kg 78 425 92 630 79 437 93 650 80 450 94 670 81 462 95 690 82 475 96 710 83 487 97 730 84 500 98 750 85 515 99 775 86 530 100 800 87 545 101 825 88 560 102 850 89 580 103 875 90 600 104 900 91 615 105 925 Inni bil Motor av Vognkort
 • 48. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 48 Dekk - lufttrykk Ute Motor av  Bruk dekktrykksmåleren.  Hvis trykket synker mye vil det gå en alarm.
 • 49. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Blendingsfare.  Møtende blir irritert.  Blikket ditt blir dratt ned rett foran bilen fordi lyset er sterkest der.  Du kan bli straffet for feil lysbruk. 49 Hvilke ulempe vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil? Inni bilen Motor av
 • 50. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  I mørket skal du kjøre med nærlys eller fjernlys.  Tåkelys er bare tillatt når det er tett tåke, sterk nedbør eller så skarpe svinger at du må se veikantene ekstra godt.  Tåkelysene kan brukes på dagtid som kjørelys sammen med parklys. 50 Når er det tillatt å bruk kurve/ tåkelys? Inni bil Motor av
 • 51. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø.  Bremselyset kan drukne i de sterkere tåkelysene. 51 Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil? Inni bil Motor av
 • 52. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Parkering i mørket uten andre lyskilder. 52 I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden? Inni bil Motor av
 • 53. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Fjern løse gjenstander som kan rulle under pedalene.  Legg tunge ting i bagasjerommet. 53 Sjekk om det er løse ting i bilen som kan forårsake skade. Inni bilen Motor av
 • 54. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Varseltrekant finner du i bagasjerommet.  Gå med reflekssiden på varseltrekant i retningen du går for å vise deg selv.  Ta på refleksvest før du går ut med trekanten. 54 Finn fram varseltrekant og monter denne skikkelig. Bagasjerom Motor av
 • 55. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Dra hendelen mot deg.  Skyv hendelen under panseret opp mens du åpner det.  For å lukke panseret: Slipp det fra ca. 30 cm høyde. 55 Åpne panseret Motorrom Motor av
 • 56. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  På denne bilen kan du også sjekke oljenivået på kjørecomputeren. 56 Kontroller motoroljenivået. Motorrom Motor av Papir
 • 57. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Her 57 Vis påfyllingssted for motorolje. Motorrom Motor av
 • 58. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Her 58 Vis påfyllingssted for spylevæske. Motorrom Motor av
 • 59. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Her 59 Sjekk bremsevæskenivået. Motorrom Motor av
 • 60. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Jekken finner du i en sort pose i bagasjerommet.  På denne bilen er det ikke reservehjul.  Du kan prøve med punkteringsspray.  Hvis ikke det hjelper kan du ringe NAF på 08 505 60 Hva gjør du hvis du punkterer? Motorrom Motor av
 • 61. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Før du kontrollerer dekkene bør du starte motoren og dreie hjulene godt til høyre eller venstre slik at slitebanen blir synlig.  Mønsterdybdemåler finner du i midtkonsollen mellom setene.  Normalt skal du kunne sjekke lufttrykket med en enkel måler. Når du bruker denne er det lett å slippe ut litt luft slik at det blir forskjellig lufttrykk på dekk på samme aksel. På Golf vil dette bli registrert og en varselmelding vil dukke opp på displayet. 61 Dekk Ute Motor av
 • 62. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Visuell kontroll:  Sjekk om det er noe ”unaturlig” ved hjulene. 62 Kontroller dekk og felger for skader. Ute Motor av
 • 63. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Rifter i dekksiden, gjerne etter møte med fortauskant.  Bulker i felgen. Dette fører til ustabilitet,  Bobler i siden på dekket vil føre til at forsterkningen i dekket vil være veldig redusert. 63 Hvilke dekkskader er mest vanlige? Ute Motor av
 • 64. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Visuell kontroll, sammenlign alle dekkene  Evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene.  Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, og på vinterdekk er det min. 3,0 mm.  Se også side 39  I dekkmønsteret finner vi også små «gummiklumper» eller slitasjevarslere som indikerer hvor slitt dekkene er. 64 Kontrollere mønsterdybden på dekkene på begge forhjulene. Ute Motor av
 • 65. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Se i bensinlokket eller i venstre dørkarm. 65 Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen? Ute Motor av
 • 66. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020 66 Kontroller merkingen på dekkene. Stemmer det med vognkortet?  Se i vognkortet.  Dimensjonen skal være 205/55 R 16.  Hastighetskode skal være V eller høyere.  Lastindeks skal være minst 91. Ute Motor av Vognkort
 • 67. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Husk det er tre lys!  Er du alene kan du rygge mot et vindu for å sjekke dette.  Eller eksempelvis bende snøkosten mot bremsepedalen mens du går ut og ser om de virker. (Lurt når du kjører med tilhenger.) 67 Kontrollere at alle bremselysene virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 • 68. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Slå på lyset, bryteren finner du midt på dashbordet  Sjekk at alle retningslysene på bilen virker. 68 Kontroller om nødsignallyset virker. Ute /inne Motor på Hjelpemann
 • 69. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Bryteren finner du helt til venstre på dashbordet  Ut og se om de virker. 69 Kontroller om tåkelys bak fungerer? Ute /inne Motor på Nærlys
 • 70. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen.  Parkeringslysene er hvite og er foran på bilen.  Baklysene er røde.  Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen. 70 Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker. Ute /inne Motor på
 • 71. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Løft på viskerarmen, se etter  Slitasje  Rifter  Løs gummi  Sett deg inn i bilen og se etter  striper under visking. 71 Kontroller viskerbladene. Ute /inne Motor på
 • 72. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Rattutslag til begge sider.  Sjekk at det er like stort rattutslag (omdreininger) til begge sidene.  Sjekk dødgang på styring (max. 2-3 cm).  Drei 2-3 cm på rattet og se om bilen tar styring.  Hør etter ulyder mens du svinger.  Sjekk om bilen er retningsstabil  I 30 km/t på en flat vei og rett vei kontrollerer du dette ved å løsne på rattgrepet og sjekke at bilen går rett fram. 72 Kontroller at styringen er i orden. I fart
 • 73. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Feil lufttrykk.  Feil i forstillingen.  Spor i vegen. 73 Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene. I fart
 • 74. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Ta fullt rattutslag, drei rattet helt over til venstre mens du kjører sakte eller står i ro.  Slipp rattet.  Begynn å kjøre etter at du har sjekket speil og blindsone.  Rattet skal nå gå tilbake til nøytral – rett fram – posisjon.  Gjenta dette til høyre. 74 Sjekk om styringen er selvopprettende. I fart
 • 75. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Kjør mellom 30-40 km/t rett frem på flat og rett strekning.  Brems samtidig som du holder løst i rattet.  Brems gradvis hardere til bilen stanser.  Bilen skal nå holde kursen rett frem. 75 Kontroller om bremsene har skjevtrekk. I fart
 • 76. ©26. 07. 2020 © 25. 10. 2020  Lykke til! 76 Det var alt!