Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Vates-säätiön esittely

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Vates-säätiön esittely (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Vates-säätiön esittely

 1. 1. Anne Korhonen, Vates
 2. 2. Vates-säätiön perustehtävä ja rakenne • Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi • 36 taustayhteisöä vuonna 2015 • keskeisimmät vammaisjärjestöt • työllistämisyksiköitä • sosiaalialan kuntayhtymiä • Henkilöstöä 12-15 • Lisätietoja: www.vates.fi 2
 3. 3. • Avain-säätiö • Epilepsialiitto ry • Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry • Etelä-Suomen lääninhallitus • Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, FDUV • Filha ry • Hengitysliitto • Invalidiliitto ry • Kanta-Hämeen Hengitys ry • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry • Kehitysvammaliitto ry • Kiipulasäätiö • Kuntoutussäätiö • Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry • Kuuloliitto ry • Kuurojen Liitto ry • Kuurojen palvelusäätiö • Kårkulla samkommun • Laptuote-säätiö • Lihastautiliitto ry • Mielenterveyden Keskusliitto ry • Neuroliitto ry • Näkövammaisten liitto ry • Parik-säätiö • Puustellin tuki ry • Lahden Työn Paikka Oy • Eteva • Raina-säätiö • Rinnekoti-Säätiö • Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä • Suomen CP-liitto ry • Suomen Mielenterveysseura ry • Turun Seudun Hengitysyhdistys ry • Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö • Yritystaito Oy Yhteensä 36 yhteisöä Taustayhteisöt
 4. 4. Vates-säätiön missio ja visio • Missio Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. • Visio Vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja osatyökykyisillä henkilöillä on tasavertaiset oikeudet ja käytännön mahdollisuudet työhön. 4
 5. 5. Vates-säätiön toimintamuotoja • Kehitämme osatyökykyisten työllistämismuotoja yhteistyössä julkishallinnon, elinkeinoelämän ja alalla toimivien muiden yhteisöjen kanssa • Vaikutamme työmarkkinoiden toimintaan siten, että osatyökykyisten työllistymismahdollisuudet normaalissa työelämässä säilyvät ja kehittyvät • Toimimme yhteistyössä osatyökykyisiä työllistävien yksiköiden kanssa (kuntoutus, työllistäminen, oman toiminnan kehittäminen) • Järjestämme osatyökykyisten työllistämistä tukevaa koulutusta ja muita asiantuntijapalveluja
 6. 6. Esimerkkejä toimintamme painopisteistä Kehittäminen ja asiantuntijuus  kehittämishankkeet omana toimintana tai kumppaneina selvitykset ja kartoitukset  omia verkoston sisäisiä kehittämisryhmiä (pysyviä tai määräaikaisia)  asiantuntijana toimimme myös luennoimalla sekä kouluttamalla Vaikuttaminen  erilaiset valtakunnalliset ja alueelliset työ- ja ohjausryhmät  välityömarkkinatoimijat, vammaisjärjestöt  lainsäätäjät ja muut viranomaiset lausuntojen ja kannanottojen kautta  työelämä, työyhteisöt 6
 7. 7. Esimerkkejä toimintamme painopisteistä Kouluttaminen  kaksi valtakunnallista tilaisuutta  pienempiä teemapohjaisia koulutuspäiviä ja työpajoja  laajenemassa verkkopohjaisiin työmuotoihin Tiedottaminen  Kyvyt käyttöön-lehti ja erilliset eXtra-teemanumerot  www-sivut  Tiedolla vaikuttaminen-hanke  uutiskirjeet ( Vates INFO) ja muut sähköiset tiedotteet Verkottaminen  Kyvyt käyttöön- verkostossa yli 850 jäsentä n. 740 yhteisöstä  työryhmien koordinointi  SOSTE-jäsenyys 7
 8. 8. Käytännön kehittämistä projekteissa ja hankkeissa 8 • Päärahoituskanavat RAY ja ESR -ohjelmat • Valtakunnallinen näkökulma, laajentaminen ja juurruttaminen • Taustayhteisöiden rooli esim. alueellisissa piloteissa • Myös taustaselvitykset mahdollisia • Käynnissä yleensä 1-2 kerralla, ohjausryhmäjäsenyyksiä 10/ vuosi • Hallituksen kärkihankkeet (STM, TEM, OKM)
 9. 9. 9
 10. 10. Tiedolla vaikuttaminen 2015-2017 • Tietosisältöjä tukimenetelmistä ja saavutettavuudesta • Tarinat elävästä elämästä • Tiedotusresurssi organisaatioille, joilla ei omaa viestintää, jotta työllistymisen ja työssä pysymisen asiat saavuttavat myös osatyökykyiset henkilöt ja heidän läheisensä • Tiedonvaihdon edistäminen työllistämishankkeiden ja - projektien välillä 10 Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävien tietosisältöjen toimittaminen ja levittäminen Tiina Jäppinen
 11. 11. Tiedon tuottamisen ja levittämisen yhteistyökumppanit • Työelämä 2020 -hanke • Monimuotoisuusverkosto FIBS • Suomen Klubitalojen verkosto • Kyvyt käyttöön -verkoston toimijat • Vates-säätiön perustajayhteisöt • Vaikuta ja verkostoidu -ryhmä 11 Tiina Jäppinen
 12. 12. Vaikuta ja verkostoidu –ryhmä Tiedottajille, toimittajille ja muille viestijöille, joita kiinnostaa 12 • Ihmisten tasavertainen mahdollisuus hakea, saada ja pysyä työelämässä – vammasta tai sairaudesta riippumatta • Esteettömyys, työhönvalmennus, työllistymisen keinot ja tuet • Yhdessä tekeminen (tietopankit, materiaalit, tilaisuudet toimittajille, vierailut) Tiina Jäppinen

×