Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mehaničko kretanje.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Mehaničko kretanje.pptx

 1. 1. Mehaničko kretanje
 2. 2. Kretanja u svakodnevnom životu
 3. 3. Da bi mogli da govorimo o kretanju nekog tijela (npr. automobila, ptice, učenika...) prvo moramo da izaberemo jedno tijelo za koje smatramo da miruje (npr. škola, drvo, zgrada...) a zatim da vidimo da li se mijenja uzajamno rastojanje između ta dva tijela. Ako se njihovo uzajamno rastojanje mijenja onda možemo da zaključimo da se posmatrano tijelo kreće. Tijela u datom trenutku zauzimaju određena mjesta u prostoru i to se naziva njihov položaj. Kretanje je promjena položaja tijela u odnosu na druga tijela. Ako se položaj tijela ne mijenja u odnosu na druga tijela tokom vremena, onda se ono nalazi u stanju mirovanja. Tijelo u odnosu na koje se posmatra kretanje i za koje smatramo da miruje, naziva se uporedno ili referentno tijelo.
 4. 4. Ako analiziramo kretanje autobusa od Podgorice ka Baru mi ćemo zanemariti činjenicu da se i autobus, zajedno sa Zemljom, kreće oko Sunca brzinom od oko 50km/h. U takvom slučaju površina Zemlje, kao i svako tijelo pričvršćeno za površinu Zemlje, predstavlja dobar izbor referentnog tijela - tijela koje relativno miruje. Isto važi i za slučaj djevojke na slici koja sjedi u vozu.
 5. 5. U toku kretanja tijelo opisuje stvarnu ili zamišljenu liniju koja se zove trajektorija ili putanja. Prema obliku putanje kretanja se dijela na pravolinijska i krivolinijska. Putanja
 6. 6. Dužina putanje koju tijelo pređe u toku kretanja zove se pređeni put. Pređeni put je fizička veličina koje se obeležava slovom s, a osnovna jedinica mjere kojom se izražava pređeni put je metar [m], a često se koristi i kilometare [km].
 7. 7. Svako kretanje ima svoj početni i završni trenutak i vrijeme trajanja. Koliko dugo je trajalo neko kretanje predstavlja vrijeme kretanja i obeležava se slovom t, a osnovna jedinica kojom se izražava vrijeme je sekunda [s], a često se koristi i čas [h]. Pošto neće sva tijela da pređu put iste dužine za isto vrijeme, na primer od jednog do drugog zida učionice učeniku treba nekoliko sekundi, a da bi puž prešao isto to rastojanje potrebno mu je nekoliko sati, uvodi se fizička veličina koja povezuje pređeni put i vrijeme. Ta fizička veličina zove se brzina. Brzina se obeležava slovom v, a osnovna jedinica mjere kojom se izražava brzina je metar u sekundi [m/s], a još se često koristi kilometar na čas [km/h].
 8. 8. Prema brzini kretanja se dijele na ravnomerna i neravnomjerno. Kod ravnomernih kretanja brzina tijela u toku kretanja se ne mijenja i tijelo za isto vrijeme prelazi iste dužine puta, a kod neravnomjernih kretanja, brzina tijela se mijenja - povećava ili smanjuje, pa samim tim tijelo za isto vrijeme prelazi različite dužine puta. Ako se brzina tijela povećava takvo promenljivo kretanje je ubrzano, a ako se brzina tijela smanjuje onda je kretanje usporeno.
 9. 9. Research Presentation End

Hinweis der Redaktion

 • You can use this slide as your opening or closing slide. Should you choose to use it as a closing, make sure you review the main points of your presentation. One creative way to do that is by adding animations to the various graphics on a slide. This slide has 4 different graphics, and, when you view the slideshow, you will see that you can click to reveal the next graphic. Similarly, as you review the main topics in your presentation, you may want each point to show up when you are addressing that topic.

  Add animation to images and graphics:
  Select your image or graphic.
  Click on the Animations tab.
  Choose from the options. The animation for this slide is “Split”. The drop-down menu in the Animation section gives even more animations you can use.
  If you have multiple graphics or images, you will see a number appear next to it that notes the order of the animations.

  Note: You will want to choose the animations carefully. You do not want to make your audience dizzy from your presentation.

×