Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Varmakkalai

1.978 Aufrufe

Veröffentlicht am

varma kalai about indian martial arts to save an people

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Varmakkalai

 1. 1. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 2. 2. 3>frm<sh £-(nj<5ijTT&i§i}uj ujrresT £6uG)rsrfi) iS)tpiptT§i xt-esresrg, rgl&svuTleu eurrippgi ai/545 £)gig>it&iefr prsi&eh ^q$6fT(G$rT9sr «9//rf)o7)«8r uui(cs)3> t£l&& giei>eSiiuu>rr&> jt-(r$eurr&i&ih ujeherr t£>(/i><5£/as (tpas)ipujrr<^ib. @)ibi£>Qff£gieu @)uj<si) epeuG)<surr(i^ £g)i_£ ffiepitb ashen ^lLuQojuu r£lZev&,<en>&>(o&>rbLj, uevGeurpi eu^nonurrew £-(r$ajrr0iaiuuiLL-£nr(9>ib. ^uirp9S)&,uS)<si) ffieni—&>&,&,a^uf-UJ ejsssrassTfprp lj evLJGfsr®&.err, Q&uf-G)&,rriq-meh, ULLes)i—&><sh, $)Zev&>err, L^^a^eh, iSl(ejf&&>6h, &,rriu&,<zh, utpisioieh, aflgigfi&ieh, iS)&)ebr&>eh, Geurr&eh <3g>&!luieurp6toip&, Q&>nr<s&fr$i <s8)&,eoiii&,<sh, an&prujrEi&err Gurresrtpeuip e&tpu uevGeurpi Gr&{ruj&><$fT>&,(§ ejtpfpeurrn^ giiurrrfl&tgib eprir ejiULiiptp LD(t$&§neu (tpemrpGuJ &)$>$, in(r^^§yeuib. "&trevib ffreirgp/ii) #(j?icl/«J).s <*i_/5£iJW 01(5/55/ unT$$es>rr&.eh er^jp^?" erehipi &l&>$$iuir GT(if>f£l(6S)iT. |£)/fi£<£ £ipr£l2eo B-($euiT(§ih £>ili_.$£)«i>£rt"«w £)$$ir&.«h 10(79/5$/, Q&p&rrr uetvunu&dr, e^aymuiEi^eh ^SHiueupspt^^ (tp&,Qtu$gisuib £(/$ay«><$ aSliL®- QprrLLQu urrtT$(2$ $)£&9S)&iuafl&,(9>ib (ipanpsnuj «_(7$a//r<5F.£)«jr/T". <£/#/<$/rsw su/tlck £g)/5£ euitiA&eiZeoj&reir &)$$,tT&>lar i£>ppajtr&,etfli—i£)(ijfp§i (tppplgiib uorjpiuLLi—euit 9,etriT9,, &&tr$pem &&.§! G)uppatir&,<arrr& £&&>(9)£lp$i. (Jiu/rawjP&u, (QtreafiZso, 8>eu$2jeo ^ffiiu (Lpshenpiq ib fyqi)iiiQZessi$$i& Q&tuebuiLL-euitaiar &)$$fr&,eh. J§)/5£ (ipeirgyii) (gfttssapji, fiZevuTlevprTeir ^os/r&err/rei) euitiLiBi&afleb ashen S-uSlifrSliao QL-.t—$9s>$&> «enr(5)tJ)if.«« (tpisf-ppgi. &§i ereueurrrpi Q&utevu(S>£lp$i erehues)^ £&j!Tiunb$i ,£/{rf)/5$/ er(if>$$ $2evuuL-i—<ssrrir. "&jpl«r>aj &]pleurrev &jpltb$i -a/gp/L/offoffl <£//5$ ^pleSldeo i£>«ra5V«<*ii> Q&irewr®" ^ajir&efr cr(i£$ui rpTev&errg,rr<siT euiriD&.&,Zeo <*77gj£)/r/»<K«r/r«' ,£/«f>iD/J£«w. 'Qu/rcwrgp/r £)$ £)/d©/ Q&rrev', *{§)cu/ri_ t^iLs^^jw , 'atifw £eror(i>£)' sreiru (Lp&ffiujiDr&sT euiTU)ai0i£eo rfffTev&sntrtgib. QeuaflrBTilL-TiT (g)/5$ $fTev&>Zar$ £i£$/ /5/ril(S)«@ eT(5)£$/£ Q&ehfpi ^i*i(8> &i(9fU(Q&it, ^(giSlGlpetyiT Gurehp &)£la:es>& FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 3. 3. (ipevp&Zen evenrir£4Besrrir. ^(esjev rsib ^iriLu^Qeorr QatarZentupitiL£)u5)eh 9,npesnwn9, $l$9,es)&>ut wqifgigjate, eSZeveen atenrj-rriLeb ^(^eeuuiListr. Gr^rruf-Utrresr Qatehtenut- jrriLS) tgfiebevrre, ^l(i^eS)^iriBta^if 9i£>eh)9,rr<isr&i§leb wlLQGid ^9,9,ta> ut^i9,it9,9,uul-(§i atenrTeeuuLL® atppgjj. {§)$/ uppi ulehesrif aflatnlit9,ten 9n.i^GaiiTib. iDQTfPgiaj&i 9,tevuS)ev i£&. £_us/r/5£ aiis^aiwrre, atrficeetev aflenmt&lluipnev •&!& utpiEtanrev^^leb &p&hs>en, ^fes)W99&9,eh, ulnueeeh, 9,est01^9,^9,01 Gunehp Gu>lL($i&, (9,ui-airr&)9(en,9,(9,g,9,fTeh uuiehuL-® ati>9,9j. &l$9,iT9eh atrripi)9, in&UA&rru/ti (&,<as)9>3,£sfTUjib 9,r®9,tenujLb C$19. &frr0iT9.eiT aiispejem®. ^nessnnlaa9,af)w attrine, 9,Zeo iLQi)£§iaiit&><§a)4>(3> &y& wifluires)9, Q^^uullj/. ^^9{ip9,^es)ij atipmi&.u ull ^atifeeh ^nemwtesitS)eb erist^ (5a/65w(5)tD/r(g)g^ti) Q<F«Dcy«J/ru). %&rf&h&>ai ^fatiT9,en9j (gQibupfglesTiT ^SUGutmfleh S-i—evrsevib Gu^iatej mQUpgjatrfleh *i_«oi£- iu/r« S)(5/5^$/- at&weetev erehugj Qine&luiuonesr £)cu (^(gltiij/s/*^*^ (i^esr u>il(5)ii> analog,! 9,auunppuuCi—§i. ffQhes)9 Q9iuuatiT9,(en)Lb9n.i— $)£l&95>& Qu^uatir etenuGunev GwLL($!&(&)u)-atrr{?l&>entT&,Ga] 9(i^9,uuLLi—esrrr. pinei^g, Qf&tf)jp$aie5>rr erppQatirq^ LC6JTesre$i&c8fib nsnesi9,(^ip^es)9, iS)p^9,9,rr9 ati/evrrrpi g)et>26U. uqau Guipie.tgi (jptsiuih ulehuib 9,QuLf irxgpgje.en (tpevQptb atifwe,eta) (tpa)(tpib £«« SL.essiafu utpeeiiietaru ulesruppe Qeiiiaipeh (ipev(ipih ^Gnn9,Slutwitest ($£p/&flf>£- ««fr i5)puu$p(9fib aieniraie,p(9)ih a-^^lrrain^ih Qeiitpesrir 5)9,9, wqTfpgjaiireeh. airru)&,&,£evuSlehrfil& £)&&, jgu//fGeu$ il(^^§/oj (tpey>p&,ar (ip(tpes>u) Qu(n?$/. aiific>&,&,£eo srehugi flpprf&ofrrrev £)g>$-*QiifirGeup (tpentpuuuj. wesflp &-i—eS)eb ashen 2_uS)irrglZev qi1l-.$ss)£&, &essf)$§i &-@ei//r&a;uuili- (p@ w@£$/eu ^n^^prmn^ib. Qjeetev 96 9,§>§iai9, GeniLurrQeehlehuiq- S-i—ev ^GrriT9,Qui^es)9,u urrejerree £-9,afffip$j. wed)9, O-i—ibiSleb ashen st-uflirrgltev e^ili—iiieeh 9^,^9,(9>w urremteoflev eresstQesstiii G9,019,94$, $i_a5)« Q9,tr($i$§iib r$aflaflLL®w, pnibLieeh, erQywueeh, 9,LcessTl9en ^ffiutatpemp <£/(*#<»£), Synesi p$$ e}Ci-ih pe&L-Quph Q9utat9,eh (tpevw Gpndteen (9>emuu($i$9,uu(j)Qehpe5f. a_i_«D 9wtglZeouu®$9tuuLL(Si pnwu. pneniEt 9,err Q9wes)wuiiT9, Q&tuebui— mateeuuQffishpest. ut^9>9>uulLl- UT9>mi9,afleh i£§i ue&ltev U)(jT>!B9j9,2enu L^&peb, 9,i-af9,ei, fy$9,i—W Q«/r(5)££«u uprp/uGunfypeb ^ffiutenatiyw anewirenuuQ&lehpen. ^f&eneu ^ffjSleuTeb ^f&tbgi FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 4. 4. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 5. 5. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 6. 6. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 7. 7. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 8. 8. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 9. 9. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 10. 10. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 11. 11. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 12. 12. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 13. 13. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 14. 14. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 15. 15. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011
 16. 16. FREE E BOOKS - www.thamizham.net - TM2371 / March 2011

×