Type Hordovi

ВЕСЕЛКА КОСТОВСКА
ТИП ХОРДОВИ
ПОДТИП ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ
В ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЩЕ
НАУЧИТЕ:
ЩО Е ТО ХОРДОВИ ЖИВОТНИ
ЕВОЛЮЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ
ЖИВОТНИ
КЛАСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ
ГРУПИРАНЕ НА ГРЪБНАЧНИТЕ
ЖИВОТНИ
МНОГООБРАЗИЕ НА
ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
ХОРДОВИ ЖИВОТНИ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Всички животни, които
имат хорда, се наричат
хордови.
Известни са около 45 000 вида гръбначни животни.
Останалите видове животни (безгръбначни) са повече
от 1 млн.
Безгръбачни
96%
Гръбначни
4%
Безгръбачни
Гръбначни
В таблицата са отразени съществените признаци на
Хордовите и безгръбначните животни.
Признаци за сравнение Групи животни Групи животни
Безгръбначни
животни
Тип Хордови
Опора на тялото Външна опора на
тялото: кутикула,
кожно-мускулна
торба, хитинова
обвивка, варовикова
черупка.
Вътрешната опора на тялото –
хорда, е изградена от плътно
прилепнали здрави клетки и е
разположена по надлъжната ос
на тялото.
Нервна система Мрежеста или
ганглийна.
Тръбеста, разположена гръбно.
Разположение на сърцето Сърцето е
разположено на
гръбната страна на
тялото.
Сърцето е разположено на
коремната страна на тялото.
ЕВОЛЮЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
Към хордовите се отнасят не
само гръбначните животни, но и
малка група водни животни,
наречени безчерепни, които имат
редица белези на хордовите.
Ланцетник
ЕВОЛЮЦИЯ НА
ХОРДОВИТЕ
ЖИВОТНИ
Хордовите животни
(гръбначни и
безчерепни)
произхождат от
безгръбначните. БЕЗГРЪБНАЧНИ
ХОРДОВИ
ЧЕРЕПНИ
(ГРЪБНАЧНИ)
ЧЕТИРИКРАКИ
БОЗАЙНИЦИ
БЕЗЧЕРЕПНИ
ХРУЩЯЛНИ РИБИ
КОСТНИ РИБИ
ЗЕМНОВОДНИ
ВЛЕЧУГИ
ПТИЦИ
ТИП ХОРДОВИ
ПОДТИП
ЧЕРЕПНИ
(ГРЪБНАЧНИ)
НАДКЛАС
РИБИ
КЛАС
ХРУЩЯЛНИ
РИБИ
КЛАС КОСТНИ
РИБИ
НАДКЛАС
ЧЕТИРИКРАКИ
КЛАС
ЗЕМНОВОДНИ
КЛАС ВЛЕЧУГИ
КЛАС ПТИЦИ
КЛАС
БОЗАЙНИЦИ
ПОДТИП
БЕЗЧЕРЕПНИ
Класификация на тип Хордови
ХАРАКТЕРНИ ПРИЗНАЦИ НА ХОРДОВИТЕ ЖИВОТНИ
опашен плавник
нервна тръба
хорда
анален отвор
черво
окологлътъчна
кухина
хрилни
цепнатини
устен отвор
глътка
Обобщен модел на тялото на гръбначно животно
Подтип Безчерепни:
Примитивни хордови животни.
Описани са около 40 вида.
Всички принадлежат към
клас Ланцетници.
Подтип Черепни:
Хордата се състои
от хрущялни или
костни прешлени,
които образуват
гръбначен стълб.
Поради наличието
на гръбначен
стълб е прието да
се наричат
гръбначни
животни.
Групиране на гръбначните животни
Гръбначните животни са групирани в
надклас Риби и надклас Четирикраки.
Надклас Риби – водни обитатели, които
дишат с хриле.
Надклас Четирикраки – обитават
сухоземна или водна среда. Дишането се
осъществява с бял дроб.
Видово разнообразие на гръбначните животни
Риби
47%
Птици
21%
Влечуги
15%
Земноводни
6%
Бозайници
11%
Риби
Птици
Влечуги
Земноводни
Бозайници
МНОГООБРАЗИЕ НА ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИБИТЕ
НАДКЛАС РИБИ
КЛАС ХРУЩЯЛНИ
РИБИ
НАДРАЗРЕД
АКУЛИ
НАДРАЗРЕД
СКАТОВЕ
КЛАС КОСТНИ
РИБИ
ПОДКЛАС
РЪКОПЕРКИ
ПОДКЛАС
ЛЪЧЕПЕРКИ
КЛАС ХРУЩЯЛНИ РИБИ
 НАДРАЗРЕД АКУЛИ
o Познати около 350 вида
o Размери – от джуджета /20-25
сm/ до гиганти /15-20m/
o Тялото с торпедовидна форма
/отлични плувци/
o Зъби –разположени в няколко
реда
o Представители – тигрова,
китова, черноморска акула
КЛАС ХРУЩЯЛНИ РИБИ
 НАДРАЗРЕД СКАТОВЕ
o Около 340 вида
o Размери – от 30 cm до 7-8m и
маса-2 тона
o Тялото е гръбно-коремно
сплеснато-слаби плувци,
придънен начин на живот
o Представители – морска котка,
морска лисица, електрически
скат, манта /морски дявол/;
КЛАС КОСТНИ РИБИ
 ПОДКЛАС РЪКОПЕРКИ
Типичен представител е Латимерия:
o Считани за изчезнали преди 60млн.г.
o Дават начало на първите сухоземни
гръбначни-земноводните.
o Перките имат месеста основа и са
покрити с люспи.
o Костите са подредени по същия
начин, както костите в крайниците на
сухоземните животни.
КЛАС КОСТНИ РИБИ
 ПОДКЛАС ЛЪЧЕПЕРКИ:
o РАЗРЕД КАЛКАНОВИ
o РАЗРЕД ЗМИОРКИ
o РАЗРЕД БОДЛОПЕРКИ
o РАЗРЕД СОМОВИ
o РАЗРЕД ЩУКООБРАЗНИ
o РАЗРЕД ПЪСТЪРВОВИ
o РАЗРЕД ШАРАНОВИ
o РАЗРЕД СЕЛДОВИ
o РАЗРЕД ЕСЕТРОВИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗЕМНОВОДНИТЕ
КЛАС
ЗЕМНОВОДНИ
РАЗРЕД
БЕЗКРАКИ
РАЗРЕД
ОПАШАТИ
РАЗРЕД
БЕЗОПАШАТИ
РАЗРЕД БЕЗКРАКИ
Представител - Сифонопс
РАЗРЕД ОПАШАТИ
ТРИТОН ДЪЖДОВНИК
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
ОБИКНОВЕНА ДЪРВЕСНИЦА КАФЯВА КРАСТАВА ЖАБА
ЖАБА БИК
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ
ПЛАНИНСКА ЖАБА ОБИКНОВЕНА ВОДНА ЖАБА
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЛЕЧУГИТЕ
КЛАС
ВЛЕЧУГИ
РАЗРЕД
КОСТЕНУРКИ
РАЗРЕД
КРОКОДИЛИ
РАЗРЕД
ЛЮСПЕСТИ
ЗМИИ ГУЩЕРИ
РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ
БЛАТНА КОСТЕНУРКА ПУСТИННА КОСТЕНУРКА МОРСКА КОСТЕНУРКА
РАЗРЕД КРОКОДИЛИ
ЧЕРЕН КАЙМАН НИЛСКИ КРОКОДИЛ
РАЗРЕД ЛЮСПЕСТИ - ГУЩЕРИ
КОМОДСКИ ВАРАН ХАМЕЛЕОН ЗЕЛЕН ГУЩЕР
РАЗРЕД ЛЮСПЕСТИ - ЗМИИ
СМОК-МИШКАР ПЕПЕЛЯНКА
РАЗРЕД ЛЮСПЕСТИ - ЗМИИ
КРАЛСКА КОБРА КОРАЛОВА ЗМИЯ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПТИЦИТЕ
КЛАС ПТИЦИ
НАДРАЗРЕД
БЯГАЩИ ПТИЦИ
НАДРАЗРЕД
ПЛАВАЩИ ПТИЦИ
НАДРАЗРЕД
ЛЕТЯЩИ ПТИЦИ
НАДРАЗРЕД БЯГАЩИ ПТИЦИ
ЕМУ
КИВИ
НАНДУ АФРИКАНСКИ ЩРАУС
НАДРАЗРЕД ПЛАВАЩИ ПТИЦИ
ИМПЕРАТОРСКИ ПИНГВИН МАГЕЛАНОВ ПИНГВИН
НАДРАЗРЕД ЛЕТЯЩИ ПТИЦИ
 ВКЛЮЧВА:
o РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ
o РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ПАПАГАЛОПОДОБНИ
o РАЗРЕД БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ
o РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ГЪЛАБОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ
o РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
o РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА БОЗАЙНИЦИТЕ
КЛАС БОЗАЙНИЦИ
ПОДКЛАС
ПЪРВИЧНИ
БОЗАЙНИЦИ
ПОДКЛАС НИЗШИ
БОЗАЙНИЦИ
ПОДКЛАС ВИСШИ
БОЗАЙНИЦИ
ПОДКЛАС ПЪРВИЧНИ БОЗАЙНИЦИ
ЕХИДНА ПТИЦЕЧОВКА
ПОДКЛАС НИЗШИ БОЗАЙНИЦИ
КЕНГУРУ КОАЛА
ПОДКЛАС ВИСШИ БОЗАЙНИЦИ
 ВКЛЮЧВА:
o РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ
o РАЗРЕД ПРИЛЕПИ
o РАЗРЕД ПРИМАТИ
o РАЗРЕД ХОБОТНИ
o РАЗРЕД НЕЧИФТОКОПИТНИ
o РАЗРЕД ХИЩНИЦИ
o РАЗРЕД ГРИЗАЧИ
o РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ
o РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ
o РАЗРЕД ПЕРКОНОГИ
o РАЗРЕД НАСЕКОМОЯДНИ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
1 von 40

Recomendados

Приспособяване на животните von
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животнитеrossitsazlankova
9.4K views29 Folien
жизнени процеси von
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
9.1K views20 Folien
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест von
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
43.8K views18 Folien
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас von
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас Veska Petrova
9.7K views34 Folien
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П. von
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
29.7K views33 Folien
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест von
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - von
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -Veska Petrova
48.6K views35 Folien
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми von
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиАнелия Нанкова
48.6K views6 Folien
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест von
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.4K views36 Folien
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.1K views46 Folien
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест von
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
40.2K views29 Folien
18. mo ishrana i koristi domacih zivotinja von
18. mo  ishrana i koristi domacih zivotinja18. mo  ishrana i koristi domacih zivotinja
18. mo ishrana i koristi domacih zivotinjaAhmedinaKeric1
1.2K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - von Veska Petrova
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova48.6K views
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми von Анелия Нанкова
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.4K views
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.1K views
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova40.2K views
18. mo ishrana i koristi domacih zivotinja von AhmedinaKeric1
18. mo  ishrana i koristi domacih zivotinja18. mo  ishrana i koristi domacih zivotinja
18. mo ishrana i koristi domacih zivotinja
AhmedinaKeric11.2K views
защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета von savi_mihailova
защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просветазащитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета
защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета
savi_mihailova14.1K views
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.5K views
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест von Veska Petrova
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Veska Petrova62.6K views
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova22.6K views
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.3K views
Видове изречения по цел на изказването von roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.8K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K views
българите в османската империя von Dani Parvanova
българите в османската империябългарите в османската империя
българите в османската империя
Dani Parvanova10.6K views
Водата като екологичен фактор на сушата von Rumiana Tarpova
Водата като екологичен фактор на сушатаВодата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушата
Rumiana Tarpova6.5K views
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views

Similar a Type Hordovi

Jivotni ivan presentation von
Jivotni ivan presentationJivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentationР. Славова
502 views7 Folien
презентация за видра и бобър редактирана von
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранаGabi Koleva
2.7K views13 Folien
ч е р в е и von
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е иRumiana Tarpova
10.5K views25 Folien
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест von
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
49.4K views40 Folien
защитени бозайници диляна христова von
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христоваNedialka Kolarova
1.9K views30 Folien
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест von
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
49.1K views98 Folien

Similar a Type Hordovi(20)

презентация за видра и бобър редактирана von Gabi Koleva
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактирана
Gabi Koleva2.7K views
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.4K views
защитени бозайници диляна христова von Nedialka Kolarova
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христова
Nedialka Kolarova1.9K views
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.1K views
Птици в червената книга на България.pptx von ssuser3d787d
Птици в червената книга на България.pptxПтици в червената книга на България.pptx
Птици в червената книга на България.pptx
ssuser3d787d14 views
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас... von Veska Petrova
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Veska Petrova1.5K views
http://www.slideboom.com/presentations/946559/ von Veska Petrova
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
Veska Petrova2.2K views
Динозаври във водата von NinaKaneva
Динозаври във водатаДинозаври във водата
Динозаври във водата
NinaKaneva1.7K views
в света на животните 1 част von Rumiana Tarpova
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 част
Rumiana Tarpova640 views
в света на животните 1 част von Rumiana Tarpova
в света на животните  1 частв света на животните  1 част
в света на животните 1 част
Rumiana Tarpova1.7K views
Групи животни 1.клас von Luiza Antova
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.клас
Luiza Antova2.4K views
прешленести червеи 2018 година von Rumiana Tarpova
прешленести червеи 2018 годинапрешленести червеи 2018 година
прешленести червеи 2018 година
Rumiana Tarpova5.1K views
Нашите домашни любимци von NinaKaneva
Нашите домашни любимциНашите домашни любимци
Нашите домашни любимци
NinaKaneva16.8K views

Type Hordovi