Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ett Västerås där du kan
       växa
KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2010-2014
  FÖR CENTERPARTIET I VÄSTERÅS
2010-08-25
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING...............................................................................................
MÅNGFALD.....................................................................................................................
INLEDNING
    Vår vision för Västerås
Centerpartiet har en vision för Sverige som ett företagsamt, grönt, tryggt och öp...
KOMMUNAL EKONOMI I BALANS
    En sund ekonomi ger möjlighet till egna val
Centerpartiets långsiktiga mål är en låg komm...
tomträtter, fastigheter och anläggningar som inte behövs i den kommunala verksamheten. Vi
vill också ställa rimliga krav p...
FÖRETAGEN ÄR MOTORN I
  VÄSTERÅS
   Ett gott företagsklimat är grunden för arbete och välfärd
Näringslivet i Västerås...
BEKÄMPA ARBETSLÖSHETEN
   Ta vara på varje västeråsares resurser.
Människor utan jobb och särskilt ungdomar utan jobb ä...
BÄTTRE INFORMATION OCH MER
  KOMMUNIKATION
   För ökad tillgänglighet och delaktighet
Centerpartiet vill ta krafttag ...
EN MODERN KOMMUNAL
  ORGANISATION
   I västeråsarnas tjänst.
Västerås stad är kommunens största arbetsgivare. Centerp...
UTBILDNING
   Alla har rätt till kunskap
Centerpartiet vill att den kommunala skolan utvecklar nya lärmiljöer och ny pe...
Små barn behöver små grupper. Vi vill arbeta för att minska antalet barn i förskolegrupperna
och att öka personaltätheten....
Centerpartiet vill

• att varje enskild skola har ett antimobbnings- och elevhälsoteam som har kunskap om och
 aktivt age...
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter att delta i all verksamhet oc...
• ha levande skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse.
• permanenta och vidareutveckla projektet ”Gröna skolgårdar” ...
• anpassa skolornas inomhusmiljöer till eleverna och till modern pedagogik.


   Behåll våra landsbygdsskolor!
Centerpa...
Centerpartiet vill ha en kommunal vuxenutbildning som kan möta arbetsmarknadens krav på
grundläggande utbildning, vidareut...
Centerpartiet vill

• att varje människa ska kunna skaffa sig kunskap på det sätt som passar bäst.
• ha en kommunal vuxenu...
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
   Alla har samma rätt till utveckling
Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter...
Kommunen måste bli bättre på att informera på lättläst svenska och via talsidor och
syntolkning. Eftersom allt mer informa...
ÄLDREFRÅGOR
   Livskvalitet även efter 65
Centerpartiet vill ta tillvara den livserfarenhet som pensionärerna i Västerå...
möjlighet att vidareutbilda sig och utvecklas inom sitt yrke. Därigenom kan också fler känna
stolthet och stanna kvar i yr...
Centerpartiet vill stödja väntjänsten och verka för nya möjligheter att starta flera
väntjänstgrupper i kommunen. Väntjäns...
SOCIALA FRÅGOR
   Omtanke om alla
Alla människor behöver gemenskap och social förankring. Därför är det viktigt att sam...
Centerpartiet vill

•  bekämpa alkohol- och annat drogmissbruk.
•  satsa extra på förebyggande åtgärder.
•  arbeta för ...
TRYGGHET
   Minskad brottslighet för trygghet och livskvalitet
Centerpartiet vill att alla västeråsare ska känna sig tr...
Centerpartiet vill

• stödja kvinnojouren och brottsofferjourens verksamhet för utsatta kvinnor och barn.
• stödja olika t...
MÅNGFALD
   Olikhet är en tillgång
Genom samspel mellan människor når vi ökad kunskap och förståelse för andra kulturer...
FRITID OCH IDROTT
   Ge möjlighet till en aktiv fritid!
Centerpartiet vill att alla västeråsare ska ha likvärdiga möjli...
Centerpartiet vill

•  att kommunen ska verka för en jämlik idrott i Västerås.
•  att föreningsidrotten ska ha en ökad b...
CIVILSAMHÄLLET
   Tillsammans är vi starka
Det är när människor gör saker utifrån sitt eget engagemang som de bästa res...
Centerpartiet vill

•  lyfta fram kulturens betydelse för hälsan
•  fortsätta satsa på kultur för barn och ungdom.
•  ö...
INFRASTRUKTUR
   Från människa till människa
Goda kommunikationsmöjligheter, såväl fysiska som digitala, är en förutsät...
Alla kommuninvånare ska ha tillgång till en acceptabel nivå på Internetuppkoppling till en
rimlig kostnad. Där det inte är...
•  utreda möjligheterna till nolltaxa på bussarna.
•  verka för bättre bussförbindelser till våra externa köpcentrum
• ...
Vi vill att trafiken ska kunna flyta bra på Cityringen och vill därför ta bort onödiga
trafikhinder. Det ska vara lätt att...
HÅLLBAR UTVECKLING
   Bruka utan att förbruka
Centerpartiet vill göra det möjligt för människor att öka sin livskvalite...
kunskapsbank när det gäller hur de val vi gör som konsumenter och individer påverkar vår
omgivning.

Centerpartiet vill sk...
Energi
Centerpartiet tror att vi för framtidens energiförsörjning kommer att behöva ha både storskalig
och småskalig energ...
miljöfrågor. Ett företag som till exempel är miljöcertifierat enligt ISO 14000 och lägger ner
tiotusentals kronor varje år...
FASTIGHETS- OCH
  BYGGNADSNÄMNDSFRÅGOR
   Miljövänligt och enkelt
Centerpartiet vill att det i den kommunala översikt...
• ändra bygglovtaxan så att de som bygger energipositiva hus och energisnåla passivhus ska
 få lägre taxa.
• planera för ...
LANDSBYGDSUTVECKLING
   Hela Västerås ska leva
Västerås består förutom av en stor tätort också av en geografiskt och inn...
Kontakt:

Centerpartiets kommunkrets i Västerås
Slottsgatan 6 722 11 Västerås
Tfn 021-13 10 41
Gruppledare: Lars Kallsäby
...
HYPERLINK "mailto: vasteras@centerpartiet.se" vasteras@centerpartiet.se
www.centerpartiet.se/vasteras
        ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ett västerås där du kan växa slutdokument

2.125 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ett västerås där du kan växa slutdokument

 1. 1. Ett Västerås där du kan växa KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2010-2014 FÖR CENTERPARTIET I VÄSTERÅS
 2. 2. 2010-08-25
 3. 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING............................................................................................................................................................1 VÅR VISION FÖR VÄSTERÅS........................................................................................................................................1 VÄSTERÅS KOMMUN SKA KÄNNETECKNAS AV.................................................................................................................1 KOMMUNAL EKONOMI I BALANS.................................................................................................................2 EN SUND EKONOMI GER MÖJLIGHET TILL EGNA VAL.........................................................................................................2 KOMMUNALT ÄGANDE................................................................................................................................................2 FÖRETAGEN ÄR MOTORN I VÄSTERÅS......................................................................................................4 ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT ÄR GRUNDEN FÖR ARBETE OCH VÄLFÄRD...............................................................................4 BEKÄMPA ARBETSLÖSHETEN.......................................................................................................................5 TA VARA PÅ VARJE VÄSTERÅSARES RESURSER................................................................................................................5 BÄTTRE INFORMATION OCH MER KOMMUNIKATION.........................................................................6 FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET..............................................................................................................6 EN MODERN KOMMUNAL ORGANISATION...............................................................................................7 I VÄSTERÅSARNAS TJÄNST...........................................................................................................................................7 UTBILDNING.........................................................................................................................................................8 ALLA HAR RÄTT TILL KUNSKAP...................................................................................................................................8 BARNOMSORG: FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG.....................................................................................................8 FRITIDSHEM FINNS!....................................................................................................................................................9 EN DISKRIMINERINGSFRI SKOLA ..................................................................................................................................9 ÖKA ELEVERNAS INFLYTANDE!..................................................................................................................................10 HÖJ LÄRARNAS STATUS!...........................................................................................................................................10 BARN OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD............................................................................................................11 LEVANDE SKOLGÅRDAR!..........................................................................................................................................11 SUND OCH SÄKER SKOLMAT!.....................................................................................................................................12 TRYGG SKOLVÄG!...................................................................................................................................................12 AKTIVT MILJÖARBETE I SKOLAN.................................................................................................................................12 BEHÅLL VÅRA LANDSBYGDSSKOLOR!..........................................................................................................................13 GYMNASIESKOLAN..................................................................................................................................................13 VUXNAS LÄRANDE..................................................................................................................................................13 HÖGSKOLA OCH HÖGRE UTBILDNING...........................................................................................................................15 FUNKTIONSNEDSÄTTNING............................................................................................................................16 ALLA HAR SAMMA RÄTT TILL UTVECKLING..................................................................................................................16 TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN..................................................................................................................................16 SUND, SÄKER OCH GOD MAT!....................................................................................................................................17 ÄLDREFRÅGOR..................................................................................................................................................18 LIVSKVALITET ÄVEN EFTER 65..................................................................................................................................18 UTMANINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN........................................................................................................................18 DEN IDEELLA SEKTORNS ROLL BLAND ÄLDRE ..............................................................................................................19 SUND, SÄKER OCH GOD MAT!....................................................................................................................................20 SOCIALA FRÅGOR ...........................................................................................................................................21 OMTANKE OM ALLA.................................................................................................................................................21 SE VARJE MÄNNISKA................................................................................................................................................21 BEKÄMPA DROGER..................................................................................................................................................21 TRYGGHET..........................................................................................................................................................23 MINSKAD BROTTSLIGHET FÖR TRYGGHET OCH LIVSKVALITET..........................................................................................23 ATT BYGGA TRYGGHET ...........................................................................................................................................23
 4. 4. MÅNGFALD.........................................................................................................................................................25 OLIKHET ÄR EN TILLGÅNG........................................................................................................................................25 FRITID OCH IDROTT........................................................................................................................................26 GE MÖJLIGHET TILL EN AKTIV FRITID!........................................................................................................................26 IDROTTSSTADEN VÄSTERÅS......................................................................................................................................26 UNGDOMSRÅD........................................................................................................................................................27 CIVILSAMHÄLLET ...........................................................................................................................................28 TILLSAMMANS ÄR VI STARKA....................................................................................................................................28 KULTUR................................................................................................................................................................28 NÄRING FÖR SJÄLEN................................................................................................................................................28 VÄSTERÅS NÖJESLIV ...............................................................................................................................................29 INFRASTRUKTUR .............................................................................................................................................30 FRÅN MÄNNISKA TILL MÄNNISKA...............................................................................................................................30 JÄRNVÄG...............................................................................................................................................................30 DIGITALA KOMMUNIKATIONER...................................................................................................................................30 LOKALTRAFIKEN I VÄSTERÅS....................................................................................................................................31 FLYGPLATSEN.........................................................................................................................................................32 HAMNEN................................................................................................................................................................32 VÄGAR..................................................................................................................................................................32 HÅLLBAR UTVECKLING ................................................................................................................................34 BRUKA UTAN ATT FÖRBRUKA ...................................................................................................................................34 MILJÖ- OCH NATURSKYDD........................................................................................................................................34 KLIMATARBETE.......................................................................................................................................................35 ENERGI..................................................................................................................................................................36 STIMULERA FÖRETAGEN............................................................................................................................................36 FASTIGHETS- OCH BYGGNADSNÄMNDSFRÅGOR ................................................................................38 MILJÖVÄNLIGT OCH ENKELT......................................................................................................................................38 VAR BYGGA OCH VAD?............................................................................................................................................39 LANDSBYGDSUTVECKLING..........................................................................................................................40 HELA VÄSTERÅS SKA LEVA......................................................................................................................................40
 5. 5. INLEDNING Vår vision för Västerås Centerpartiet har en vision för Sverige som ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet samhälle byggt underifrån. Sverige ska vara landet där var och en kan förverkliga sina drömmar, enskilt eller tillsammans med andra. Här ska människor inte känna några gränser eller uppleva att de hindras från att uppnå sina mål. Sverige ska sjuda av kreativitet och lust att förändra och påverka. Centerpartiet har också en vision för Västerås, som en livlig stad med en levande landsbygd, en kommun som tar till vara det unika läget vid Mälaren. Vi låter alla västeråsare bidra efter sin förmåga till att utveckla kommunen. Vi vill att alla ska känna trygghet i vår kommun - det gäller i skolan, i vården och i det dagliga livet. I det kommunala handlingsprogrammet för Västerås har vi samlat de idéer och förslag som gör Västerås till en bättre kommun - en kommun som gör det möjligt för dig att växa. Västerås ska vara en välmående kommun med låg arbetslöshet och en arbetsmarknad som präglas av en stark företagarkultur Vi vill att företagandet ska ses som den viktigaste drivkraften för Västerås utveckling. Skatter och avgifter ska hållas låga samtidigt som den kommunala ekonomin måste gå ihop. Vi vill att Västerås ska bli en miljövänligare kommun där miljötänkandet genomsyrar alla beslut. Västerås kommun ska ha ett decentraliserat styrelsesätt där de politiska besluten fattas så nära medborgarna som möjligt. Genom satsningar på nya lärmiljöer, ny pedagogik och ny teknik vill vi lyfta resultaten i skolorna och placera Västerås som den ledande skolstaden i Sverige. Den tradition Västerås har av att jobba på en global och lokal marknad avspeglar sig i att efterfrågan på mångkulturell kompetens är stor. I vårt Västerås råder valfrihet. Vi i Centerpartiet ser Västerås som det naturliga navet i en expansiv och ledande Mälardalsregion där innovation och kreativitet ger en rik flora av både små, medelstora och stora företag med tonvikt på miljösmart och hållbar produktion, inte minst på energiområdet. Vi vill verka för att Västerås ses som synonymt med framåtanda och miljöansvar och blir en förebild i landet och Europeiska unionen med goda och fruktbara kontakter runtom i världen. Västerås kommun ska kännetecknas av  företagsamhet  kreativitet  trygghet  mångkulturell utveckling  ekologisk hållbarhet  närheten till Mälaren  valfrihet  både lokala och globala perspektiv 1
 6. 6. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS En sund ekonomi ger möjlighet till egna val Centerpartiets långsiktiga mål är en låg kommunal skatt och låga avgifter. Det ska uppnås genom en fortsatt förnyelse och utveckling av den kommunala verksamheten. Vi vill dock slå fast att en förutsättning för en fortsatt bra utveckling i Västerås är att den kommunala ekonomin hålls i balans. Oberoende av den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren får inte förnyelse- och utvecklingsarbetet läggas på is. Detta arbete är alltid lika viktigt för att öka kvaliteten och hålla kostnaderna nere. Verksamheterna effektiviseras genom att beslutsvägarna blir kortare. Vi i Centerpartiet är i princip positiva till att det politiska beslutsfattandet och utförandet är åtskilda i en beställar-/utförarmodell då denna modell visat sig ge bra kvalitet och lägre kostnader till exempel på den tekniska sidan. Modellen möjliggör en neutral hållning till alla utförare oavsett om det sker i kommunal eller enskild drift. Kommunens kostnader ska minskas genom att förvaltningarna effektiviseras. Så långt det är möjligt ska den kommunala verksamheten utsättas för konkurrens. Centerpartiet anser att mångfald och valfrihet för västeråsarna är viktigt. Privata och kooperativa alternativ inom olika verksamheter ska uppmuntras. Vi måste också bättre ta till vara människors kreativitet och vilja till personligt ansvarstagande. En öppen dialog med västeråsarna är en förutsättning för en positiv utveckling. Det ideella och frivilliga engagemanget måste uppmuntras som ett angeläget inslag i arbetet med att förbättra välfärden. Vi i Centerpartiet är positiva till upphandlingar inom fler områden i den kommunala verksamheten. Kvalitetsupphandlingar är att föredra framför rena prisupphandlingar för att inte kvaliteten ska äventyras. Vi vill också öka möjligheten för små aktörer att delta i anbudsförfarandet och också vinna. Centerpartiet vill • att Västerås ska ha låg kommunal skatt och låga kommunala avgifter. • börja förnyelsearbetet av den kommunala verksamheten. • underlätta för konkurrensupphandling. • uppmuntra mångfald av privata och kooperativa alternativ. • stödja det ideella och frivilliga engagemanget. • minska byråkratisk stelbenthet Kommunalt ägande Centerpartiet anser att kommunen måste koncentrera sig på sina kärnverksamheter. Kommunala verksamheter ska inte konkurrera med privata företag. Vi vill sälja eller lägga ut på entreprenad sådant som andra kan göra lika bra eller bättre. Kommunen ska fortsätta sälja 2
 7. 7. tomträtter, fastigheter och anläggningar som inte behövs i den kommunala verksamheten. Vi vill också ställa rimliga krav på utdelning från kommunala bolag. I vissa fall finns däremot skäl till varför kommunen ska ha kvar sitt ägande. Kollektiva nyttigheter som till exempel vatten- och avloppsverksamhet och fjärrvärme ska inte utsättas för konkurrens på den privata marknaden. Centerpartiet vill behålla Mälarenergi AB i kommunal ägo. Fjärrvärme- och eltaxorna ska vara bland de lägsta i landet. För att bidra till utvecklingen av Västerås är det viktigt att Hässlö/Västerås Flygplats finns kvar som en kommersiell flygplats i regionen. Vi har en positiv inställning till omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i de områden där hyresrätter dominerar. Även om delar av fastighetsbeståndet successivt bör säljas, behövs ett kommunalt bostadsbolag för att uppfylla det sociala ansvaret. Driften av Mälarenergi Stadsnät ska skötas på ett öppet, effektivt och lönsamt sätt. Centerpartiet vill • att Mälarenergi AB ska kvarstå i kommunal ägo. Fjärrvärme- och eltaxorna ska vara bland de lägsta i landet. • att drifts- och underhållsentreprenader i privat regi ska uppmuntras. • att Bostad AB Mimer ska stimulera mångfald på fastighetsmarknaden i Västerås. 3
 8. 8. FÖRETAGEN ÄR MOTORN I VÄSTERÅS Ett gott företagsklimat är grunden för arbete och välfärd Näringslivet i Västerås kommun måste fortsätta att förnyas genom aktivt ny- och tillväxtföretagande i takt med att etablerade verksamheter åldras, säljs ut, krymper eller försvinner. Vi i Centerpartiet är övertygade om att de nya jobben skapas med utgångspunkt i nya och växande småföretag. Kommunen ska fortsätta att stödja och underlätta för etablering av nya företag. Därför vill vi i Centerpartiet verka för att ett kommunalt utvecklingsbolag startas som ska stödja företag som verkar i Västerås. Utvecklingsbolaget ska ägas gemensamt av näringslivet och den offentliga sektorn i Västerås. Bolagets verksamhet ska sträva mot att underlätta för företag att hitta personal och lokaler samt förmedla kontakter med kunder och leverantörer. Centerpartiet vill också införa en näringslivsnämnd i Västerås. Syftet är att få till stånd etableringar i kommunen och få näringslivet att blomstra. Centerpartiet vill uppmuntra såväl unga som äldre att tro på sin idé och starta företag. En särskild satsning på invandrarföretagare ska göras för att stötta dessa att våga utveckla sin verksamhet ytterligare. Vi vill också att kreativa och kulturella näringar utvecklas. Centerpartiet vill också bekämpa brottslighet och skadegörelse som drabbar företag och deras anställda. Genom att uppmärksamma denna typ av brottslighet och samarbeta för att bekämpa den, kan kommunen förbättra möjligheterna för ett ökat företagande. Att som småföretag delta i kommunala upphandlingar kräver mycket tid och stora resurser. För att möjliggöra mångfald i upphandlingsförfarandet, vill vi i Centerpartiet förenkla upphandlingsprocessen. Centerpartiet vill • verka för ett kommunalt utvecklingsbolag som ska stödja företag i Västerås. • göra en satsning på invandrarföretag för att stimulera dessa att våga utvecklas ytterligare. • att upphandlingsprocessen förenklas. • att det införs en näringslivsnämnd i Västerås. • se långsiktigt stöd till en återentreprenörisering av Teknikbyn/Västerås Science Park • att miljökontroll av företag ska ske med sunt förnuft och att avgift endast ska tas ut när kontroller görs. • att bekämpningen av brott mot företagare måste prioriteras 4
 9. 9. BEKÄMPA ARBETSLÖSHETEN Ta vara på varje västeråsares resurser. Människor utan jobb och särskilt ungdomar utan jobb är en av de viktigaste frågorna i Västerås. Centerpartiets arbetsmarknadspolitik går ut på att bryta utanförskapet och få fler i arbete, genom att till exempel göra det mer lönsamt att arbeta och genom att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Människors olika erfarenheter bör tas tillvara för att skapa tillväxt och fler jobb. Centerpartiet vill ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten och har därför bland annat föreslagit ungdomsavtal och bonus för den som förmedlar ett jobb åt ungdomar. Centerpartiet vill se en tydligare koppling mellan olika utbildningsformer och näringslivet. UF-företag, Ung Företagsamhet, är ett bra sätt för gymnasieelever att få prova på företagande ”på riktigt” och på så sätt uppmuntras till att bli entreprenörer och företagare. Såväl kommunen som näringslivet måste bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns bland västeråsare med annan etnisk bakgrund än svensk. Med fler människor i arbete skapas inte bara ökad tillväxt utan också goda grunder för ökad integration och en språngbräda för att lära sig svenska. Avdraget för hushållsnära tjänster (”RUT-avdraget”) är en centerreform som underlättar för tiotusentals människor att få ihop vardagspusslet. Vi i Centerpartiet tycker att människor som behöver och vill ha hjälp ska kunna få det, att föräldrar ska kunna få mer tid för sina barn och att alla jobb är viktiga. Centerpartiet vill utvidga avdraget till att även gälla IT-tjänster i hemmet. Centerpartiet vill • ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten. • underlätta för västeråsare med annan etnisk bakgrund än svensk att delta på arbetsmarknaden. • förbättra SFI-undervisningen (Svenska För Invandrare) och anpassa till personernas olika förkunskaper och utbildningsnivå. • öppna för alternativa utförare av SFI-undervisning. • att andelen anställda inom kommunen med annan etnisk bakgrund än svensk ska öka. • behålla och utveckla avdraget för hushållsnära tjänster. • att kommunen skapar fler lärlingsjobb för unga och vuxna. • att tjänster som är vikta för personer med funktionsnedsättningar införs inom kommunen. 5
 10. 10. BÄTTRE INFORMATION OCH MER KOMMUNIKATION För ökad tillgänglighet och delaktighet Centerpartiet vill ta krafttag för att förbättra informationen från kommunen. Vi anser att alla västeråsare har rätt till tydlig och tillgänglig information. För att öka delaktigheten i kommunens beslutsfattande och för att skapa en grogrund för ökat engagemang vill vi också skapa fler möjligheter till dialog med västeråsarna. Det kan gälla direkta kontakter med politiker men också till exempel ett digitalt klotterplank på hemsidan eller en frågelåda i Stadshusets entré. Den kommunala organisationen har i dag flera olika kanaler för spridning av information. Denna information är dock ofta skriven på ett byråkratiskt språk, där både ordval och grammatik gör det svårt att förstå dess innehåll. Centerpartiet vill ha mer information på olika språk, tydligare information till hörsel- och synskadade och utökad information som är mer lättillgänglig, till exempel på lättläst svenska. För att ytterligare öka västeråsarnas intresse och engagemang i lokalpolitiken är vi beredda att införa medborgarförslag, det vill säga möjligheten för västeråsarna att väcka talan i kommunfullmäktige. Centerpartiet vill även öppna för genomförandet av lokala folkomröstningar. Centerpartiet vill • ta krafttag för tydlig och tillgänglig information • förbättra dialogen med västeråsarna 6
 11. 11. EN MODERN KOMMUNAL ORGANISATION I västeråsarnas tjänst. Västerås stad är kommunens största arbetsgivare. Centerpartiet anser att kommunen ska vara en aktiv arbetsgivare och ett föredöme, där alla arbeten är lika mycket värda. Centerpartiet vill därför platta till hierarkiska organisationsformer inom kommunen till förmån för en plattare organisation som genom korta beslutsvägar bättre tar tillvara medarbetarnas utvecklingspotential och deras möjlighet att föra fram nya, goda idéer. Centerpartiet vill att nyfikna och idérika medarbetare ska uppmuntras, då dessa medverkar till en ökad effektivitet inom staden. Samarbete och samverkan över förvaltningsgränser ska särskilt uppmuntras. Centerpartiet vill att det ska vara möjligt att göra karriär inom kommunen. För den som på eget initiativ vill utvecklas inom den kommunala organisationen, ska kommunen erbjuda kompetensutveckling som möjliggör en sådan utveckling. För att förebygga sjukskrivningar ska kommunen satsa på friskvård, motion och mötesplatser. Kommunen måste också aktivt ta del i rehabiliteringen av de långtidssjukskrivna för att bidra till att förkorta sjukskrivningen. Redan idag kan man inom olika förvaltningar träna en timme på arbetstid vilket gett bra resultat. Att Västerås kommun är en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att vi ska kunna erbjuda bra service till västeråsarna. Inom de närmaste åren kommer många medarbetare att gå i pension. För att kunna rekrytera nya medarbetare måste kommunen visa att dess arbetsplatser möjliggör en balans mellan arbete och fritid. Det är därför särskilt viktigt att kommunen främjar flexibla arbetstider, distansarbete och nya arbetssätt. Centerpartiet vill • platta till hierarkiska organisationsformer och därmed öka effektiviteten och förkorta beslutsvägarna. • satsa på förebyggande friskvård för att minska sjukskrivningarna. • låta personalen prova nya arbetsformer. • att det ska finnas karriärvägar inom kommunen. 7
 12. 12. UTBILDNING Alla har rätt till kunskap Centerpartiet vill att den kommunala skolan utvecklar nya lärmiljöer och ny pedagogik med modern teknik. Dagens elever är morgondagens företagare och arbetstagare. För att klara morgondagens konkurrens behöver vi mer av färdigheter som kreativitet, innovation och samarbetsförmåga. Vi vill tillsammans med skolorna lyfta såväl resultaten som blicken och placera Västerås som den ledande skolstaden i Sverige. Skolan ska ge verktyg för livet. Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar. Centerpartiet vill ha en skola som tar vara på barns lust att lära och tar hänsyn till att barn är olika och lär på olika sätt. Skolan ska också bidra till en fostran i ett demokratiskt synsätt och ge insikt om den värdegrund som råder i samhället. Centerpartiet vill se en individanpassad skola med tydliga mål och riktlinjer för varje elev. För att alla elever ska ges de bästa förutsättningarna och för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, vill vi se en modern skola där lärare med rätt kompetens kombinerar det pedagogiska arbetet med moderna tekniska hjälpmedel. Skolan ska genomsyras av nyfikenhet, entusiasm och framtidstro. Centerpartiet i Västerås vill se en mångfald av profiler, pedagogiska inriktningar och metoder. Möjligheten att välja ska omfatta alla barn och elever, inom såväl grundskolan som särskolan och gymnasiet. Centerpartiet anser att inflytandet och makten måste decentraliseras ytterligare, från Stadshuset in i varje enskild skola - till elever, personal och föräldrar. Centerpartiet vill • verka för att klasser hålls små. • arbeta för att behålla de mindre skolorna i tätort och på landsbygden. • utöka möjligheterna till lov- och sommarskola för de elever som behöver mer tid eller som vill fördjupa sina kunskaper ytterligare. • satsa på nya lärmiljöer och ny teknik i det pedagogiska arbetet i kommunens skolor, till exempel genom att varje elev och varje lärare får en bärbar dator. • modernisera den kommunala skolorganisationen. • att ungdomar ska få extra stöd i ett tidigt skede för att uppnå godkända betyg från grundskolan så att de kan få fortsätta till gymnasiet. • se en ökad och kontinuerlig satsning på elever i grundskolans senare år Barnomsorg: Förskola och pedagogisk omsorg Centerpartiet vill att det ska finnas alternativ inom barnomsorgen, såväl familjedaghem som förskolor i olika driftsformer och med olika pedagogisk inriktning. Vi vill ge alla familjer i Västerås rätt till valfrihet inom barnomsorg. Kommunen ska ge ett lika stort stöd för varje barn oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. 8
 13. 13. Små barn behöver små grupper. Vi vill arbeta för att minska antalet barn i förskolegrupperna och att öka personaltätheten. Centerpartiet värnar om dagbarnvårdarna som bedriver en pedagogisk omsorgsverksamhet och är ett viktigt komplement till förskola. Att få vistas i liten grupp i hemmiljö är en viktig valmöjlighet som kan passa många barn. Centerpartiet vill • att kommunen ska stödja all barnomsorg lika oavsett vem som driver verksamheten. • satsa på nyrekrytering och bättre marknadsföring av dagbarnvårdarna. • att barngrupperna ska hållas små. • att öppna förskolor ska finnas i anslutning till familjecentrum • stärka föräldrarollen genom olika insatser, till exempel familjecentrum och föräldrautbildningar Fritidshem finns! Fritidshemmen ska präglas av god pedagogisk verksamhet där personalen ser det enskilda barnets behov. Centerpartiet vill införa ett tak för hur många barn som kan finnas på en fritidsavdelning och hur många barn som ska finnas per vuxen. Centerpartiet vill • öka kvaliteten på fritidshemmen genom mindre grupper. • införa ett tak för hur många barn som får finnas per fritidsavdelning och per vuxen. • värna möjligheten att välja familjefritidshem. En diskrimineringsfri skola Centerpartiet vill ha nolltolerans mot mobbning, kränkningar, rasism och sexuella trakasserier. Varje skola är skyldig att ha en plan mot kränkande behandling som kontinuerligt används och uppdateras. Varje enskild skola ska också ha ett antimobbnings- och elevhälsoteam som har kunskap om och aktivt agerar mot all form av utanförskap. Centerpartiet ser positivt på kamratstödjande insatser. Elevhälsoteamet kan bestå av till exempel skolsköterska, kurator, psykolog och andra yrkesgrupper som kan arbeta med de frågor som inte rör undervisning. 9
 14. 14. Centerpartiet vill • att varje enskild skola har ett antimobbnings- och elevhälsoteam som har kunskap om och aktivt agerar mot all form av mobbning, kränkningar, rasism och sexuella trakasserier. • att skolornas ordningsregler och plan mot kränkande behandling kontinuerligt används och uppdateras i samverkan med elever och föräldrar. • att systemet med kamratstödjare ska behållas och utvecklas. Öka elevernas inflytande! Barn och ungdomar har en vilja att ta ansvar - om de får. Centerpartiet vill ha en skola där elevernas inflytande ökar i takt med ålder. Eleverna ska få ta ansvar, både för sitt eget lärande och för en miljö där de kan trivas. För att eleverna ska få vara delaktiga på riktigt vill vi bilda ett centralt elevråd där elevrepresentanter från varje skola ingår. Detta centrala elevråd ska få en pott med pengar att fördela till olika projekt utifrån ansökningar från eleverna själva. Lärarnas roll för elevernas utveckling är oerhört stor. Därför vill vi utreda om eleverna ska få avge omdömen om lärarnas undervisning, och från vilken årskurs det är lämpligt. Centerpartiet vill • ha en skola där elevernas inflytande ökar i takt med ålder. • bilda ett centralt elevråd med elevrepresentanter från varje skola som får en pott pengar att själva besluta om hur de ska användas. • utreda om elever ska få avge omdömen om lärarnas undervisning och i så fall från vilken årskurs. Höj lärarnas status! Ökad lärartäthet och fler speciallärare och specialpedagoger i grundskolan bidrar till att fler barn och ungdomar lyckas nå kunskapsmålen. För att eleverna ska känna lust att lära, är engagerade och kunniga lärare den viktigaste resursen. Det står klart att lärarnas status måste höjas och förändras så att lärare kan känna att de kan utvecklas i sitt arbete. Ökat ansvar ger mer flexibilitet, men ska också synas i lönekuvertet. Centerpartiet vill • inrätta karriärvägar genom att till exempel underlätta för lärare att jobba halvtid och forska på halvtid. • ge lärare ökade möjligheter att påverka sin arbetssituation och hur resurser används. 10
 15. 15. Barn och elever i behov av särskilt stöd Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter att delta i all verksamhet och undervisning som alla andra barn. Det gäller också rätten att välja skola. Vid om och nybyggnationer ska tillgänglighet prioriteras högt. De utredningar som ligger till grund för placering i särskola måste vara kvalitetssäkrade. Centerpartiet vill införa en särskolepeng som följer eleven oavsett val av skolform. Elever som behöver extra stöttning har rätt till åtgärdsprogram och att vara delaktiga i dess upprättande. Lärare och skolledare i Västerås ska erbjudas kontinuerlig fortbildning i hur man upprättar och arbetar med åtgärdsprogram. Specialpedagogerna och speciallärarna är viktiga både direkt i undervisningen och när det gäller att handleda elevernas lärare. De utredningar som ligger till grund för placering i särskola måste vara kvalitetssäkrade med hög kompetens hos dem som gör utredningarna. Vi vill införa en ersättningsmodell som innebär att särskoleelever kan finnas i olika skolformer och ges möjlighet att välja, det vill säga en särskolepeng som följer eleven oavsett val av skolform. Ett väl utvecklat språk är viktigt. Vi anser att skolan måste satsa mer på undervisningen för elever med olika språksvårigheter och elever med annan språkbakgrund än svensk. Centerpartiet vill • satsa mer på speciallärare och specialpedagoger. • kontinuerligt fortbilda lärare i hur man upprättar åtgärdsprogram. • att utredningar om särskoleplacering ska vara kvalitetssäkrade. • införa en ersättningsmodell som följer särskoleeleven oavsett val av skolform. • att skolan satsar mer på undervisningen för elever med olika språksvårigheter och annan språkbakgrund än svensk. Levande skolgårdar! Skolgårdar ska vara spännande och uppmuntra till lek och rörelse. Med enkla medel och naturens hjälp går det att få en levande skolgård med till exempel bärbuskar och fruktträd. Angränsande träd- och skogspartier måste alltid bevaras i den mån det går. Vi ser gärna skolträdgårdar med pedagogiska redskap som kan öka förståelsen för kretsloppet i naturen. En bra skolgård blir aldrig färdig, den förändras ständigt efter årstidens skiftningar och barnens kreativitet. Centerpartiet har varit pådrivande för att få igång projektet ”Gröna skolgårdar”, där 1 miljon kronor per år finns för skolorna att söka pengar till att förbättra sin skolgård. Förbättringarna görs av eleverna själva tillsammans med skolans personal och föräldrar. Vi vill permanenta projektet ”Gröna skolgårdar” och vidareutveckla det med en kunskapsbank där man kan hämta kunskap och ge inspiration till andra skolor. Centerpartiet vill 11
 16. 16. • ha levande skolgårdar som uppmuntrar till lek och rörelse. • permanenta och vidareutveckla projektet ”Gröna skolgårdar” till att också omfatta en kunskapsbank. Sund och säker skolmat! Centerpartiet vill att all mat som serveras på kommunens förskolor och skolor ska vara lagad på plats med sunda och säkra livsmedel och så få hel- och halvfabrikat som möjligt. Vi vill också att skolorna strävar efter att handla närproducerade och gärna ekologiska livsmedel. Centerpartiet vill • att alla förskolor och skolor i Västerås ska servera mat som är lagad på den skola där den ska serveras. • att förskolor och skolor i möjligaste mån ska handla närproducerade och gärna ekologiska livsmedel. Trygg skolväg! Barnperspektivet måste väga extra tungt vid planering av skolskjutsarna inom kommunen, liksom vid planering av gång- och cykelvägar i anslutning till skolor och förskolor. Bussresor till och från skolan ska vara så korta som möjligt och säkerheten ska prioriteras så att barn till exempel har bältet på i bussen. Trafiksituationen vid många skolor och förskolor kan vara kaotisk på morgonen då många föräldrar kör bil för att lämna barnen. Barn som har kortare skolväg bör uppmuntras att gå eller cykla till skolan. Projekt som ”gående skolbuss”, där föräldrar turas om att gå med barnen till skolan, kan vara en bra lösning, som också främjar folkhälsan. Centerpartiet vill • ha säkra färdvägar till och från skolan och säkra skolskjutsar. • att kommunens skolskjutsregler alltid ska utgå från barnperspektivet. Aktivt miljöarbete i skolan Skolornas inomhusmiljöer måste anpassas till eleverna och till modern pedagogik. Centerpartiets ambition är att Västerås förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta med miljöfrågor enligt principen Grön Flagg då detta arbetssätt ger god kunskap på miljöområdet. Centerpartiet vill • att skolorna aktivt ska arbeta med miljöfrågor. 12
 17. 17. • anpassa skolornas inomhusmiljöer till eleverna och till modern pedagogik. Behåll våra landsbygdsskolor! Centerpartiet ser skolan som ett nav i en bygds utveckling, där grunden läggs för gemenskapskänsla i bygden. En liten skola på landet kan också erbjuda elever som behöver undervisning i en lugn miljö, ett alternativ till större skolor. Centerpartiet vill därför förstärka möjligheten att skjutsa elever från stadens skolor till omlandets mindre skolor. Centerpartiet vill • att Västerås kommun så långt det är möjligt prioriterar att behålla och utveckla de landsbygdsskolor som finns i kommunen. • att kommunen ska vara positiv till ansökningar om att driva en landsbygdsskola vidare som friskola i samband med att skolan riskerar nedläggning. Gymnasieskolan Centerpartiet vill att gymnasieskolan ska ge flera vägar ut i arbetslivet och att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas oavsett om det handlar om högskoleförberedande eller yrkesinriktade studier. För att lyckas med detta krävs goda relationer mellan skolor och näringslivet. Entreprenörskap bör bli en given del i gymnasieskolans undervisning. Alla elever ska garanteras möjlighet att läsa in grundläggande eller särskild behörighet för högre studier inom ramen för gymnasieskolan eller senare i livet. På gymnasiesärskolan ska man komma in på sitt förstahandsval till de program som erbjuds i kommunen. Centerpartiet vill • att gymnasieskolan ska ge flera olika vägar ut i arbetslivet • att entreprenörskap ska bli en given del i gymnasieskolan. • att elever som söker till gymnasiesärskolan ska komma in på sitt förstahandsval i kommunen. Vuxnas lärande Det livslånga lärandet innefattar allt det som en individ lär sig genom hela livet: utbildning för att kunna försörja sig, specialkunskaper för att utöva vissa fritidsaktiviteter och bildning för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Människor har vid olika tidpunkter i sina liv olika behov av lärande, och Centerpartiet anser att det måste finnas möjlighet att införskaffa den kunskap man vill på det sätt som passar varje människa bäst. Här har såväl studieförbunden som privata utbildningsanordnare och Komvux en viktig roll. 13
 18. 18. Centerpartiet vill ha en kommunal vuxenutbildning som kan möta arbetsmarknadens krav på grundläggande utbildning, vidareutbildning och fortbildning. Vi tror på kompetens, kontinuitet och flexibilitet. Vi tror på flera privata utbildningsanordnare för vuxna, men Komvux måste finnas och utvecklas för att kunna ge helhet och kontinuitet. Vuxenutbildningen för personer med begåvningshandikapp bör vidareutvecklas och individanpassas så att fler ges möjlighet att delta i arbetslivet istället för att enbart hänvisas till daglig verksamhet. 14
 19. 19. Centerpartiet vill • att varje människa ska kunna skaffa sig kunskap på det sätt som passar bäst. • ha en kommunal vuxenutbildning som kan möta arbetsmarknadens krav på grundläggande utbildning, vidareutbildning och fortbildning. • ge utrymme för fler privata utbildningsanordnare. • att studieförbunden ska spela en aktiv roll i folkbildningen och det livslånga lärandet. • ge ökat stöd till folkbildning. • utveckla vuxenutbildningen för personer med begåvningshandikapp. Högskola och högre utbildning En mycket viktig del av såväl vuxnas som ungdomars utbildning är närvaron av Mälardalens högskola. Mälardalens Högskola behövs för att säkerställa kommunens konkurrenskraft med omvärlden. Den förser också näringslivet med kompetent personal och lockar nya människor till Västerås. Centerpartiet vill att högskolan ska fortsätta att utvecklas och växa. För att göra högskolan till ett lärosäte med "spets" fordras även forskningsresurser. Tillskapandet av dessa är ett statligt ansvar. Som pådrivare i den utvecklingen har dock kommunen en viktig uppgift som initial finansiär. Det behövs ett nära samarbete mellan högskolan och samhällets parter där en dialog förs om inriktning och innehåll i grundutbildningen. Det är av yttersta vikt att de som utbildas vid en högskola förmår konkurrera om jobb på arbetsmarknaden genom att deras utbildning är attraktiv för arbetsgivare. För många ger närheten till högskolan möjlighet till fortsatt vidareutbildning vid sidan om arbetet. Att ha en högskola i staden innebär att boende i Västerås på ett enkelt sätt har möjlighet att studera på hel- eller deltid när det passar dem. Det är också viktigt att det finns möjlighet till bra boende för studenter. Centerpartiet vill se till att det även i fortsättningen finns tillräckligt många studentbostäder i Västerås. Centerpartiet vill • öka dialogen mellan kommun, näringsliv och högskola för ökad anställningsbarhet av grundutbildade studenter. • bidra till utvecklingen av högskolan och utöka forskningsresurserna. • se till att det finns tillräcklig många bra studentbostäder i Västerås. 15
 20. 20. FUNKTIONSNEDSÄTTNING Alla har samma rätt till utveckling Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till utveckling som andra. Centerpartiet ställer sig bakom FN: s standardregler, som ska säkerställa rätten till delaktighet och jämlikhet i samhället för alla personer med funktionsnedsättning. Utbildning och vidareutbildning för personer med funktionsnedsättning bör förbättras så att de i större utsträckning kan delta i arbetslivet istället för att enbart hänvisas till daglig verksamhet. Centerpartiet vill att det ska finnas ett stort utbud och valmöjlighet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Ideella intresseföreningar kan spela en viktig roll på det här området, och samarbetet mellan kommun och föreningar måste bli bättre. På våra boenden med särskilt stöd ska det finnas personal med lämplig utbildning. Det ska vara tydligt vem som är ansvarig för verksamheten på våra boenden. Många i målgruppen behöver mycket närkontakt med personal till exempel genom vård och sjukgymnastik. Dessa områden bör särskilt prioriteras. Vid upphandlingar av färdtjänst måste det ställas krav på att personalen är utbildad att arbeta med och bemöta personer med funktionsnedsättning. Centerpartiet vill också införa en färdtjänstgaranti så att personer med färdtjänst inte blir betalningsskyldiga för till exempel läkarbesök när färdtjänsten inte kommer i tid. Centerpartiet vill • uppmuntra till fler alternativa boendeformer för personer med funktionsnedsättning. • att alla boenden med särskilt stöd ska ha en ansvarig person i beslutsfattande ställning och att det tydligt framgår vem det är som är ansvarig vid varje tidpunkt. • uppmuntra, stödja och inbjuda intresseföreningar till olika kommunala styrelser och nämnder, öka samarbetet med dem och ta tillvara deras kunskaper och synpunkter. • garantera möjligheten att välja och byta daglig verksamhet efter egna önskemål. • att kommunen vid upphandling av färdtjänst ställer krav på att personalen är utbildad för att arbeta med och bemöta personer med funktionsnedsättning. • att färdtjänsttaxan följer busstaxan och att tillståndstiden ses över. • att möjlighet till tillfälligt färdtjänsttillstånd ges, till exempel vid lårbensbrott. • införa en färdtjänstgaranti för kunder som drabbas av kostnader för uteblivet besök förorsakat av sen färdtjänst. • att boenderåd (brukarråd) finns på varje boende. Tillgänglighet i kommunen Det måste vara möjligt för alla att få tillträde till allmänna lokaler och platser. Centerpartiet anser att det är viktigt att kommunen även i framtiden har en ansvarig person inom kommunen som granskar planer för ny-, om och tillbyggnation utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 16
 21. 21. Kommunen måste bli bättre på att informera på lättläst svenska och via talsidor och syntolkning. Eftersom allt mer information och service finns på Internet, är det viktigt att även detta medium görs tillgängligt för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Vi ser det som särskilt prioriterat att västeråsare med funktionsnedsättning kan ta del av informationen på kommunens hemsida. Centerpartiet vill • förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. • öka tillgängligheten i kommunens informationskanaler genom att det ska finnas en lättläst version bland annat på hemsidan. • öka tillgängligheten till information via talsidor och syntolkning. Sund, säker och god mat! Centerpartiet vill att varje måltid ska vara sund, näringsriktig och trevlig. Maten på kommunens samtliga boenden för personer med funktionsnedsättning måste uppfylla dessa krav. Att äta ska också vara trevligt och en del av den sociala samvaron. Därför bör personalen i stor utsträckning äta tillsammans med de boende på liknande sätt som att lärare äter pedagogisk lunch med elever. Centerpartiet vill • att den mat som serveras på kommunens boenden för västeråsare med funktionsnedsättning ska vara god och näringsrik och i möjligaste mån ätas av boende och personal tillsammans. 17
 22. 22. ÄLDREFRÅGOR Livskvalitet även efter 65 Centerpartiet vill ta tillvara den livserfarenhet som pensionärerna i Västerås kan tillföra i samhällsutvecklingen. Vi vill uppmuntra till arbetstagande, företagande och ideell verksamhet för den som vill och orkar. Vi tror att människor mår bäst när de för ett aktivt liv och kan bidra efter förmåga. Centerpartiet anser att valfriheten, värdigheten och tryggheten för äldre personer behöver öka. Även äldre personer ska ha möjlighet att bestämma och styra över sina egna liv. Centerpartiet vill genom nybyggnation möjliggöra för äldre att bo kvar i det område där de tidigare har bott, oavsett om detta område ligger inom Västerås tätort eller i kommunens övriga tätorter. Centerpartiet vill införa ett glesbygdstillägg för hemtjänsten. Stelbent byråkrati och okunskap har hittills gjort att landsbygden missgynnats i beslut om exempelvis snöskottning, eftersom hjälp bara ges för skottning framför dörren, och inte på själva tillfartsvägen. Detta får till följd att hemtjänst och andra inte kan komma fram till de äldre. Centerpartiet ser positivt på olika privata och kooperativa alternativ inom omsorgen. Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg. Därför vill Centerpartiet att kommunen underlättar uppförandet av sådana boenden. Centerpartiet vill • bygga ut olika typer av boendeformer så att även äldre får olika valmöjligheter för sitt boende oavsett var i kommunen man bor. • anpassa de administrativa systemen i kommunen så att de också tar hänsyn till människor som bor på landsbygden. • stödja satsningar på trygghetsboenden. • anpassa avgiften så att den ena maken kan bo kvar hemma om den andra maken måste vistas på någon form av äldreboende. Hänsyn ska bara tas till inkomst – inte förmögenhet. • undvika splittring av par/makar genom att möjliggöra samboende på äldreboenden. Utmaningar inom äldreomsorgen Vård och omsorgsyrkena måste uppvärderas för att det ska vara möjligt att klara den service som de äldre har rätt till. Centerpartiet vill arbeta för att få fler anställda med andra språkkunskaper än svenska inom vård och omsorg. Centerpartiet vill också tillåta att nya arbetssätt provas. Här är det viktigt att personalen själva avgör vilka arbetssätt de vill pröva. Målet måste vara att minska belastningen och långtidssjukskrivningen bland de anställda. Varje anställd måste få känna att det finns 18
 23. 23. möjlighet att vidareutbilda sig och utvecklas inom sitt yrke. Därigenom kan också fler känna stolthet och stanna kvar i yrket, och det blir också möjligt att rekrytera nya personer. Det måste också råda en kultur som tar tillvara de anställdas synpunkter och gör det tillåtet att framföra både positiv och negativ kritik utan påföljder. Sammantaget betyder detta mycket för att de äldre ska få en värdig och trygg service. På servicehus förekommer det att flera olika läkare tjänstgör i servicehuset. Vi anser att målet bör vara att ha få läkare i ett servicehus. Ur flera synpunkter blir detta mer effektivt. Den som vill ha sin tidigare familjeläkare ska dock ha möjlighet till det. Alla läkare ska ha utbildning i geriatrik. Centerpartiet vill göra det möjligt för den enskilde att påverka sin egen och sina anhörigas omsorg, till exempel genom att alla äldreboenden ska ha ett boenderåd (brukarråd). Centerpartiet vill att en ledsagare till en äldre person som har färdtjänst ska kunna följa med utan extra kostnad till exempelvis vårdinrättningar. Eftersom antalet äldre kommer att öka vore det bra att ha en särskild funktion som samordnar information och företräder äldre. Vi ser det som nödvändigt att en tjänst som äldreombuds- man inrättas i kommunen. Vårt bidrag till införandet av en äldrelots är ett steg i rätt riktning mot att uppnå detta mål. Centerpartiet vill verka för en trygg och säker vård dygnet runt, där individens behov och livskvalitet sätts i centrum. En sådan vård ska även erbjudas äldre som har svårt att lämna hemmet för att besöka vårdcentral. Därför vill vi att kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Hemsjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt och insatsen ska kännetecknas av samverkan, respekt, evidens och kompetens. Centerpartiet vill • ha en ansvarig läkare på varje servicehus/äldreboende. • att personalen ska få möjlighet att prova nya arbetsmetoder. • öka tryggheten genom ökad personaltäthet • att det ska finnas brukarråd på varje äldreboende • att färdtjänsttaxan följer busstaxan samt att ledsagare får åka med gratis. • inrätta en tjänst som äldreombudsman. • att kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Den ideella sektorns roll bland äldre Centerpartiet vill uppmuntra ett fortsatt engagemang från olika intresseföreningar i Västerås. Vi vet att de gör ett omfattande arbete bland äldre – inte minst när det gäller att skapa en bra social miljö genom att ordna aktiviteter och ge upplysningar och råd. Vårt förslag är att kommunen bör hålla en låg hyressättning av lokaler för dessa verksamheter. 19
 24. 24. Centerpartiet vill stödja väntjänsten och verka för nya möjligheter att starta flera väntjänstgrupper i kommunen. Väntjänsten ska fortsätta att bygga på frivilliga insatser av västeråsare som vill engagera sig. Centerpartiet vill • stödja frivilligorganisationer som väntjänst, pensionärsorganisationer och liknande. Sund, säker och god mat! Centerpartiet vill att varje måltid ska vara sund, näringsriktig och trevlig. Maten till de äldre måste uppfylla dessa krav. Att äta ska också vara trevligt och en del av social samvaro. På samma sätt som lärare äter ”pedagogisk lunch” tillsammans med eleverna tycker vi att det finns ett värde i att personalen på äldreboenden äter tillsammans med de äldre. Centerpartiet vill • •att den mat som serveras på äldreboenden ska vara god och näringsrik och i möjligaste mån avnjutas av boende och personal tillsammans. 20
 25. 25. SOCIALA FRÅGOR Omtanke om alla Alla människor behöver gemenskap och social förankring. Därför är det viktigt att samhället erbjuder möjligheter för alla att känna sig behövda. För de flesta är familjen den gemenskap som betyder mest för personlig trygghet och utveckling. Därför tycker Centerpartiet att det är viktigt att stärka och stödja familjen. Föräldrar som behöver hjälp ska få stöd från samhället. Kommunens arbete bör syfta till att stärka människors sociala nätverk och bör i mesta möjliga mån bygga på frivillig samverkan. Familjecentrum, kontaktpersoner eller nätverkscentrum kan vara resurser i detta arbete. Se varje människa Centerpartiet vill ha ett samhälle där omtanke om alla människor är naturligt. Denna omtanke ska även innefatta de västeråsare som av en eller annan anledning inte klarar sig på egen hand, oavsett om de är hemlösa, missbrukare eller på andra sätt har hamnat utanför samhället. För missbrukare måste kommunen synliggöra och erkänna de problem som finns. Kommunen bör arbeta tillsammans med dem som drabbas för att finna de bästa lösningarna för alla individer. Kommunen måste också kunna ge hemlösa det stöd som de behöver. Målet måste vara att solidariskt hjälpa dem till att klara av ett självständigt liv. Kyrkans och de ideella organisationernas arbete för de hemlösa är ovärderligt och kommunen måste aktiv samarbeta med dessa organisationer - inte minst inom ramen för Västerås Stadsmission. För ökad förståelse är det också särskilt viktigt att planering och placering av stödboenden och härbärgen sker i samförstånd med alla berörda, såväl de hemlösa som deras blivande grannar. Bekämpa droger Centerpartiet har som mål att Västerås ska vara en narkotikafri kommun. Vi anser att insatser mot missbruk måste ske på flera olika nivåer. Satsningar på förebyggande åtgärder, tidig upptäckt av missbruk samt en massiv satsning på åtgärder vid missbruk ska prioriteras. En samverkan av insatser från kommun, landsting, polis och tullmyndighet är nödvändig. Samhället måste ha nolltolerans när det gäller alla former av missbruk bland barn och ungdomar. Det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, tobak och narkotika måste vara särskilt prioriterat för barn och ungdomar. Riktad information till skolor, fritidsgårdar och föreningar är ett steg, information och utbildning av föräldrar är ett annat. Ett organiserat samarbete mellan skola, fritid, föreningsliv, föräldrar, socialarbetare och polis är viktigt. Det måste också finnas ett stort utbud av drogfria aktiviteter att tillgå. 21
 26. 26. Centerpartiet vill • bekämpa alkohol- och annat drogmissbruk. • satsa extra på förebyggande åtgärder. • arbeta för en narkotikafri kommun. • att kommunen vid behov tidigt ska stödja föräldrar. • se nolltolerans mot missbruk bland barn och ungdomar • att den kraft som finns i ideella och frivilliga organisationer tas tillvara. 22
 27. 27. TRYGGHET Minskad brottslighet för trygghet och livskvalitet Centerpartiet vill att alla västeråsare ska känna sig trygga och våga röra sig fritt i Västerås. För att uppnå detta krävs en bred uppslutning kring kommunens brottsförebyggande arbete. Värna Västerås är ett gott exempel som bör utvecklas. Centerpartiet vill ha många poliser lokalt i bostadsområden och i mindre tätorter. För att försvåra för brottslingar och för att förhindra nyrekrytering, måste bland annat polis, sociala myndigheter, skola, frivilligorganisationer samarbeta. Den ideella sektorn kan göra stora insatser för ett tryggare Västerås, och Centerpartiet vill uppmuntra detta arbete. Goda exempel som Centerpartiet vill föra fram i ljuset och sprida är exempelvis idrottsklubbars arbete mot ungdomsbrottslighet. Centerpartiet vill även stödja de ideella krafter i form av brottsofferjour och kvinnojour som på olika sätt stödjer dem som utsatts för brott. Centerpartiet vill • att polis, sociala myndigheter, skola och frivilligorganisationer samarbetar kring brottsförebyggande arbete. • att fler poliser ska vara synliga i olika områden. • bekämpa ungdomsbrottsligheten och klottret i Västerås. • utveckla verksamheten i Värna Västerås. • stödja frivilligorganisationerna. Att bygga trygghet Centerpartiet vill att parker och gångvägar ska vara väl upplysta. Buskar och vegetation som kan skydda våldsverkare måste tas bort längs gångvägar. Det är också viktigt med en blandad bebyggelse. Det skapar trygghet genom att det finns liv i området större delen av dygnets timmar. Centerpartiet vill att så kallade bebyggelseinriktade åtgärder mot brott integreras i all nybyggnation. Centerpartiet anser att planering av boende och trafik i första hand måste utgå från barnens perspektiv. Exempelvis måste bostadsområden och trafikmiljöer i alla former, gamla såväl som nya, utformas så att barnen kan vistas där på ett tryggt sätt. Centerpartiet vill aktivt stödja och uppmuntra kvinnojouren och brottsofferjourens värdefulla verksamhet. Vi stöder också inrättandet av ett Länskvinnocentrum som ett komplement till de ideella krafterna runt om i länet. Centerpartiet vill uppmuntra olika typer av manliga nätverk. Det inrättade Kriscentrum för män ("mansjouren") är ett steg i rätt riktning i detta arbete. 23
 28. 28. Centerpartiet vill • stödja kvinnojouren och brottsofferjourens verksamhet för utsatta kvinnor och barn. • stödja olika typer av manliga nätverk mot mäns våld mot kvinnor, inte minst Kriscentrum för män. • inrätta ett Länskvinnocentrum. • förbättra belysningen i parker och på gång- och cykelvägar så att det känns tryggare att vistas där. • ta bort buskar, vegetation och föremål på platser som upplevs otrygga. • att planering och byggande ska ske utifrån ett barn- och jämställdhetsperspektiv. 24
 29. 29. MÅNGFALD Olikhet är en tillgång Genom samspel mellan människor når vi ökad kunskap och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Ett mångkulturellt samhälle bygger på respekt för varandra och att man lär av varandra. Centerpartiet vill ta tillvara de kunskaper och den livserfarenhet som västeråsarna med utländsk bakgrund kan tillföra i samhällsutvecklingen och för att skapa tillväxt och fler jobb. Med fler människor i arbete skapas inte bara ökad tillväxt utan också goda grunder för ökad integration och en språngbräda för att lära sig det svenska språket. Centerpartiet vill öppna för att studieförbunden ges möjlighet att bedriva SFI-verksamhet i kommunen. Centerpartiet vill stödja människor i att behålla och utveckla sin kulturella identitet. Detta synsätt ska genomsyra verksamhet från förskola till äldreomsorg, till exempel på så sätt att invandrarföreningar kan samarbeta med förskolor och äldreboenden. Vi uppmuntrar också fler äldreboenden och särskilda boenden med annan språkinriktning än svensk. För att ta tillvara den kompetens och de infallsvinklar västeråsare med annan etnisk bakgrund bidrar med vill Centerpartiet starta ett Mångfaldsråd där det privata näringslivet, den offentliga sektorn och den ideella sektorn ska ha representanter. Syftet ska vara att lyfta fram och synliggöra den möjlighet ett mångkulturellt Västerås innebär för framtiden, skapa nya arbetstillfällen och stärka företagandet bland gruppen invandrare i kommunen. Detta skulle också bidra till ett ökat utbyte mellan olika kulturer på ett nytt sätt. Centerpartiet vill • stimulera kontakter mellan nya och gamla västeråsare. • ha en högre grad av samarbete med ideella organisationer vid flyktingmottagandet. • anpassa vård och omsorg efter flyktingars och invandrares särskilda behov. • uppmuntra det ideella föreningslivet att skapa kulturella mötesplatser. • förbättra SFI-undervisningen (Svenska För Invandrare) och anpassa den till personers olika förkunskaper och utbildningsnivå. • öppna för att studieförbunden ges möjlighet att bedriva SFI-verksamhet i kommunen • starta ett Mångfaldsråd där privata näringslivet, den offentliga sektorn och den ideella sektorn är representerade. 25
 30. 30. FRITID OCH IDROTT Ge möjlighet till en aktiv fritid! Centerpartiet vill att alla västeråsare ska ha likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid. Att ha möjlighet att röra sig i naturen, på land och på vatten, stimulerar alla våra sinnen. Mälaren och rekreationsområdena på Björnö, Ängsö, Rocklunda och Asköviken är särskilt viktiga. Grunderna till en aktiv fritid bör läggas i unga år. Fysisk aktivitet bör vara en naturlig del i förskole- och skolverksamheten. Alla skolelever har olika fysiska förutsättningar och olika intressen. Det är därför viktigt att eleverna har stora möjligheter att påverka vilken idrott de vill ägna sig åt på skolidrotten och att de får möjlighet att prova på olika typer av idrott. Centerpartiet ser gärna att skolor tar hjälp av föreningslivet för att utveckla idrotten i skolan. Fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för att skapa trygghet och meningsfull fritid i närområdet i ungdomars vardag. Ungdomars kreativitet och engagemang ska tas tillvara och de ska få växa som människor genom delaktighet och ansvarstagande i verksamheten. Centerpartiet ser det också som positivt att det finns alternativt drivna fritidsgårdar. Centerpartiet vill satsa på underhåll och utveckling av kommunens bad. Kristiansborgsbadet ska bevaras. Centerpartiet är positivt till att Västerås kommun på några års sikt har ett äventyrsbad. Idrottsstaden Västerås Centerpartiet anser att idrotten är viktig som motor och tillväxtfaktor för hela samhällsutvecklingen i Västerås. Vi vill att Västerås ska vara en av Sveriges främsta idrottsstäder. Detta gäller såväl inom elitidrotten som i folkrörelseidrotten och handikappidrotten. Centerpartiet vill öka möjligheterna till spontanidrott i närmiljön. Vi vill också förbättra förutsättningarna för föreningsidrotten och även för talangutveckling på hemmaplan. Centerpartiet vill se en ökad samverkan mellan olika aktörer inom idrotten och övriga samhället. Detta kan till exempel ske genom att anläggningar och personal delas. Centerpartiet vill att föreningar i möjligaste mån själva ska driva de anläggningar de nyttjar. Centerpartiet vill också att föreningar som vill energieffektivisera sina samlingslokaler ska kunna söka ROT-avdrag för detta. Centerpartiet anser att kommunen måste ha en jämlik resursfördelning samt att kommunen ska ställa krav på en mer rättvis fördelning av träningstider. Yngre bör till exempel få tidigare träningstider. Pojkar och flickor liksom män och kvinnor ska ha likvärdiga möjligheter att utöva sin idrott. Handikappidrotten i dess olika former, såväl på elitnivå som inom breddidrotten och på motionsnivå, ska ha bästa möjliga förutsättningar att växa sig stark i Västerås. 26
 31. 31. Centerpartiet vill • att kommunen ska verka för en jämlik idrott i Västerås. • att föreningsidrotten ska ha en ökad beredskap för åldersgruppen 13-19 år. • tydliggöra gränserna mellan folkrörelseidrott och den kommersiella idrotten. • återinföra elitstödet, som ska finansieras via marknadsföringsresurserna. • underlätta för föreningar att arrangera stora sportevent. • verka för föreningsdrift och föreningsmedverkan vid drift av idrottsanläggningar. • satsa på upprustning av befintliga badanläggningar inom kommunen och bevarande av Kristiansborgsbadet. Ungdomsråd Centerpartiet vill införa ett ungdomsråd i kommunen. Ungdomsrådet ska föra fram egna förslag på hur ungdomars miljö och situation ska kunna förbättras. Rådet ska även fungera som en viktig remissinstans till förslag som rör ungdomar inom kommunen. Medlemmarna i ungdomsrådet ska vara representativa för kommunens ungdomar i åldrarna 13-17 år utifrån bostadsområde och liknande. Rekryteringen av medlemmar i rådet kan ske på skolorna, men också till exempel på fritidsgårdar och i föreningar. Centerpartiet vill • införa ett ungdomsråd i kommunen med verkligt inflytande över frågor som rör ungdomar. • att barnperspektivet, utifrån FN: s standardregler, tillämpas i alla de beslut som berör barn. 27
 32. 32. CIVILSAMHÄLLET Tillsammans är vi starka Det är när människor gör saker utifrån sitt eget engagemang som de bästa resultaten uppnås. Därför vill Centerpartiet bidra till ett starkt civilsamhälle, det vill säga människors frivilliga samverkan i olika former. Centerpartiet vill öka tillgången till bra lokaler för alla föreningar. Centerpartiet vill att kommunens lokaler utnyttjas mer effektivt och att föreningar får möjlighet att nyttja skolor och andra kommunala lokaler i större utsträckning. Centerpartiet vill • skapa bättre och enklare förutsättningar för föreningslivet. • verka för föreningsdrift och föreningsmedverkan vid drift av samlingslokaler och anläggningar. • stärka och utveckla civilsamhället. • Ta fram en lokalförsörjningsplan för föreningslivet KULTUR Näring för själen Centerpartiet vill skapa förutsättningar för ett levande, regionalt och lokalt kulturliv i alla delar av kommunen. Kultur är grunden för mänsklig utveckling, demokrati och mänsklig värdighet och har också positiv betydelse för hälsan. Vi vill skapa förutsättningar för ett kulturliv som ger plats åt både amatörers skapande och professionella konstnärers medverkan. Två exempel på kulturyttringar som bör stödja och vidareutvecklas är Västerås Sinfonietta och Västmanlands länsteater. Centerpartiet vill att kulturen ska vara tillgänglig för alla västeråsare. Alla ska kunna både producera och konsumera kultur. Speciellt viktigt är det att skapa ett ökat utrymme för ungdomars eget skapande och för ung kultur. Här spelar till exempel Culturen, Växhuset, bygdegårdarna och studieförbunden en stor roll. Centerpartiet vill främja mångfald och kulturmöten. Det är viktigt att ge människor med bakgrund i andra kulturer stöd för egna kulturella uttryck men också att erbjuda delaktighet i det svenska samhället. De ideella föreningarna gör på det här området en stor och mycket viktig insats som bör stödjas. Kulturutveckling sker inte minst i den digitala världen, och möjligheterna att sprida kulturen har ökat med hjälp av de digitala medierna. Centerpartiet vill att Västerås ska vara en föregångare på detta område genom att skapa ett digitalt mediabibliotek. 28
 33. 33. Centerpartiet vill • lyfta fram kulturens betydelse för hälsan • fortsätta satsa på kultur för barn och ungdom. • öka den kulturella mångfalden. • att kulturbegreppet involveras inom många politikområden. • att kultur lyfts fram som en tillväxtfaktor • att Västerås ska vara först med ett digitalt mediabibliotek Västerås nöjesliv En viktig del av kulturen är utelivet i staden. Centerpartiet vill särskilt verka för bredd och mångfald vid nyetableringar. Ett levande nöjesliv består av både restauranger, pubar och uteställen. Vi ser gärna att nöjesutbudet växer i alla kommunens bostadsområden. Närhet och tillgänglighet ger fler möjlighet att delta. Centerpartiet är positivt till att utöka det nattliga nöjeslivet med en sammanhållen nöjesgata med varierat utbud. Nöjesgatan blir både en samlad besöksattraktion för Västerås och en säker besöksplats för nöjeslystna. Centerpartiet vill • främja möjligheter att bedriva aktiviteter och restaurangverksamhet i alla bostadsområden i Västerås kommun • att busstrafik till omlandet erbjuds även nattetid, till exempel genom anrop. 29
 34. 34. INFRASTRUKTUR Från människa till människa Goda kommunikationsmöjligheter, såväl fysiska som digitala, är en förutsättning för tillväxt i hela kommunen. Infrastrukturen är en fråga om livskvalitet. Människor ska inte hindras att bo där de vill på grund av att infrastrukturen är undermålig. Uteblivet underhåll av infrastrukturen som hindrar företag och människor från att investera och bo där de vill är ett misslyckande. Satsningar på alternativa miljöriktiga bränslen och fordon, samt järnväg och sjöfart måste prioriteras. Centerpartiet menar att kommunen ska föregå med gott exempel och ställa om sin fordonspark till att drivas med förnyelsebara bränslen. Varje nytt fordon som kommunen och de kommunala bolagen köper, ska vara ett miljöfordon. Kommunen ska också uppmuntra de privatpersoner och företag som väljer att köpa en miljöbil. Järnväg Järnvägskommunikationerna måste fungera bättre. Resorna måste också vara prisvärda i förhållande till konkurrerande transportsätt. Centerpartiet vill verka för ett regionalt inflytande över tågtrafiken som ett medel för att bland annat få ned biljettpriserna till rimliga nivåer. Att få en sittplats borde vara en självklarhet för dem som reser med tåg. För att uppmuntra ökad pendling via järnvägen bör pendlingståg och lokaltåg stanna på fler platser i kommunen. Centerpartiet kan tänka sig flera olika lösningar, såsom att återinföra tågstoppen i Tillberga och Dingtuna, eller genom att skapa ytterligare en tågstation vid Västerås norra eller Västerås västra. Gratis bilparkering i anslutning till en sådan station är en självklarhet. Centerpartiet vill • bygga lokala hållplatser för tågresenärer med gratis bilparkering på Västra Skälby/Hacksta och Finnslätten/Stenby. • verka för ett regionalt inflytande över tågtrafiken som ett medel för att bland annat få ned biljettpriserna till rimliga nivåer. Digitala kommunikationer Goda digitala kommunikationer är en demokratifråga. Därför krävs goda digitala kommunikationer till en rimlig kostnad. Digital allemansrätt skall gälla hela kommunen. Det ska finnas ett öppet svartfibernät med fri konkurrens i alla led med digitala tjänster och produkter. 30
 35. 35. Alla kommuninvånare ska ha tillgång till en acceptabel nivå på Internetuppkoppling till en rimlig kostnad. Där det inte är möjligt att ansluta via Stadsnätet eller ADSL ska kommunen medverka till andra lösningar. Tillgänglighet i mötet med medborgare och företag är viktigt. Centerpartiet vill underlätta för västeråsarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Därför ska service och information kunna ges via webben. Fler e-tjänster bör också finnas tillgängliga. Centerpartiet vill • att alla i kommunen ska ha tillgång till fiberbaserad snabb Internetuppkoppling • skapa bredbandsuppkoppling till samtliga samlingslokaler och skolor. • införa fler e-tjänster för att öka kommunens tillgänglighet och servicegrad. Lokaltrafiken i Västerås Centerpartiet vill att all kollektivtrafik i Västerås ska drivas av förnyelsebara bränslen. Västmanlands Lokaltrafiks (VL) satsning på biogasbussar är en bra början. Enkla och förmånliga taxesystem och tillförlitliga busstider är ett måste. För att underlätta pendling, inte minst mellan Västerås och Stockholm, bör Västmanlands Lokaltrafik anpassa busstrafiken till tågtrafiken utifrån de typiska pendlartiderna. Det är också viktigt att busslinjerna till ytterområdena och landsbygden behålls, även om beläggningen under vissa perioder kan vara dålig. Detta är särskilt viktigt ur ett tillväxtperspektiv. Centerpartiet vill att kommunen gör en utredning av de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa på kommunens busslinjer ställda emot de fördelar med minskad miljöpåverkan som kan uppkomma då fler väljer att åka kollektivt. Tills nolltaxa kan införas vill vi ha en differentierad taxa i lokaltrafiken. Kollektivtrafiken måste också anpassas efter västeråsarnas resmönster. Bussförbindelserna till de externa köpcentrumen bör därför ses över, så att även invånare utan bil kan ta sig dit. Genom införandet av gratisbussar inom kommunens handelsområden kan tillgängligheten ytterligare förbättras. Inför framtiden bör vi även fråga oss om det räcker med kollektivtrafik i form av bussar för att svälja ett ökande antal invånare och ett ökat kollektivt resande. Centerpartiet vill ha en utredning om en snabbspårväg runt kommunens bostadsområden för att möta västeråsarnas framtida efterfrågan på en effektiv och bekväm kollektivtrafik. Centerpartiet vill • anpassa busstrafiken till tågtrafiken. • behålla busslinjer till ytterområdena och landsbygden. 31
 36. 36. • utreda möjligheterna till nolltaxa på bussarna. • verka för bättre bussförbindelser till våra externa köpcentrum • utreda möjligheten att införa snabbspårväg i Västerås. • värna om anropsstyrd trafik. • att busstrafik finns att tillgå också nattetid även till omlandet, till exempel genom anrop. Flygplatsen Centerpartiet ser det som positivt att Västerås har en kommersiell flygplats, dels för att ge bra förutsättningar för näringslivet i staden, dels för att ge invånarna i Västeråsregionen möjligheter att enkelt och smidigt resa längre sträckor. Som en av landets största städer är det naturligt att Västerås har denna möjlighet att vara en viktig länk i landets kommunikationsnät. För att flygplatsen också ska vara affärsmässigt försvarbar krävs kloka investeringar och en samlad strategi mellan kommunen, näringslivet, flygutbildningarna och flygplatsen. I detta arbete krävs ett utökat samarbete med turistnäringen. Centerpartiet vill • att Västerås även i fortsättningen ska ha en kommersiell flygplats. • att ansvaret för flygplatsens ekonomi ligger på fler än flygplatsbolaget, det vill säga även till exempel kommunen, näringslivet och flygutbildarna. • att hela Västeråsregionen ska förmås ta ett ansvar för Västerås flygplats, även kommunerna runtomkring Västerås. Hamnen För att möjliggöra hållbara transporter i Mälardalsregionen är hamnen viktig. Kombiterminalen ger stora möjligheter till omlastning mellan väg-, järnvägs- och sjötransporter, vilket är viktigt för ekonomiska och klimatsmarta transporter. Centerpartiet vill därför satsa på Västerås hamn. Centerpartiet vill • verka för en ökad omfattning av transporter med båt till och från Västerås. Vägar På många håll i kommunen är bilen det enda möjliga transportmedlet. Det är därför viktigt med god kvalitet på vägnätet, alltifrån de enskilda vägarna till motorvägarna. Drift och underhåll av det befintliga vägnätet och åtgärdande av flaskhalsar måste därför prioriteras E18 utgör en viktig transportled i Mälardalen och inom Västerås kommun. Centerpartiet menar att E18 snarast måste byggas ut till motorväg ända fram till Köping. 32
 37. 37. Vi vill att trafiken ska kunna flyta bra på Cityringen och vill därför ta bort onödiga trafikhinder. Det ska vara lätt att kunna ta sig till och från city via Cityringen. Däremot vill vi ha begränsad trafik genom city. Centerpartiet vill • att underhållet av det befintliga vägnätet i hela kommunen prioriteras • att biltrafiken och busstrafiken ska ske alltmer på Cityringen. • ha lägre parkeringsavgift i centrum. 33
 38. 38. HÅLLBAR UTVECKLING Bruka utan att förbruka Centerpartiet vill göra det möjligt för människor att öka sin livskvalitet genom tillgång till ren luft och rent vatten. Det är ett gemensamt ansvar att bevara biologisk mångfald och de biologiska systemens produktionskraft. Genom att strategiskt och långsiktigt arbeta för en ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbar utveckling blir Västerås ett föredöme och en kommun som visar att vi tror på framtiden. Hållbar utveckling åstadkommer vi tillsammans. Centerpartiet vill därför uppmuntra forskning och investeringar i ny miljövänlig teknik från kommunens och företagens sida samt satsningar på att sprida kunskap och medvetenhet om miljöklokt beteende hos västeråsarna. Västerås har fina naturliga förutsättningar för bostäder, friluftsliv och företagande. De unika förutsättningarna med Mälaren förpliktar också. Utsläpp och olika former av läckage från industrier, reningsverk, jordbruk och andra verksamheter till Mälaren ska minimeras. Västerås kommun bör uppmuntra kommunens lantbruksföretagare att arbeta med projektet ”Greppa Näringen” som syftar till att minska näringsläckage och annan miljöpåverkan från lantbruket. Även andra verksamheter bör uppmuntras att ligga i framkant på miljöområdet inom respektive bransch. Biogasanläggningen på Gryta är ett bra exempel på när kretsloppet mellan stad och land sluts, och sådana exempel vill Centerpartiet se mer av. Centerpartiet vill • satsa på forskning, ny teknik och ett miljöklokt beteende för att forma en hållbar utveckling. • uppmuntra företag i kommunen att arbeta med miljöprojekt. • se fler exempel på samverkan mellan stad och land för hållbar utveckling, som biogasanläggningen på Gryta. Miljö- och naturskydd En god närmiljö är ett viktigt inslag för att höja människors livskvalitet. Frågor som rör buller, trängsel, allergier och folkhälsa måste ges ett större utrymme. Stadsplaneringen måste fungera i samverkan med naturen. Västerås grönområden ska skötas på ett sådant sätt att de är attraktiva för invånare och besökare. Även kommunens andra markinnehav måste skötas på ett sådant sätt att de är tillgängliga och attraktiva för människor. Det är viktigt att människor får reda på vad man kan göra i sin vardag för att minska belastningen på miljön, inte minst när det gäller kopplingen mellan konsumtion och klimat. Här gör många ideella organisationer ett mycket viktigt arbete, och kommunen bör i mycket större utsträckning än idag använda de ideella organisationerna för dialog och som 34
 39. 39. kunskapsbank när det gäller hur de val vi gör som konsumenter och individer påverkar vår omgivning. Centerpartiet vill skapa ett Naturrum som rymmer både det ekologiska, det ekonomiska och det sociala rummet. Det ska vara en plats där teori möter praktik, dit elever vill gå för att få faktamaterial till elevarbeten och dit fastighetsägare ska kunna gå för att kunna se och jämföra energialternativ. Naturrummet ska fungera som en kanal mellan offentlig och privat sektor – helt enkelt en plats där samlad kunskap finns och görs tillgänglig. Centerpartiet vill • att frågor som rör buller, trängsel, allergier och folkhälsa ges ett större utrymme. • genom information och utbildning berätta vad människor kan göra i sin vardag för att minska belastningen på miljön. • att kommunens företagare uppmuntras att arbeta med olika miljöprojekt. • skapa ett Naturrum vid Mälaren inom mandatperioden Klimatarbete Västerås kommun och de kommunala bolagen ska vara föregångare i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Västerås stad har genom Borgmästaravtalet åtagit sig att från 2007 till 2020 minska sina koldioxidutsläpp med 20 % genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se till att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen. Centerpartiet vill gå längre än detta åtagande. Centerpartiets målsättning är att de kommande fyra åren markant öka takten i omställningen från fossila till förnyelsebara drivmedel. Vid utgången av 2014 bör 20 procent av de drivmedel kommunen och de kommunala bolagen köper in vara förnyelsebara, och nettoutsläppen bör ha minskat med 15 procent. Ett led i minskningen av fossila och andra drivmedel är att satsa på elbilar och laddhybridbilar. Centerpartiet vill förse minst 20 procent av stadens parkeringsplatser med elstolpar till 2014 och att laddningen betalas genom ett lågt påslag på parkeringsavgiften. Initiativ till bilpooler bör tas på olika håll inom kommunen. Enskilda initiativ ska så långt som möjligt uppmuntras, samtidigt som kommunen och de kommunala bolagen också har ett ansvar. Centerpartiet vill • att målsättningen ska vara att kommunen minskar sina nettoutsläpp av växthusgaser med 15 procent fram till utgången av 2014. • att 20 procent av de drivmedel kommunen och de kommunala bolagen köper in är förnyelsebara vid utgången av 2014. • att 20 procent av stadens parkeringsplatser 2014 är försedda med elstolpar för laddning av elbilar eller laddhybridbilar. • att initiativ till bilpooler tas på olika håll inom kommunen. 35
 40. 40. Energi Centerpartiet tror att vi för framtidens energiförsörjning kommer att behöva ha både storskalig och småskalig energiproduktion. Vi vill att Västerås ska vara en föregångskommun i detta sammanhang och vill därför under mandatperioden införa generösa möjligheter och ekonomiskt stöd för energiproduktion på enskilda fastigheter - villatomter såväl som industrifastigheter. Ett exempel kan vara småskalig biogasproduktion på gårdsnivå. Vi vill också ålägga Mälarenergi AB att göra det enkelt och lönsamt för privatpersoner och företag att leverera in el från till exempel solcellspaneler till elnätet och därmed bidra till Västerås samlade energiproduktion. Genom Mälarenergi AB pågår ett arbete med att ställa om värmeproduktionen till förnyelsebar energi. I detta syfte har en ny biobränslepanna tagits i bruk. Detta är en utveckling som Centerpartiet välkomnar. Omställningen av Kraftvärmeverket bör fortsätta. Vi vill arbeta för att ytterligare ett block ska eldas med biobränsle under nästa mandatperiod. Vi ska också jobba för miljövänliga lösningar i förbränningen, inte minst när det gäller vad som eldas och hur detta påverkar vår miljö. Målsättningen bör vara att inga fossila bränslen används i energiproduktionen 2015. För att konsumenterna ska stimuleras att sänka sin energiförbrukning ska taxesystemet för el och värme i första hand baseras på rörliga avgifter. Egna hushåll måste få se nyttan av att vara energisnål i sin vardag, även på fakturan. Det gäller både el, vatten och värme. Det krävs också att invånarna får konkreta råd och tips på hur de kan sänka energiförbrukningen. Vid om och nybyggnation bör det ställas hårda krav på minskad energiförbrukning. Kommunen ska vara ett föredöme och till exempel installera solvärme för uppvärmning av tappvatten vid ombyggnationer. Centerpartiet vill • stimulera småskalig elproduktion och inleverans till elnätet. • fortsätta omställningen av Kraftvärmeverket. Målsättningen bör vara att inga fossila bränslen används i energiproduktionen år 2015. • sänka den totala energianvändningen i kommunen. • att varje hushåll ska kunna avläsa det egna hushållets förbrukning av värme, el och vatten. • ha effektstyrd debitering av energi. • förenkla regelverket kring smarta elnät för att värna om småskalig elproduktion. Stimulera företagen Företag som tar sitt miljöansvar måste få känna att samhället uppskattar den insats de gjort samtidigt som det kan vara ett incitament för andra företag att se över den egna verksamheten. Samhällsvinsten som görs via god hushållning med resurser bör delas med dem som stått för insatsen, särskilt som deras erfarenheter kommer alla nya företag tillgodo och därmed gynnar näringslivet. För att stimulera det aktiva miljöarbetet bör ekonomiska styrmedel tillämpas i taxorna. Kommunen måste vara positiv till företag och företagare som arbetar seriöst med 36
 41. 41. miljöfrågor. Ett företag som till exempel är miljöcertifierat enligt ISO 14000 och lägger ner tiotusentals kronor varje år i miljörevision bör rimligen få lägre taxor än ett företag som inte jobbar med miljöfrågor. Det måste finnas en morot och inte bara piska från kommunens sida om man vill föra miljöarbetet framåt. Centerpartiet vill • att ekonomiska styrmedel tillämpas i taxorna för att gynna dem som jobbar aktivt med miljöarbete. • att kommunen arbetar aktivt med energirådgivning till företag som vill bli miljöcertifierade. 37
 42. 42. FASTIGHETS- OCH BYGGNADSNÄMNDSFRÅGOR Miljövänligt och enkelt Centerpartiet vill att det i den kommunala översiktsplanen ska slås fast att det ska vara möjligt att bygga och bo i hela kommunen. Planering och byggnation ska ske utifrån ett miljövänligt och hållbart perspektiv. Odlingsbar jordbruksmark bör inte bebyggas. Planeringen av kommunen ska inriktas på att ha beredskap för en befolkningsökning på cirka 1000 personer per år. För Centerpartiet är det självklart att ta stor hänsyn till miljön vid byggande. En del av det är att planera så att det är nära till service, till exempel bibliotek, affärer, förskola och skolor, för att minska behovet av resor. Genom att placera kommunal service i de olika stadsdelscentrumen kan kommunen hjälpa till att ge underlag för handel. Det är också viktigt att vi bygger hus och fastigheter miljövänligt. Det handlar om att bygga på ett hållbart sätt med miljövänligt material, att huset ska vara energisnålt, ha låg vattenförbrukning samt bra sophantering. Detta förhållningssätt måste vara vägledande vid planering av nya stadsdelar. Kommunen måste ställa krav på miljövänlig energiförsörjning vid nybyggnation. Centerpartiet vill att kommunen ska gå före och satsa på energibesparande åtgärder och miljövänliga energiformer, till exempel genom att använda solenergi för tappvatten i offentliga lokaler. För detta ändamål vill Centerpartiet utreda möjligheten att placera solfångare på taket på kommunens byggnader. På längre sikt vill Centerpartiet även använda solceller som källa för kommunens elförbrukning. För att även stimulera till miljövänligare alternativ vill Centerpartiet att bygglovsavgiften ska vara lägre för dem som bygger energisnålt. Idag är en stor del av de obebyggda ytorna i bostadsområdena gräsmattor eller parkområden. Boende i gamla och nya områden bör få möjlighet att påverka vad dessa områden ska användas till. Centerpartiet tycker att det är viktigt med trevliga miljöer för till exempel promenader och cykelturer, även för personer med funktionsnedsättningar. För många människor är det viktigt att själv kunna odla sina egna grönsaker och blommor. För oss i Centerpartiet är brukandet av jorden en viktig uppgift. Alla har inte möjlighet att ha tillgång till en bit mark. Därför bör kommunen skapa fler odlingslotter i närhet till såväl befintliga bostäder som nya områden. Centerpartiet vill • att den kommunala översiktsplanen ska slå fast att det ska vara möjligt att bygga och bo i hela kommunen. • att odlingsbar jordbruksmark inte ska bebyggas. 38
 43. 43. • ändra bygglovtaxan så att de som bygger energipositiva hus och energisnåla passivhus ska få lägre taxa. • planera för service i alla kommundelscentrum så att resandet kan minska. • att byggande av bostäder, service och arbetsområden ska planeras så att man underlättar för kollektivtrafik. • ge människor möjlighet att påverka vad grönområden och obebyggda ytor ska användas till. • skapa fler och bättre miljöer för promenader och cykelturer. • att nyproducerade hus inte får ha direktverkande elvärme. • att det planeras för och tillskapas odlingslotter i de olika bostadsområdena. Var bygga och vad? Centerpartiet vill satsa mer på tätorterna runt Västerås centralort. Vi vill bygga fler äldreboenden och billigare ungdomsbostäder som gör det möjligt för äldre och yngre att bo kvar. Det ger också större underlag för handel och service på dessa orter. Nya bostadsområden ska planeras i närheten av tillgänglig service och där infrastrukturen redan är utbyggd. Då kan vi utnyttja de investeringar som redan gjorts för avlopp, värme, vägar och vatten. Det är viktigt att det finns möjlighet att bo i hela kommunen. Centerpartiet vill verka för en diversifiering av bostadsformerna i olika stadsdelar. Målet bör vara att blanda olika typer av bebyggelse, både vid utveckling av befintliga stadsdelar och vid planerandet av nya stadsdelar. Kommunens översiktsplan bör särskilt inriktas på miljö- och energiaspekter för att främja en hållbar samhällsutveckling. Vi tycker det är viktigt att man bygger så att staden får kontakt med Mälaren, med breda gångstråk med affärer och restauranger utmed kajerna. Vi tycker också att det är mycket viktigt att bevara de grönområden som finns i staden. Det är mycket viktigt att det byggs bostäder som alla har råd att bo i. Det finns behov av små och billiga lägenheter i Västerås. Centerpartiet vill att det byggs fler bostäder av typen "Bo klokt" som ger bra bostäder till lågt pris. Centerpartiet tycker att den som vill ska ha rätt att äga sin tomt. Därför vill vi fortsätta att sälja ut tomträtterna till villaägarna. Centerpartiet vill • bygga äldreboenden och ungdomsbostäder även i tätorterna runt Västerås centralort. • värna de grönområden som finns i Västerås. • satsa på bostäder av typen "Bo Klokt" som ger alla råd att bo. • fortsätta sälja ut tomträtter till villaägare som är intresserade. • göra bygglovshanteringen tydligare och enklare. 39
 44. 44. LANDSBYGDSUTVECKLING Hela Västerås ska leva Västerås består förutom av en stor tätort också av en geografiskt och innehållsmässigt omfattande landsbygd med såväl mindre tätorter som en ren landsbygd. Centerpartiet vill utveckla dessa mindre tätorter och landsbygd så att människor som bor och är verksamma där kan få del av den kommunala servicen på sina villkor. Vi bör hitta former för att ha service, kollektivtrafik med mera på ett sätt som passar dem som bor där. För att utveckla hela kommunen vill vi skapa en landsbygdsgenerator som tillsammans med andra aktörer, såväl offentliga som privata, kan bidra till en levande landsbygd. Vi ska underlätta för den företagsamhet som finns utanför stadskärnan. Vi ska medverka till att utveckla den kultur och turismverksamhet som finns. Inom kommunen finns cirka 45 mil Mälarkust och 350 öar. Vi vill därför ta fram en särskild skärgårdspolitik för Västerås. Centerpartiet vill • skapa en landsbygdsgenerator som kan bidra till en levande landsbygd. • arbeta för att utveckla företagsamhet, kultur och turismverksamhet även utanför tätorterna. • ta fram en särskild skärgårdspolitik för Västerås skärgård 40
 45. 45. Kontakt: Centerpartiets kommunkrets i Västerås Slottsgatan 6 722 11 Västerås Tfn 021-13 10 41 Gruppledare: Lars Kallsäby 41
 46. 46. HYPERLINK "mailto: vasteras@centerpartiet.se" vasteras@centerpartiet.se www.centerpartiet.se/vasteras 42

×